Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daems Rik" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŽ - Toetreding van LibiŽ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŽ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
De Belgische Investeringsmaatschappij voor de ontwikkelingslanden en de belastingparadijzen (5-10352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10352
De Tobintaks (Gevolgen voor de banken, de clearinghuizen en de werkgelegenheid) (5-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-98
p. 32-34 5-98 p. 32-34 (PDF)
De aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten (Wetsvoorstel 5-1503 - Voorbereidend werk door het Federaal Planbureau) (5-1181)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 24-25 5-128 p. 24-25 (PDF)
De activering van werklozen (en de schorsing van werklozen die werkaanbiedingen weigeren) (5-1126)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-118
p. 12-15 5-118 p. 12-15 (PDF)
De beperkte opbrengst van de recente uitgifte van staatsbons (Roerende voorheffing - Spreiding van de overheidsschuld) (5-738)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-82
p. 17-19 5-82 p. 17-19 (PDF)
De btw-ontvangsten van de horecasector in 2010 (5-21)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-11
p. 18-20 5-11 p. 18-20 (PDF)
De de-factosamenwerking van FIT en AWEX (CoŲrdinatie tussen de verschillende beleidsniveaus die de export bevorderen - FIT : Flanders Investment & Trade - AWEX : Agence wallonne ŗ l'exportation) (5-651)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 5-8 5-73 COM p. 5-8 (PDF)
De evaluatie van de concentratielanden (Evolutie van het concept concentratieland naar concentratieregio's en concentratiesectoren) (5-653)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 10-11 5-89 COM p. 10-11 (PDF)
De evolutie van buitenlandse investeringen in ons land (Impact van de notionele interestaftrek en van de ruling) (5-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 12-16 5-28 COM p. 12-16 (PDF)
De evolutie van het 3G- en het 4G-netwerk in BelgiŽ (Verkoop van licenties voor mobiele telefonie en mobiel internet) (5-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-48 COM
p. 10-12 5-48 COM p. 10-12 (PDF)
De exacte draagwijdte van het schrijven aan de gemeenten betreffende de toegankelijkheid van terrassen van horeca-uitbaters voor rokers (5-374)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-44
p. 5-7 5-44 p. 5-7 (PDF)
De fiscale chaos bij aandelentransacties (Belasting op de meerwaarde en op speculatieve winsten van aandelen bij verkoop door een privťpersoon : willekeur van de belastingadministratie - Artikel 90 WIB 1992) (5-179)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-25
p. 21-22 5-25 p. 21-22 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Verslag van de heren Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine (K) en Dirk Van der Maelen (K) en mevrouw Vanessa Matz (S)
5-2272/1
p. 1-170 5-2272/1 p. 1-170 (PDF)
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De gevolgen voor de Belgische spaarder van de Europese aanpak van de Cyprus crisis (Fiscale heffing op de spaardeposito's - Garantie op bankdeposito's) (5-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-96
p. 40-42 5-96 p. 40-42 (PDF)
De hogeschool die de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zou opstarten (5-6255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6255
De impact van de verlaging van de Spaanse rating (5-606)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-63
p. 12-16 5-63 p. 12-16 (PDF)
De invoering van de nieuwe kassa's in de horecasector (Uitstel - Flankerende maatregelen) (5-933)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-97
p. 22-25 5-97 p. 22-25 (PDF)
De levering van anesthesiegassen aan privťklinieken (door ziekenhuisapotheken of officina-apotheken - Gassen en andere medische producten - Onderscheid tussen privťklinieken en andere klinieken) (5-483)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-55
p. 28-29 5-55 p. 28-29 (PDF)
De maatregelen met betrekking tot de horeca (Uitstel van de invoering van geregistreerde kassa's - Zie ook mondelinge vraag 5-832) (5-679)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-77
p. 25-26 5-77 p. 25-26 (PDF)
De maatregelen ten voordele van de horecasector (Forfaitaire loonbelasting, geregistreerde kassa's e.a.) (5-507)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 18-20 5-57 p. 18-20 (PDF)
De manipulatie van de valutamarkt (BeÔnvloeding van wisselkoersen door banken - Impact op ons bedrijfsleven - FSMA) (5-1305)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-139
p. 36-38 5-139 p. 36-38 (PDF)
De ongerustheid in de horecasector (Invoering van een geregistreerd kassysteem - Omkaderingsmaatregelen - Zie ook mondelinge vraag 5-679) (5-832)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-90
p. 33-35 5-90 p. 33-35 (PDF)
De ontdubbeling van het netwerk van Telenet (Duopoliesituatie - Maatregelen om de concurrentie te verhogen) (5-647)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-48 COM
p. 8-10 5-48 COM p. 8-10 (PDF)
De overdracht van gestructureerde kredieten naar de Belgische bankfilialen (Mogelijkheid dat BNP Paribas Fortis Belgisch spaargeld gebruikt om risicovolle buitenlandse producten tegen te boeken) (5-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-73
p. 17-19 5-73 p. 17-19 (PDF)
De recente uitgifte van de Belgische Staatsbon (Uitgiften van 2011 en 2012 - Wetsvoorstellen 5-876 en 5-993) (5-453)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-49
p. 17-18 5-49 p. 17-18 (PDF)
De regelgeving inzake virtuele banken en internetbanken (Toezicht op de niet-klassieke banken - Bescherming van de spaartegoeden, kapitaalvereisten, ... - Level Playing Field - Akkoorden Bazel III) (5-4253)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 17-20 5-260 COM p. 17-20 (PDF)
De richtlijn over spaardeposito's (Voorrang van schuldeisers - Bescherming van niet-gewaarborgde deposito's door middel van een voorrecht - Bancaire hervormingen - Uitbreiding van de voorrangsregels naar het bedrijfsleven) (5-3422)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-226 COM
p. 4-5 5-226 COM p. 4-5 (PDF)
De situatie, zin en doeltreffendheid van de Europese structuurfondsen (Bijdragen en ontvangsten van BelgiŽ - Verdeling van de bestedingen) (5-655)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 13-16 5-73 COM p. 13-16 (PDF)
De spaarboekjes (Fiscale vrijstelling voor intresten van gereglementeerde spaarboekjes - Arrest van het Grondwettelijk Hof en rechspraak van het Europees Hof - "Uitvlaggen" van Belgische banken - Uitbreiding van de vrijstelling naar andere producten, waaronder schuldinstrumenten van de Belgische overheid) (5-1334)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-141
p. 29-32 5-141 p. 29-32 (PDF)
De stand van zaken van de economische diplomatie (CoŲrdinatie tussen de verschillende beleidsniveaus die de export bevorderen - FIT : Flanders Investment & Trade - AWEX : Agence wallonne ŗ l'exportation) (5-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 5-8 5-73 COM p. 5-8 (PDF)
De telecomkosten (Daling van de tarieven voor telefoon, televisie en internet - Mobiel internet - 4G-netwerk - Digitale kloof) (5-861)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-92
p. 10-12 5-92 p. 10-12 (PDF)
De toestand en waardering van het Belgisch aandeelhouderschap in diverse banken (Overheidsparticipatie in Fortis, Dexia, Ethias, KBC en Royal Park Investment RPI tijdens de bankencrisis - BNP Paribas - Mogelijke exitstrategieŽn) (5-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 10-12 5-28 COM p. 10-12 (PDF)
De toewijzing van de contracten inzake handling op de luchthaven Zaventem (Opschorting van de aanbesteding door de rechtbank in kort geding) (5-238)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-28
p. 20-22 5-28 p. 20-22 (PDF)
De verhoging van het plafond van de jaarlijkse inkomsten van een zelfstandige (Maximumgrens van de jaaromzet waaronder geen btw-plicht bestaat) (5-168)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-24
p. 21-22 5-24 p. 21-22 (PDF)
De werkcheques (Strijd tegen jongerenwerkloosheid - Zie ook mondelinge vraag 5-1280) (5-1259)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-136
p. 13-16 5-136 p. 13-16 (PDF)
De werking van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (Onbenutte werkingsmiddelen - Microfinanciering) (5-645)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 7-8 5-89 COM p. 7-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Rik Daems, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Faillissementsverzekering - Overzicht - Mogelijke evoluties (5-9025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9025
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Dienst Douane & Accijnzen - Laboratorium - Leuven - Incident met zuren - Verhuis naar veiligere locatie (5-6149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6149
Groenboek "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling - Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken" (Versneld realiseren van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Nieuwe mogelijkheden voor armoedebestrijding - Hoorzitting met mevrouw Moreau, D.G. Ontwikkeling en relaties met de ACP-landen, van de Europese Commissie - Bespreking van vragen van de Europese Commissie - De uitdaging van relevante hulp in een context van binnenlandse besparingen - Gedeelde groei in een post-crisisperiode - Klimaatverandering en energie - Voedselzekerheid) (5-579)      
  Bespreking
5-11
p. 31-32 5-11 p. 31-32 (PDF)
Het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en China (Doelstellingen van de Belgische regering op het gebied van economie, vrije meningsuiting, mensenrechten, e.a.) (5-280)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 18-19 5-45 COM p. 18-19 (PDF)
Het Kringloopfonds (Wenselijkheid van een juridische procedure tegen de banken die toxische producten hebben verkocht) (5-3957)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 4-7 5-249 COM p. 4-7 (PDF)
Het aandeelhouderschap van de overheid in Belgacom (Toekomst) (5-646)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 19-21 5-60 COM p. 19-21 (PDF)
Het aanwenden van Belgisch spaargeld door banken om financieringstekorten op te vangen in andere landen (BNP Paribas) (5-634)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 10-13 5-70 p. 10-13 (PDF)
Het activeringsbeleid van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Controle - Werklozen die een sanctie krijgen wegens onvoldoende inspanningen - Keuze tussen een financiŽle sanctie en een beperkte gemeenschapsdienst) (5-1365)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-144
p. 40-44 5-144 p. 40-44 (PDF)
Het afschaffen van de maaltijdcheques (Rechtstreekse uitbetaling van het bedrag - Zie ook doc. 5-2182 - Studie van de Dienst administratieve vereenvoudiging) (5-1248)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-135
p. 14-15 5-135 p. 14-15 (PDF)
Het blokkeren van de toegang tot websites (Criteria - Transparantie) (5-1003)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-104
p. 26-28 5-104 p. 26-28 (PDF)
Het potentieel risico dat speculanten de Belgische Staat onder vuur nemen (Evaluatie van de interest op Belgische staatspapier en van de kosten voor credit defaults swaps - Spread met Duitsland - Terugdringen van het overheidstekort) (5-274)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-28 COM
p. 6-10 5-28 COM p. 6-10 (PDF)
Het risico dat BelgiŽ in het vizier van de speculanten komt (Probleem van de overheidsschuld van sommige landen van de eurozone) (5-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-30
p. 8-10 5-30 p. 8-10 (PDF)
Het systeem van economische ambassadeurs (Onduidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de gewesten en de federale staat) (5-3411)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 25-34 5-224 COM p. 25-34 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gťrard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-2413)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-2413/3
p. 1-3 5-2413/3 p. 1-3 (PDF)
Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming (5-9573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9573
Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming (5-9574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9574
Protest tegen de afwezigheid van de nieuwe minister van FinanciŽn in de plenaire en in de commissievergaderingen      
  5-98
p. 25-26 5-98 p. 25-26 (PDF)
  5-98
p. 26 5-98 p. 26 (PDF)
  5-98
p. 27 5-98 p. 27 (PDF)
  5-98
p. 32 5-98 p. 32 (PDF)
Specifieke diplomatieke aandachtspunten naar de BRIC-landen (BraziliŽ, Rusland, India en China) (Versterking van de middelen voor onze economische en politieke diplomatie - Emerging markets) (5-650)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 8-10 5-73 COM p. 8-10 (PDF)
Specifieke ondersteuningsmaatregelen voor landen met omvangrijke asielstroom naar BelgiŽ (Verbetering van de levenssituatie in de landen van oorsprong) (5-652)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 8-9 5-89 COM p. 8-9 (PDF)
Speculatie - Flitshandel - "High Frequency trading" - Gevolgen voor beursgenoteerde ondernemingen - Regulering - Verbod (5-9023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9023
Totaal uitstaande staatsgaranties - Details per borgnemer - Cijfers (5-9960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9960
Totaal uitstaande staatsgaranties - Details per borgnemer - Cijfers (5-9961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9961
Verdaging van de stemmingen, omdat het quorum niet bereikt is      
  5-143
p. 69-70 5-143 p. 69-70 (PDF)
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   BTW-verlaging op elektriciteit
5-120
p. 29 5-120 p. 29 (PDF)
   Economisch-herstelbeleid
5-120
p. 6 5-120 p. 6 (PDF)
   Verlaging van de loonkosten
5-120
p. 29 5-120 p. 29 (PDF)
   Verlaging van de overheidsschuld
5-120
p. 5-6 5-120 p. 5-6 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpťrťe
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270)      
  Amendementen nrs 8 tot 21 van de heer Rik Daems
5-270/3
p. 1-3 5-270/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-665/4
p. 1-8 5-665/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep (5-1365)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en mevrouw Nele Lijnen
5-1365/1
p. 1-9 5-1365/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Amendement nr 8 van de heer Rik Daems
5-917/2
p. 4 5-917/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 43-48 5-31 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-775/1
p. 1-12 5-775/1 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendement nr 46 van de heer Rik Daems
5-337/6
p. 4 5-337/6 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (5-259)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Rik Daems en Bart Tommelein
5-259/1
p. 1-7 5-259/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit (IsraŽlisch soldaat ontvoerd door Hamas) (5-1137)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Rik Daems, FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1137/1
p. 1-4 5-1137/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van GenŤve van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-955/2
p. 1-5 5-955/2 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-699/3
p. 1 5-699/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Bespreking
5-24
p. 27-32 5-24 p. 27-32 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heren Rik Daems en Armand De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-733/6
p. 1-3 5-733/6 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 33-38 5-31 p. 33-38 (PDF)
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van de heer Rik Daems
5-1950/2
p. 1-12 5-1950/2 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 32 en 51 tot 67 van de heer Rik Daems
5-1950/3
p. 5-10 5-1950/3 p. 5-10 (PDF)
  5-1950/3
p. 20-27 5-1950/3 p. 20-27 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1950/5
p. 1-35 5-1950/5 p. 1-35 (PDF)
  Bespreking
5-145
p. 43-44 5-145 p. 43-44 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1083/3
p. 1-2 5-1083/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
  De heer Rik Daems vraagt de terugzending naar commissie - Verworpen - De Senaat hervat de bespreking en debatteert over het amendement van de heer Rik Daems
5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de 1 en 2 eurocent (5-2339)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts en Rik Daems
5-2339/1
p. 1-6 5-2339/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Amendement nr 17 van de heer Rik Daems
5-867/3
p. 3-4 5-867/3 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-867/4
p. 1-29 5-867/4 p. 1-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (Invoeren van een apart statuut "gereglementeerde vastgoedvennootschap", verschillend van dit van de vastgoedbevak - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, het WIB1992, het Wetboek van de BTW, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek der successierechten) (5-2860)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-2860/2
p. 1-5 5-2860/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (CreŽren van voldoende transparantie met betrekking tot het kredietaanbod in de precontractuele fase zodat de onderneming met voldoende kennis van zaken een bewuste keuze kan maken en de contractuele voorwaarden bij diverse kredietgevers kan vergelijken - Evenwichtiger maken van de contractuele relatie tussen kredietgever en onderneming) (5-2389)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Rik Daems
5-2389/2
p. 1-6 5-2389/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende de Spoorcodex (Codificatie van volgende wetten : 1. De wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur - 2. De wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen - 3. De wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap - Rechtzetting in het kader van deze spoorwegwetten van substantiŽle wijzigingen, als gevolg van vragen en opmerkingen van de Europese Commissie - Zie ook doc. 5-2211) (5-2210)      
  Verslag van de heren Rik Daems en FranÁois Bellot
5-2210/2
p. 1-9 5-2210/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-2218)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Ahmed Laaouej
5-2218/2
p. 1-11 5-2218/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 52-57 5-114 p. 52-57 (PDF)
   Fairness tax : invoering van een minimumbelasting in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners vennootschappen
5-114
p. 53 5-114 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1547/3
p. 1-14 5-1547/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's (Bescherming van de hoofdverblijfplaats : niet-vatbaarheid voor beslag - Verbetering van de S-BVBA (BVBA Starter] - Toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent : wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen - Zie ook doc. 5-2383) (5-2382)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Rik Daems
5-2382/2
p. 1-4 5-2382/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer - Zie ook doc. 5-1708) (5-1707)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Rik Torfs
5-1707/2
p. 1-7 5-1707/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (5-1529)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 31-34 5-70 p. 31-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Pristina op 9 maart 2010 (5-1617)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1617/2
p. 1-3 5-1617/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomť op 6 juni 2009 (5-1615)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1615/2
p. 1-5 5-1615/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (5-1606)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1606/2
p. 1-3 5-1606/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-961)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-961/3
p. 1-6 5-961/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-25
p. 39-41 5-25 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-969)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-969/3
p. 1-6 5-969/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002) (5-972)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-972/3
p. 1-6 5-972/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant) (5-967)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-967/3
p. 1-7 5-967/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-963)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-963/3
p. 1-7 5-963/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988) (5-966)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-966/3
p. 1-6 5-966/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005) (5-968)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-968/3
p. 1-6 5-968/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (5-964)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-964/3
p. 1-7 5-964/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006) (5-971)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-971/3
p. 1-6 5-971/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-970)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-970/3
p. 1-7 5-970/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer : tweede fase - Zie ook doc. 5-1707) (5-1708)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Rik Torfs
5-1708/2
p. 1 5-1708/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987) (5-965)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-965/3
p. 1-6 5-965/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 (5-2823)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2823/2
p. 1-4 5-2823/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol (5-962)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-962/3
p. 1-8 5-962/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1995 (5-1589)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1589/2
p. 1-3 5-1589/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te GenŤve op 20 juni 1996 (Gelijke behandeling van thuiswerkers en andere werknemers) (5-1541)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1541/2
p. 1-3 5-1541/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 (5-1575)      
  Verslag van de heer Rik Daems en mevrouw Marleen Temmerman
5-1575/2
p. 1-3 5-1575/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 (5-1552)      
  Verslag van de heer Rik Daems en mevrouw Marleen Temmerman
5-1552/2
p. 1-4 5-1552/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek TsjechiŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 (5-1574)      
  Verslag van de heer Rik Daems en mevrouw Marleen Temmerman
5-1574/2
p. 1-3 5-1574/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voor de vordering tot staking betreffende een handeling geregeld bij boek XIV van het Wetboek "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" - Zie ook doc. 5-2814 en 5-2815) (5-2813)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2813/2
p. 1-6 5-2813/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Invoeging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht ten aanzien van de beoefenaars van een vrij beroep teneinde de bestaande ongrondwettelijkheid betreffende de uitsluiting van de vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC te verhelpen conform de arresten nr 55/2011 van 6 april 2011 en nr 192/2011 van 15 december 2011 van het Grondwettelijk Hof alsook arrest nr 99/2013 van 9 juli 2013 waarin het Hof de artikelen die deze uitsluiting invoeren, heeft vernietigd - Omzetting, ten aanzien van de beoefenaars van een vrij beroep, van richtlijnen 2011/83/EU en 2005/29/EG - Opheffing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen) (5-2815)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2815/3
p. 1-8 5-2815/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van (...) houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Rechterlijke toetsing : beroep tegen beslissingen van het toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie - Zie ook doc. 5-2210) (5-2211)      
  Verslag van de heren Rik Daems en FranÁois Bellot
5-2211/2
p. 1 5-2211/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Niet vatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige - Zie ook doc. 5-2382) (5-2383)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Ahmed Laaouej
5-2383/2
p. 1 5-2383/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 35-39 5-114 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) (EfficiŽnter toezicht door de FSMA door uitbreiding van de repressieve maatregelen, controlemethodes en markttransparantie - Meer transversale coherentie in de regels ter bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten - Wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, artikel 58 quater van de programmawet [I] van 24 december 2006, de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten, de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van belegginsinstrumenten en de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Opheffing KB 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken - Zie ook doc. 5-2215) (5-2214)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2214/2
p. 1-12 5-2214/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 34-35 5-114 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II) (Nieuwe regels over de vordering tot staking - Opheffing artikelen 220 tot 223 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de artikelen 589 en 605ter van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 633ter Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 5-2214) (5-2215)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2215/2
p. 1 5-2215/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 34-35 5-114 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Procedureregels die specifiek zijn voor de vordering tot staking uitgeoefend ten aanzien van handelingen die een inbreuk vormen op de bepalingen van boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" - Zie ook doc. 5-2813 en 5-2815) (5-2814)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2814/2
p. 1 5-2814/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Nationale Plantentuin van BelgiŽ : opheffing rechtspersoonlijkheid om de overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap op 1 januari 2014 te verzekeren) (5-2333)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Rik Daems
5-2333/2
p. 1-3 5-2333/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van het derde lid van artikel 35 van de wet van 17 juni 2013 - Bekrachtiging van de bepalingen van hoofdstuk 5 van het KB van 12 september 2011 en van de bepalingen van hoofdstuk 2 van het KB van 24 januari 2012 [Regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen] : inwerkingtreding van de wetten van 15 juni 2006 en 13 augustus 2011) (5-2313)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems
5-2313/2
p. 1-3 5-2313/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-124
p. 33-37 5-124 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (om rekening te houden met de technische kenmerken van sommige types van ruimtevoorwerpen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van projecten en activiteiten die BelgiŽ kunnen aangaan - Toelichting van het toepassingsgebied van de Ruimtewet : uitsluiting van suborbitale ruimtevluchten ; identificatie van de operator van niet-manoeuvreerbare satellieten) (5-2190)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz en de heer Rik Daems
5-2190/2
p. 1-6 5-2190/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 16-17 5-113 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat [...] de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft) (Bijeenkomst binnen de drie weken na het verzoek tot bijeenroeping) (5-2005)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2005/3
p. 1-5 5-2005/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen (Omzetting van richtlijn 2010/73/EU die de "prospectusrichtlijn" en de "transparantierichtlijn" wijzigt - Omzetting van bepaalde onderdelen van richtlijn 2010/78/EU ["Omnibus I"-richtlijn] wat de wijziging betreft die zij aanbrengt in de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn) (5-2175)      
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems
5-2175/2
p. 1-3 5-2175/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (Vrijstelling van de eerste schijf van 1250 euro van inkomsten uit obligaties, kasbons en andere effecten uitgegeven ter financiering van de staatsschuld) (5-822)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein
5-822/1
p. 1-3 5-822/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Rik Daems
5-822/3
p. 1-2 5-822/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Rik Daems
5-822/4
p. 1-2 5-822/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
5-2182/1
p. 1-4 5-2182/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken (en opheffing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst) (5-1981)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht
5-1981/1
p. 1-6 5-1981/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca (Verminderde sociale bijdragen en fiscale vrijstelling van gelegenheidsarbeid - Verminderde sociale bijdragen op de overuren van het vast personeel - Aftrekbare beroepskosten - Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Wijziging WIB 1992) (5-2038)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Rik Daems
5-2038/1
p. 1-11 5-2038/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privťgebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon (Fiscale vrijstelling voor de werknemer en de bedrijfsleider) (5-1337)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Rik Daems en Guido De Padt
5-1337/1
p. 1-3 5-1337/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, Andrť du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement (5-912)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-912/1
p. 1-8 5-912/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (5-891)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-891/1
p. 1-16 5-891/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de flexi-job (Vrijstelling van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing - Wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het WIB 1992) (5-2266)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Rik Daems
5-2266/1
p. 1-9 5-2266/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de netto vergoeding voor de beleggers van de opbrengsten van effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen (Verplichting om alle opbrengsten uit securities lending minus de operationele kosten te doen terugvloeien naar de belegger - Paal en perk stellen aan de praktijk waarbij financiŽle instellingen en fondsbeheerders aandelen van hun cliŽnten uitlenen aan speculanten en het grootste deel van de vergoeding hiervoor in eigen zak steken) (5-2351)      
  Voorstel van de heer Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2351/1
p. 1-5 5-2351/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (Uitgifte van thesauriebewijzen : zelfde regels als voor de Belgische Staat) (5-1385)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Bart Tommelein
5-1385/1
p. 1-4 5-1385/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Rik Daems c.s.
5-1385/2
p. 1-2 5-1385/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-46
p. 26-27 5-46 p. 26-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (Kinderdagverblijven en mini-crŤches) (5-771)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en de dames Nele Lijnen, Liesbeth Homans en Sabine de Bethune
5-771/1
p. 1-3 5-771/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Uitbreiding van het stelsel van forfaitaire beroepskosten tot handelaars, industriŽlen en landbouwers) (5-1122)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
5-1122/1
p. 1-3 5-1122/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzake de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom (Afschaffing van de verplichte deelneming) (5-1220)      
  Voorstel van de heer Rik Daems
5-1220/1
p. 1-4 5-1220/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep (Bevoegdheid van de NMBS en Infrabel om het statuut van hun personeel autonoom te bepalen) (5-1366)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en van mevrouw Nele Lijnen
5-1366/1
p. 1-5 5-1366/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Compensatie voor hinder van natuurrampen) (5-773)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems en Bart Tommelein
5-773/1
p. 1-3 5-773/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vergoeding voor alle zelfstandigen, ook zij die hun zaak niet sluiten) (5-1236)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Guido De Padt
5-1236/1
p. 1-4 5-1236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft (Afschaffing van de vrijstelling voor kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, ...) (5-2067)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Rik Daems en Guido De Padt en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2067/1
p. 1 5-2067/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen (5-1041)      
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1041/3
p. 1 5-1041/3 p. 1 (PDF)
WikiLeaks en de diplomatieke gevolgen voor ons land (5-279)      
  Vraag om uitleg van de heer Rik Daems aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 17-18 5-45 COM p. 17-18 (PDF)
bpost - Postvolmachten - Aantallen - Geldigheid (5-366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-366
het verlagen van de sociale lasten op lage lonen (5-10597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10597
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999