S. 4-1152 Dossierfiche K. 52-1260

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten
Stéphanie Anseeuw    Annemie Van de Casteele    Olga Zrihen   

gehandicapte
administratieve formaliteit
invaliditeitsverzekering
administratieve procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1260/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 16/6/2008
K. 52-1260/2 Amendementen 1/7/2008
K. 52-1260/3 Amendementen 8/1/2009
K. 52-1260/4 Erratum 15/1/2009
K. 52-1260/5 Verslag namens de commissie 26/1/2009
K. 52-1260/6 Tekst aangenomen door de commissie 28/1/2009
K. 52-1260/7 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 29/1/2009
4-1152/1 4-1152/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 30/1/2009
4-1152/2 4-1152/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2009
4-1152/3 4-1152/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 11/2/2009
4-1152/4 4-1152/4 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 12/2/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
16/6/2008   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Doc. K. 52-1260/1
26/1/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1260/5
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 52-61
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 78-79
Doc. K. 52-1260/7
29/1/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
30/1/2009   Overzending Doc. 4-1152/1 4-1152/1 (PDF)
30/1/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/2009   Inschrijving op agenda
12/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-63 Hand. 4-63 (PDF)
12/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0)
De Senaat stemt in met de tekst zoals deze door de Kamer werd geamendeerd
Hand. 4-63 Hand. 4-63 (PDF)
Doc. 4-1152/4 4-1152/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/1/2009   Verzending naar commissie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
11/2/2009   Bespreking
11/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/2/2009   Aanneming zonder amendering
11/2/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1152/2 4-1152/2 (PDF)
11/2/2009   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1152/3 4-1152/3 (PDF)
12/2/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/2009   Bekendmaking (24440-24441)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/1/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/2/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Onderzoekstermijn (K1) 17/6/2008 60 19/11/2008
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 31/1/2009 15 16/2/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2009 27/3/2009, blz 24440-24441