S. 3-446 Dossierfiche K. 51-610

Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij
Regering G. Verhofstadt II  

postdienst
bankrecht
beleggingsmaatschappij
valsemunterij
namaak
Financial Services and Markets Authority
kredietinstelling
fraude
papiergeld
financieel beroep
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-610/1 Tekst aangenomen door de commissie 17/12/2003
K. 51-610/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/1/2004
3-446/1 3-446/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/1/2004
3-446/2 3-446/2 (PDF) Amendementen 4/2/2004
3-446/3 3-446/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2004
3-446/4 3-446/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 4/2/2004
3-446/5 3-446/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2004
K. 51-610/3 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 24/2/2004
K. 51-610/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/12/2003   Splitsing Doc. K. 51-610/1
8/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 42, p. 29-30
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 42, p. 48
Doc. K. 51-610/2
8/1/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/1/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/1/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-446/1 3-446/1 (PDF)
26/1/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-446/5 3-446/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/1/2004   Verzending naar commissie
4/2/2004   Inschrijving op agenda
4/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
4/2/2004   Bespreking
4/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/2/2004   Aanneming na amendering
4/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-446/3 3-446/3 (PDF)
4/2/2004   Tekst aangenomen
Geamendeerde tekst
Doc. 3-446/4 3-446/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Overzending Doc. K. 51-610/3
10/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 101
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 41-42
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 55, p. 56
Doc. K. 51-610/4
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2004   Bekendmaking (53914-53916)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 4/2/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/1/2004 15 26/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/1/2004 60 20/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2004 5/7/2004, blz 53914-53916