Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7570

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 21 april 2010

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Hervormingsplan - Sluiting van het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch te Diest - Kelder en recente infrastructuur

krijgsmacht
militaire basis

Chronologie

21/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7570 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De sluiting van het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch te Diest, beter bekend onder de naam " de Citadel ", is volgens een antwoord van de geachte minister op mijn mondelinge vraag nr. 4-1174 (Handelingen nr. 4-117 van 25 maart 2010, blz. 22) niet enkel gemotiveerd door het aspect van de verouderde infrastructuur. Bij de argumenten over de staat van de infrastructuur worden echter vraagtekens geplaatst, te meer omdat sommigen beweren dat de informatie waarop hij zich baseert onvolkomenheden vertoont.

De bewering dat de infrastructuur van de Citadel hoofdzakelijk ondergronds is, behoeft bijvoorbeeld nuancering. De Citadel is inderdaad gebouwd in een heuvel en bevat twee niveaus: het grondniveau, waarop ook het paradeplein is gevestigd, en een lager niveau. Dat lager niveau kan echter niet gelijkgesteld worden met een " kelderniveau ". De lokalen die zich daar bevinden zijn immers via buiten te bereiken en zijn verbonden met een gracht of open gang. Er wordt bovendien niet gesproken over de jongere blokken, die goed onderhouden zijn en aan de sobere maar correcte normen van de geachte minister blijken te voldoen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Klopt het dat alle lokalen van het niveau onder het grondniveau waarop het paradeplein is gevestigd, toegankelijk zijn langs buiten?

2. Werd met dit gegeven rekening gehouden bij de beoordeling van de infrastructuur, meer bepaald met het feit dat de Citadel hoofdzakelijk ondergronds is?

3. Welk aandeel van de infrastructuur kan echt als ondergronds (dus niet langs buiten toegankelijk) worden beschouwd?

4. Werd ook de staat van de jongere blokken van de Citadel in rekening gebracht bij de eindbeoordeling?

5. Beantwoorden deze blokken aan de sobere maar correcte normen van de geachte minister?

6. Welke concrete euvels vertonen deze jongere blokken?

7. Hoeveel bedragen de investeringskosten om deze jongere blokken weer helemaal conform de normen te maken?