Schriftelijke vragen van 5-9501 tot 5-9600

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9501 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interpol - Operatie Pangea VI - Resultaten - Deelname van Belgische politieagenten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9502 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interpol - Databanken - Toegang van de geÔntegreerde politie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9503 Demeyer Willy (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Immigratie en asielaanvragen - Redenen - Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) - Statistieken - Methodologische fout - Onvolledige kennis van de redenen voor migratie - Eventuele wijzigingen van de lijst met redenen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9504 Hellings Benoit (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Soevereine Orde van Malta - Samenwerkingsakkoord in het kader van humanitaire en liefdadigheidsprojecten - Aard van de projecten - Betrokken staten - Overleg met de minister van Ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-9505 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) - Behandeling- Lucentis - Kapitalisatie van de doses - Standpunt van het Rijksintstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Stand van het dossier
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-9506 Zrihen Olga (PS) minister van Werk  
  SHAPE - Burgerpersoneel - Situatie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-9507 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsdiensten - Personen met en handicap - 3†%-quotum - Aanwerving - Speciale lijst van Selor van laureaten met een handicap
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/10/2013
5-9508 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Special Federal Forces - Schatting van het ambtenarenapparaat - Cijfers - Modaliteiten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9509 Maes Lieve (N-VA) minister van Justitie  
  Fiscale fraude - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Parketten - Samenwerking
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-9510 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale Ombudsman - Aanbeveling - Delegeren van bevoegdheden voor het weigeren van studentenvisa - Dienst Vreemdelingenzaken - Wettelijke basis
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9511 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Dienstkleding - Ecologisch gehalte - Fair trade gehalte
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9512 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dierenmishandeling - Meldingen - Vaststellingen - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9513 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kustwachtcentrale - Maritiem Reddings- en CoŲrdinatie Centrum - Meldingen - Reddingsacties
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9514 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beslag van boetes - Beslagrechter
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-9515 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ernstige geweldmisdrijven - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9516 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het overschot aan middelen
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 18/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3814
5-9517 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Snelheidslimiet - V85-regel - Toepassing
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9518 Faes Inge (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zwartrijders - Beboeting - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-9519 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Veroordelingen - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9520 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenmishandeling - Klachten - Overzicht
  Verzending vraag 9/7/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9521 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Terreur - Europese lijst van verdachte personen en organisaties - Raad van de Europese Unie - Procedure - Openbaarheid - Relatie met andere lijsten
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9522 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Terreur - Belgische lijst van verdachte personen en organisaties - Procedure - Openbaarheid - Relatie tot andere lijsten - Rechtsbescherming
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9523 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Terreur - Verenigde Naties - Veiligheidsraad - Lijst van verdachte personen en organisaties - Openbaarheid - Procedures - Rechtsbescherming
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9524 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Personeelssterkte van personen met een handicap - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9525 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Persneelssterkte van personen met een handicap - FOD Binnenlandse Zaken - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9526 Thibaut Cťcile (Ecolo) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Opvangstructuren voor asielzoekers -Provincie Luxemburg - Sluitingen - Ideale schaal - Perspectieven
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9527 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 10/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9528 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Donorsperma - Neurofibromatose - Nordic Cryo Bank - Donor 7042 - NF1-gen - Testen
  Verzending vraag 10/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9529 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Euthanasie - Strafrechtelijke vervolging voor actieve levensbeŽindiging - Klachten
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-9530 SaÔdi Fatiha (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Personeelssterkte van personen met een handicap - Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9531 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Autostradedierenartsen - Illegale handel in hormonen en geneesmiddelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9533
5-9532 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Autostradedierenartsen - Illegale handel in hormonen en geneesmiddelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 13/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9533
5-9533 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Autostradedierenartsen - Illegale handel in hormonen en geneesmiddelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9532
5-9534 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Productie van hormonen en anabolica - Grondstoffen - Laboratoria - Maatregelen - Vermogensonderzoeken
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9535
5-9535 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Productie van hormonen en anabolica - Grondstoffen - Laboratoria - Maatregelen - Vermogensonderzoeken
  Verzending vraag 10/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9534
5-9536 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Strijd tegen de handel in hormonen bij veeteelt - Doping - Hormonencel - Onderzoekscapaciteit - Autostradedierenartsen - Vermogensonderzoeken - Verbeurdverklaringen
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9537
5-9537 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Strijd tegen de handel in hormonen bij veeteelt - Doping - Hormonencel - Onderzoekscapaciteit - Autostradedierenartsen - Vermogensonderzoeken - Verbeurdverklaringen
  Verzending vraag 10/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9536
5-9538 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  het effect van het eenheidsstatuut op de loonkosten
  Verzending vraag 12/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3527
5-9539 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  de onbetaalde stages bij internationale organisaties in Brussel
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3533
5-9540 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  het arrest van het Europese Hof van Justitie over de fiscale vrijstelling op intresten van spaarboekjes van Belgische banken
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 11/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3667
5-9541 Ide Louis (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Het gebruik van professionele diesel door ambulance-diensten
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3732
5-9542 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de werking van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 31/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3833
5-9543 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het onwettelijke aanbod vanwege de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van onbetaalde stages
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3538
5-9544 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de verlenging van het MINURSO-mandaat in de Westelijke Sahara
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3555
5-9545 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de internationale wapenhandel en de doorvoer van Belgische wapens
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3562
