Mondelinge vraag nr. 4-3

4-3 Berni Collas (MR) 23/10/2007
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-35