Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7508

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 8 april 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Bureau voor Normalisatie - Taalkaders

Belgisch instituut voor normalisatie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

8/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
3/5/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7507

Vraag nr. 4-7508 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het jaarverslag 2008 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zijn bij het Bureau voor Normalisatie nog geen geldige taalkaders. Een eerste ontwerp van personeelsplan werd reeds opgesteld, maar volgens de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bevat dit geen verdeling per taalgroep van het personeelsbestand.

Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om taalkaders te laten opstellen voor het Bureau voor Normalisatie? Wanneer worden die van kracht?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen:

Ik verwijs naar mijn antwoord van 8 februari 2010 op uw vraag nr 4-6013 van 7 december 2009 met hetzelfde onderwerp.