Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2001-2002

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

360 resultaten

2-709 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 9/10/2001
  de campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) over hoffelijkheid achter het stuur
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-710 Clotilde Nyssens (PSC) 9/10/2001
  het gebrek aan jeugdrechters te Brussel en het beleid dat moet worden gevoerd in het kader van de opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-711 Frank Creyelman (VL. BLOK) 10/10/2001
  de doortocht van de hogesnelheidstrein op het grondgebied van Mechelen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-712 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001 en gender
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-569
2-713 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/10/2001
  de dienstverlening van De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-714 Michiel Maertens (Agalev) 11/10/2001
  het gebruik van biologische wapens door terroristen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-715 Philippe Mahoux (PS) 11/10/2001
  de erkenning van afasie als een specifieke handicap
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-716 Marc Hordies (Ecolo) 11/10/2001
  de betrekkingen tussen Swissair en Sabena in het kader van het gerechtelijk akkoord
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-717 Anne-Marie Lizin (PS) 11/10/2001
  commandant Massoud
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-570
2-718 Jan Steverlynck (CD&V) 16/10/2001
  de geplande vestiging van een megawinkelcentrum in de omgeving van Moeskroen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-719 Jean Cornil (PS) 18/10/2001
  de invoering van een premie voor politiemensen die illegale vreemdelingen bij hun uitwijzing begeleiden tot aan de grens van het Belgisch grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-720 Philippe Mahoux (PS) 18/10/2001
  de terugbetaling van de geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-721 Paul Wille (VLD) 18/10/2001
  de fiscale behandeling van de afsplitsing van vennootschappen
  minister van Financin
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-722 Wim Verreycken (VL. BLOK) 18/10/2001
  de ongeloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken
  Eerste minister
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-723 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/10/2001
  het tijdskrediet
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-724 Iris Van Riet (VLD) 22/10/2001
  de preventieve beschermingsmaatregelen die worden genomen voor het geval dat er zich een terroristische aanslag op nucleaire installaties voordoet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-725 Louis Siquet (PS) 24/10/2001
  over het inschakelen van een veiligheidscordinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de gevolgen daarvan voor de activiteit in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-726 Marie-Jos Laloy (PS) 24/10/2001
  over de recente verlaging van de pensioenen door de Rijksdienst voor Pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-727 Jean-Marie Dedecker (VLD) 25/10/2001
  de structuurenqute 2000
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-728 Michiel Maertens (Agalev) 25/10/2001
  de erkenning van de Palestijnse staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-729 Jacques D'Hooghe (CD&V) 25/10/2001
  het Sabena-dossier
  Eerste minister
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-730 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de toekenning van een vergunning voor interne bewaking aan dancings
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-731 Georges Dallemagne (PSC) 25/10/2001
  de beschermende maatregelen in het kader van de dreiging van bioterroristische aanvallen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-732 Josy Dubi (Ecolo) 25/10/2001
  de eventuele grenzen aan de Belgische solidariteit met de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-733 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 25/10/2001
  de waardering van de Lernout & Hauspie-aandelen
  minister van Financin
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-734 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 25/10/2001
  de screening voor borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-735 Jan Remans (VLD) 7/11/2001
  graffitikunstwerken en de wet op het auteursrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-736 Martine Taelman (VLD) 7/11/2001
  de controle door apothekers op de aanwezigheid van miltvuur in verpakkingen van farmaceutische producten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-737 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/11/2001
  de verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-738 Ludwig Caluw (CD&V) 8/11/2001
  tbc-gevallen in Noord-Brabant
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-739 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-593
2-740 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 8/11/2001
  de P 90-machinepistolen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-741 Meryem Kaar (Agalev) 8/11/2001
  de bestraffing van herhaalde zware verkeersovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-742 Jean-Franois Istasse (PS) 8/11/2001
  het onrechtmatig gebruik van een centrum voor politieke asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-743 Marc Hordies (Ecolo) 8/11/2001
  de paspoorten- en visaproblematiek
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-594
2-744 Jean-Marie Dedecker (VLD) 19/11/2001
  stalking via het Internet
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-745 Frank Creyelman (VL. BLOK) 20/11/2001
  de gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-746 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/11/2001
  de ratificatie door Belgi van het Unesco-verdrag van 1970 over de illegale handel in kunstwerken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-747 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 21/11/2001
  de postzegels en de omschakeling naar de euro
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-748 Jean Cornil (PS) 22/11/2001
  de ontwikkelingen in het asielproceduredossier
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-749 Francis Poty (PS) 22/11/2001
  de reorganisatie van de diensten van de Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag ingetrokken
2-750 Clotilde Nyssens (PSC) 22/11/2001
  de ratificatie van conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-751 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/11/2001
  de corporate governance in de overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-752 Jacques D'Hooghe (CD&V) 22/11/2001
  het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2001 (commissiehandelingen 0-0)
2-753 Luc Van den Brande (CD&V) 22/11/2001
  de voorgenomen reorganisatie van de sorteercentra bij De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-754 Francis Poty (PS) 22/11/2001
  de strijd tegen het roken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-755 Marie Nagy (Ecolo) 22/11/2001
