Schriftelijke vragen van 5-1801 tot 5-1900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1801 Claes Dirk (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-1802 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  de controle door de Belgische ambassade in Tripoli op eventueel gebruik van Belgische wapens bij het neerslaan van de democratische beweging in LibiŽ
  Verzending vraag 21/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-556
5-1803 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De relaties van BelgiŽ met de Dalai Lama en de Tibetaanse regering
  Verzending vraag 21/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-578
5-1804 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  De aanwezigheid van de minister op de Idex-wapenbeurs in Abu Dhabi
  Verzending vraag 21/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-596
5-1805 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De overeenkomst tussen de EU en LibiŽ over het tegenhouden van asielzoekers
  Verzending vraag 21/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-625
5-1806 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Een vereist mandaat van de Verenigde Naties voor een interventie in LibiŽ
  Verzending vraag 21/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-638
5-1807 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  De samenwerking met Africom (Amerikaanse militaire hoofdkwartier voor Afrika)
  Verzending vraag 21/3/2011
  Antwoord 7/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-640
5-1808 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1809 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Incidenten binnen de infrastructuur - Optreden van de (spoorweg)politie - Aantallen en aard
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1810 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Stressteam - Begeleiding - Aantal agenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1811 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Ziekteverzuim - Aantal dagen - Maatregelen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1812 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4354
5-1813 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Dienstverlening - Klachten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-1814 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongelukken - Aantallen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1815 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor de dienstverlening
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4355
5-1816 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Onbezorgde poststukken - Klachten - Compensatiemaatregelen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1817 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1818
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4356
5-1818 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1817
5-1819 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Betogingen - Inzet van agenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
5-1820 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1821 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen door de politie - Over de zee, de weg en door de lucht
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1822 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Kandidaat-agenten - Onderzoek naar onberispelijk gedrag - Weigeringen - Aantallen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1823 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1824 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1825 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische agenten - Activiteiten in het buitenland - Onkosten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1826 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Meenemen van een fiets op de trein - Aantallen - Plooifietsen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1693
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3945
5-1827 Siquet Louis (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Internetsite van de Sociťtť scientifique de mťdecine gťnťrale www.mongeneraliste.be - Vertaling naar het Duits
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 31/3/2011
5-1828 Dťsir Caroline (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De kosten van mobiele telefonie en overmatige schuldenlast
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 24/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-439
5-1829 Franssen Cindy (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De resultaten en de evaluatie van de beleidsinitiatieven ter bestrijding van de eerste digitale kloof
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-643
5-1830 Franssen Cindy (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De aanvraag voor het invoeren van sociale tegemoetkomingen voor drinkwaterproductie en -levering bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 7/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-642
5-1831 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verkoop van alcohol - Alcoholautomaten - Verbod - Controle - Strafbepalingen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-1832 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Disponibiliteit - Aantallen en duurtijd - Kostprijs
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1833
5-1833 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Disponibiliteit - Aantallen en duurtijd - Kostprijs
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1832
5-1834 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Faillissementen - Aantallen- Gevolgen - Actieplan
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 3/5/2011
5-1835 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Disponibiliteitsregime - Aantallen - Vervanging
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4770
5-1836 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Jobstudenten - Statuut - Eventuele misbruiken - Eventuele uitbreiding
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-1837 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Operatoren telecommunicatie - Agressieve telefonische verkoopspraktijken - Maatregelen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-1838 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Quads - Overlast - Aanpassing van de verkeersreglementering - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1839 Miller Richard (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vermoedens van verduistering in de dienst Luchtsteun van de federale politie
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-537
5-1840 Dťsir Caroline (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Museum voor Moderne Kunst - Omvorming tot fin-de-siŤclemuseum - Geldende tarieven - Bezoekersaantal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 23/5/2011
5-1841 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brusselse rechtbanken - Aantal burgerlijke rechtzaken - Aantal aanvragen tot taalwijziging
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-1842 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale culturele instellingen - Muzikanten - Werkomstandigheden - Vergelijking met orkesten beheerd door de gemeenschappen
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1843 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Maffia en soortgelijke criminele netwerken - Aanwezigheid in BelgiŽ - Bestrijding - Evaluatie
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 18/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1844
5-1844 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Maffia en soortgelijke criminele netwerken - Aanwezigheid in BelgiŽ - Bestrijding - Evaluatie
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1843
5-1845 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Japan - RepatriŽring van landgenoten - Onderbezetting van het voorziene vliegtuig - Oorzaken
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1846 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegwezen - Noodlandingen in BelgiŽ - Veiligheid - Procedures
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1847 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale ambtenaren - Pensioenleeftijd - Verhoging
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 10/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1848
5-1848 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Pensioenleeftijd - Verhoging
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 14/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1847
5-1849 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsbedrijven - Werknemers - Pensioenleeftijd - Verhoging
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 10/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1850
5-1850 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsbedrijven - Werknemers - Pensioenleeftijd - Verhoging
  Verzending vraag 23/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1849
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4724
5-1851 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Doel - Eenheid 4 - Technisch probleem - Procedure en aansprakelijkheid
  Verzending vraag 23/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4785
5-1852 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  BelgiŽ en Turkije - Samenwerking - Projecten
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-1853 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Adviescomitť Finexpo - Verslag van de bijzondere evaluator - Ondersteunde projecten
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1854
5-1854 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Adviescomitť Finexpo - Verslag van de bijzondere evaluator - Ondersteunde projecten
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 24/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1853
5-1855 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Douane en accijnzen - Werking - Controle ("PLDA ICT-systeem")
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1856 De Decker Armand (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De reactie van BelgiŽ op de vervolging van christenen in de Maghreb en het Midden-Oosten
  Verzending vraag 24/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-385
5-1857 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-80
5-1858 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Tijdskrediet opgelegd door de werkgever - Weigering van een werknemer om dat te aanvaarden - Bescherming tegen ontslag - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis - Bewijslast
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1859 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  BŁllingen - Regionaal brandweerkorps - Nieuwe autopomp voor de brandweer - Terbeschikkingstelling
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 31/5/2011
5-1860 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bezoeken van buitenlandse Staatshoofden en regeringsleiders - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs
  Verzending vraag 25/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4314
5-1861 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Straffeloosheid - Gemeentelijke administratieve sanctie - Rondetafelgesprek met de burgemeesters
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-1862 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingsaangifte - Vooraf door de fiscus ingevulde aangiftes - Criteria - Overleg met het middenveld
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1863 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zaventem - Uitbreiding van de luchthaven - Woonzones
  Verzending vraag 25/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1864 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Marokko - Samenwerking - Prioritaire samenwerking
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
5-1865 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ivoorkust - Conflict naar aanleiding van de jongste verkiezingen - Rol van BelgiŽ en van de Europese Unie
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-1866 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Kerncentrales - Stresstest - Onafhankelijkheid van de experts - Procedures
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1867
5-1867 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrales - Stresstest - Onafhankelijkheid van de experts - Procedures
  Verzending vraag 25/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1866
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4786
5-1868 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Rookverbod - Socio-economische gevolgen - Compenserende maatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
5-1869 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische mededingingsautoriteit - Werking - Evaluatie
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 21/4/2011
5-1870 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Schone Kleren Campagne - Medewerking - Import en verkoop van kleding gelinkt aan uitbuiting, milieu- en gezondheidsschade - Maatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4596
5-1871 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverkeer - Agressie tegen spoorwegpersoneel - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4725
5-1872 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel - Vandalisme - Aantal incidenten - Kostprijs
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4726
5-1873 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijden op de treinen - Aantal betrapte personen - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4727
5-1874 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verdachte sterfgevallen - Vaststellen van de werkelijke doodsoorzaak - Ongedetecteerde moorden - Maatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1875 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Sportvliegtuigen - Ongevallen - Aantallen en evolutie - Interactie met de professionele luchtvaart
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1876 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Aardbevingen - Gevaar in BelgiŽ en omstreken - Noodplan - Situatie van de kerncentrales
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4787
5-1877 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetsites met illegale inhoud - Blokkeren - Voorwaarden, legaal kader en controle
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 21/4/2011
5-1878 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische fouten - Aantallen - CategorieŽn - Rechtzaken
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1879
5-1879 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Medische fouten - Aantallen - CategorieŽn - Rechtzaken
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1878
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4633
5-1880 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische websites - Hacking - Werking van CERT.be - Digitale beveiliging van overheisdssites
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1881 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Vrijwilligers - CategorieŽn
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 14/11/2011
5-1882 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vrachtvervoer in BelgiŽ - Weg, spoor en binnenvaart - Leefmilieu - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 3/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1883
5-1883 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtvervoer in BelgiŽ - Weg, spoor en binnenvaart - Leefmilieu - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 24/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1882
5-1884 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Deelname aan oorlogssituaties - Verzekering van het personeel
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1885 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinsurfen - Aantal registraties - Maatregelen - Sensibilisatie
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-1886 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militair materiaal - Deelname aan oorlogssituaties - Verzekering - Reservefonds voor kosten aan het materiaal
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-1887 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Antidepressiva - Stijgend gebruik - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1888 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Personenvervoer in BelgiŽ - Gebruik van eigen wagen, fiets of openbaar vervoer - Leefmilieu - Beleidsdoelstellingen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1889
5-1889 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personenvervoer in BelgiŽ - Gebruik van eigen wagen, fiets of openbaar vervoer - Leefmilieu - Beleidsdoelstellingen
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1888
5-1890 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militair materieel - Investeringen - Verhouding tussen kosten voor personeel en kosten voor materieel
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-1891 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Sea King helicopters - Slechte staat - Permanenties op zee
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-1892 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Situatie van overmacht - Oproepen van privť-bedrijven - Aantallen en kostprijs
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-1893 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1894
5-1894 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 29/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1893
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4431
5-1895 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1896
5-1896 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1895
5-1897 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1898
5-1898 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1897
5-1899 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1900
5-1900 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1899
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4345