S. 3-1111 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet
Berni Collas   

griffies en parketten
tweetaligheid
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1111/1 3-1111/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2005   Indiening Doc. 3-1111/1 3-1111/1 (PDF)
14/4/2005   Inoverwegingneming
14/4/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
14/4/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving