Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lijnen Nele" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
'Internet voor iedereen'-project (4-7122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7122
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Banenplannen - Vereenvoudiging - Stand van zaken (4-4203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4203
Banenplannen - Vereenvoudiging - Stand van zaken (4-5473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5473
De begrippen 'gevaar voor de openbare orde' en 'fraude' in het kader van de regularisatiecriteria (Asielzoekers) (4-998)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 18-19 4-103 p. 18-19 (PDF)
De invoering van de pensioenportefeuille (Simulator om de invloed te berekenen van themaverloven e.d. op het pensioen) (4-932)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
4-94
p. 23-24 4-94 p. 23-24 (PDF)
De misbruiken met dienstencheques (4-911)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-93
p. 25-27 4-93 p. 25-27 (PDF)
De mogelijkheden van Dimona re-engineering voor het berekenen van studentenarbeid op basis van uren (of dagdelen - Soepelere aangifte van tewerkstelling voor de horeca, distributiesector enz.) (4-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-113
p. 14-15 4-113 p. 14-15 (PDF)
De opvangcrisis (4-956)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De organisatie van de federale verkiezingen van 10 juni 2007 (Afwezige leden in stembureaus of stemopnemingsbureaus - Afwezige kiezers - Facturen) (4-106)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 75-77 4-16 p. 75-77 (PDF)
De uitbreiding van het dienstenchequesysteem tot kinderopvang (Kinderoppas aan huis en brengen en ophalen van kinderen naar en aan de school - Naschoolse opvang) (4-305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 76-77 4-30 p. 76-77 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap die vakantiewerk doen (4-45)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken en aan mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 18-20 4-6 COM p. 18-20 (PDF)
Dienst vreemdelingenzaken - Helpdesk - Werking (4-4199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4199
Dienstencheques - Bedrijven - Controle door de RVA (4-4202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4202
Dienstencheques - Bedrijven - Controle door de RVA (4-5472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5472
Dienstencheques - Fraude - Controle (4-4188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4188
Dienstencheques - Overtreding van de reglementering - Regionale verdeling (4-4187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4187
Dienstencheques - Overtreding van de reglementering - Regionale verdeling (4-5471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5471
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Nele Lijnen, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Geluidshinder afkomstig van militaire oefenvluchten boven de Kempen (4-333)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-33
p. 28-29 4-33 p. 28-29 (PDF)
Haar voorstel om een vlottende verlofdag in te lassen (Moslims o.a.) (4-527)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-52
p. 21-22 4-52 p. 21-22 (PDF)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (4-311)      
  Voorstel van de heren Paul Wille en Jean-Jacques De Gucht en van mevrouw Nele Lijnen
4-311/1
p. 1-11 4-311/1 p. 1-11 (PDF)
Het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten (4-42)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 51-53 4-13 p. 51-53 (PDF)
Het beleid inzake personen met een handicap (4-1172)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1172/1
p. 1-14 4-1172/1 p. 1-14 (PDF)
Het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden (Hervorming van het stelsel van de werkstudenden) (4-404)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-38
p. 26-30 4-38 p. 26-30 (PDF)
Het groenboek pensioenen of de toestand van de Belgische pensioenen (Nationale pensioenconferentie - Verhoging van de werkgelegenheidsgraad - Hervorming - Jaarlijkse mededeling door de overheid van een geÔndividualiseerde pensioenportefeuille) (4-1097)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
4-112
p. 24-26 4-112 p. 24-26 (PDF)
Het initiatief van een vakbond ten aanzien van werkgevers die geen allochtone werknemers willen (Voornemen van het ABVV om een lijst van "racistische" werkgevers te publiceren) (4-857)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-83
p. 21-22 4-83 p. 21-22 (PDF)
Het onbeperkt bijverdienen door gepensioneerden (4-1164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-116
p. 11-13 4-116 p. 11-13 (PDF)
Het opschorten van het sociaal overleg over de modernisering van de wetgeving op de uitzendarbeid (4-869)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-86
p. 19-20 4-86 p. 19-20 (PDF)
Het organiseren van een referendum over de stemplicht bij de volgende verkiezingen ((On)mogelijkheid om volksraadplegingen te organiseren op het niveau van de gemeenschappen en gewesten of op federaal niveau en samenvallend met verkiezingen) (4-713)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 29-31 4-71 p. 29-31 (PDF)
Het ouderschapsverlof (Verplichting voor werknemers die deeltijds werken en voor voltijdse werknemers met een zelfstandig bijberoep om hun ouderschapsverlof voltijds op te nemen) (4-1536)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 71-73 4-115 p. 71-73 (PDF)
Het systeem van de progressieve werkhervatting (van mensen met een handicap - Berekening van de invaliditeitsuitkering bij het nemen van vakantie) (4-98)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-14
p. 18-20 4-14 p. 18-20 (PDF)
Het vervolgen van bijzitters (4-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 77-79 4-16 p. 77-79 (PDF)
IT-competitiviteit - Internationale rangschikking - Plaats van BelgiŽ (4-1798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1798
IT-competitiviteit - Internationale rangschikking - Plaats van BelgiŽ (4-2657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2657
IT-competitiviteit - Internationale rangschikking - Plaats van BelgiŽ (4-5845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5845
Identiteitsdiefstal (Vervangend attest - Bescherming identiteitsgegevens van geregistreerde buitenlanders - Opname van een biometrisch gegeven) (4-87)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 66-69 4-16 p. 66-69 (PDF)
Identiteitsfraude in het kader van rijexamens (Standaardprocedure binnen de rijexamencentra om in geval van twijfel de echtheid van een identiteit na te gaan) (4-121)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
4-15
p. 8-9 4-15 p. 8-9 (PDF)
Kredietcrisis - Pensioensparen - Aantal spaarders - Evolutie (4-7155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7155
Kredietcrisis - Pensioensparen - Aantal spaarders - Evolutie (4-7156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-7156
Meervoudige chemische sensitiviteit (MCS - Overgevoelige reactie van bepaalde personen op geuren en chemische stoffen - Erkenning als ziekte) (4-1537)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 57-59 4-115 p. 57-59 (PDF)
Moederschapshulp - Zelfstandigen - Dienstencheques (4-3896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3896
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Avondtrein van Brussel naar Hasselt - Frequente spoorwijzigingen - Maatregelen en communicatie (4-3767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3767
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebruik van piekuurtreinen voor schoolreizen - Aanmoedigen van reservaties (4-3768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3768
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Trein tussen Hasselt en Brussel - Vertragingen - Communicatie met de reizigers (4-3766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3766
Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (4-1137)      
  Verslag van de dames Isabelle Durant en Nele Lijnen
4-1137/2
p. 1-15 4-1137/2 p. 1-15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1552/5
p. 1-4 4-1552/5 p. 1-4 (PDF)
Ouderschapsverlof - Modaliteiten - Deeltijdse werknemers - Voltijdse werknemers met een zelfstandig bijberoep (4-4212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4212
Ouderschapsverlof - Modaliteiten - Deeltijdse werknemers - Voltijdse werknemers met een zelfstandig bijberoep (4-5475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5475
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7369
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7370
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7371
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7372
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7373
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7374
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7375
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7376
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7377
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7378
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7379
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7380
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7381
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7382
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7383
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7384
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7385
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-7386
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7387
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7388
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7389
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7390
Pensioensparen - Belastingverminderingen - Fiscale kostprijs (4-7433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7433
Pensioenvorming - Inactiviteit - Gelijkgestelde dagen - Aantallen (4-4777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-4777
Pensioenvorming - Inactiviteit - Gelijkgestelde dagen - Aantallen (4-5572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5572
RVA - Informatisering - Aanwervingen - Aantallen (4-4200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4200
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Mensen met een handicap toelaten vrijwilligerswerk te doen of bij te verdienen naast hun uitkering
4-23
p. 54-56 4-23 p. 54-56 (PDF)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Behandeling van dossiers in een ander gewest - Taalwetgeving (4-4209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4209
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Behandeling van dossiers in een ander gewest - Taalwetgeving (4-5474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5474
Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Werking van de inspectiediensten (4-3868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3868
Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Werking van de inspectiediensten (4-5464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5464
Seveso-bedrijven - Milieuvergunning - Afbakening van de noodplanningzones (4-4350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4350
Seveso-richtlijnen - Milieuvergunningen - Noodplanningszones (4-4927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4927
Seveso-richtlijnen - Milieuvergunningen - Noodplanningszones (4-6042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6042
Studentenarbeid - Verdringingseffect van gewone werknemers - Doorstroming naar de arbeidsmarkt na de studies (4-3368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3368
Tewerkstelling - Vacatures voor knelpuntberoepen - Samenwerking met de arbeidsbemiddelingsbureaus - Aanmoediging van werklozen (4-3771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3771
Tewerkstelling - Vacatures voor knelpuntberoepen - Samenwerking met de arbeidsbemiddelingsbureaus - Aanmoediging van werklozen (4-5461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5461
Tewerkstelling - Vacatures voor knelpuntberoepen - Samenwerking met de arbeidsbemiddelingsbureaus - Inschakeling van oudere werknemers (4-3770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3770
Themaverloven - Advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) - Tijdspaarrekening (4-3769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3769
Tijdskrediet en loopbaanonderbreking - Verstrengen van de voorwaarden - Stand van zaken (4-7043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7043
Vergrijzing van de bevolking (Welvaartspositie van ouderen in BelgiŽ - Toekomst van de pensioenen volgens het Raadgevend Comitť voor de pensioensector - Pensioenlandschap in BelgiŽ - Houdbaarheid van de verzorgingsstaat in BelgiŽ - Budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing volgens het Planbureau) (4-1628)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1628/1
p. 1-78 4-1628/1 p. 1-78 (PDF)
Verslag over de studiereis naar Zweden (21-25 maart 2010) (Problematiek van de vergrijzing - Het activeringsbeleid - Themaverloven) (4-1733)      
  Verslag van de heer Franco Seminara en mevrouw Nele Lijnen
4-1733/1
p. 1-77 4-1733/1 p. 1-77 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen (4-1602)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1602/1
p. 1-3 4-1602/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria (4-1578)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1578/1
p. 1-4 4-1578/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de dames Margriet Hermans en Nele Lijnen
4-502/2
p. 2 4-502/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen (Gevolgen van de carriŤrekeuze voor het pensioen - Terugschroeven of stopzetten van de beroepsbezigheden) (4-1171)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
4-1171/1
p. 1-13 4-1171/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Amendementen nrs 1 en 4 van de dames Nele Lijnen en Nahima Lanjri
4-1185/2
p. 1-2 4-1185/2 p. 1-2 (PDF)
  4-1185/2
p. 3 4-1185/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen en de heer Richard Fournaux
4-1185/3
p. 1-36 4-1185/3 p. 1-36 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief (4-1360)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1360/1
p. 1-6 4-1360/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven (4-1666)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Ann Somers
4-1666/1
p. 1-12 4-1666/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-887/2
p. 1-45 4-887/2 p. 1-45 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nele Lijnen
4-887/3
p. 1-16 4-887/3 p. 1-16 (PDF)
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-887/4
p. 1-27 4-887/4 p. 1-27 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de dames Ann Somers en Nele Lijnen
4-875/2
p. 3-4 4-875/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day", op 21 september (4-1756)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1756/1
p. 1-4 4-1756/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen (CAO nr 45 van 19 december 1989, art. 4, ß1) (4-1045)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen c.s.
4-1045/1
p. 1-4 4-1045/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten) (4-244)      
  Voorstel van de heer Paul Wille en de dames Margriet Hermans en Nele Lijnen
4-244/1
p. 1-18 4-244/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille (Mededeling aan elke sociaalverzekerde van diens pensioenportefeuille - CreŽeren van een website - Systeem van loopbaanrekening) (4-892)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-892/1
p. 1-7 4-892/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen (Inkomsten van de partner) (4-976)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Margriet Hermans
4-976/1
p. 1-2 4-976/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1250/4
p. 1-14 4-1250/4 p. 1-14 (PDF)
  4-1250/6
p. 1-3 4-1250/6 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1553/5
p. 1-21 4-1553/5 p. 1-21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en migratie (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen : magistratenkader - procedurevoorschriften - Uitvoering arresten Grondwettelijk hof) (4-1251)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1251/2
p. 1-5 4-1251/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) (In overeenstemming brengen van de wetgeving op het vlak van aanvullende ziekteverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen en andere mutualistische entiteiten met de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG ingevolge een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie - De maatschappij van onderlinge bijstand als rechtsvorm om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen - Onderscheid met diensten van algemeen belang - Samenwerkingsovereenkomst tussen de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en de CBFA - Zie ook doc. 4-1728 en 4-1730) (4-1729)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1729/2
p. 1-6 4-1729/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (In overeenstemming brengen van de wetgeving op het vlak van aanvullende ziekteverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen en andere mutualistische entiteiten met de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG ingevolge een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie - Bevoegdheden Raad van State en hoven en rechtbanken - Zie ook doc. 4-1728 en 4-1729) (4-1730)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1730/2
p. 1-2 4-1730/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (4-1152)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1152/2
p. 1-3 4-1152/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-63
p. 37-38 4-63 p. 37-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1574/1
p. 1-2 4-1574/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorsel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard (4-891)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-891/1
p. 1-3 4-891/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers (Extralegaal voordeel voor werknemers) (4-1174)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
4-1174/1
p. 1-11 4-1174/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector (Vrijheid van staken en vrijheid om niet te staken) (4-1609)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1609/1
p. 1-7 4-1609/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden (Op elk geneesmiddelendoosje dient naast de merknaam op eenduidige manier de generische naam te worden vermeld) (4-697)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke en mevrouw Nele Lijnen
4-697/1
p. 1-3 4-697/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen (waarvan het bedrag gelijk is voor alle burgers) (4-805)      
  Voorstel van de heer Roland Duchatelet en mevrouw Nele Lijnen
4-805/1
p. 1-5 4-805/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Roland Duchatelet en mevrouw Nele Lijnen
4-805/2
p. 1 4-805/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Voorstel van de heer Filip Antheunis en mevrouw Nele Lijnen
4-1149/1
p. 1-10 4-1149/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging art. 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieŽn studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (4-853)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Jean-Jacques De Gucht
4-853/1
p. 1-12 4-853/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan (4-1612)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1612/1
p. 1-4 4-1612/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Amendement nr 4 van de dames Dominique Timans en Nele Lijnen
4-840/3
p. 1-2 4-840/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar (Wijziging Kieswetboek) (4-965)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Filip Anthuenis en Paul Wille
4-965/1
p. 1-3 4-965/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (4-32)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-32/3
p. 1-17 4-32/3 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector (Oprichting van een Dienst voor de sociale bemiddeling, bij FOD Ambtenarenzaken - Bepaling van de minimale dienstverlening in de openbare sector : wijziging wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven, wet 23 juli 1926 betreffende NMBS Holding en haar verbonden vennootschappen en wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel) (4-1005)      
  Voorstel van de heren Marc Verwilghen en Filip Anthuenis en mevrouw Nele Lijnen
4-1005/1
p. 1-15 4-1005/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
4-1288/2
p. 1-3 4-1288/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-77
p. 34 4-77 p. 34 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Josy Dubiť en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (4-1665)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons, Olga Zrihen en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1665/1
p. 1-5 4-1665/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden (De andersvalide behoudt zijn erkenning van arbeidsongeschikte - Toestemming van de adviserend geneesheer) (4-715)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen c.s.
4-715/1
p. 1-4 4-715/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (4-1684)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1684/1
p. 1-3 4-1684/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (4-1076)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Nele Lijnen, de heer Paul Wille en mevrouw Martine Taelman
4-1076/1
p. 1-3 4-1076/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 teneinde het recht op opvang te beperken bij een derde asielaanvraag (4-1523)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Ann Somers
4-1523/1
p. 1-3 4-1523/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft (Toegelaten arbeid voor gepensioneerden) (4-1058)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1058/1
p. 1-7 4-1058/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof (Lesbische meemoeders - Wijziging van artikel 30, ß 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25quinquies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-1033)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1033/1
p. 1-4 4-1033/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken (4-1580)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en de dames Nele Lijnen en Ann Somers
4-1580/1
p. 1-6 4-1580/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Filip Anthuenis
4-886/1
p. 1-3 4-886/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen (4-1161)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1161/1
p. 1-3 4-1161/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting op LPG-voertuigen betreft (4-1178)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-1178/1
p. 1-3 4-1178/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden (4-964)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
4-964/1
p. 1-5 4-964/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten (4-936)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
4-936/1
p. 1-3 4-936/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel wat het woonverbod voor veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft (Wijziging art. 382bis Strafwetboek - Wijziging titel XI wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Feit gepleegd op een minderjarige) (4-1077)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen en mevrouw Nele Lijnen
4-1077/1
p. 1-6 4-1077/1 p. 1-6 (PDF)
Zelfstandigen - Geen recht op vaderschapsverlof - Alternatieve oplossingen - Dienstencheques (4-7445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7445
Zelfstandigen - Meewerkende echtgeno(o)t(e) - Fiscaal statuut - Toewijzing van meer dan 30 % van het inkomen (4-7229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7229
Zelfstandigen - Meewerkende echtgeno(o)t(e) - Ongehuwde helpers - Statuut (4-6698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6698
Zwangere vrouwen - Discriminatie op de arbeidsmarkt (4-4201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4201
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999