Jacques Timmermans - SP.A-SPIRIT
 
Eresenator
 
Erequaestor van de Senaat
 
Geboren te Ninove op 13 oktober 1945

Gediplomeerde in het hoger secundair onderwijs

Gewezen adjunct bij het Secretariaat Gebouwenfonds voor de Rijksscholen

1965-1971 : federatiesecretaris SP
1971-1973 : kabinetsmedewerker (kabinet van de minister van Begroting)

1971-1982 en 1995-2000 : schepen (Ninove)
1971-2000 : gemeenteraadslid (Ninove)
1973-1975 : kabinetsmedewerker (kabinet van de eerste minister)
1975-1977 : kabinetsmedewerker (kabinet van de minister van Openbare Werken)
1987-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1988-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1990-1991 : lid, 1992-1995 : plaatsvervangend lid en 1997-2003 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1991-1995 : senator voor het arrondissement Oudenaarde-Aalst
1994-1995 : ondervoorzitter van de Vlaamse Raad
13 - 29 juni 1995 : voorzitter van de SP-fractie (Vlaamse Raad)
2001-2004 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2001 - 2 oktober 2003 : plaatsvervangend lid, 2 - 23 oktober 2003 : lid en sinds 23 oktober 2003-2004 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2003-2004 : quaestor van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Overleden op 16 december 2021 te Aalst

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-18/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
18/1/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
11/5/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
11/5/2001-4/7/2002 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
11/5/2001-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
18/7/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-6/7/2004 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-6/7/2004 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/8/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat