Vraag om uitleg nr. 4-169

4-169 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-191