S. 3-738 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
Berni Collas   

herziening van de grondwet
bevoegdheidsoverdracht
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
regering
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-738/1 3-738/1 (PDF) Herziening van de grondwet 9/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/6/2004   Indiening Doc. 3-738/1 3-738/1 (PDF)
9/6/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/6/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd