S. 3-1734 Dossierfiche K. 51-2799

Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
Stefaan Noreilde    Philippe Moureaux    Ludwig Vandenhove    Berni Collas   

Gegevensbeschermingsautoriteit
eerbiediging van het privé-leven
beveiliging en bewaking
videobewaking
opnameapparaat
misdaadbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1734/1 3-1734/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/5/2006
3-1734/2 3-1734/2 (PDF) Advies van de Raad van State 16/6/2006
3-1734/3 3-1734/3 (PDF) Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 9/8/2006
3-1734/4 3-1734/4 (PDF) Amendementen 21/11/2006
3-1734/5 3-1734/5 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
3-1734/6 3-1734/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/12/2006
3-1734/7 3-1734/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/12/2006
K. 51-2799/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2006
K. 51-2799/2 Amendementen 17/1/2007
K. 51-2799/3 Amendementen 31/1/2007
K. 51-2799/4 Amendement 2/2/2007
K. 51-2799/5 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2799/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/5/2006   Indiening Doc. 3-1734/1 3-1734/1 (PDF)
1/6/2006   Inoverwegingneming
1/6/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/6/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
16/6/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1734/2 3-1734/2 (PDF)
9/8/2006   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. 3-1734/3 3-1734/3 (PDF)
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-192 Hand. 3-192 (PDF)
7/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-192 Hand. 3-192 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o16) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Doc. 3-1734/7 3-1734/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/6/2006   Verzending naar commissie
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
6/6/2006   Bespreking
6/6/2006   Commissie wenst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
6/6/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
17/10/2006   Inschrijving op agenda
17/10/2006   Hoorzitting met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
17/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
21/11/2006   Aanneming na amendering
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Lezing van de aangenomen tekst
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 3-1734/5 3-1734/5 (PDF)
5/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1734/6 3-1734/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2799/1
21/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2799/5
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 267, p. 41-59 + nr. 268, p. 68-69
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o22)
Integraal verslag nr. 268, p. 69-70
Doc. K. 51-2799/6
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2007   Bekendmaking (29529-29532)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 6/6/2006, 17/10/2006, 24/10/2006, 14/11/2006, 21/11/2006, 5/12/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 8/12/2006 60 2/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/3/2007 31/5/2007, blz 29529-29532