Vraag om uitleg nr. 4-171

4-171 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-193