  de uitvoering van de asielrechthervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-756 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 22/11/2001
  de gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht
  Eerste minister
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-757 Iris Van Riet (VLD) 22/11/2001
  de verplichte invoering van retroflecterende nummerplaten
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-758 Jacinta De Roeck (Agalev) 22/11/2001
  de Cidex-problematiek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-759 Fatma Pehlivan (sp.a) 22/11/2001
  de studie inzake jonge allochtonen en criminaliteit
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-760 Didier Ramoudt (VLD) 26/11/2001
  het contract tussen Sabena en Swissair
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-761 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 27/11/2001
  de afschaffing van de korting die apothekers aan hun klanten geven
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-762 Jean-Marie Dedecker (VLD) 28/11/2001
  de toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-763 Georges Dallemagne (PSC) 28/11/2001
  het gebruik van een test voor het opsporen van het hepatitis C-virus
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-764 Anne-Marie Lizin (PS) 28/11/2001
  de moord op commandant Massoud
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-765 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 29/11/2001
  de hepatitis C-gevallen in Belgi en het verband met de bloedtransfusies in 1989 en 1999
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-766 Francis Poty (PS) 29/11/2001
  de verlaging van de tarieven voor internationale bankverrichtingen en de stijging van de tarieven voor binnenlandse bankverrichtingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-767 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 29/11/2001
  het allergierisico bij het gebruik van euromunten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-768 Didier Ramoudt (VLD) 29/11/2001
  groene energie en de windmolenparken op zee
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-769 Jacinta De Roeck (Agalev) 29/11/2001
  het pesten op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-770 Erika Thijs (CD&V) 29/11/2001
  de kwaliteit van het frituurvet in de Belgische frietkramen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-771 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 29/11/2001
  de P90-machinepistolen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-772 Marie-Jos Laloy (PS) 5/12/2001
  de toestand in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-773 Paul Wille (VLD) 5/12/2001
  de verzoekschriften van asielzoekers bij de Raad van State
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-774 Louis Siquet (PS) 5/12/2001
  het versturen door het RSVZ van meer dan 38.000 dwangbevelen aan personen die bepaalde bijdragen verschuldigd op grond van hun reel of vermeend statuut van bestuurder van vennootschappen niet hebben betaald
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-775 Jacques Timmermans (sp.a) 5/12/2001
  de ontwerpbegroting van de Assemblee van de West-Europese Unie voor 2002
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-776 Johan Malcorps (Agalev) 5/12/2001
  het falend beleid inzake snelheidscontroles op de weg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-777 Jean-Marie Dedecker (VLD) 5/12/2001
  de vzw WSKlum
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-778 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 6/12/2001
  het Early Post-systeem
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-779 Marie Nagy (Ecolo) 6/12/2001
  de stappen die de Belgische regering ondernomen heeft om de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten opnieuw op gang te brengen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-780 Michel Barbeaux (PSC) 6/12/2001
  de afschaffing van de korting op geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-781 Martine Taelman (VLD) 6/12/2001
  het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Herentals-Geel-Mol
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-782 Ingrid van Kessel (CD&V) 6/12/2001
  IVF-behandelingen en meerlingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-783 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/12/2001
  het uitstel en bijgevolg afstel van het nieuwe cannabisbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-784 Jan Steverlynck (CD&V) 6/12/2001
  de vrije aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-785 Jacques Devolder (VLD) 11/12/2001
  het onrechtmatig optreden van een ziekenfonds met betrekking tot de overeenkomst die werd gesloten om de terugbetaling te garanderen op basis van de elektronische gegevens op de SIS-kaart
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-786 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 11/12/2001
  de werkzaamheden van de werkgroep onder leiding van mevrouw Cantillon met betrekking tot de uitwerking van een toenadering tussen de sociale zekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-787 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 12/12/2001
  de besmetting van vlees met de listeriabacterie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-788 Sfia Bouarfa (PS) 12/12/2001
  de afgifte van reispassen aan in Belgi gevestigde vreemdelingen met een "onbepaalde nationaliteit"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-789 Jan Remans (VLD) 12/12/2001
  het vonnis van de Raad van State tot vernietiging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van forfaitaire honoraria inzake klinische biologie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-791 Ren Thissen (PSC) 12/12/2001
  het feit dat de minister een eurominikit aanbiedt aan honderd lezers van de krant La Dernire Heure
  minister van Financin
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-792 Jan Steverlynck (CD&V) 13/12/2001
  de toegelaten activiteit voor gepensioneerden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-793 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/12/2001
  de mogelijk strafbare actie rond eurominikits van een krant, waaraan de Minister actief heeft meegewerkt
  minister van Financin
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-794 Meryem Kaar (Agalev) 13/12/2001
  de uitvoeringswetten die nodig zijn voor de verwezenlijking van het Internationaal Strafhof
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-795 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 13/12/2001
  het rijbewijs voor motorfietsen van 125 cc
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-796 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 13/12/2001
  de problemen bij de uitvoering van het Lombardakkoord in een aantal Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-797 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/12/2001
  de verkoop van overheidsgebouwen en het dreigend tekort op de begroting 2001
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Financin
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-798 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 17/12/2001
  het standpunt van de regering inzake het ABX-dossier
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-799 Anne-Marie Lizin (PS) 19/12/2001
  de in het openbaar afgelegde verklaringen over corruptie in het voetbalmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-800 Marie Nagy (Ecolo) 20/12/2001
  de maatregelen die worden genomen om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-801 Wim Verreycken (VL. BLOK) 20/12/2001
  de klacht tegen Umberto Bossi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-802 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/12/2001
  de dalende olieprijs en de hoge brandstofprijzen aan de pomp
  minister van Financin
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-803 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 20/12/2001
  het uitoefenen van pressie door de VS in verband met het satelliet-plaatsbepalings- en navigatiesysteem GALILEO
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
2-804 Jacinta De Roeck (Agalev) 20/12/2001
  de financiering van palliatieve zorgverlening in de ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-805 Clotilde Nyssens (PSC) 20/12/2001
  het snelrecht en de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-806 Jan Steverlynck (CD&V) 20/12/2001
  de controles op slachtingen buiten het slachthuis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-807 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/12/2001
  het stijgend aantal niet-verzekerde chauffeurs en de vermoedelijke stijging van het aantal vluchtmisdrijven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-808 Marie-Jos Laloy (PS) 9/1/2002
  de financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-809 Anne-Marie Lizin (PS) 9/1/2002
  de hulp aan Afghanistan en in het bijzonder aan de Afghaanse vrouwen
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-810 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 9/1/2002
  de dringende geneeskundige hulpverlening
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-811 Didier Ramoudt (VLD) 9/1/2002
  het licentiesysteem voor basketbalploegen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-812 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 10/1/2002
  de Financietoren
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-813 Jacques Devolder (VLD) 10/1/2002
  de maximumfactuur voor gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-814 Clotilde Nyssens (PSC) 10/1/2002
  de chaotische aanpak van de onderhoudsvorderingenproblematiek door de Regering
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-815 Marc Hordies (Ecolo) 10/1/2002
  het controleren en vervolgen van verkeersovertredingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-816 Mia De Schamphelaere (CD&V) 10/1/2002
  het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-817 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/1/2002
  de belangenvermenging van zijn communicatieadviseur Nol Slangen
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-818 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 10/1/2002
  de pedofilie-onderzoeken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-819 Michiel Maertens (Agalev) 10/1/2002
  Banksys
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-820 Anne-Marie Lizin (PS) 16/1/2002
  de door het Isralisch leger uitgevoerde bombardementen en de vernietiging van de luchthaven van Gaza
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-821 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 16/1/2002
  de houding van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de verdeling van de mandaten in de Conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-822 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 16/1/2002
  de controle op de naleving van de wettelijke bepalingen over de uitrusting van zware voertuigen met spatborden
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-823 Martine Taelman (VLD) 16/1/2002
  de grens voor vergoedingen voor mantelzorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Financin
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-824 Francis Poty (PS) 17/1/2002
  de achterstand bij de behandeling van de dossiers door het ministerie van Sociale Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-825 Jeannine Leduc (VLD) 17/1/2002
  de publicatie van de wetswijzigingen met betrekking tot het afschaffen van de opvolgers bij de verkiezing van de diverse parlementaire vergaderingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-826 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 17/1/2002
  de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-827 Michiel Maertens (Agalev) 17/1/2002
  de dolleschapenziekte
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-828 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 17/1/2002
  het boetefonds en de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-829 Sabine de Bethune (CD&V) 17/1/2002
  de doodstraf in Nigeria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-830 Jan Steverlynck (CD&V) 17/1/2002
  het wetsontwerp tot wijziging van de procedure voor het bekomen van een sociaal-economische machtiging
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-831 Clotilde Nyssens (PSC) 17/1/2002
  de middelen die worden ter beschikking gesteld van het College van Procureurs-generaal
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-832 Marc Hordies (Ecolo) 17/1/2002
  de bijzondere maatregelen op het vlak van verkeerscontrole die worden genomen door de lokale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-833 Jacques Devolder (VLD) 23/1/2002
  het onbetaalbaar worden van fertiliteitsbehandelingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-834 Philippe Mahoux (PS) 23/1/2002
  de gevangenen van Guantanamo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-835 Marie-Jos Laloy (PS) 23/1/2002
  de bijeenroeping van het evaluatiecomit voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-836 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 24/1/2002
  de inmenging van de minister in een gerechtelijk onderzoek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-837 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 24/1/2002
  het verkeersveiligheidsplan
  minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-838 Michiel Maertens (Agalev) 24/1/2002
  de vernietiging van de Palestijnse staatsstructuur door de IDF
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-839 Paul Galand (Ecolo) 24/1/2002
  de ernstige ontsporing van de toestand in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-840 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 24/1/2002
  de valse Belgische paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-841 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/1/2002
  het falend jeugddelinquentiebeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-842 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/1/2002
  de blijvende toename van de achterstallige niet-gende belastingen
  minister van Financin
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-843 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 24/1/2002
  de samenstelling van de Conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-844 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 28/1/2002
  de opvolging van het protocol voor samenwerking in de strijd tegen de fraude door middel van BTW-carrousels
  minister van Justitie
  minister van Financin
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-845 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 29/1/2002
  de dringende geneeskundige hulpverlening
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-846 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 29/1/2002
  de PCB-besmetting van kippen en varkens, de communicatietermijnen en de potentile gevaren voor de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-847 Didier Ramoudt (VLD) 30/1/2002
  de windmolens voor de Belgische kust
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-848 Marie-Jos Laloy (PS) 30/1/2002
  het mucoviscidosedossier
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-849 Philippe Mahoux (PS) 30/1/2002
  de schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-850 Johan Malcorps (Agalev) 31/1/2002
  zijn mening over het verzet van minister Kubla tegen de invoering van ecotaksen en ecoboni op drankverpakkingen
  minister van Financin
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-851 Hugo Vandenberghe (CD&V) 31/1/2002
  de benoeming van de toekomstige topmanagers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-852 Ludwig Caluw (CD&V) 31/1/2002
  de heractivering van de IJzeren Rijn
  Eerste minister
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-853 Clotilde Nyssens (PSC) 31/1/2002
  het federale gesloten centrum voor minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-854 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 31/1/2002
  het ter beschikking stellen van personal computers aan bepaalde bevolkingscategorien
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Financin
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-855 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 31/1/2002
  de recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen
  Eerste minister
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-856 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 5/2/2002
  de capaciteitsuitbreiding op de lijnen Zeebrugge - Brugge en Brugge - Gent
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-857 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 6/2/2002
  de disfuncties bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-858 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 6/2/2002
  de organisatie van handelsmissies van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel met Prins Filip in 2002
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-859 Louis Siquet (PS) 7/2/2002
  de trainingskampen van de PKK
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-860 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 7/2/2002
  het onwerkzame karakter van de nationale paritaire comits
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-861 Frans Lozie (Agalev) 7/2/2002
  de verwerving van de Belgische nationaliteit door een inwoner uit Kazachstan, die mogelijk verdacht is in de zogenaamde Tractebel-affaire
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
2-862 Josy Dubi (Ecolo) 7/2/2002
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg ten gevolge van de uitzetting van Slovaakse zigeuners uit het Rijk
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-863 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 7/2/2002
  de nakende beslissing van de Nederlandse regering met betrekking tot de aankoop van gevechtsvliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-864 Georges Dallemagne (PSC) 7/2/2002
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de veronachtzaming van de arresten van de Raad van State door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-865 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/2/2002
  de maatregelen ten aanzien van de kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-866 Erika Thijs (CD&V) 7/2/2002
  de uitwijzing van Roma-zigeuners en de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-867 Jacques D'Hooghe (CD&V) 7/2/2002
  de vrijwaring van de liquiditeitspositie van DAT
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-868 Martine Taelman (VLD) 18/2/2002
  de titel van podoloog
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-869 Jan Remans (VLD) 20/2/2002
  de aangekondigde verdwijning van de prestatienummers 355390 - 355401, namelijk de gewrichtspunctie met of zonder inspuiting van geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-870 Wim Verreycken (VL. BLOK) 20/2/2002
  de medeplichtigheid aan wetsovertredingen vanwege een Waals minister
  minister van Justitie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-871 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 20/2/2002
  de controle op in de handel brengen van honden en katten
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-872 Jean Cornil (PS) 20/2/2002
  de toestand in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-873 Louis Siquet (PS) 20/2/2002
  de aanzienlijke achterstand bij de behandeling van dossiers bij de Rijksdienst voor pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-874 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2002
  de resultaten van de door Price Waterhouse Coopers uitgevoerde audit in verband met de oprichting van de federale politie en de oplossingen die werden overwogen om de vastgestelde leemten aan te vullen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-713
2-875 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/2/2002
  de relatie tussen Belgi en haar multinationale ondernemingen
  Eerste minister
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-876 Josy Dubi (Ecolo) 21/2/2002
  de versnelde verslechtering van de toestand in het Nabije Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-877 Ludwig Caluw (CD&V) 21/2/2002
  de onderhandelingen met betrekking tot de Ijzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-878 Erika Thijs (CD&V) 21/2/2002
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-879 Michiel Maertens (Agalev) 21/2/2002
  het laattijdig aanhouden van criminelen die informant zijn van buitenlandse inlichtingendiensten
  minister van Justitie
  vraag onontvankelijk
2-880 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 21/2/2002
  de lineaire maatregelen inzake verkeersveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-881 Jacques Devolder (VLD) 27/2/2002
  het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte inning van de remgelden en de bijhorende vermindering van de terugbetaling
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-882 Didier Ramoudt (VLD) 27/2/2002
  de windmolens in landbouwzones
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-883 Philippe Moureaux (PS) 27/2/2002
  de adviesraad van burgemeesters
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-884 Jacinta De Roeck (Agalev) 27/2/2002
  de mobbing op de werkvloer
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
2-885 Frank Creyelman (VL. BLOK) 27/2/2002
  de bedreiging van de uitvoer via Vlaamse zeehavens door nieuwe veiligheidsvoorschriften in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-886 Iris Van Riet (VLD) 27/2/2002
  de herberekening van de impact van vliegtuigen op nucleaire installaties
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-887 Didier Ramoudt (VLD) 27/2/2002
  het ABX-dossier
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-888 Anne-Marie Lizin (PS) 27/2/2002
  de Al Quaeda-gevangene in Iran die de Belgische nationaliteit heeft en contacten heeft gehad met de moordenaars van Massoud
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-734
2-889 Fatma Pehlivan (sp.a) 27/2/2002
  het koninklijk besluit ter vrijstelling van een beroepskaart voor bepaalde categorien van vreemdelingen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-890 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 28/2/2002
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-891 Sabine de Bethune (CD&V) 28/2/2002
  de voorraad inentingen tegen hepatitis B
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-892 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/2/2002
  de toestand in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-893 Johan Malcorps (Agalev) 28/2/2002
  het veiligheidsrisico van kerncentrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-894 Ren Thissen (PSC) 28/2/2002
  de drugtesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-895 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 28/2/2002
  het kappen van bomen langs de spoorwegbermen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-896 Marc Hordies (Ecolo) 28/2/2002
  zijn bezoek aan Tunesi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-897 Jacques D'Hooghe (CD&V) 28/2/2002
  het legale of illegale karakter van gokken op het internet
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1918
2-898 Jacques Devolder (VLD) 5/3/2002
  de kunstmatige inseminatie met donorsperma
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-899 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 6/3/2002
  de gevolgen van de maatregelen in de kinesitherapie voor de begeleiding van zwangere vrouwen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-900 Jean Cornil (PS) 6/3/2002
  de toestand in het Centrum voor minderjarigen te Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-901 Philippe Mahoux (PS) 6/3/2002
  de toestand in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-902 Johan Malcorps (Agalev) 7/3/2002
  de tolerantiedrempel die wordt gehanteerd bij het verbaliseren van snelheidsovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-903 Clotilde Nyssens (PSC) 7/3/2002
  het gesloten centrum te Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-904 Josy Dubi (Ecolo) 7/3/2002
  de toestand in het centrum voor delinquente minderjarigen te Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-905 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/3/2002
  het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-745
2-906 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/3/2002
  de fiscale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-907 Mia De Schamphelaere (CD&V) 7/3/2002
  de selectiecriteria voor de topfuncties bij de overheid
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-908 Yves Buysse (VL. BLOK) 7/3/2002
  de reorganisatie van de spoorwegpolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-909 Jan Remans (VLD) 8/3/2002
  de medische zorgen voor buitenlandse patinten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-910 Jean-Marie Dedecker (VLD) 8/3/2002
  de Koninklijke Belgische Voetbalbond
  minister van Financin
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-911 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 12/3/2002
  het bijzonder comit van de Verenigde Naties voor het internationaal verdrag inzake het verbod op klonen van mensen met het oog op reproductie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-912 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 13/3/2002
  de rentegratie van zelfstandigen in het beroepsleven
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-913 Philippe Mahoux (PS) 13/3/2002
  het jaarboek voor het Afrika van de Grote Meren
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-914 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/3/2002
  de prostitutie in de grootsteden
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-915 Anne-Marie Lizin (PS) 14/3/2002
  seksueel misbruik van vluchtelingen gepleegd door ambtenaren van het UNCHR en van diverse NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-916 Christine Cornet d'Elzius (PRL FDF MCC) 14/3/2002
  het dfil van 21 juli
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-917 Jean Cornil (PS) 14/3/2002
  de arbeidsvoorwaarden van de psychologen-deskundigen bij het parket
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-918 Wim Verreycken (VL. BLOK) 14/3/2002
  de niet-beteugeling van snelheidsovertredingen wanneer het "prominenten" betreft
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-919 Michiel Maertens (Agalev) 14/3/2002
  de gevolgen van de oorlog in Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-920 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 14/3/2002
  de onwettelijkheid van de oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-921 Theo Kelchtermans (CD&V) 14/3/2002
  de geluidshinder rond de luchthavens van Zaventem en Melsbroek
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-922 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 14/3/2002
  het terugkeerbeleid voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-923 Josy Dubi (Ecolo) 14/3/2002
  de aanvallen tegen de medische hulpdiensten en de hindernissen die het Isralische leger tegen elk medisch optreden opwerpt in weerwil van de internationale verdragsbepalingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-924 Erika Thijs (CD&V) 14/3/2002
  de terugstorting aan de OCMW's van de aan asielzoekers toegestane voorschotten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-925 Didier Ramoudt (VLD) 18/3/2002
  de RSZ-schulden van rusthuizen en voetbalploegen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-926 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 20/3/2002
  het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger
  Eerste minister
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-927 Frans Lozie (Agalev) 20/3/2002
  de maatregelen die hij heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad
  Eerste minister
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-928 Francis Poty (PS) 20/3/2002
  het aanrekenen van kosten op elke transactie in contanten aan het loket
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken
2-929 Philippe Mahoux (PS) 20/3/2002
  het evaluatiesysteem voor het personeel van Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-930 Michel Barbeaux (PSC) 21/3/2002
  de toekenning van een premie aan personeelsleden van het ministerie van Financin die zijn aangewezen voor een buitendienst die gelegen is op het grondgebied van een grote agglomeratie
  minister van Financin
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-931 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/3/2002
  de toekomst van Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-932 Josy Dubi (Ecolo) 21/3/2002
  de houding van Belgi ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-759
2-933 Mia De Schamphelaere (CD&V) 21/3/2002
  de visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-934 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/3/2002
  de afslanking van de geestelijke begeleiding in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-935 Jacques Devolder (VLD) 27/3/2002
  de concrete uitvoering van de plannen voor de hervorming van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-936 Anne-Marie Lizin (PS) 27/3/2002
  de bevoegdheid van de federale politie voor ontvoering van kinderen door een van hun ouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-937 Jean Cornil (PS) 27/3/2002
  de wijze waarop illegale vreemdelingen in de gesloten centra worden behandeld
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-938 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 28/3/2002
  de financiering van het nucleair passief
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-939 Georges Dallemagne (PSC) 28/3/2002
  het gebrek aan middelen die ter beschikking gesteld worden van de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-940 Ludwig Caluw (CD&V) 28/3/2002
  de onrust in de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-941 Erika Thijs (CD&V) 28/3/2002
  de duur van de asielprocedure
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-942 Paul Galand (Ecolo) 28/3/2002
  de door Test-Aankoop onthulde bacterile besmetting van te koop aangeboden kippen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-943 Frank Creyelman (VL. BLOK) 28/3/2002
  de basisnormering na de fusies in de ziekenhuissector
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-944 Didier Ramoudt (VLD) 15/4/2002
  de concessies voor windmolenparken aan de kust
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-945 Fatma Pehlivan (sp.a) 16/4/2002
  de afronding van de regularisatiecampagne
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-946 Franois Roelants du Vivier (MR) 17/4/2002
  de personeelsbezetting van het Instituut Pasteur van Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-947 Philippe Mahoux (PS) 17/4/2002
  het onderzoek inzake de opsporing van borstkanker en de intenties van een Amerikaanse firma
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-948 Louis Siquet (PS) 17/4/2002
  de vertraging bij de administratieve afhandeling van bepaalde dossiers
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-949 Philippe Monfils (MR) 18/4/2002
  de reclamecampagne voor het werk van Ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-950 Louis Siquet (PS) 18/4/2002
  het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van de actieve molecule
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-951 Clotilde Nyssens (PSC) 18/4/2002
  het verhuizen van de diensten van de federale politie van Brussel naar het Noordstation
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-952 Theo Kelchtermans (CD&V) 18/4/2002
  de stopzetting van de wapenuitvoer naar Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-953 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/4/2002
  de erkenning van een Nederlandstalige huisartsenkring in de Brusselse regio
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-954 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 18/4/2002
  de "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons" en de houding van de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-955 Josy Dubi (Ecolo) 18/4/2002
  de reactie van de Europese Unie na de poging tot militaire staatsgreep in Venezuela
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-956 Marc Hordies (Ecolo) 18/4/2002
  de verdeling van de passagiersvoertuigen door de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2051
2-957 Jean-Franois Istasse (PS) 23/4/2002
  de gezondheid van de tanden in Belgi
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-958 Marie-Jos Laloy (PS) 24/4/2002
  de aan de gang zijnde vernietiging van het Tsjetsjeense volk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-959 Johan Malcorps (Agalev) 24/4/2002
  de inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-960 Marie Nagy (Ecolo) 25/4/2002
  de stand van zaken voor wat betreft de gerechtelijke achterstand te Brussel
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-961 Michel Barbeaux (PSC) 25/4/2002
  de aanwijzing van de topmanager voor "Volksgezondheid"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-962 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/4/2002
  het gebruik van minderjarigen als drugskoeriers in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-963 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/4/2002
  het stilleggen van de bouwwerken voor de nieuwe jeugdgevangenis te Everberg (Kortenberg)
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-964 Jacques Devolder (VLD) 7/5/2002
  het koninklijk besluit van 29 maart 2002 nopens de verplichte inning van het remgeld en de hieromtrent ontstane interpretaties
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-965 Jacques D'Hooghe (CD&V) 7/5/2002
  de recente ontwikkelingen inzake kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-966 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/5/2002
  de NMBS
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-967 Michiel Maertens (Agalev) 8/5/2002
  het verlenen van visa voor Kosovaren door de Belgische ambassade in Belgrado
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-968 Franois Roelants du Vivier (MR) 8/5/2002
  de energiebelasting
  minister van Financin
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-969 Jan Remans (VLD) 8/5/2002
  een persmededeling over zijn oorlog met de artsen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-970 Ludwig Caluw (CD&V) 8/5/2002
  de ontslagbrief van de heer Heinzmann
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-971 Philippe Monfils (MR) 8/5/2002
  het exporteren naar ons land van het Isralisch-Palestijnse conflict
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-972 Georges Dallemagne (PSC) 8/5/2002
  het toenemende religieus extremisme in Brussel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : vraag om uitleg 2-786
2-973 Wim Verreycken (VL. BLOK) 14/5/2002
  de ontsnapping van een moordenaar uit de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-974 Sfia Bouarfa (PS) 15/5/2002
  de racistische misdaden die in Schaarbeek zijn gepleegd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-975 Anne-Marie Lizin (PS) 15/5/2002
  het gevolg dat moet worden gegeven aan de rechtmatige eisen van de gevangenisbewakers
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-976 Jacinta De Roeck (Agalev) 16/5/2002
  de communicatie tussen de arts en de patint
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-977 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/5/2002
  het dekken van lichamelijke schade aan een passagier die verzekeringsnemer is wanneer deze veroorzaakt wordt door een "BOB"
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-978 Ludwig Caluw (CD&V) 16/5/2002
  de" prijs per meeteenheid"- aanduiding en de kleine handelszaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-979 Paul Galand (Ecolo) 16/5/2002
