Schriftelijke vragen van 4-1 tot 4-100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-1 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-148
4-2 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Mobiliteit  
  Verkeersovertredingen - GSM - Los schoeisel - Lezen achter het stuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-9
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-145
4-3 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Administratieve fout - Terugbetaling Exubera (Inhaleerbare insuline - Herzieningsprocedure)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
4-4 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-168
4-5 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Koppelverkoop - iPhone - Abonnement bij een telecommunicatiepartner
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 6/12/2007
4-6 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ondergrondse aardgasopslagplaats - Project in Poederlee - Advies van de CREG
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-7 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude  
  Wet van 7†mei†1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers - Illegale gokkantoren - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 20/11/2007
4-8 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-146
4-9 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-126
4-10 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Quinolonen - Gebruik - Verdeling over BelgiŽ (Overconsumptie van antibiotica)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-127
4-11 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Laboratoria klinische biologie - Accreditatie - Kwaliteitscontrole
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
4-12 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egypte - Beschadiging van een fossiel - Belgische diplomaten - Schadevergoeding (Historische site van de vallei der walvissen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1183
4-13 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Botswana - Deportaties van de San - Ontginning van diamanten (Bosjesmannen uit het Centraal-Kalahari Wildreservaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1184
4-14 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internationale Organisatie voor Migratie - Werking - Budgettaire technieken (Vervanging van de directeur-generaal - Techniek van het "discretionary income")
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1185
4-15 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Intergouvernementele Conferentie tot opstelling van een Grondwet voor Europa (IGC) - Ontwerp van hervormingsverdrag (Bescherming van persoonsgegevens - Rechtsgrondslag inzake minderheidstalen - Herziening Euratomverdrag)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-16 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verantwoordelijk politiefunctionaris - Incident in de zone Sclayn-Andenne - Follow-up (Opening van een gerechtelijk dossier ten laste van een commissaris)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 26/10/2007
4-17 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-18
4-18 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 8/11/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-17
4-19 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wapenhandel - Internet - Strijd van de Federal Computer Crime Unit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 9/11/2007
  Rappel 17/7/2008
4-20 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-21 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Seingevers bij wielerwedstrijden - Aanpassing van het koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1186
4-22 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Bilderbergconferentie - Deelname van prins Filip - Aftoetsing inbreng bij een regeringslid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 17/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-23 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  SubsidiŽring - Programmaís van de Europese Unie - Energie en leefmilieu - Europese organisaties verbonden met Prins Laurent (Toezicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 17/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-24 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Luchtvaartmaatschappijen - Vliegtuigtickets - Affichering van de all-inprijs - Wet van 14†juli†1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 17/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-25 Vienne Christiane (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007 ) 18/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-26
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1
4-26 Vienne Christiane (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007 ) 18/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-25
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1
4-27 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Toestemming van het Parlement - Invasie in Irak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007 ) 23/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-28 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postogram - Duitse versie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-139
4-29 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-140
4-30 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane-entrepot van Eupen - Huurcontract - Structureel behoud van de activiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 26/11/2007
4-31 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-261
4-32 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Datawarehouse - Vertraging van het project (Douane-aangiften en accijnzen - Amerikaanse eisen : terrorisme - Nadeel voor de Vlaamse maritieme sector)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-33 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-tarief - Spaarlampen - Verlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 16/11/2007
4-34 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Notionele intrestaftrek - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-35 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationaal veiligheidsplan - Opstellen (van het plan 2008-2011)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-9
4-36 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-169
4-37 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  E313 - Ongevallen - Aantal processen-verbaal (Verkeersongevallen met lichamelijk letsel en met stoffelijke schade)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 22/11/2007
4-38 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel - Ziekteverzekering : kostprijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-128
4-39 Kapompolť JoŽlle (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Agrobrandstoffen - Afschaffen van de heffing - Ecologische en maatschappelijke impact (Opportuniteit van het verlenen van fiscale steun aan een product waarvan de ecologische en maatschappelijke impact wordt betwist - Nood aan een parlementair debat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-40 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Departement Defensie - Budgettaire ontsporing - Curatele
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-41 Taelman Martine (Open Vld) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-42
4-42 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-41
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-174
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2655
4-43 Monfils Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 29/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-204
4-44 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Leopoldsburg - Vervangen van materieel - Ladderwagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 29/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-45 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Stookoliefonds - Deelname van de OCMWís - Stopzetting - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 29/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-46 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 3/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-47
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-48
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-2
4-47 Vienne Christiane (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-46
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-48
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-2
4-48 Vienne Christiane (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 28/11/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-46
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-47
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-2
4-49 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweerlieden Ė Toegang tot het brevet van officier Ė Organisatie opleiding in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-5
4-50 Collas Berni (MR) minister van Mobiliteit  
  Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-3
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-141
4-51 Collas Berni (MR) minister van Mobiliteit  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-4
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-142
4-52 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Passiefhuizen - Erkende instellingen (Belastingvermindering - Erkenningsprocedure - Certificaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 16/11/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-7
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-82
4-53 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationaal veiligheidsplan - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-6
4-54 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Chemisch Wapenverdrag Ė Toetsing Ė Verbod op farmacologische wapens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-55 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapensystemen met verarmd uranium Ė Verbod Ė Ontwerpverdrag van de Verenigde Naties Ė Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1187
4-56 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-57 Anthuenis Filip (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15†december†1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Ė Internationale verdragen Ė Bijzondere maatregelen (Gezinshereniging - Opzegging van bilaterale akkoorden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Antwoord 13/11/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-19
4-58 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Mobiliteit  
  Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-147
4-59 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn Ė Wervingsbeleid (Statistieken - Scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen - Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Antwoord 5/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-11
4-60 Collas Berni (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige studenten geneeskunde - Problemen met de numerus clausus - Gewaarborgd quotum artsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-14
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-32
4-61 Taelman Martine (Open Vld) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Deeltijds kunstonderwijs Ė Muziekpartituren Ė Reproductierechten (Reproductie van korte fragmenten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-62 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-175
4-63 Schelfhout Els (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Apotheken Ė Wet van 25†september†1974 Ė Interpretatie en toepassing (Vestigingscommissie - Commissie van Beroep)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 12/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-64 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-149
4-65 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-150
4-66 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-67
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-151
4-67 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-66
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-152
4-68 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-69
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-153
4-69 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-68
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-154
4-70 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-71
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-155
4-71 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-70
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-156
4-72 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-73
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-157
4-73 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-72
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-158
4-74 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-75
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-159
4-75 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-160
4-76 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-161
4-77 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Bariatrische ingrepen Ė Terugbetaling Ė BMI (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-78 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-143
4-79 Piryns Freya (Groen!) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen Ė Griekenland Ė Laakbare praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-18
4-80 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Maagoperaties - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-129
4-81 Collas Berni (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Dringende medische hulp - Vrijwillige ambulanciers - Verbetering statuut - Ontwerp van koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-33
4-82 Collas Berni (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-52
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-144
4-83 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Onderscheid tussen arbeider en bediende - Eenheidsstatuut - Nationale Arbeidsraad - Verslag van de bijzondere commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-15
4-84 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Arbeidscontracten - Elektronische bewaring - Inscannen van papieren documenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Intrekking vraag 5/12/2007
4-85 Schelfhout Els (CD&V N-VA) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenstelsels Ė Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-17
4-86 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postdiensten - Vrijmaking - Zendingen van minder dan 50 gram - Universele dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-18
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-34
4-87 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Belgische strijdkrachten in Afghanistan - Gevangenen - Behandeling - Regels die in de ISAF worden toegepast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Antwoord 4/12/2007
4-88 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-162
4-89 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Comitť van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-167
4-90 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Invaliditeit - Progressieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-130
4-91 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Treinen in gewijzigde samenstelling - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-176
4-92 Temmerman Marleen (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Levensbewijs - Gepensioneerden die in het buitenland verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 29/11/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-93 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-262
4-94 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-95 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-264
4-96 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Apothekersassistenten - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-131
4-97 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Bepaling van de gezinslast - Formulier 225 - Onderscheid tussen beroepsinkomen en vervangingsinkomen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-132
4-98 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Antwoord 18/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-99
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-163
4-99 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-98
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-164
4-100 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-101
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-165