Auteurs- en sprekersregister betreffende "Collas Berni" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Internet fŁr alle"-Paket - "Internet voor iedereen"-pakket (Ontbreken van Duitstalige brochures en van een internetopleiding in het Duits) (3-5814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8213-8214 3-77 p. 8213-8214 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8493-8494 3-78 p. 8493-8494 (PDF)
Ambtenarenzaken - Drietaligheidspremie (Taalkennis - Duitstalige ambtenaren) (3-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1549-1550 3-25 p. 1549-1550 (PDF)
BSE - Opsporing - Financiering (Heffing gevraagd aan de rundveehouders) (3-2054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2540 3-35 p. 2540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2846-2847 3-37 p. 2846-2847 (PDF)
Beroep van militair - Onverenigbaarheid met een verkozen mandaat (3-3810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5014-5015 3-56 p. 5014-5015 (PDF)
Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - Verkiezingen (Criteria voor de taalgroepen - Kandidatuur van een persoon die zijn hoofdvestiging heeft in het Duitse taalgebied) (3-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2361-2363 3-33 p. 2361-2363 (PDF)
Beveiligingsondernemingen - Telebewaking (Beheer van de alarmsystemen van de Duitstalige klanten : moeilijkheid een operator te vinden) (3-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2422-2423 3-34 p. 2422-2423 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4021-4022 3-48 p. 4021-4022 (PDF)
Bilaterale betrekkingen - MoldaviŽ (Regularisatie van de toestand van Moldavische onderdanen die in BelgiŽ werken - Akkoord over terugname - Bescherming van investeringen) (3-1889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2432 3-34 p. 2432 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2590 3-35 p. 2590 (PDF)
Centra voor informatie en communicatie (CIC) - Provincie Luik (Taalgebruik - Permanentie 24 uur op 24 - Wervingen - Detachering van personeel - Integratie van de hulpdiensten) (3-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2421 3-34 p. 2421 (PDF)
De "Verbraucherschutzzentrale" (VSZ) - Toekenning van subsidies - Vertaling van juridische informatie (3-7008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9824 3-88 p. 9824 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10531 3-90 p. 10531 (PDF)
De Alzheimertelefoon 0800 15 225 in de drie landstalen (Verhoging van de subsidies) (3-2065)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 68-70 3-200 p. 68-70 (PDF)
De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (Gevolgen van de schrapping van de Belgische sudsidies aan de kamers van koophandel in het buitenland, gelet op het belang van de Duitse markt voor de Belgische bedrijven - Debelux) (3-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-95
p. 19-23 3-95 p. 19-23 (PDF)
De Belgische en Duitse rechtsterminologie (Strafrecht - Gebrek aan overeenstemming tussen de Duitse of Spaanse terminologie en de Belgische - Gevolgen voor rogatoire commissies en voor de koppeling van de Belgische, Duitse, Franse en Spaanse strafregisters - Verkeersinbreuken) (3-773)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 97-98 3-110 p. 97-98 (PDF)
De Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook (3-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 89-90 3-115 p. 89-90 (PDF)
De Duitse vertaling van wetteksten en verordenende teksten en de toegankelijkheid ervan (Wijziging wet 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken - Federale wetsite van Justitie) (3-193)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-48
p. 7-8 3-48 p. 7-8 (PDF)
De aanwerving van neutrale call-takers bij het Centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik (Werving Duitstalig personeel) (3-1973)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 108-109 3-194 p. 108-109 (PDF)
De afschaffing van de boetezegels (Vervanging door overschrijvingen - Verkeersovertredingen, leervergunning en rijbewijs, huwelijksakte) (3-1108)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 27-30 3-162 p. 27-30 (PDF)
De afschaffing van het drievoudige uurtarief (Liberalisering energiemarkt - Elektrische verwarming - Tarieven) (3-1988)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 112-113 3-194 p. 112-113 (PDF)
De begunstigden van een overlevingsrente (Cumulatie van een overlevingspensioen met een uitkering voor werkloosheid, ziekte of invaliditeit) (3-564)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-96
p. 68-70 3-96 p. 68-70 (PDF)
De behandeling van de individuele gratieverzoeken door de FOD Justitie (3-1445)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 55-57 3-154 p. 55-57 (PDF)
De beschikbaarheid van de RSZ-aangifte in het Duits op de website van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (3-499)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 59-61 3-89 p. 59-61 (PDF)
De besluiten van de conferentie "Vrouw en Pensioen" (Beperking van de cumulatie van het overlevingspensioen met een beroepsbezigheid of een vervangingsinkomen) (3-1879)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 35-38 3-187 p. 35-38 (PDF)
De brandweerdiensten (Bevoegdheidsverdeling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening) (3-234)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-54
p. 44-47 3-54 p. 44-47 (PDF)
De campagne om de nieuwe regels inzake verkeersveiligheid onder de aandacht van het publiek te brengen (Duitse taal) (3-222)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 18-19 3-45 p. 18-19 (PDF)
De commissie Geschillen in de reissector (Taalgebruik - Duitstaligen) (3-1989)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 105-108 3-194 p. 105-108 (PDF)
De dienst 100 (Typeovereenkomsten voorgelegd aan de hulpverleners-ambulanciers van privť-diensten die meewerken in het kader van de dienst 100 - Plaats van de wachtdienst in de landelijke gebieden - Rode Kruis) (3-1268)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 39-42 3-146 p. 39-42 (PDF)
  3-146
p. 42 3-146 p. 42 (PDF)
De draaiziekte van schapen (Scrapie - "TSE : transmissible spongiform encephalopathies") (3-2176)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 58-60 3-206 p. 58-60 (PDF)
De drietaligheidspremie (3-1736)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-173
p. 46-48 3-173 p. 46-48 (PDF)
De erkenning van JCLUB.be (Overlegorgaan tussen de drie jeugdraden) (3-2263)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 74-76 3-213 p. 74-76 (PDF)
De eventuele delokalisatie van het 80ste UAV-escadrille (gevestigd te Elsenborn - Toezicht op de Noordzee) (3-1129)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 71-73 3-134 p. 71-73 (PDF)
De fusie van de kleine gerechtelijke arrondissementen (Eupen) (3-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-118
p. 9 3-118 p. 9 (PDF)
De geschillencommissie in de reissector (Ontbreken van een modelcontract in het Duits) (3-2099)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 35-36 3-203 p. 35-36 (PDF)
De gezondheidseffecten van de elektromagnetische golven van gsm-antennes (3-1817)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 54-55 3-181 p. 54-55 (PDF)
De giften in geld (Hoeveel wordt aan giften uitgegeven ?) (3-1990)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 102-103 3-194 p. 102-103 (PDF)
De grensoverschrijdende politionele samenwerking en het Beneluxverdrag (Uitdieping van de politionele samenwerking met Duitsland) (3-1302)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 31-34 3-147 p. 31-34 (PDF)
De hervorming van de rijopleiding (Verkeersveiligheid - Voorlopig rijbewijs) (3-2138)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 55-57 3-205 p. 55-57 (PDF)
De hervorming van de rijopleiding voor het rijbewijs categorie G (Landbouwvoertuigen) (3-2191)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 50-52 3-208 p. 50-52 (PDF)
De informatieverschaffing omtrent de stookolietoelage (Vertaling van de documenten in het Duits) (3-450)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-84
p. 20-22 3-84 p. 20-22 (PDF)
