Schriftelijke vragen van 6-801 tot 6-900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-801 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Rappel 11/3/2016
  Antwoord 23/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-800
6-802 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 10/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-803
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-804
6-803 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-802
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-804
6-804 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 15/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-802
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-803
6-805 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 28/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-806
6-806 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 15/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-805
6-807 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 3/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-808
6-808 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-807
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2150
6-809 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-810
6-810 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 17/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-809
6-811 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Aantal - Verdeling over de drie Gewesten van het land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-812 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-813 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Beroepsgeheim - Uitwisseling van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 12/10/2018
6-814 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maÔsvariŽteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
6-815 Lambelin Anne (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Begrotingsbesparingen - Schrapping van lijnen - Impact op de Gewesten - Schrappen van banen - Opsplitsing per Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 12/10/2016
6-816 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Indexsprong- Beroep bij het Grondwettelijk Hof - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 23/3/2016
6-817 Morreale Christie (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ecologische bussen en autocars - Opleiding van de chauffeurs - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Instituut Formation Car & Bus Opleiding - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 23/2/2016
6-818 Prťvot Patrick (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inkomensgarantie-uitkering (IGU) - Deeltijdse werknemers - Verlaging van de uitkering - Aanal betrokken uitkeringstrekkers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-819 Gahouchi Latifa (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bromfietsen - Inschrijving - Eventuele technische controle - Gevolg voor de Gewesten - Cijfers - Elektrische fietsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 8/3/2016
6-820 Prťvot Patrick (PS) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)- Permanenties in de gemeenten - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-821 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Excess profit rulings - Procedure - Cijfers - Vernietiging door de Europese Commissie - Mogelijk aansprakelijkheid van de Belgische overheid - Mogelijke schadeclaims tegen de Belgische Staat - Positie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 23/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-822 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Antwoord 22/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-824
6-823 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-824
6-824 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-823
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2102
6-825 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fiscale " non bis in idem " principe - Geval van de regionale en gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting - Mogelijk ongrondwettelijkheid - Andere eventuele betrokkene belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 11/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-826 Zrihen Olga (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Kinderarmoede - Migrantenkinderen - Opvang - CoŲrdinatie met de deelgebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 9/3/2016
6-827 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 9/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-887
6-828 Lambelin Anne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Uitsluitingen uit de werkloosheid - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-829 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verdrag van de Raad van Europa van 11 mei 2011 inzake de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-830 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringsplannen NMBS-Infrabel - Stations - Parkings - Ďs-Gravenbrakel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 11/4/2016
6-831 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-841
6-832 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-841
6-833 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 8/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-841
6-834 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Rappel 19/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 23/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2073
6-835 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Sulfaxoflor - Gezondheidsrisicoís - Wetenschappelijke analyse - In de handel brengen van het product - Procedure - Eventueel verbod - Moratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 24/3/2016
6-836 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 2/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-837
6-837 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 9/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-836
6-838 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  " Mama, papa en de kinderen - Europees burgerinitiatief ter bescherming van het huwelijk en het gezin " nr. ECI (2015)000006 - In strijd met antidiscriminatiemaatregelen en burgerlijke rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Rappel 25/5/2016
  Antwoord 21/9/2016
6-839 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Pesticiden - Glyfosaat - Mogelijk verschil tussen de officiŽle cijfers en de verkoopcijfers in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-842
6-840 Franssen Cindy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zero-emissionwagens - Ecologisch voordeel van bepaalde soorten semi-elektrische wagens - Fiscaal gunstregime - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-841 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 25/2/2016
  Rappel 23/5/2016
  Antwoord 27/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-833
6-842 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Glyfosaat - Mogelijk verschil tussen de officiŽle cijfers en de verkoopcijfers in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-839
6-843 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zolldiensten - Dienste " Fahndung " und " Streitigkeiten " - Deutschsprachiges Personal Douanediensten - Diensten "Onderzoek en Opsporing" en "Geschillen" - Duitstalig personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-844 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Deutschsprachigen Gemeinschaft - Zoll - Dienstleistung der kurzen Wege - Einhaltung der Sprachengesetzgebung Duitstalige Gemeenschap - Douane - Buurtdienstverlening - Naleving van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-845 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Studentenarbeit - Sozialbeitršge - Berechnung der erlaubten Arbeitstage Studentenarbeid - Sociale bijdragen - Berekening van de toegestane werkdagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/6/2016
6-846 Miesen Alexander (MR) minister van Justitie  
  Eupen - Zentrales Gerichtsgebšude Eupen - Centraal gerechtsgebouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-944