  het standpunt van Belgi met betrekking tot de liberalisering van de handel in diensten in het kader van de Algemene Overeenkomst over de Handel in Diensten, met het oog op de OESO-VS-Conferentie over de commercialisering van de educatieve diensten
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-980 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 16/5/2002
  de toegankelijkheid van de ADSL-aansluitingen van Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-981 Meryem Kaar (Agalev) 16/5/2002
  de schietpartij in Schaarbeek op 8 mei 2002 waarbij een Marokkaans koppel werd vermoord
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
  Doorverwezen aan : vraag om uitleg 2-791
2-982 Jean-Franois Istasse (PS) 22/5/2002
  de gevolgen van het geweld in televisieprogramma's
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-983 Anne-Marie Lizin (PS) 22/5/2002
  de humanitaire hulp aan Afghanistan en het sturen van bussen door de "Conseil des femmes francophones de Belgique"
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-984 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/5/2002
  de installatie van de nationale commissie voor de rechten van het kind
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-985 Clotilde Nyssens (cdH) 23/5/2002
  het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-804
2-986 Johan Malcorps (Agalev) 23/5/2002
  de eventuele versoepeling van de Kyoto-norm voor Belgi
  Eerste minister
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-987 Josy Dubi (Ecolo) 23/5/2002
  de crisis in de gevangenissen van het Rijk
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-988 Yves Buysse (VL. BLOK) 23/5/2002
  de aanstelling van de nieuwe brigadecommandant "paracommando"
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-989 Didier Ramoudt (VLD) 23/5/2002
  de overdracht van ondergewaardeerde activa van de NMBS aan ABX
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-990 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/5/2002
  de controle op de beschikbaarheid van werklozen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-991 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/5/2002
  de onderhandelingen met de cipiersvakbonden
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-992 Erika Thijs (CD&V) 23/5/2002
  het mond- en klauwzeer in Zuid-Korea tijdens het WK Voetbal 2002
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-993 Franois Roelants du Vivier (MR) 29/5/2002
  de dringende aanwerving van personeel bij het Instituut Pasteur van Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-994 Sfia Bouarfa (PS) 29/5/2002
  het beroep dat wordt gedaan op de spoeddiensten van de ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-995 Anne-Marie Lizin (PS) 29/5/2002
  de contacten met de gevangenisdirecteurs
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-996 Wim Verreycken (VL. BLOK) 29/5/2002
  de opvang van een Palestijn door Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-997 Clotilde Nyssens (cdH) 30/5/2002
  de Belgische hulp aan Madagascar
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-998 Alain Destexhe (MR) 30/5/2002
  het geneesmiddel Distilbene
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-999 Theo Kelchtermans (CD&V) 30/5/2002
  de certificaten voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (WKK) en de groenestroomcertificaten
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1000 Johan Malcorps (Agalev) 30/5/2002
  de verplichting van dodehoekspiegels voor alle vrachtwagens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1001 Jan Steverlynck (CD&V) 30/5/2002
  het eerste schaap in Belgi met BSE en de gevolgen voor wat betreft de menselijke consumptie van schapen- en geitenvlees
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1002 Michel Barbeaux (cdH) 5/6/2002
  de aanwijzing van de nieuwe topmanagers
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1003 Anne-Marie Lizin (PS) 5/6/2002
  het risico op zware ongevallen als gevolg van de opslag van wapens in Transdnjestri (Moldavi)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1004 Erika Thijs (CD&V) 6/6/2002
  het vakantiegeld voor militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1005 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/6/2002
  het ontslag van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1006 Marc Hordies (Ecolo) 6/6/2002
  de vergadering in Rome over de illegale immigratie in Europa
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1007 Philippe Monfils (MR) 12/6/2002
  het jongste falen van de mobiele urgentiegroep (MUG)
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1008 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 12/6/2002
  de beperking van het aantal Europese ministerraden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1009 Jean-Marie Dedecker (VLD) 12/6/2002
  de informatie met betrekking tot de eigendomsstructuur van de bouwgronden in Vlaanderen
  minister van Financin
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1010 Anne-Marie Lizin (PS) 12/6/2002
  zijn reis naar Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwijzing naar een latere vraag : vraag om uitleg 2-824
2-1011 Jean Cornil (PS) 12/6/2002
  het behoud van de bijzondere beroepstitel gegradueerde verpleger in intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1012 Marie Nagy (Ecolo) 13/6/2002
  de Financietoren
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1013 Ludwig Caluw (CD&V) 13/6/2002
  de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1014 Johan Malcorps (Agalev) 13/6/2002
  de erkenning van gemeenten als toeristische gemeenten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1015 Clotilde Nyssens (cdH) 13/6/2002
  de betaling van de erelonen van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1016 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/6/2002
  het Europese asielbeleid en de gevolgen daarvan voor ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1017 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/6/2002
  de islamitische eredienst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-819
2-1018 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 18/6/2002
  de gespannen verhouding tussen Belgi en Europa voor wat betreft de pensioenspaarfondsen
  minister van Financin
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1019 Jean Cornil (PS) 19/6/2002
  het samenvoegen van de telefoonnumers 100 en 101
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1020 Marie-Jos Laloy (PS) 19/6/2002
  de financiering van de BSE-tests
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1021 Josy Dubi (Ecolo) 20/6/2002
  de inwerkingtreding van de wet betreffende de euthanasie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1022 Georges Dallemagne (cdH) 20/6/2002
  de top van Sevilla en het standpunt van onze regering inzake het voorstel van het Spaanse voorzitterschap om de ontwikkelingshulp te koppelen aan een terugnamebepaling
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-1023 Johan Malcorps (Agalev) 20/6/2002