De invloed van de cabotage op het wegvervoer en de actualisatie van het verslag 2000 van de Europese Commissie in het kader van de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten (Toelating aan een vervoerder uit een lidstaat te vervoeren binnen de grenzen van een andere lidstaat) (3-993)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-130
p. 22-24 3-130 p. 22-24 (PDF)
De koppeling van de strafregisters van vier Europese landen (Gemeenschappelijke nomenclatuur - Definitie van het "risicoberoep" - Aansluiting van de Tsjechische Republiek - Aanpassing van de recidive aan het nieuwe systeem) (3-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-169
p. 18-20 3-169 p. 18-20 (PDF)
De munitietesten in het militaire kamp van Elsenborn (Bezorgdheid van de plaatselijke bevolking - Verlenging van de concessie) (3-1184)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 26-28 3-172 p. 26-28 (PDF)
De munitietesten in het militaire kamp van Elsenborn (Testen met wolfraammunitie - Gevolgen inzake gezondheid en leefmilieu) (3-1652)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 26-27 3-165 p. 26-27 (PDF)
De naleving van de bestuurstaalwet ten opzichte van Duitstalige kandidaten (ingeschreven voor overheidsexamens) (3-857)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 81-82 3-115 p. 81-82 (PDF)
De niet-beschikbaarheid van de websites van de federale overheidsbedrijven in het Duits (3-1085)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 11-13 3-159 p. 11-13 (PDF)
De opening van de grenzen voor de werknemers uit acht nieuwe lidstaten van de Europese Unie (3-1816)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 62-64 3-181 p. 62-64 (PDF)
De opleiding en de inspectie bij de brandweer (3-172)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-47
p. 52-54 3-47 p. 52-54 (PDF)
De personeelsformatie van de magistraten in het gerechtelijk arrondissement Eupen (Examen inzake beroepsbekwaamheid - Uitbreiding personeelsformatie van de rechtbank van eerste aanleg, van het parket en van het arbeidsauditoraat - Duitstalige kandidaten) (3-128)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 59-62 3-44 p. 59-62 (PDF)
De problemen waarmee de mobiele urgentiegroepen (MUG) in landelijke gebieden kampen bij de naleving van de reglementering (3-1239)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 69-72 3-145 p. 69-72 (PDF)
De publicatie op het Internet van gecoŲrdineerde teksten in het Duits (Internet site van het ministerie van Justitie) (3-129)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 59-61 3-43 p. 59-61 (PDF)
De reglementering inzake het gebruik van een defibrillator (Bedienen van een automatische defibrilator door niet-artsen) (3-1334)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 50-52 3-150 p. 50-52 (PDF)
De resultaten van de campagne voor de bestrijding van baarmoederhalskanker (Overleg met de gemeenschapsregeringen) (3-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 12-13 3-131 p. 12-13 (PDF)
De resultaten van de presidentsverkiezing in OekraÔne (3-464)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-85
p. 16-20 3-85 p. 16-20 (PDF)
De roaming-tarieven voor gsm's in de grensgebieden (Gebruik van buitenlandse netwerken) (3-2010)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 71-72 3-195 p. 71-72 (PDF)
De schrapping van de subsidies voor de Belgische Kamers van Koophandel (Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel - Debelux) (3-702)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-113
p. 17-19 3-113 p. 17-19 (PDF)
De specifieke problemen in het gerechtelijk arrondissement Eupen (Rekrutering griffiers - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Justitiehuis) (3-210)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-52
p. 26-28 3-52 p. 26-28 (PDF)
De tewerkstelling van werknemers van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (3-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-153
p. 26-31 3-153 p. 26-31 (PDF)
De toegang tot de arbeidsmarkt en de aansluiting van Bulgarije en RoemeniŽ bij de Europese Unie (3-1252)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-185
p. 9-11 3-185 p. 9-11 (PDF)
De toepassing van artikel 194ter van het WIB 92 dat voorziet in een regime van Tax-Shelter (Tax Shelter op televisieseries : beperking inzake duur - Sluiten van meerdere opeenvolgende raamovereenkomsten door eenzelfde investeerder - Kosten die voor eenzelfde film zijn gemaakt door Belgische coproducers die geen raamakkoord hebben ondertekend) (3-1733)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 46-49 3-172 p. 46-49 (PDF)
De toestand van de Duitstalige gedetineerden wat betreft de strafuitvoering (Ontbreken van een Duitstalige strafuitvoeringskamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Luik) (3-2119)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 56-58 3-204 p. 56-58 (PDF)
De uitreiking van parkeerkaarten aan gehandicapten (Gebruik van parkings voor gehandicapten door voertuigen van VZW's met als maatschappelijk doel het vervoer van ernstig zieken) (3-987)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-127
p. 55-58 3-127 p. 55-58 (PDF)
De veiligheid van de zwakke weggebruikers (Informatiecampagnes - Fluojasjes - Fietshelmen) (3-2030)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 54-56 3-199 p. 54-56 (PDF)
De vergoeding bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij vriesweer, in de bouwsector (De arbeiders uit de bouwsector die een zelfstandige activiteit uitfoefenen in bijberoep ontvangen geen bijkomende vergoeding i.g.v. technische werkloosheid) (3-1912)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 52-54 3-188 p. 52-54 (PDF)
De vergoeding van erelonen van advocaten door de aansprakelijke partij (Arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004 - Vastlegging van een tarief voor de op de verliezende partij verhaalbare sommen) (3-1023)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 43-46 3-127 p. 43-46 (PDF)
De verkeersroutes voor zware vrachtwagens en uitzonderlijk transport (vanaf de Duitse grens - Beperkingen die voortvloeien uit de afmetingen van de voertuigen en van de kunstwerken) (3-1194)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-173
p. 20-22 3-173 p. 20-22 (PDF)
De verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO (3-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 22-24 3-99 p. 22-24 (PDF)
De vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant (Ontbreken van een Duitstalige syllabus) (3-2306)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-214
p. 87-88 3-214 p. 87-88 (PDF)
De vogelgriep (Vaccinatie - Ophokplicht - Bewustmaking van de bevolking) (3-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-152
p. 27-32 3-152 p. 27-32 (PDF)
De volledige vrijmaking van de postmarkt : nationale manoeuvreerruimte (wat betreft de verzekering van de universele dienstverlening) (3-1350)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-198
p. 27-30 3-198 p. 27-30 (PDF)
De vrijstelling van de dienstencheques toegekend aan vrouwelijke zelfstandigen in het kader van de moederschapshulp (3-1510)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-216
p. 34 3-216 p. 34 (PDF)
De website www.health.fgov.be en de basiswetgeving voor de beoefenaars van de verpleegkunde (Betere toegankelijkheid van de fundamentele teksten voor de Duitstaligen - Vertalingen) (3-1670)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 22-24 3-166 p. 22-24 (PDF)
De wet van 3 juli 2005 inzake de rechten van vrijwilligers (o.a. hulpdiensten) (3-2009)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 70-71 3-195 p. 70-71 (PDF)
Dierenmishandeling (Diereninspectie - Dieren in beslag genomen) (3-1500)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-214
p. 33-34 3-214 p. 33-34 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Collas, senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
3-70
p. 8-9 3-70 p. 8-9 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Collas, senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
3-38
p. 6 3-38 p. 6 (PDF)
Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw (Vestiging - Voorstellen) (3-1685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1715-1716 3-27 p. 1715-1716 (PDF)
Europese Unie - Landbouwbeleid - Slachtpremies - Omzetting van een verordening door Nederland (3-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2744-2745 3-36 p. 2744-2745 (PDF)
Functie van magistraat - Onverenigbaarheid met een gekozen mandaat (Beginsel - Niet-beroepsmagistraten in de handels- of arbeidsrechtbanken) (3-3811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5122 3-57 p. 5122 (PDF)
Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten (Gemeente Raeren versus stad Aken) (3-5787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8115-8116 3-76 p. 8115-8116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8563-8564 3-79 p. 8563-8564 (PDF)
Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten (Gemeente Raeren versus stad Aken) (3-6173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8578 3-79 p. 8578 (PDF)
Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (3-737)      
  Voorstel van de heer Collas
3-737/1
p. 1-4 3-737/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (3-738])      
  Voorstel van de heer Collas
3-738/1
p. 1-4 3-738/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" door de benaming "Grondwettelijk Hof") (3-1052)      
  Verslag van de heren Collas en Wille
3-1052/2
p. 1-4 3-1052/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-107
p. 4-8 3-107 p. 4-8 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Probleem van het einde van het mandaat van de gemeenschapssenatoren) (3-639)      
  Bespreking
3-55
p. 25-30 3-55 p. 25-30 (PDF)
Herziening van de Grondwet - Wijziging van de terminologie van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" in "Grondwettelijk Hof") (3-1053)      
  Verslag van de heren Collas en Wille
3-1053/2
p. 1-3 3-1053/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-107
p. 4-8 3-107 p. 4-8 (PDF)
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Vervanging van de benaming "Gemeenschaps- en Gewestraden" door de benaming "Gemeenschaps- en Gewestparlementen") (3-671)      
  Bespreking
3-63
p. 12-13 3-63 p. 12-13 (PDF)
Het Centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik (Hulpdiensten - Werving Duitstaligen - ASTRID-dekking in de negen Duitstalige gemeenten) (3-1841)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 40-42 3-183 p. 40-42 (PDF)
Het Rijksarchief te Eupen (3-162)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 69-70 3-47 p. 69-70 (PDF)
Het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Eupen (Problemen bij de aanwerving van rechters die voldoende Duits kennen) (3-1064)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 49-51 3-131 p. 49-51 (PDF)
Het centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik (Federale politie - Aanwerving van ambtenaren die het Duits machtig zijn - Detachering van personeel door de lokale politie) (3-772)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 103 3-110 p. 103 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Verslag van de heren Martens en Collas
3-2041/1
p. 1-40 3-2041/1 p. 1-40 (PDF)
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het gebrek aan Duitstalige psychologen in de gevangenis van Verviers (3-530)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-92
p. 41-42 3-92 p. 41-42 (PDF)
Het gebruik en de kennis der talen en het recht op een tweetaligheidspremie voor de vroegere leden van de gemeentepolitie van de Duitstalige gemeenten (3-186)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-47
p. 51-52 3-47 p. 51-52 (PDF)
Het gebruik van de parkings voor gehandicapten (dichtbij de ingang van ziekenhuizen - Wagens van VZW's) (3-885)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 51-52 3-119 p. 51-52 (PDF)
Het gelijktijdig hebben van een rust- en overlevingspensioen en een vervangingsinkomen (Beperking van de cumulatie van de overlevingspensioenen met een beroepsbezigheid - Cumulatie van een overlevingspensioen met een werkloosheidsvergoeding, een ziekteverzekering of uitkering tengevolge een arbeidsongeval of beroepsziekte) (3-1691)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 78-81 3-169 p. 78-81 (PDF)
Het gerechtelijk arrondissement Eupen (Specifiek taalkader - Decentralisatie van bevoegdheden - Oprichting arrondissementsrechtbanken) (3-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 24-25 3-84 p. 24-25 (PDF)
Het huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Eupen (Gedetineerden die uitsluitend Duits spreken - Tijdverlies bij het overbrengen van gedetineerden van Lantin of Verviers) (3-1238)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 35-36 3-145 p. 35-36 (PDF)
Het integreren van het Verdrag van PrŁm in de communautaire rechtsorde (Intra-Europese politiŽle en gerechtelijke samenwerking - Uitwisseling DNA-gegevens - Bekrachtiging van het Verdrag) (3-2068)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-202
p. 58-60 3-202 p. 58-60 (PDF)
Het kamp van Elsenborn (Uit te voeren werken - Ruimtelijke ordening - Bodembeheer) (3-2120)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 76-77 3-204 p. 76-77 (PDF)
Het koninklijk besluit inzake de lijst van vergunningsplichtige wapens voor sportschutters (3-1303)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 8-10 3-191 p. 8-10 (PDF)
Het koninklijk besluit waarbij de aan te rekenen opdrachten van de brandweerdiensten worden omschreven (3-659)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-108
p. 24 3-108 p. 24 (PDF)
Het militaire kamp te Elsenborn en het grensoverschrijdende mobiliteitsplan voor de Eifel (Verkeerscorridors tussen BelgiŽ en Duitsland - Opties verzoenbaar met het gebruik van het kamp) (3-1094)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 71-72 3-132 p. 71-72 (PDF)
Het opduiken van gevallen van blauwtong (Door insecten overgedragen virusziekte - Beperkende maatregelen) (3-1972)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 115-116 3-194 p. 115-116 (PDF)
Het redactiecomitť voor de brandweerdiensten (Basisopleiding - Duitse vertaling) (3-853)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 77-78 3-115 p. 77-78 (PDF)
Het taalregime van het politiepersoneel in de twee zones van het Duitse taalgebied (Toekenning van een tweetaligheidspremie - Verplichting het taalexamen af te leggen) (3-645)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-99
p. 41-42 3-99 p. 41-42 (PDF)
Het toekomstige gebruik van bepaalde spoorlijnen (Lijn Trois-Ponts/Losheimergraben - Eventuele buitendienststelling) (3-791)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 101-102 3-110 p. 101-102 (PDF)
Het toekomstige justitiehuis van het gerechtelijk arrondissement Eupen (3-436)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Intrekking
3-82
p. 7-8 3-82 p. 7-8 (PDF)
Het traject van de HST tussen Luik en Aken (Uitstel van de opening van het baanvak) (3-2011)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 72-74 3-195 p. 72-74 (PDF)
Het verdrag van PrŁm tot uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking, onder meer met het oog op de strijd tegen het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Ratificatie van het verdrag - Uitwisseling van gegevens over DNA-profielen - Begrip "niet persoonlijke gegevens") (3-1246)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 48-51 3-145 p. 48-51 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het voornemen van de Gewesten om een autowegenvignet in te voeren (3-2123)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 77-79 3-204 p. 77-79 (PDF)
Het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (Verlenging van de overgansperiode voor onderdanen van nieuwe EU-lidstaten) (3-994)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 68-70 3-127 p. 68-70 (PDF)
Het vrijmaken van de autosnelwegen bij ongevallen (Verkeersopstoppingen door vrachtwagens veroorzaakt - Verbod voor de vrachtwagens om bij regen in te halen) (3-1280)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-188
p. 20-21 3-188 p. 20-21 (PDF)
Internetsite van de FOD Buitenlandse Zaken - Gebrek aan informatie in het Duits (Risico's die gepaard gaan met een reis naar het buitenland - Website van het Instituut voor Tropische geneeskunde) (3-4854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6514-6515 3-66 p. 6514-6515 (PDF)
Kinderbijslag - Aanvraagprocedure (Lange behandelingstermijn) (3-6486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9290 3-85 p. 9290 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10251-10252 3-89 p. 10251-10252 (PDF)
Migrant remittances (Problematiek van het geld dat circuleert tussen migranten en hun familie die in het land van herkomst achterbleef) (3-2022)      
  Verslag van de heer Collas en mevrouw De Roeck
3-2022/1
p. 1-92 3-2022/1 p. 1-92 (PDF)
Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 (3-1954)      
  Bespreking
3-193
p. 26-30 3-193 p. 26-30 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Toekenning van een toelage als tussenkomst in de meerkost die voor hun collectieve structuren voortspruit uit de stijging van de energieprijzen) (3-1575)      
  Algemene bespreking
3-154
p. 33 3-154 p. 33 (PDF)
  3-154
p. 33-37 3-154 p. 33-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-474) (3-473)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1į, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling (Begrip "lichte vrachtauto" - Bepaalde terreinwagens en monovolumes) (3-1494)      
  Algemene bespreking
3-143
p. 4-23 3-143 p. 4-23 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Wegwerken van tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen en rechtzetting van materiŽle vergissingen die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden : wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de bijzondere wet van 22 januari 2002 [tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere wet van 12 januari 1981 m.b.t. de Brusselse instellingen inzake de Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen] en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (3-475)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1724) (3-1723)      
  Verslag van de heer Collas
3-1723/3
p. 1-22 3-1723/3 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Algemene bespreking
   Fiscale aanmoediging van energiebesparende uitgaven voor woningen (WIB1992)
3-143
p. 15 3-143 p. 15 (PDF)
   Fiscale regularisatie (Aangifte van sommen, waarden en inkomsten met het oog op het bekomen van een regularisatie-attest mits betaling van het normaal verschuldigde belastingtarief : inkomstenbelastingen en BTW)
3-143
p. 15-16 3-143 p. 15-16 (PDF)
   Toelage aan de particulieren die hun woning met gas of elektriciteit verwarmen
3-143
p. 15 3-143 p. 15 (PDF)
   Toelage aan particulieren voor leveringen van huisbrandolie
3-143
p. 15 3-143 p. 15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-2427)      
  Verslag van de heer Collas
3-2427/2
p. 1-4 3-2427/2 p. 1-4 (PDF)
   Belastingaangifte : administratieve vereenvoudiging ; papieren formulier versus elektronische aangifte
3-2427/2
p. 2-3 3-2427/2 p. 2-3 (PDF)
   Belastingvermindering voor de uitgaven voor energiebesparende maatregelen (woning - wagen met minder uitstoot)
3-2427/2
p. 2-3 3-2427/2 p. 2-3 (PDF)
   Invoering voor de vennootschapsbelasting van een belastingaftrek voor octrooi-inkomsten
3-2427/2
p. 2-3 3-2427/2 p. 2-3 (PDF)
   Maatregelen inzake fraudebestrijding en betere inning van de inkomstenbelasting en van de BTW
3-2427/2
p. 2-3 3-2427/2 p. 2-3 (PDF)
   Machtiging aan de Koning om een facultatieve subsidie toe te kennen van 5 miljoen euro voor de financiering van het Federale Energie Instituut ten behoeve van onderzoeksprojecten inzake petroleum
3-2427/2
p. 2 3-2427/2 p. 2 (PDF)
   Nieuwe modulering voor de vennootschapsbelasting van de aftrek voor bedrijfswagens in functie van de CO2-uitstoot
3-2427/2
p. 2-3 3-2427/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Fiscale maatregelen
3-216
p. 133 3-216 p. 133 (PDF)
   Machtiging aan de Koning om een facultatieve subsidie toe te kennen van 5 miljoen euro voor de financiering van het Federale Energie Instituut ten behoeve van onderzoeksprojecten inzake petroleum
3-216
p. 132-133 3-216 p. 132-133 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Algemene bespreking
   Belastingvrijstelling voor de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwilligers van de civiele bescherming
3-90
p. 14-15 3-90 p. 14-15 (PDF)
   Civiele veiligheid : facturering van de opdrachten van de brandweer, de civiele bescherming en de noodhulp - Aansprakelijkheid van de brandweer en de civiele bescherming - Schadevergoeding voor de brandweerlieden slachtoffers van de ontploffing te Gellingen - Fonds voor wederbelegging van het gemeentelijk aandeel
3-90
p. 13-14 3-90 p. 13-14 (PDF)
  3-90
p. 14-15 3-90 p. 14-15 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiŽren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Oorlogsslachtoffers - Statuut van verplicht ingelijfde - Wetten van 5 april 1995 en van 26 januari 1999 - Ongelijke behandeling (wat betreft de rente) (3-1350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1580-1581 3-26 p. 1580-1581 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1731-1732 3-27 p. 1731-1732 (PDF)
Politieagenten - Arbeidsongevallen - Vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk na een arbeidsongeval (3-5780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-75
p. 7984-7985 3-75 p. 7984-7985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8962-8963 3-82 p. 8962-8963 (PDF)
Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen - Internetsite - Geen informatie in het Duits (3-4860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6638-6639 3-67 p. 6638-6639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6903-6904 3-68 p. 6903-6904 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Over de lange niet-beantwoording van schriftelijke vragen door de regering
3-134
p. 65-66 3-134 p. 65-66 (PDF)
Roamingtarieven voor gsm's (Mogelijkheid om ook in het buitenland een beroep te kunnen doen op de mobiele telefoondiensten - Prijsvermindering) (3-2242)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 56-57 3-212 p. 56-57 (PDF)
Spoorwegen - Lijn 48 Trois-Ponts - Losheimergraben (BŁllingen) (Gevolgen van de sluiting van de lijn voor de mobiliteit in de streek) (3-1423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1664 3-27 p. 1664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1958-1959 3-29 p. 1958-1959 (PDF)
Toekomstig Justitiepaleis van Eupen - Locatie (3-1898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2416 3-34 p. 2416 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2712 3-36 p. 2712 (PDF)
VZW die voor het vervoer van kankerpatiŽnten zorgt - Parkeerplaatsen voor gehandicapten - Gebruik (3-1845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2307 3-33 p. 2307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3576-3577 3-44 p. 3576-3577 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse Instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering van gemeenschappen en gewesten, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving m.b.t. de gewesten en gemeenschappen, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bijzondere wet 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, bijzondere wet 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bijzondere wet 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 en gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (3-1405)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Collas
3-1405/2
p. 1-2 3-1405/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-148
p. 16-17 3-148 p. 16-17 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de voorzitter van de regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomitť (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de voorzitter van de regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomitť, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Belangenconflicten) (3-1594)      
  Voorstel van de heer Collas
3-1594/1
p. 1-2 3-1594/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Collas c.s.
3-1594/3
p. 2 3-1594/3 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 5-7 3-174 p. 5-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt (Gevolgen voor de Senaat) (3-481)      
  Bespreking
3-55
p. 25-30 3-55 p. 25-30 (PDF)
Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837)      
  Amendement nr 2 van de heer Collas
3-837/3
p. 1 3-837/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" (3-2354)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems en Collas en mevrouw Kapompolť
3-2354/1
p. 1-4 3-2354/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Amendement nr 19 van de heer Collas c.s.
3-580/2
p. 6 3-580/2 p. 6 (PDF)
  Gepastheid het voorstel van resolutie te behandelen vůůr de herdenking op 7 april, alhoewel het Bureau beslist heeft dit punt van de agenda te schrappen
3-51
p. 39-41 3-51 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de brandweer (3-728)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Collas
3-728/1
p. 1-7 3-728/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (3-2353)      
  Voorstel van de dames Talhaoui en De Roeck en de heren Cornil, Collas, Delpťrťe, Lionel Vandenberghe en Martens
3-2353/1
p. 1-10 3-2353/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (3-1278)      
  Verslag van de heer Collas
3-1278/3
p. 1-12 3-1278/3 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ (3-2003)      
  Bespreking
3-196
p. 41-43 3-196 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Amendement nr 7 van de heren Delpťrťe en Collas
3-1072/2
p. 3 3-1072/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Roelants du Vivier en Collas
3-1072/2
p. 1-2 3-1072/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Collas
3-1072/3
p. 1-5 3-1072/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Verslag van de heer Collas
3-1143/3
p. 1-4 3-1143/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om reflectie op gang te brengen over de mogelijkheid om op school lessen te volgen die voorbereiden op het theoretisch rijexamen (3-879)      
  Amendement nr 1 van de heren Brotcorne en Collas
3-879/2
p. 1 3-879/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen (3-948)      
  Verslag van de heer Collas
3-948/2
p. 1-4 3-948/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-99
p. 41 3-99 p. 41 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal (vooral bij de overheidsinstellingen - Internetsites weinig of niet beschikbaar in het Duits - Het Duits komt niet ter sprake bij de beoordeling van een kandidaat voor de functie van attachť internationale samenwerking) (3-1862)      
  Voorstel van de heren Collas en Roelants du Vivier
3-1862/1
p. 1-4 3-1862/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW (3-1704)      
  Verslag van de heer Collas
3-1704/1
p. 1-4 3-1704/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (3-2379)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, ß 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d) (3-1560)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Opheffen van de parlementaire immuniteit - Toepassing op de voorzitter van een assemblee - Belangenconflict) (3-1156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (voor de rechtstreekse verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-830)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de overname van de provinciale bevoegdheden en financiŽn door de Duitstalige Gemeenschap (Nationale minderheid - Speciale status) (3-2413)      
  Voorstel van de heer Collas
3-2413/1
p. 1-5 3-2413/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (3-1372)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (3-342)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Vroegere residentie van de Belgische Ambassadeur te Bonn-Bad Godesberg in Duitsland - Verkoop - Eventuele culturele of wetenschappelijke bestemming - Onderzoek door de InterministeriŽle Conferentie voor het Buitenlands Beleid (ICBB) (3-4956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6839 3-68 p. 6839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7230 3-70 p. 7230 (PDF)
Weduwen en weduwnaren die een overlevingsrente genieten - Beroepsactiviteit - Verlies van het genot van de ziekteverzekering (3-1748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2152-2153 3-31 p. 2152-2153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2343-2344 3-33 p. 2343-2344 (PDF)
Weduwen en weduwnaren die een overlevingsrente genieten - Beroepsactiviteit - Verlies van het genot van de ziekteverzekering (3-1749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2155 3-31 p. 2155 (PDF)
Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme - Interpretatie (3-5238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7117-7118 3-70 p. 7117-7118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10413-10414 3-90 p. 10413-10414 (PDF)
Wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren toelaat - Uitvoeringsbesluiten (Reanimatie door niet-artsen) (3-7917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10732-10733 3-90 p. 10732-10733 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij (Verplichting van de kredietinstellingen, en de andere instellingen betrokken bij de behandeling en afgifte aan het publiek van biljetten en muntstukken, valse biljetten en muntstukken in te leveren bij de bevoegde dienst van de federale politie, dewelke ze voorlegt aan de bij de Nationale Bank en de Koninklijke Munt opgerichte Nationale Analysecentra - Administratieve boetes - Recht van onderzoek van de Nationale Bank en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Zie ook doc. 3-445) (3-446)      
  Verslag van de heer Collas
3-446/3
p. 1-9 3-446/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-44
p. 32-33 3-44 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Hervorming van de wetgeving betreffende de organisatie van de hulpdiensten - Verbetering van de hulpverlening - Federale verankering van de materie - Operationele diensten van de civiele veiligheid - Oprichting van nieuwe juridische entiteiten : hulpverleningszones - Raad van de hulpverleningszone - Zoneraadsleden - College van hulpverleningszone - Technische commissie - Financiering en budgettair en financieel beheer - Bijzondere rekenplichtige - Personeel - Uitrusting en materieel - Specifiek toezicht - Civiele Bescherming - Algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid - Preventie van brand en ontploffing - Verhaal van de kosten van de opdrachten - Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - Bijzondere bepalingen in oorlogstijd - Wijziging artikel 5 Strafwetboek : straffen voor burgers die geen gevolg geven aan bevelen inzake opvordering, evacuatie of inlijving - Wijziging wet 30 juli 1979, wet 1 augustus 1985, Nieuwe Gemeentewet, programmawet 9 juli 2004, wet 31 december 1963) (3-2403)      
  Verslag van de heer Collas
3-2403/3
p. 1-22 3-2403/3 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 5-10 3-215 p. 5-10 (PDF)
  3-215
p. 10-26 3-215 p. 10-26 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1723) (3-1724)      
  Verslag van de heer Collas
3-1724/3
p. 1 3-1724/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Omzetting EG-richtlijn houdende coŲrdinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en EG-richtlijn betreffende coŲrdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten) (3-1690)      