6-847 Miesen Alexander (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bahnhof Eupen - Die Anbindung der nŲrdlichen DG-Gemeinden an das belgische Schienennetz Station Eupen - De aansluiting van de noordelijke gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap op het Belgische spoorwegnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 10/5/2016
6-848 Miesen Alexander (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Die Anbindung der Eifeler DG-Gemeinden an das belgische Schienennetz De aansluiting van de gemeenten in de Belgische Eifel op het Belgische spoorwegnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Antwoord 11/4/2016
6-849 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 9/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2074
6-850 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksrichtlijn 2014/40/EU - Omzetting - Samenwerking met de minister van FinanciŽn en de deelstaten - Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - CoŲrdinerende rol - Totaalbudget voor de omzettingsmaatregelen - Verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
6-851 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2266
6-852 Verstreken Johan (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Studie van de NMBS over de inplanting van haltes of stopplaatsen op het spoornet - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 17/5/2016
6-853 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapenhandel - Strijd tegen de illegale wapenhandel - Centraal wapenregister - Toegang voor de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/12/2016
6-854 Brusseel Ann (Open Vld) eerste minister  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 29/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-855 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 23/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-856 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 13/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-857 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-858 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 3/10/2016
  Rappel 15/12/2016
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-859 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-860 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-861 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-862 Brusseel Ann (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-863 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 1/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-864 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 11/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-865 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-866 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 14/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-867 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-868 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 24/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-869 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-870 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 23/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-871 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 3/10/2016
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
6-872 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belnet - Activiteiten op markten waarop ook privaatrechtelijke actoren actief zijn - Gescheiden boekhouding - Strijd met de Europese Transparantierichtlijn - Het verzekeren van een loyale concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 7/3/2016
  Antwoord 21/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-896
6-873 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Defensie - Militaire sites - Landbouwgrond - Verhuring aan landbouwers - Wijziging van de voorwaarden - Begeleiding van de landbouwers - Waals grondobservatorium - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
6-874 Prťvot Patrick (PS) minister van Justitie  
  Loverboys - Omvang van het fenomeen - Aantal slachtoffers - Omkadering - Bestrijding - Maatregelen† - Stakeholders - CoŲrdinatie - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 11/5/2016
6-875 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 28/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-877
6-876 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 3/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-877
6-877 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 12/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-876
6-878 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 28/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-880
6-879 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-880
6-880 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 24/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-879
6-881 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spporwegen (NMBS) - Stations - Doorgang onder de sporen - Aanwezigheid van een onderstationschef
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 21/5/2016
6-882 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Voetgangersoverweg - Veiligheid - Lijnen en stations - Onderhoud - Aansprakelijkheid in geval van een ongeluk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 25/4/2016
6-883 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  Buitenlandse adoptie - Commissie van opvolging en overleg - Komende activiteiten - Conventie van De Haag - Interpretatie - Geschiktheidsvonnissen - Traagheid - Maatregelen - Interfederaal Centrum voor adoptie - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 27/4/2016
6-884 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking - Besparingen - Impact - MultisectoriŽle aanpak - Inspanningen - Resultaten - Samenwerking met de federale minister van Volksgezondheid en het departement Internationaal Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 6/4/2016
6-885 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-886 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 19/3/2016
6-887 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 3/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-827
6-888 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 17/3/2016
  Antwoord 28/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-889
6-889 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 17/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-888
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2103
6-890 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-891
6-891 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-890
6-892 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-893
6-893 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-892
6-894 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zollbeamte - Anwerbungsverfahren Douanepersoneel - Rekruteringsprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-895 Lambelin Anne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrouwen - Arbeidsvoorwaarden - Gezondheid van de werkneemsters - Preventie - Erkenning van beroepsziekten - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Antwoord 9/6/2016
6-896 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belnet - Activiteiten op markten waarop ook privaatrechtelijke actoren actief zijn - Gescheiden boekhouding - Strijd met de Europese Transparantierichtlijn - Het verzekeren van een loyale concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Antwoord 21/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-872
6-897 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Auteursrechten - Fiscaliteit - Freelancejournalisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-898 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bisfenol A - Blootstelling - Vermindering - Maatregelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-899 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Afval drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Nieuwe wetgeving - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-900
6-900 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Afval drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Nieuwe wetgeving - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-899