Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7574

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 21 april 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bestelde locomotieven - Levering - Gebruik

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

21/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7574 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2006 besliste de Raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) om zestig nieuwe locomotieven voor het reizigersverkeer te bestellen bij Siemens. Twee jaar later, in december 2008, werd de optie gelicht om nog eens zestig bijkomende exemplaren te bestellen. Deze honderdtwintig locomotieven betekenen een investering van bijna 440 miljoen euro. De honderdtwintig locomotieven zullen bij NMBS rijden als type 18. Het was blijkbaar de bedoeling dat er eind 2009 eenentwintig exemplaren zouden worden geleverd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel van de bestelde locomotieven werden intussen geleverd?

2. Wat is de planning voor de leveringen van de overige locomotieven?

3. Hoeveel van de geleverde locomotieven zijn effectief in gebruik?

4. Sinds wanneer is elke locomotief in gebruik en op welke lijn(en) wordt hij ingezet?

5. Op welke lijnen zullen de locomotieven die nog moeten worden geleverd worden ingezet?

6. Werden er bij de reeds ingezette locomotieven bepaalde onvolkomenheden of kinderziektes vastgesteld?

7. Zo ja, welke waren dat en hoe vaak werd dat al vastgesteld?

8. Welke maatregelen werden genomen om aan deze eventuele euvels te verhelpen?