Schriftelijke vragen van 4-7501 tot 4-7598

96 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7501 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Spaardeposito's - Vrijstelling van belastingen - Conformiteit - Europese regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7502 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  WK 2018 - Fiscale maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7503 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7504
4-7504 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7503
4-7505 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Immigratie - GeorgiŽ - Toename
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7506 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Levenslange opsluiting - Effectieve duurtijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7507 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Bureau voor Normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7508
4-7508 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bureau voor Normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7507
4-7509 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Birma - 'Smart sanctions' - Belgisch ontwikkelingsgeld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7510 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7511
4-7511 Verwilghen Marc (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7510
4-7512 Van Ermen Lieve (LDD) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dienst Personen met een handicap - Aanvraag van een tegemoetkoming - Niet-geregulariseerde buitenlanders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7513 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verkoop van honden - Kleine annonces - Voorwaarden - Controle - Inbreuken - Aantal - Sancties - Toepassing - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7514 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Borst- en baarmoederhalskanker - Genetische test - Centrum menselijke erfelijkheid van de KUL - DNA-sequencer - Aankoop - Begunstigden van de testen - Behandelde patiŽnten - Aantal - Aankoop in de Franstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7515 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Anticonceptiepil - Consumptie - Eventueel verhoogd sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Stijging - Voorbehoedsmiddelen - Risico's op kanker
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7516 Persoons Caroline (MR) minister van Justitie  
  Opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Organisatie en of financiering - Algemeen samenwerkingsakkoord Ė Conclusie - Besprekingen - Agenda - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7517 Seminara Franco (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7518
4-7518 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7517
4-7519 Defraigne Christine (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Paswoorden - Kwaliteit - Kraken van de internetrekeningen - Cybercriminaliteit - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7520 Defraigne Christine (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Sociale netwerken - Veiligheid - Persoonlijke gegevens - Overdracht - Bedrieglijke reclame - Waarschuwing van de bevolking - Maatregelen - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7521 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) - Conferentie van Montreal van 29 maart tot 1 april 2010 - Rol van BelgiŽ - Veiligheid vliegtuigen - Verbetering - Denksporen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7522 Procureur Jean-Paul (cdH) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Computerprogramma Primaweb - Toegangsproblemen voor sommige OCMW's - Programma Primaweb+ - Afstelling - Termijn - Kostprijs - Functionaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7523 Procureur Jean-Paul (cdH) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationaal plan Armoedebestrijding - Duurzaamheidstesten (DOEB-test) - Aspect Armoede - Zichtbaarheid - Verbetering - Rondetafel van experts - Resultaat van de overwegingen - Andere initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7524 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - ImmobiliŽnsector - Misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 13/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7525 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingadministratie - Personeel - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 13/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7526 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkzoekenden in Vlaanderen - Sancties wegens weigering aanleren landstaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 13/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7529 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Intranet - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 13/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7530 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7531
4-7531 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7530
4-7532 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gepensioneerden - Beroepsactiviteiten - Fiscale druk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7533 Seminara Franco (PS) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Militaire ondersteuning - Veiligheid van de Belgische soldaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7534 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7536
4-7535 Defraigne Christine (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7536
4-7536 Defraigne Christine (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7535
4-7537 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Toelatingsexamens - Definitie van de criteria - Gebrek aan nauwkeurigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7538 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7540
4-7539 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7540
4-7540 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7539
4-7541 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mephedrone - Designerdrugs - Volksgezondheid - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7542
4-7542 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mephedrone - Designerdrugs - Volksgezondheid - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7541
4-7543 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Marokko - Deportatie van christelijke welzijnsmedewerkers - Reactie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7544 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7546
4-7545 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7546
4-7546 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7545
4-7547 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7548 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7549
4-7549 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7548
4-7550 Beke Wouter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Functionele gerechtelijke opleiding - Geslaagde cursisten - Uitreiking van een brevet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7551 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vaticaan - Kindermisbruik - Discriminatie en homofobie - Reactie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7552 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen in 2009 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7553
4-7553 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen in 2009 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7552
4-7554 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7555 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7556 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Elektronisch medisch dossier (EMD) - Aantallen - Uitsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7557 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7558 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Generische geneesmiddelen - Voorschriften in 2009 - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7559 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huisartsen - Huisbezoeken in 2009 - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7560 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 - Consultaties - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7561 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7562 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2009 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7563 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende coŲrdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7565
4-7564 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende coŲrdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7565
4-7565 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende coŲrdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7564
4-7566 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Meten van prestaties - Beperking tot bepaalde onderdelen - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7567
4-7567 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Meten van prestaties - Beperking tot bepaalde onderdelen - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7566
4-7568 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pseudo-brugpensioen - " Canada Dry " regeling - Kosten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7569 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7570 Somers Ann (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Hervormingsplan - Sluiting van het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch te Diest - Kelder en recente infrastructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7571 Somers Ann (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Hervormingsplan - Sluiting van het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch te Diest - Alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7572 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Meten van de prestaties - European Foundation for Quality Management-model
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7573 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinreizigers - Aankoop van een Mobib-kaart van de MIVB in een Vlaams station - Inbreuk op de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7574 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bestelde locomotieven - Levering - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7575 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Hardhandige ordehandhaving tijdens betogingen, sportwedstrijden, Ö - Maatregelen - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7576 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7577 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7578 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7579 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7580 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7581 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7582 Taelman Martine (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7583 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7584 Taelman Martine (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7585 Taelman Martine (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7586 Taelman Martine (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7587 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7588 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7589 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7590 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7591 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7592 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7593 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7594 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7595 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7596 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
4-7597 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
4-7598 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale groeihormonen - Cijfers - Trafiek - Import in BelgiŽ - Buitenlandse zendingen - Onderschepping - Middelen - Europese en buitenlandse douanediensten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/5/2010 ) 22/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-7082