André Frédéric - PS
 
Geboren te Verviers op 4 juli 1958

Gewezen onderwijzer

Sinds 1987 : gemeenteraadslid (Theux)
1988-1994 : provincieraadslid (Luik)
1995-2006 en 2012-2019 : schepen (Theux)
1998-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2007-2012 : OCMW-voorzitter (Theux)
2010-2013 en 2014-2019 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2013-2014 : voorzitter van de PS-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Waals Parlement
Sinds 18 juni 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
18 juni - 17 september 2019 : derde ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap
18 juni - 17 september 2019 : voorzitter van de PS-fractie (Parlement van de Franse Gemeenschap)
2019-2022 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2019-2022 : voorzitter van de PS-fractie (Waals Parlement)
Sinds 21 december 2022 : voorzitter van het Waals Parlement

Officier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
3/12/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
20/7/2010-27/6/2013 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
27/6/2013-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
27/6/2013-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer
30/6/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
18/7/2019-21/12/2022 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-21/12/2022 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden