S. 3-1286 Dossierfiche K. 51-2279

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek
Jean-Marie Cheffert    Berni Collas    Marie-José Laloy    Fauzaya Talhaoui    Francis Delpérée   

diefstal
strafrecht
doodslag
verzwarende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1286/1 3-1286/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/2005
3-1286/2 3-1286/2 (PDF) Amendementen 1/2/2006
3-1286/3 3-1286/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2006
3-1286/4 3-1286/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2006
3-1286/5 3-1286/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 9/2/2006
K. 51-2279/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/2/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2005   Indiening Doc. 3-1286/1 3-1286/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
2/2/2006   Inschrijving op agenda
9/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
Doc. 3-1286/5 3-1286/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/7/2005   Verzending naar commissie
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
1/2/2006   Bespreking
1/2/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
1/2/2006   Aanneming na amendering
1/2/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1286/3 3-1286/3 (PDF)
1/2/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1286/4 3-1286/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2279/1
2/5/2007   Einde behandeling
5/5/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
12/5/2006   Hervatting termijn
20/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/2/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 1/2/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 2
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 2 15/5/2006
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 60 8/5/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 32 12/6/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 30 8/1/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 10/2/2006 0 24/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving