S. 3-823 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen
Berni Collas   

magistraat
beroepskwalificatie
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-823/1 3-823/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Indiening Doc. 3-823/1 3-823/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving