Schriftelijke vragen van 7-1101 tot 7-1200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1101 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1102 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI) - Cijfers 2020 - Asielzoekers die reeds over enige kennis van het Frans beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1103 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van «bedreiging» of «aanval» - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1104 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1105 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 16/3/2021
7-1106 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Geradicaliseerde elementen - Opvolging - Gegevens - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 29/3/2021
7-1107 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Aantal - Redenen - Nationaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 26/5/2021
7-1108 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1109 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 29/3/2021
7-1110 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1111 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1112 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1113 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rookverbod - Openbare lokalen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-1114 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1115 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1116 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1117 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1118 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1119 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting - In quarantaine plaatsing - Cijfers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1120 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Identiteitskaart - Uitgifte - Gevraagde taal - Verdeling tussen Nederlands en Frans - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1121 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1122 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1123 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 12/5/2021
7-1124 Dodrimont Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Aywaille - Verkoop van een gebouw - Sale-and-lease-backoperatie - Doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1125 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Apothekers - Mogelijke deelname - Organisatie - Voorwaarden - Opleiding van de apothekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Rappel 29/4/2021
7-1126 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Pakjes afkomstig van buiten de Europese Unie - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en invoerrechten - Fraude - Gevallen - Boetes - Bedrag - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1127 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie - Samenwerking met de Gewesten - Mogelijke nieuwe projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 14/4/2021
7-1128 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 22/3/2021
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-808
7-1129 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandprothetiek - Beroep van tandprotheticus - Erkenning - Eventuele erkenning als gezondheidszorgberoep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Rappel 5/5/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1130 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Coronacrisis - Vliegtuigmaatschappijen - Houding - Vertrek en aankomsturen - Plotse wijzigingen - Regels - Mogelijke schadevergoeding (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 27/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1131
7-1131 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Coronacrisis - Vliegtuigmaatschappijen - Houding - Vertrek en aankomsturen - Plotse wijzigingen - Regels - Mogelijke schadevergoeding (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 12/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1130
7-1132 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Coronacrisis - Reisverbod - Vliegtuigmaatschappijen - Cijfers - Controles - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 27/5/2021
7-1133 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Defensie  
  Defensie - Brandbestrijdingsoefeningen - «Damage Control Center» in Ryckevelde - Propaangasinstallatie - Gebruik - Natuur- en milieubescherming - Brandoefeningen - Gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1134 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Arabische Emiraten - Prinses Latifa al-Maktoum - Hechtenis - Mogelijke verdwijning - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1135 Durenne Véronique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buurtapothekers - Sluitingen - Landelijke gebieden - Vestigingswet - Eventuele hervorming van de spreidingsregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
7-1136 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Avrox-mondmaskers - Schadelijkheid - Verwijdering - Sciensano - Bijkomend onderzoek - Openbare aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers - Voorwaarden voor toekenning - Onderzoek van justitie - Stand van zaken (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
7-1137 Lambrecht Annick (sp.a) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1138 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lebensmittel - Zusatzstoffe - Verbraucherschutz - Maßnahmen Voedingsmiddelen - additieven - consumentenbescherming - maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1139 Miesen Alexander (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3 - Zustand - aktuelle Sicherheitslage - Störungen seit Oktober 2016 - Austausch mit den Behörden der benachbarten Länder - Maßnahmen Kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 - toestand - huidige veiligheidssituatie - storinge
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1140 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Turkije - Salafisme - Buitenlandse staatsinmenging - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 10/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1141
7-1141 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Turkije - Salafisme - Buitenlandse staatsinmenging - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1140
7-1142 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - e-commerce - Ondersteuning - Rol van Bpost - Logistieke speler (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1143 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1144
7-1144 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 12/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1143
7-1145 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1146
7-1146 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 12/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1145
7-1147 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Belgische overheidsuitgaven - Nationale Bank van België - Economische en financiële bevindingen voor 2020 - Conclusie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 15/6/2021
7-1148 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Export - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1149 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Belastingen en heffingen - Inningspercentages - Oninbaar gestelde belastingen en heffingen - Overzicht - Inningscyclus - Kosten om bedragen te innen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 ) 5/3/2021
  Antwoord 28/4/2021
7-1150 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Strategie - Verontrustende toestand in de scholen - Leerkrachten - prioritaire vaccinatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 26/3/2021
7-1151 Anciaux Bert (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatie van kwetsbare mensen - Organisatie - Problemen - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1152 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Politiegeweld - Geweld tegen de politie - Ordehandhaving - Bodycams - Gebruik - Cijfers en tendensen - Aanpak - Registratie - Maatregelen - Politieopleiding - Rol van het Comité P
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 7/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1153
7-1153 Daems Rik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Politiegeweld - Geweld tegen de politie - Ordehandhaving - Bodycams - Gebruik - Cijfers en tendensen - Aanpak - Registratie - Maatregelen - Politieopleiding - Rol van het Comité P
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1152
7-1154 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Sociale media - Online privacy - Encryptie - Staatsveiligheid - Cijfers en tendensen - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 10/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1155
7-1155 Daems Rik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Sociale media - Online privacy - Encryptie - Staatsveiligheid - Cijfers en tendensen - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1154
7-1156 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes - Regelgeving - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 21/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1157
7-1157 D'Hose Stephanie (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes - Regelgeving - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 31/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1156
7-1158 Durenne Véronique (MR) minister van Defensie  
  Niet-gebruikte militaire domeinen - Eventuele plaatsing van windmolens - Overleg met het Waals Gewest - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 29/4/2021
7-1159 Durenne Véronique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  COVID-19 - Testbeleid - Snelle antigeentesten - Gebruik - Uitrol -Termijn - Gezondheidswerkers die ze kunnen afnemen - Apothekers - Eventuele opleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Rappel 29/4/2021
7-1160 Fournier Martine (CD&V) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Grensarbeiders - Franse gastarbeiders - Pensioen - Attest van leven - Jaarlijks bewijs bestemd aan de Franse overheid - Administratieve vereenvoudiging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 15/6/2021
7-1161 Gahouchi Latifa (PS) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Verkeersassen - Kappen van bomen - Redenen - Toelichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 28/4/2021
7-1162 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gedwongen huwelijken - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) - Verslag - Cijfers - Bestrijding van het fenomeen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 23/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1163
7-1163 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Gedwongen huwelijken - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) - Verslag - Cijfers - Bestrijding van het fenomeen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 31/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1162
7-1164 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Mentale gezondheid - Zorg - Verwachtingen van de sector - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1165 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Diversiteit - Anti-Aziatisch racisme - Cijfers en tendensen - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 7/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1166
7-1166 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Diversiteit - Anti-Aziatisch racisme - Cijfers en tendensen - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1165
7-1167 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Verminking van paarden - Aantal gevallen - Geografische spreiding - Bestrijding - Maatregelen - Identificering van daders - Samenwerking met de Franse politie - Politieopleiding - Bijzondere cel dierenmishandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
7-1168 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Google - Nieuwsfragmenten en persartikels - Gebruik - Europese richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 - Omzetting - Stand van zaken - Onderhandelingen tussen Google en de Belgische media - Rol van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 7/6/2021
7-1169 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Kids-ID - Kinderen van gescheiden ouders - Problemen - Mogelijkheid van een tweede kids-ID
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
7-1170 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Migranten zonder verblijfsvergunning - Fedasil - «Reach Out-project» - Bestrijding van fakenieuws - Uitbouw van het project - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1171 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccins - Problematiek van foute doses - Doses geproduceerd door bedrijven die niet gehomologeerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap - Transparantie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1172 Courard Philippe (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Landbouwgronden - Speculatie - Plan voor een eventuele regeling - Jonge boeren - Problematische situatie - Maatregelen - Overleg met de deelstaten en met de bevoegde Europese ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1173 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Antisemitisme - Haatmisdrijven - Cijfers - Registratiemethode - Veroordelingen - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1174 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Hybride voertuigen - Belasting op inverkeerstelling - Uitwerking - Harmonisering tussen de Gewesten - Milieukost - Criterium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 27/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1176
7-1175 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Hybride voertuigen - Belasting op inverkeerstelling - Uitwerking - Harmonisering tussen de Gewesten - Milieukost - Criterium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 19/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1176
7-1176 Gahouchi Latifa (PS) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Hybride voertuigen - Belasting op inverkeerstelling - Uitwerking - Harmonisering tussen de Gewesten - Milieukost - Criterium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 28/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1175
7-1177 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Deutsche Sprache - Sprachrolle - föderale Beamte Duitse taal - taalrol - federale ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 26/4/2021
7-1178 Miesen Alexander (MR) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  E-Mobilität - Ressourcen - Menschenrechte - Alternativen - Wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen E-mobiliteit - grondstoffen - mensenrechten - alternatieven - voertuigen op waterstof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
7-1179 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Covid-19 - Impfstrategie - AstraZeneca - Nebenwirkungen COVID-19 - vaccinatiestrategie - AstraZeneca - bijwerkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1180 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Seltene Erkrankungen - Umgang der Betroffenen mit den Kosten - Zulassung von Medikamenten Zeldzame ziekten - omgang van de getroffenen met de kosten - goedkeuring van geneesmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
7-1181 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Deutsche Sprache - Sprachrolle - Diplomaten Duitse taal - taalrol - diplomaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 3/5/2021
7-1182 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Flüchtlingslager - Flüchtlingsheimen auf Moria und Lesbos - humanitäre Krise - Verbesserung der Situation in den Lagern - Verteilung der Geflüchteten - Strategie - Europäische Zusammenarbeit Vluchtelingenkampen - vluchtelingenkamp in Moria op Lesbos -
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 20/4/2021
7-1183 Van de Wauwer Orry (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Bahrein - Mensenrechten - Verdrag tegen foltering - Navolging - Acties ondernomen door de Belgische regering - Resolutie nr. 7-142/2 van de Senaat - Navolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 22/4/2021
7-1184 Van de Wauwer Orry (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Tigray - Conflict - Humanitaire crisis - Bestrijding - Acties ondernomen - Resolutie nr. 7-208/2 van de Senaat - Navolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 17/5/2021
7-1185 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Aanwenden van de fiscale balans - Gebruik - Bedragen - Mogelijke toekomstige uitbereidingsmogelijkheden - Initiatief van een interfederale fiscale balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 19/5/2021
7-1186 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Fietsdiefstallen - Cijfers - Strijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021 ) 31/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
7-1187 Courard Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  COVID-19 - Bahrein - Onrustwekkende gezondheidssituatie in de gevangenissen - Bevrijding van gevangenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 6/5/2021
7-1188 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Raden van bestuur - Samenstelling - Invulling van de mandaten - Oproep van de kandidaten - Criteria - Benoemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 4/6/2021
7-1189 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Gebruik van lokfoto's - Inningsmethodes - Klachten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1190 Durenne Véronique (MR) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Betaald verlof bij miskraam - Eventuele invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 5/5/2021
7-1191 Gahouchi Latifa (PS) minister van Energie  
  Energieprijs - Stijging - Redenen - Strijd tegen de inflatie - Actiemiddelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 11/5/2021
7-1192 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers 2019-2020 - Vergelijking met de andere provincies - Hacking en phishing - Cijfers - Strijd - Maatregelen - Middelen - Sensibilisatie van de burger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 6/5/2021
7-1193 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Dienst «Elke zaak online» - Gratis adviesgesprekken - Webshops opgestart en gestopt - Cijfers - Evolutie van de dienst in de toekomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1194 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Nummerplaten - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 18/5/2021
7-1195 Anciaux Bert (Vooruit) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Taalwetgeving - Naleving - Brusselse negentien gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1196 Anciaux Bert (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen - Artikel 36, § 2, tweede lid - Interpretatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
7-1197 Anciaux Bert (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalpremie - Taalbrevet - Toekenning - Rol van Selor
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1198 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Niet essentiële reizen - Gevaccineerde en niet gevaccineerde reizigers - Discriminatie - Maatregel - Gratis PCR-test voor niet-gevaccineerden - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 20/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1199
7-1199 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Coronacrisis - Niet essentiële reizen - Gevaccineerde en niet gevaccineerde reizigers - Discriminatie - Maatregel - Gratis PCR-test voor niet-gevaccineerden - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 21/4/2021
  Antwoord 27/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1198
7-1200 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwen - Kinderwens - Social freezing - Toegankelijkheid - Mogelijke oplossing - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 21/4/2021
  Rappel 25/5/2021