Vraag om uitleg nr. 4-27

4-27 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-42