5-9546 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de situatie van de Oeigoeren in Xinjiang
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3578
5-9547 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de inkrimping van het visgebied voor Gaza
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3623
5-9548 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de afsluiting van de Gazastrook
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3624
5-9549 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Villa Salameh in Jeruzalem (Belgisch Consulaat- Huurovereenkomst)
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3650
5-9550 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Syrische vluchtelingen in JordaniŽ
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3664
5-9551 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de brutale repressie door de politiediensten in Turkije
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3665
5-9552 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  een wetsvoorstel in Egypte dat niet-gouvernementele organisaties streng aan banden legt
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 16/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3673
5-9553 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  Verzending vraag 12/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9554
5-9554 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9553 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-9555 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de economische adviseurs (Adviseurs in de Economische Diplomatie)
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3803
5-9556 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de verkiezingen in Iran
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3810
5-9557 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het geweld en de xenofobie in Zuid-Afrika
  Verzending vraag 12/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3811
5-9558 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de vrouwen in het diplomatiek korps
  Verzending vraag 12/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3828
5-9559 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Nepvacatures - Thuiswerk - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9560 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 13/5/2014
5-9561 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 4/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9563
5-9562 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak
  Verzending vraag 16/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9563
5-9563 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Grensoverschrijdende ticketfraude bij concerten en sportevenementen - Nederlandse ticketsites - Klachten - Preventie - Europese aanpak
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9562
5-9564 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Administratieve herzieningen van dossiers van personen met een handicap - Cijfergegevens
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9565 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onbemande vliegtuigjes - B-Hunters - Verdwijning - Drones - Opsporen van illegale lozingen in de Noordzee - Vervanging
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9566 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Opstarting - AdiŽring - Aantallen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9567 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Buitenvervolgingstelling - Aantallen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-9568 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Getuigen - Aantallen - Typologie - Vergoedingen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9569 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Onderzoek aan het lichaam - Aantallen - Kosten
  Verzending vraag 16/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9570 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Inobservatiestellingen - Aantallen - Verlengingen - Interneringen
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-9571 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale instantie voor Onderzoek naar Scheepvaartongevallen - Oprichting - Werking - Budget
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9572 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fietsbel - Wielertoeristen - Controles - Overtredingen - Gedoogbeleid - Fietstap
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9573 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 4/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9574
5-9574 Daems Rik (Open Vld) minister van Justitie  
  Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming
  Verzending vraag 17/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9573
5-9575 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Armoedebestrijding - Project ervaringsdeskundigen in de armoede - Stand van zaken - Uitbreiding
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 20/9/2013
5-9576 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Project ervaringsdeskundigen in de armoede - Stand van zaken - Uitbreiding
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9577 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sanctie - Wegwerpen van een kersenpit
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9578 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthaven - Politiewachtzaal - Vlucht van drie illegalen
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9579 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centraal wapenregister - Registratie van het wapenbezit - Bevoegdheid - Statistieken
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9580 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Bijscholingskosten - HeroriŽnteringen van loopbanen - Fiscale aftrekbaarheid
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9581 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federaal plan voor armoedebestrijding - Ervaringsdeskundigen bij Justitie - Rechtsbijstand - Armoede-index - Instrumenten
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 12/11/2013
5-9582 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Europese houtverordening - Haven van Antwerpen - Illegale export van Congolees hout - Greenpeace - Maatregelen
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9583 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcoholverslaving - Behandeling - Baclofen - Doeltreffendheid
  Verzending vraag 17/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9584 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de optimalisatie van financiŽle middelen bij de politie en de doorstroming van aspiranten naar de lokale en federale politiezones
  Verzending vraag 17/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 18/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3804
5-9585 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de efficiŽntie van camerabewaking
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3813
5-9586 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de optimalisatie van de federale politie
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3859
5-9587 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielprocedure - Asielaanvraag - Bevel om het grondgebied te verlaten - Toename
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9588 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorlopige bewindvoerder - Procedures - Aanstellingen - Aantallen
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9589 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Netwerkzoeking - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-9590 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Inkijkoperaties - Aantallen (Bijzondere opsoringsmethoden)
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9591 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Huiszoekingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9592 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strafonderzoek - Databeslag - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9593 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Inwinnen van gegevens van bankrekeningen en banktransacties - Overzicht
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9594 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Inverdenkingstelling van een verdachte - Cijfergegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9595 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nietigheid - Zuiveringen - Aantallen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9596 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Vonnisgerecht - Verwijzingen - Aantallen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9598 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Antidumping - Klachten
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9599 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Esthetisch toerisme - Maatregelen - Rechtsmiddelen - Informatie- en sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9600 Winckel Fabienne (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Formatie - Studie met betrekking tot de werklastmeting - Resultaten - Impact
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 6/9/2013