  de massale seponering van processen-verbaal inzake milieuovertredingen door de Vlaamse parketten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1024 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 20/6/2002
  het proefveld met genetisch gemodificeerde koolzaadplanten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1025 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/6/2002
  het uitblijven van de beloofde toelagen door de Nationale Loterij
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1026 Erika Thijs (CD&V) 20/6/2002
  het beleid inzake tattoo's en piercings
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1027 Josy Dubi (Ecolo) 20/6/2002
  de elektriciteitsmaatschappijen in Peru
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1028 Georges Dallemagne (cdH) 20/6/2002
  de oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1029 Jan Remans (VLD) 26/6/2002
  de terugbetaling van anti-TNF-medicatie voor reumatode artritis
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1030 Wim Verreycken (VL. BLOK) 26/6/2002
  de Arabisch-Europese Liga
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1031 Franois Roelants du Vivier (MR) 26/6/2002
  de Raad voor dierenwelzijn
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1032 Marie-Jos Laloy (PS) 26/6/2002
  de kinderopvang
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1033 Alain Destexhe (MR) 27/6/2002
  de windmolens voor de kust van Knokke
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1034 Jacinta De Roeck (Agalev) 27/6/2002
  het besteden van de accijnzen op de verkoop van alcohol en tabak aan (drugs)preventie en aan subsidies voor derdewereldlanden
  minister van Financin
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1035 Paul Galand (Ecolo) 27/6/2002
  het rapport van het Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen over vakbondsmensen die in 2001 vermoord werden of verdwenen zijn of het slachtoffer zijn geworden van andere vormen van agressie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1036 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 27/6/2002
  het seksueel misbruik van vrouwen en jonge meisjes in het oosten van Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1037 Jacques D'Hooghe (CD&V) 27/6/2002
  de veiligheid van de zogenaamde "lage kosten"-luchtvaartmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1038 Erika Thijs (CD&V) 27/6/2002
  de rapporten over mijnuitbater Forrest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1039 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2002
  de genocidewet
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1040 Iris Van Riet (VLD) 3/7/2002
  de (mogelijke) aanwezigheid van munitie in het fort van Haasdonk
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1041 Ren Thissen (cdH) 3/7/2002
  het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap
  minister van Financin
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1042 Jean-Marie Happart (PS) 3/7/2002
  de aantasting van korenvelden door fusariose
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1043 Jean Cornil (PS) 3/7/2002
  de ontwikkelingen in het proces tegen de bij het Vlaams Blok aanleunende verenigingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1044 Meryem Kaar (Agalev) 4/7/2002
  de onmenselijke uitwijzingsoperaties van asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1045 Josy Dubi (Ecolo) 4/7/2002
  de door de Verenigde Staten geuite dreigementen aan het adres van het Internationaal Strafhof
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1046 Louis Siquet (PS) 4/7/2002
  het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap
  minister van Financin
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1047 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 4/7/2002
  het uitblijven van transparantie omtrent het vermogen van overheidsmanagers en politici
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1048 Jan Steverlynck (CD&V) 4/7/2002
  de omzetting van de richtlijn inzake elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1049 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/7/2002
  de benoemingen van toegevoegde rechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1050 Martine Taelman (VLD) 8/7/2002
  gevaarlijk speelgoed
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1051 Philippe Mahoux (PS) 9/7/2002
  de erkenning die het Belgacom mogelijk maakt toegang te verkrijgen tot "publilink" met het oog op een adsl-aansluiting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1052 Clotilde Nyssens (cdH) 10/7/2002
  de controle op de medisch begeleide voortplanting
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1053 Philippe Monfils (MR) 10/7/2002
  de problemen in verband met het centraal strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1054 Ludwig Caluw (CD&V) 10/7/2002
  het protest van Nederland tegen de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1055 Didier Ramoudt (VLD) 10/7/2002
  de slachtofferhulp bij ongevallen in de visserijsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1056 Mia De Schamphelaere (CD&V) 10/7/2002
  de omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1057 Josy Dubi (Ecolo) 10/7/2002
  de houding van Belgi ten opzichte van de dreiging van de Verenigde Staten om Irak aan te vallen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1058 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/7/2002
  het besluit van de Isralische regering om grond te ontzeggen aan Isralische Arabieren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1059 Iris Van Riet (VLD) 15/7/2002
  de verkoop van radarverstoorders via het internet
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1060 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 16/7/2002
  het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1061 Anne-Marie Lizin (PS) 18/7/2002
  de dood van de dochter van een Kazakse journaliste, naar aanleiding van haar onthullingen over het onderzoek naar verdachte rekeningen, waarbij de Kazakse zakenwereld betrokken is
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1062 Marie-Jos Laloy (PS) 18/7/2002
  de opschorting van de verkoop van bepaalde geneesmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1063 Michiel Maertens (Agalev) 18/7/2002
  het ontbieden van de Isralische ambassadeur in Belgi met toepassing van het Europees kaderbesluit inzake terrorismebestrijding en de Belgische genocidewet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1064 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/7/2002
  het kleinschalig gebruik van cannabis op muziekfestivals
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1065 Jan Steverlynck (CD&V) 18/7/2002
  de nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde)
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1066 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/7/2002
  de MPA-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1067 Marie Nagy (Ecolo) 18/7/2002
  het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1068 Ren Thissen (cdH) 18/7/2002
  de MPA-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1069 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/7/2002
  de advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)