S. 3-1963 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties
Christian Brotcorne    Francis Delpérée    Clotilde Nyssens   

jongere
minderjarigheid
sociaal probleem
gemeente
jeugdcriminaliteit
vandalisme
administratieve sanctie
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1963/1 3-1963/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/12/2006
3-1963/2 3-1963/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2006   Indiening Doc. 3-1963/1 3-1963/1 (PDF)
7/12/2006   Inoverwegingneming
7/12/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-9/o9)
Aanneming van de conclusies van de commissie.
Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/12/2006   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
13/3/2007   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Stemming over het geheel: verworpen (+7/-2/o2)
20/3/2007   Verwerping
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1963/2 3-1963/2 (PDF)
26/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 26/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 13/3/2007, 20/3/2007, 17/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving