S. 3-1595 Dossierfiche K. 51-2609

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap
Berni Collas    Nathalie de T' Serclaes   

bevoegdheid van het Parlement
taalgebruik
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
onderwijs
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1595/1 3-1595/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/3/2006
3-1595/2 3-1595/2 (PDF) Advies van de Raad van State 2/6/2006
3-1595/3 3-1595/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2006
3-1595/4 3-1595/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2006
K. 51-2609/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2006
K. 51-2609/2 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2609/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2006   Indiening Doc. 3-1595/1 3-1595/1 (PDF)
9/3/2006   Inoverwegingneming
9/3/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/4/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
2/6/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1595/2 3-1595/2 (PDF)
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/3/2006   Verzending naar commissie
22/6/2006   Inschrijving op agenda
22/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
22/6/2006   Bespreking
22/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
22/6/2006   Aanneming zonder amendering
22/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1595/3 3-1595/3 (PDF)
22/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1595/4 3-1595/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2609/1
21/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2608/2
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 46-48
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 72
Doc. K. 51-2609/3
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2007   Bekendmaking (31889-31890)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/2007 13/6/2007, blz 31889-31890