  Verslag van de heer Collas
3-1690/2
p. 1 3-1690/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-166
p. 6-12 3-166 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Algemene bespreking
   Macro-economische analyse van ons land
3-141
p. 17 3-141 p. 17 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp dat het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren toelaat) (Reanimatie) (3-1586)      
  Algemene bespreking
3-160
p. 28-29 3-160 p. 28-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars (Algemeen fiscaal kader - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en bevordering van de opleiding van jonge amateursportbeoefenaars) (3-2404)      
  Verslag van de heer Collas
3-2404/3
p. 1-5 3-2404/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 53-55 3-214 p. 53-55 (PDF)
Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (Toekenning van een toelage als tussenkomst in de meerkost die voor de collectieve structuren van de Gemeenschap voortspruit uit de stijging van de energieprijzen) (3-1576)      
  Algemene bespreking
3-154
p. 33 3-154 p. 33 (PDF)
  3-154
p. 33-37 3-154 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Degressief tarief voor de federale bijdrage t.v.v. ondernemingen die veel elektriciteit verbruiken en maatregelen ter bevordering van hernieuwbare en off shore-energieprojecten - BTW op de federale bijdrage - Windenergie
3-125
p. 26 3-125 p. 26 (PDF)
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-125
p. 26 3-125 p. 26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Algemene bespreking
   Fiscale aftrekbaarheid vazn de opvangkosten van kinderen
3-143
p. 16 3-143 p. 16 (PDF)
   Verkleinen van de digitale kloof : aankoop door de burgers van een erkend pakket "Internet voor iedereen" met korting op de prijs (PC met internetverbinding), dankzij een gezamelijke inspanning van informaticasector en overheid - Verrekening van een belastingkrediet op de inkomstenbelastingen
3-143
p. 16 3-143 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 37-39 3-196 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel (3-1437)      
  Verslag van de heer Collas
3-1437/2
p. 1-4 3-1437/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-142
p. 8 3-142 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Intensievere en meer systematische toetsing van de beschikbaarheid en het actief zoekgedrag van de werklozen - Verbintenis van de gewesten en gemeenschappen om specifieke, hierop volledig afgestemde acties op het getouw te zetten inzake opleiding en begeleiding - FinanciŽle tegemoetkoming van de Federale Staat ten voordele van de gewesten en gemeenschappen voor deze acties) (3-1118)      
  Algemene bespreking
3-120
p. 10-19 3-120 p. 10-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Uitstel van de algemene bespreking voor overleg met de deelregeringen over de budgettaire gevolgen
3-113
p. 28 3-113 p. 28 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
3-114
p. 5 3-114 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (Tijdskrediet : opheffing overgangsbepaling in artikel 103 quater van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Startbanenstelsel : wijziging wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid - Voltijds brugpensioen en halftijdsbrugpensioen : wijziging wet 26 maart 1999 - Outplacement : wijziging wet 5 september 2001 - Uitsluiting van het recht van de ontslagen werknemer om afwezig te zijn om een andere job te zoeken : wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Betaald educatief verlof : inkorting indieningstermijn voor terugbetalingsaanvragen ; verhoging van het maximum aantal uren bij samenvallende les- en werkuren ; renteloze lening vanwege het Sluitingsfonds ; wijziging herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Vereenvoudiging van de procedure bij het aanwenden van een regeling van flexibele uurroosters : wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen - Fiscale bepalingen : vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ; champignonteelt ; aanvullende vergoedingen "canada-dry" ; feitelijke belastingvrijstelling van vervangingsinkomsten die een bepaalde begrenzing niet overschrijden ; legistieke verbetering inzake indexering van bepaalde bedragen) (3-2436)      
  Algemene bespreking
3-216
p. 127-129 3-216 p. 127-129 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-473) (3-474)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Algemene bespreking
3-54
p. 4-13 3-54 p. 4-13 (PDF)
Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2004/109/EG betreffende harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten - "Transparantierichtlijn" - Verplichtingen van de houders van belangrijke deelnemingen in emittenten - Verplichtingen van de emittenten inzake periodieke en doorlopende informatie - Aanpassing van de onderzoeksbevoegdheden waarover de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen beschikt [Zie ook doc. 3-2372]) (3-2371)      
  Verslag van de heer Collas
3-2371/2
p. 1-5 3-2371/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 15-17 3-213 p. 15-17 (PDF)
Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen (Omzetting OBA-richtlijn - Harmonisatie van de regelen aangaande openbare overnamebiedingen op effecten met stemrecht van een genoteerde onderneming - Modernisering van de regulering van OBA's - Prospectus - CBFA - Wijziging wet 2 augustus 2002, artikel 438 Wetboek van vennootschappen, wet 20 juli 2004 - Bekrachtiging KB 24 augustus 2005) (3-2071)      
  Verslag van de heer Collas
3-2071/2
p. 1-8 3-2071/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 5-6 3-207 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Hervorming van de wetgeving overheidsopdrachten - Omzetting Europese richtlijnen - Opheffing wet 24 december 1993) (3-1689)      
  Verslag van de heer Collas
3-1689/3
p. 1-15 3-1689/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-166
p. 6-12 3-166 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Verslag van de heer Collas
3-1787/3
p. 1 3-1787/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, en tot wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2004/109/EG betreffende harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten - "Transparantierichtlijn" - Verplichtingen van de houders van belangrijke deelnemingen in emittenten - Verplichtingen van de emittenten inzake periodieke en doorlopende informatie - Aanpassing van de onderzoeksbevoegdheden waarover de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen beschikt [Zie ook doc. 3-2371]) (3-2372)      
  Verslag van de heer Collas
3-2372/2
p. 1 3-2372/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 15-17 3-213 p. 15-17 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden (3-476)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij (Beroep tegen sancties uitgesproken tegen kredietinstellingen en andere instellingen betrokken bij de behandeling van en afgifte aan het publiek van biljetten en muntstukken - Zie ook doc. 3-446) (3-445)      
  Verslag van de heer Collas
3-445/3
p. 1 3-445/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-44
p. 32-33 3-44 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten (Versterking van "beveiliging" en "vertrouwen" inzake het handelsverkeer op de digitale netwerken - Delegatie van bevoegdheden aan de Koning) (3-2409)      
  Verslag van de heer Collas
3-2409/2
p. 1-4 3-2409/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 47-48 3-214 p. 47-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten, van artikel 121, ß 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van ... op openbare overnamebiedingen (Aanvulling op wetsontwerp 3-2071 op de openbare overnameaanbiedingen - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel wat de vordering tot staking op financieel gebied betreft - Vervollediging artikel 121, wet 2 augustus 2002 - Vervanging artikel 584bis Gerechtelijk Wetboek - Precisering van artikel 18ter, wet 2 maart 1989 - Verlenen aan het Hof van beroep van Brussel van de bevoegdheid het bedrag te bepalen van de vergoeding van het verlies dat effectenhouders lijden n.a.v. de beperking van hun rechten) (3-2072)      
  Verslag van de heer Collas
3-2072/2
p. 1 3-2072/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 5-6 3-207 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Vaststelling van de personeelsformatie van de griffiers-hoofden van dienst van de politierechtbanken en wijziging van deze van de griffiers-hoofden van dienst van de rechtbanken van eerste aanleg) (3-1643)      
  Algemene bespreking
3-163
p. 9-10 3-163 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, ß 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis (Gerechtelijke achterstand - Aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie) (3-1074)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Collas
3-1074/2
p. 1-3 3-1074/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur (Vaststelling door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) (3-2127)      
  Verslag van de heer Collas
3-2127/2
p. 1-2 3-2127/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005 (Toekenning van een bijzondere eenmalige toelage aan de gemeenschappen en de gewesten als tussenkomst in de meerkost die voor hun collectieve structuren voortspruit uit de stijging van de energieprijzen) (3-1577)      
  Algemene bespreking
3-154
p. 33 3-154 p. 33 (PDF)
  3-154
p. 33-37 3-154 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Beroepsmogelijkheid bij het Hof van beroep te Brussel tegen beslissingen van de CREG betreffende de tarifering van de elektriciteits- en aardgasdistributie) (Zie ook doc. 3-1301) (3-1709)      
  Verslag van de heer Collas
3-1709/2
p. 1-3 3-1709/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-166
p. 5-6 3-166 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Verslag van de heer Collas
3-1786/3
p. 1-76 3-1786/3 p. 1-76 (PDF)
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 (Aanvulling van de lijst van de lidstaten met RoemeniŽ en Bulgarije) (3-2373)      
  Verslag van de heer Collas
3-2373/2
p. 1-2 3-2373/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 18 3-213 p. 18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (In overeenstemming brengen van de wet van 22 maart 1993 met richtlijn 2006/48/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van de kredietinstellingen en met richtlijn 2006/49/EG inzake de kapitaalontoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen) (3-2422)      
  Verslag van de heer Collas
3-2422/2
p. 1-3 3-2422/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 126 3-216 p. 126 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Algemene bespreking
3-177
p. 28-36 3-177 p. 28-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tuchtprocedure voor de leden van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden) (Nieuwe tuchtprocedure die meer in overeenstemming is met de moderne opvattingen over het publiek belang bij de beroepsuitoefening door advocaten en de tuchtrechtelijke functie (3-1626)      
  Algemene bespreking
3-163
p. 6-9 3-163 p. 6-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 20 tot 28 van de heer Collas
3-386/3
p. 13-19 3-386/3 p. 13-19 (PDF)
  Amendementen nrs 50, 51, 53 en 55 tot 57 van de heer Collas c.s.
3-386/6
p. 9-10 3-386/6 p. 9-10 (PDF)
  3-386/6
p. 11-13 3-386/6 p. 11-13 (PDF)
  3-386/6
p. 13-14 3-386/6 p. 13-14 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Rechten van de proefpersoon - Aansprakelijkheid en verzekering - Vergoeding van de proefpersoon - De Centrale Commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen - Strafbepalingen) (3-270)      
  Algemene bespreking
3-54
p. 4-13 3-54 p. 4-13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Voorstel tot terugzending
3-114
p. 5 3-114 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen) (3-834)      
  Algemene bespreking
3-118
p. 37-43 3-118 p. 37-43 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van submunitie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie) (3-1968)      
  Algemene bespreking
3-196
p. 44-46 3-196 p. 44-46 (PDF)
Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen (Vergunning - Principes - Camera's op de arbeidsplaats - Informatieplicht - Bekijken van de beelden - Bewaren en verbeteren van de beelden - Strafbepalingen) (3-1522)      
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet (3-1596)      
  Voorstel van de heer Collas en mevrouw de T'Serclaes
3-1596/1
p. 1-2 3-1596/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Collas c.s.
3-1596/3
p. 1 3-1596/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 5-7 3-174 p. 5-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1423)      
  Amendementen nrs 1 tot 23 van de heer Collas
3-1423/2
p. 1-10 3-1423/2 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-148
p. 16-17 3-148 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1424)      
  Amendement nr 1 van de heer Collas
3-1424/2
p. 1 3-1424/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-148
p. 16-17 3-148 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (3-1956)      
  Algemene bespreking
3-210
p. 44-45 3-210 p. 44-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt (Gevolgen voor de Senaat - Zie ook doc. 3-481) (3-482)      
  Bespreking
3-55
p. 25-30 3-55 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones (3-133)      
  Algemene bespreking
3-87
p. 60-61 3-87 p. 60-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Defraigne en de heer Collas
3-126/4
p. 1-3 3-126/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen (Instelling van een taks op kapitaalbewegingen die speculatie beogen [Tobintaks] - Oprichting van een Bijdragefonds voor de ontwikkelingssamenwerking) (3-66)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Zenner en Collas
3-66/2
p. 1-3 3-66/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van de heer Collas
3-872/4
p. 1-3 3-872/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 117 en tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en van het levenslang leren (Aftrekbaarheid opleidingskosten in de personenbelasting - Verzekering van een belastingkrediet in de vennootschapsbelasting) (3-869)      
  Verslag van de heer Collas
3-869/2
p. 1-3 3-869/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-141
p. 10-12 3-141 p. 10-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geÔsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems, Collas en Vandenhove en van mevrouw Kapompolť
3-2081/1
p. 1-9 3-2081/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Collas c.s.
3-2081/2
p. 1-4 3-2081/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 46-48 3-210 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privť-leven (Burgerrechtelijk gezinsaansprakelijkheid - Verplicht karakter) (3-1562)      
  Voorstel van de heren Cheffert en Collas en mevrouw Defraigne
3-1562/1
p. 1-13 3-1562/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpťrťe en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 7 van de heer Collas
3-1495/4
p. 1-3 3-1495/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 8-15 3-174 p. 8-15 (PDF)
  3-207
p. 15-17 3-207 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (3-1734)      
  Voorstel van de heren Noreilde, Moureaux, Vandenhove en Collas
3-1734/1
p. 1-19 3-1734/1 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (3-212)      
  Amendement nr 1 van de heren Caluwť en Collas
3-212/2
p. 1 3-212/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (3-168)      
  Verslag van de heer Collas
3-168/2
p. 1-5 3-168/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot invoeging van een artikel 104bis in hetzelfde wetboek, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen (Regels van corporate governance - Non-profitsector - Transparantie over herkomst en aanwending van de middelen) (3-1397)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Van de Casteele en de heer Collas
3-1397/2
p. 1-4 3-1397/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties (Mogelijkheid voor de bestraffende ambtenaar de geldboete die ten laste was van de ouders te vervangen door een herstelmaatregel wanneer de minderjarige publieke goederen opzettelijk heeft beschadigd) (3-1963)      
  Verslag van de heer Collas
3-1963/2
p. 1-9 3-1963/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (Beperking van het bedrag van de vergoedingen, wedden of presentiegelden toegekend aan de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap voor activiteiten buiten zijn gemeenschapsmandaat) (3-1597)      
  Voorstel van de heer Collas en mevrouw de T'Serclaes
3-1597/1
p. 1-2 3-1597/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 5-7 3-174 p. 5-7 (PDF)
  3-174
p. 5-7 3-174 p. 5-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (opdat de rechthebbende van een overlevingspensioen de bijsturing van de belastingvermindering, volgend uit de toepassing van artikel 147, 2į WIB1992 niet meer zou ondergaan) (3-1257)      
  Voorstel van de heer Collas c.s.
3-1257/1
p. 1-2 3-1257/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (3-1609)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Annane en de heren Roelants du Vivier, Collas, Cheffert, Destexhe en Brotchi
3-1609/1
p. 1-5 3-1609/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie (Opnemen van jeugdreeksen en -programma's in de tax shelterregeling [fiscaal voordeel]) (3-1284)      
  Algemene bespreking
3-174
p. 16-17 3-174 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen (Werklast magistraten) (3-823)      
  Voorstel van de heer Collas
3-823/1
p. 1-4 3-823/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Verlenging van de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd en dit ten gunste van de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Oost-AziŽ) (3-991)      
  Verslag van de heer Collas en mevrouw Kapompolť
3-991/4
p. 1-8 3-991/4 p. 1-8 (PDF)
  3-991/9
p. 1-8 3-991/9 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-95
p. 49-54 3-95 p. 49-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beŽdigd vertaler in het geval een beŽdigd vertaler niet beschikbaar is) (3-1085)      
  Voorstel van de heren Collas en Cheffert
3-1085/1
p. 1-2 3-1085/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek (Doodslag gepleegd om diefstal te vergemakkelijken - Opheffing van de automatische tenlastelegging van de verzwarende omstandigheid van doodslag aan alle deelnemers aan de diefstal) (3-1286)      
  Voorstel van de heer Cheffert c.s.
3-1286/1
p. 1-4 3-1286/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-150
p. 16-19 3-150 p. 16-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet (Taalsituatie van de secretarissen en personeelsleden van het secretariaat van het parket van de procureur des Konings in het gerechtelijk arrondissement Eupen) (3-1111)      
  Voorstel van de heer Collas
3-1111/1
p. 1-3 3-1111/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers (3-806)      
  Verslag van de heer Collas
3-806/5
p. 1-4 3-806/5 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Collas
3-806/8
p. 1-3 3-806/8 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-161
p. 11-12 3-161 p. 11-12 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-161
p. 12-13 3-161 p. 12-13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-162
p. 26 3-162 p. 26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Amendement nr 2 van de heer Collas en mevrouw Defraigne
3-1342/2
p. 2-3 3-1342/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (Heffing voor vennootschappen met een sociaal doel) (3-1026)      
  Voorstel van de heren Collas en Destexhe
3-1026/1
p. 1-4 3-1026/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-100
p. 28-29 3-100 p. 28-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (Opheffing van de bepaling volgens welke het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap advies moet geven over elke wijziging van de op het Duitse taalgebied toepasselijke wetten en besluiten betreffende het gebruik der talen in het onderwijs) (3-1595)      
  Voorstel van de heer Collas en mevrouw de T'Serclaes
3-1595/1
p. 1-2 3-1595/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 5-7 3-174 p. 5-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften (Werklast magistraten) (3-824)      
  Voorstel van de heer Collas
3-824/1
p. 1-3 3-824/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Algemene bespreking
3-207
p. 17-23 3-207 p. 17-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie (Opheffing van de bestaande reglementaire bepalingen waarbij defibrillatie wordt voorbehouden aan geneesheren en verpleegkundigen) (3-1018)      
  Algemene bespreking
3-160
p. 28-29 3-160 p. 28-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (3-2442)      
  Voorstel van de heren Martens, Vandenhove, Willems, Mahoux, Collas en Delpťrťe en mevrouw Talhaoui
3-2442/1
p. 1-14 3-2442/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg (Toekenning van een post van griffier-hoofd van dienst aan de rechtbank van eerste aanleg van Eupen) (3-1783)      
  Voorstel van de heer Collas
3-1783/1
p. 1-2 3-1783/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Brotcorne en Istasse en de dames Defraigne, Vanlerberghe, de Bethune en Durant
3-1496/1
p. 1-3 3-1496/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Collas c.s.
3-1496/4
p. 1-5 3-1496/4 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 8-15 3-174 p. 8-15 (PDF)
  3-207
p. 15-17 3-207 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen (Bekendmaking in het Duits van verdragen die grondrechten waarborgen of de oprichting van een volkenrechtelijke instelling inhouden) (3-500)      
  Voorstel van de heer Collas
3-500/1
p. 1-5 3-500/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Collas
3-500/2
p. 1-3 3-500/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs (3-591)      
  Verslag van de heer Collas
3-591/2
p. 1-7 3-591/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren (Onbaatzuchtige activiteiten in clubs, verenigingen, federaties en instellingen : aftrekbaarheid van de kosten gemaakt door de vrijwilligers) (3-593)      
  Verslag van de heer Collas
3-593/2
p. 1-4 3-593/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers (Fiscale aftrekbaarheid van de verliezen en vrijstelling van roerende voorheffing - Artikelen 2, 117 en 264bis [nieuw] WIB1992) (3-653)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 42-46 3-89 p. 42-46 (PDF)
Zijn recente reis naar Zuid-Oost-AziŽ en zijn analyse van de politieke evolutie inzake het conflict in Sri Lanka (Tsunami-ramp : doeltreffendheid van de internationale hulp - Tamil Tijgers - IndonesiŽ - Thailand) (3-917)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 47-50 3-123 p. 47-50 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999