Schriftelijke vragen van 6-701 tot 6-800

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-701 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Problemen bij de rekrutering van de leden - Administratief kader - Verzameling en verwerking van de gegevens - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 14/7/2015
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-702 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Aufnahme des Baus des neuen Justizgebšudes in Eupen in das offizielle Bauprogramm des Justizministeriums Opname van de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw van Eupen in het officiŽle bouwprogramma van de FOD Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2015 ) 16/7/2015
  Antwoord 4/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-717
6-703 Defraigne Christine (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Ombudsdienst voor de treinreizigers - Jaarverslag 2014 - Vaststelling van onregelmatigheid gekregen op de trein - Buitengerechtelijke geschillenregeling - Bemiddeling van de Ombudsdienst bij de NMBS - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2015 ) 22/7/2015
  Antwoord 5/1/2016
6-704 Desquesnes FranÁois (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Regie van de Gevangenisarbeid (RGA) - Maatwerkbedrijven (MWB) - Producten - Prijs - Verkoop met verlies - Overeenstemming met de reglementering - Controles - Gereguleerde concurrentie - Nieuw wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/8/2015 ) 29/7/2015
  Antwoord 21/10/2015
6-705 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gesloten centra voor minderjarigen - Morele begeleiding - Resocialisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2015 ) 19/8/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-706 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Onderzoek en ontwikkeling (O&O) van ondernemingen in BelgiŽ - Tweede evaluatie van de overheidssteun door het Federaal Planbureau - Resultaten - Beleidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2015 ) 19/8/2015
  Antwoord 17/9/2015
6-707 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2015 ) 21/8/2015
  Rappel 20/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2236
6-708 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Studenten uit landen die geen lid zijn van de EU - Toelatingsvoorwaarden - Uitspraak van het Europees Hof van Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Antwoord 1/10/2015
6-709 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Studenten uit landen die geen lid zijn van de EU - Toelatingsvoorwaarden - Uitspraak van het Europees Hof van Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-710 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Internering - Inwerkingtreding van de nieuwe wet - Reparatiewet - Uitvoeringsbesluiten - Benodigde budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-713 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Voortbestaan - Uitblijven publicatie jaarverslag 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Antwoord 24/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-714
6-714 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Voortbestaan - Uitblijven publicatie jaarverslag 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Antwoord 29/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-713
6-715 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Vervolgingsbeleid - DNA-gegevensbanken - Reconstrueren van gezichten op basis van DNA-profielen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 1/9/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-716 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeerakkoord - Besparingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 2/9/2015
  Antwoord 29/9/2015
6-717 Miesen Alexander (MR) minister van Justitie  
  Aufnahme des Baus des neuen Justizgebšudes in Eupen in das offizielle Bauprogramm des Justizministeriums Opname van de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw van Eupen in het officiŽle bouwprogramma van de FOD Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2015 ) 8/9/2015
  Antwoord 5/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-702
6-718 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Risico's voor de volksgezondheid - Bisfenol S en M
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 19/11/2015
6-719 De Bue Valťrie (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Nationaal Veiligheidsplan - Intrafamiliaal geweld - Schrapping van deze problematiek uit het nieuwe Plan - Impact op het terrein - Richtlijnen aan de politie - Identificatie en registratie van dossiers van intrafamiliaal geweld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 22/10/2015
6-720 Miesen Alexander (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gebrauch der deutschen Sprache im Gesundheitswesen Gebruik van de Duitse taal in de gezondheidszorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Rappel 18/11/2015
  Antwoord 26/11/2015
6-721 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Personenbelasting - Wijzigingen - Impact van de taxshift - Herziening van de autonomiefactor - Kosten ten laste van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-722 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen - Ratificatie - Stand van zaken in de Europese Unie - Mogelijke aanpassing van de interne wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-723 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-724 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-725 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015 ) 24/9/2015
  Antwoord 12/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-727
6-726 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015 ) 24/9/2015
  Antwoord 24/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-727
6-727 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015 ) 24/9/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-726
6-728 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Gebrauch deutscher Sprache Internetseiten Biztax Gebruik Duitse taal website Biztax
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015 ) 25/9/2015
  Rappel 18/11/2015
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-729 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Handel in menselijke organen - Bestrijding - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015 ) 25/9/2015
  Antwoord 18/11/2015
6-730 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen - Alleenstaande mannen - Aankomst in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2015 ) 1/10/2015
  Rappel 11/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2071
6-731 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Studenten - Vervoersmaatschappijen - Kortingen en verminderde tarieven - Discriminaties op basis van leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 8/10/2015
  Antwoord 17/11/2015
6-732 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Zentrum fŁr polizeiliche Zusammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein (EPICC) - Ministerielle Vereinbarung - Dreierabkommen fŁr das EPICC-Zentrum Centrum voor politiesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn - Ministerieel akkoord - Tripartiete overeenkomst EPICC
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 8/10/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-733 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Geplande sluiting van loketten - Waals Gewest - Espaces multi-services - Eventuele oprichting - Evaluatie van de bestaande ruimten - Contact met de bevoegde Waalse minister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 13/10/2015
  Antwoord 19/1/2016
6-734 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Permanenties 'pensioenen' in de gemeenten - Schrapping - Criteria - Lijst - Overleg met de Gewesten - Vervoersproblematiek in landelijk gebied
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 13/10/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-735 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Strafmaat - Straftoemetingsrichtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-736
6-736 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Strafmaat - Straftoemetingsrichtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 13/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-735
6-737 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Ophelderingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-738 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschappelijk onderzoek - Investeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 19/10/2015
6-739 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkings - Verzadiging - Uitbreiding en nieuwbouw - Geplande werken in 2016, 2017 en 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 16/10/2015
  Antwoord 15/12/2015
6-740 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/11/2015
6-741 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/11/2015
6-742 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Discriminatie - Ontbreken van specifieke acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-743 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 6/1/2016
6-744 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Klacht - Ontbreken van een specifieke subcategorie onder ę†discriminatie†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 4/2/2016
6-745 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 15/12/2015
6-746 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 6/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-748
6-747 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-748
6-748 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-747
6-749 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 15/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-751
6-750 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-751
6-751 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Aanvullend antwoord 4/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-750
6-752 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 8/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-754
6-753 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-754
6-754 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-753
6-755 Destexhe Alain (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Haven van Brussel - Vrachtvervoer - Transport per spoor - Afname - Oorzaken - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanbod van diensten - Concurrentievermogen - Eventuele tussenkomst van andere operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 22/10/2015
  Antwoord 30/3/2016
6-756 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  FŲderalen ÷ffentlichen Dienste Finanzen - Kontaktdaten - Zugšnglichkeit der Informationen Federale Overheidsdienst FinanciŽn - contactgegevens - toegankelijkheid van de informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 26/10/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-757 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Rookverbod - Controles - Bericht aan de reiziger - Preventie over de risico's van nicotineverslaving - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 26/10/2015
  Antwoord 18/12/2015
6-758 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 7/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-760
6-759 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 27/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-760
6-760 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 17/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-759
6-761 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maÔsvariŽteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-762 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Actieve beschikbaarheid van werkzoekenden - Controle - Federaal normatief kader - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 12/11/2015
  Antwoord 3/2/2016
6-763 Taelman Martine (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 12/11/2015
  Antwoord 4/1/2017
6-764 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierproeven - Alternatief - Toxicogenomica - Ontwikkeling - Belgisch Centrum voor toxicogenomica - Oprichting - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 13/11/2015
  Antwoord 17/11/2015
6-765 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Overgangsperiode - Samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en de Gemeenschappen - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn†
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 13/11/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-766 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwe bewindvoering - Wet van 17 maart 2013 - Aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-767 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Saudi-ArabiŽ - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - InterministeriŽle Conferentie voor buitenlands beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 17/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-768
6-768 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Saudi-ArabiŽ - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - InterministeriŽle Conferentie voor buitenlands beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 17/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-767
6-769 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Oorsprong van vis in Brusselse restaurants - Onderzoek van Oceana - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-770 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Slachtoffers van mesothelioom of asbestose - Hulp van een derde persoon - Toelage - Zorgverzekering - Cumulatie - Toelating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 18/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-771 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2015 ) 19/11/2015
  Antwoord 23/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-772
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-773
6-772 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
  Antwoord 23/3/207
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2015 ) 19/11/2015
  Antwoord 23/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-773
6-773 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2015 ) 19/11/2015
  Antwoord 24/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-772
6-774 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Overlapping van trein- en buslijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 14/3/2016
6-775 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Lijn 141 - Manage-Seneffe - Bediening van het industriepark van Seneffe - Behoud - Onderhoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 1/3/2016
6-776 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Reproductieve en seksuele rechten van de vrouwen - El Salvador - Vervolging van vrouwen die een miskraam hebben - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Rappel 15/12/2016
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-777
6-777 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Reproductieve en seksuele rechten van de vrouwen - El Salvador - Vervolging van vrouwen die een miskraam hebben - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 10/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-776
6-778 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  No-gozones - Spanningszones - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 6/12/2016
6-779 Verstreken Johan (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Systeem van boordtoeslag - Gebrek aan ticketautomaten - Terugbetaling van de boordtoeslag - Aantal klachten - Aanpassingen van het systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 16/2/2016
6-780 Mahoux Philippe (PS) minister van Justitie  
  Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen - Inwerkingtreding - Uitstel - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 9/12/2015
  Antwoord 12/1/2016
6-781 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Winterbanden- Verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-782 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Aanvullende personenbelastingen (APB) - Inkohiering - Lokale overheden - Kasprobleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 9/5/2016
6-783 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  DiŽthylstilbestrol (DES) in utero -Brochure - Vragenlijsten - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 4/4/2016
6-784 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2072
6-785 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Innovation Union Scoreboard - Onderzoek en innovatie - Samenwerking en medewerking - Inventaris van de Commissie Internationale Samenwerking (CIS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 14/1/2016
6-786 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 20/4/2018
6-787 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 12/1/2016
6-788 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstoorders - Aanvullende testen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2016 ) 18/12/2015
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-789 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Station van Oostende - Renovatie - Betwisting tussen het Vlaams Gewest en de Regie der Gebouwen over een deel van de grond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2016 ) 18/12/2015
  Antwoord 25/2/2016
6-790 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  Buitenlandse adoptie - Adoptiekanalen - Goedkeuring - Vlaams Centrum voor adoptie (VCA) - Federale Centrale Autoriteit voor adoptie (FCA) - Geschillen - Oplossing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2016 ) 5/1/2016
  Antwoord 25/1/2016
6-791 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Auteursrechten en billijke vergoeding - Beheersvennootschappen - Cultuur - Uitbetaling van de rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 8/3/2016
6-792 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 1/6/2017
6-793 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 10/3/2016
6-794 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 27/4/2016
6-795 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Rappel 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-796
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-797
6-796 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Antwoord 8/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-797
6-797 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Antwoord 28/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-796
6-798 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid - Toekomstinstituut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 3/2/2016
6-799 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 4/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-801
6-800 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 25/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-801