Schriftelijke vragen van 7-101 tot 7-200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-101 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overleden patiŽnten - Informatie - Uitwisseling - Samenwerking tussen ziekenhuizen, woonzorgcentra en de overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 4/12/2019
7-102 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-729
7-103 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen - Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Eventuele verkoop van collectiestukken - Cijfers - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-104 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Loterij - Omzet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-105 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Loterij - Niet-geÔnde winsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-106 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-730
7-107 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie (LIMOSA) - Meldingsplicht - Niet naleving - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-681
7-108 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale huisvestingssector - Sociale fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 24/10/2019
7-109 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/1/2020
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 7-379
7-110 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielaanvragen - Doorlooptijd beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-812
7-111 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielopvang - Langverblijven - Regularisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 1/9/2020
7-112 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-731
7-113 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-732
7-114 Miesen Alexander (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Behandlung von LipŲdem durch Liposuktion __________ Behandeling van lipoedeem door liposuctie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Rappel 10/1/2020
  Antwoord 25/5/2020
7-115 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douanediensten - Mobiele scanners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-116 Frťdťric Andrť (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 26 november 2011 tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Sectaire ontsporingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 10/3/2020
7-117 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-813
7-118 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Kindhuwelijk - Gedwongen huwelijk - Politie en parket - Richtlijn - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 5/12/2019
7-119 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Genetische test voor seksuele geaardheid - Pseudowetenschappen - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische inspectie - Eventuele onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-120 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-814
7-121 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 2/12/2019
7-122 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-815
7-123 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-124 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-125 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 3/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-127
7-126 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-127
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-697
7-127 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-126
7-128 Fournier Martine (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Brandweerzones - Eventuele aanpassingen - Nieuwe brandweerzone van de kustgemeenten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 7/11/2019
  Antwoord 12/12/2019
7-129 Fournier Martine (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Trajectcontroles - Software voor het verwerken van gegevens - Tekort aan connectoren - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 7/11/2019
  Antwoord 12/12/2019
7-130 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Bpost - Radicalisering - Aantal gevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 12/11/2019
  Antwoord 3/12/2019
7-131 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 12/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-132
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-698
7-132 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 12/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-131
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-816
7-133 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  War Heritage Institute(WHI) - Personeelsleden - Taalverhoudingen - Taalonevenwichten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
7-134 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Fiscale gegevens - Toegang voor alle OCMW's - Verzoek van de POD Maatschappelijke Integratie - Antwoord van de Gegevensbeschermingsautoriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-796
7-135 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerend goed in het buitenland - Fiscales gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Uitwisselen van fiscale gegevens op verzoek - Dubbelbelastingverdragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-136 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Modaliteiten - Opvragen van fiscale gegevens op verzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-137 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerend goed in het buitenland - Fiscale gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Overeenkomsten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-138 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Leger - Taalverhoudingen - Scheeftrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
7-139 Courard Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Noordzee - Munitiekerkhof - Chemische wapens gezonken aan het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-141
7-140 Courard Philippe (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Noordzee - Munitiekerkhof - Chemische wapens gezonken aan het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-141
7-141 Courard Philippe (PS) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Noordzee - Munitiekerkhof - Chemische wapens gezonken aan het einde van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 12/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-140
7-142 Eerdekens Jean-Frťdťric (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Assistentiehonden - Toegang tot openbare plaatsen - Ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 11/5/2020
7-143 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-145
7-144 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 4/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-145
7-145 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-144
7-146 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 30/9/2020
7-147 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
7-148 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-149 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 14/4/2020
7-150 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Verblijfsregister van de steden en gemeenten - Ingeschreven kinderen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-151 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Gegevensbeschermingsautoriteit - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 9/12/2019
7-152 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) - Inplanting in Congo - Vraag om hulp van de Congolese overheid - Bijstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 16/4/2020
7-153 Gahouchi Latifa (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Personen met een handicap - Toegang tot en behoud van werk - Privťsector -Herintegratie van langdurig zieken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-154 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Telewerk - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-155 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Inspectiedienst - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-156 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-157 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 9/12/2019
7-158 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  FOD Werkgelegenheid - Dienst toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-159 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-160 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Lokale integrale veiligheidscel (LIVC R) - Oprichting - Evolutie - Activiteiten - Opdrachten - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-161 D'Hose Stephanie (Open Vld) eerste minister  
  Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coŲrdinator - Aparte registratie door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 24/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-163
7-162 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coŲrdinator - Aparte registratie door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 26/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-161
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-163
7-163 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coŲrdinator - Aparte registratie door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-161
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-162
7-164 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-165 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Federale administraties - Telewerk - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-166 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-167 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-168 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-169 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-170 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-171 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-172 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Comitť P - Klachten wegens racisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-173 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-174 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-175 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-176 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-177 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-178 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-179 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Moorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-180 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-181 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Bestraffing - Aangepaste wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 26/3/2020
7-182 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-758
7-183 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 26/2/2020
7-184 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/6/2020
7-185 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Milieudelicten - Vervolging - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 18/2/2020
7-186 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-187 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-188 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-189 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nummerplaten - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-190 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenleeftijd - Werken na vijfenzestig jaar - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-191 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-192 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Vorderingen - Verjaring - Overschrijden van de grenzen voor toegelaten arbeid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-193 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Toegelaten arbeid - Overschrijding van de grenzen - Vermindering en schorsing van het pensioen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-194 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 24/2/2020
7-195 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-196 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-733
7-197 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Gemeenschappen en Gewesten - Schulden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Zaken voor de rechtbanken - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 17/2/2020
7-198 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-199 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Tegemoetkoming - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-200 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Rookverbod - Openbare lokalen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020