Vraag om uitleg nr. 2-593

2-593 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-739