Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2011-2012

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

396 resultaten

5-269 Louis Ide (N-VA) 10/11/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-270 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de Iraanse atoomplannen en een dreigende internationale militaire interventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-271 Nele Lijnen (Open Vld) 10/11/2011
  de situatie in kamp Ashraf in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-272 Richard Miller (MR) 10/11/2011
  de mond- en tandgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-273 Jacques Brotchi (MR) 10/11/2011
  de Wereld Diabetes Dag : evaluatie van de situatie en maatregelen die genomen werden om de epidemie in Belgi te bestrijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-274 Marleen Temmerman (sp.a) 10/11/2011
  de vergoeding voor LEIF-artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-275 Freya Piryns (Groen!) 10/11/2011
  de crisis in de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-276 Danny Pieters (N-VA) 10/11/2011
  de dienstverlening aan derden
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-277 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  de boekhouding van de syndicus van een mede-eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-278 Lieve Maes (N-VA) 10/11/2011
  de sluitingsdagen van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-279 Ahmed Laaouej (PS) 10/11/2011
  de mogelijke verdwijning van de witteboordencriminaliteit op de prioriteitenlijst van het nationaal veiligheidsplan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-280 Guido De Padt (Open Vld) 10/11/2011
  de bewijswaarde van een youtubefilmpje bij een overtreding
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-281 Ccile Thibaut (Ecolo) 10/11/2011
  het plan van aanpak van NMBS-Infrabel met het oog op het herfst- en winterweer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-282 Philippe Mahoux (PS) 10/11/2011
  het akkoord tussen Belgi en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-283 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 10/11/2011
  het vertrek van de Koningin Elisabethwedstrijd uit het Koninklijk Conservatorium in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-284 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/11/2011
  de metropolitie in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-285 Olga Zrihen (PS) 17/11/2011
  de terugbetaling van de tweede schijf van de Tunesische uitstaande schuld in de maand september
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3748
5-286 Inge Faes (N-VA) 17/11/2011
  de bestraffing van artsen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-287 Caroline Dsir (PS) 17/11/2011
  het artiestenstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-288 Philippe Mahoux (PS) 17/11/2011
  de Belgische verbintenissen inzake het verbod op clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-289 Helga Stevens (N-VA) 17/11/2011
  de klantvriendelijkheid van de directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-290 Luc Sevenhans (N-VA) 17/11/2011
  de gevolgen van het ontslag van generaal Peter Fuller
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-291 Christine Defraigne (MR) 17/11/2011
  de vaderschapstests
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-292 Franois Bellot (MR) 17/11/2011
  de rellen in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-293 Guido De Padt (Open Vld) 17/11/2011
  de stakingsaanzegging van de metropolitie in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-294 Ccile Thibaut (Ecolo) 17/11/2011
  nieuwe vormen van alcoholreclame voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-295 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  het falende federale drugbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-296 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/11/2011
  de voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-297 Mieke Vogels (Groen!) 24/11/2011
  de invloed van de vertegenwoordigers van de voedingsindustrie op de besluitvorming van de Hoge Gezondheidsraad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-298 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/11/2011
  de allochtone jeugdcriminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-299 Cindy Franssen (CD&V) 24/11/2011
  het gebrek van een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-300 Grard Deprez (MR) 24/11/2011
  de bescherming van kamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-301 Marleen Temmerman (sp.a) 24/11/2011
  de online vaderschapstesten en de verantwoordelijkheid van de artsen die de bloedafname doen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-302 Jacques Brotchi (MR) 24/11/2011
  het steriliseren van spenen door injectie van ethyleenoxyde in de Belgische kraaminrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-303 Inge Faes (N-VA) 24/11/2011
  de processen-verbaal voor dronken rijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-304 Huub Broers (N-VA) 24/11/2011
  quota bij de Gentse politie aangaande het opstellen van processen-verbaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-305 Elke Sleurs (N-VA) 24/11/2011
  de omkadering van de via het internet aangeboden DNA-testen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-306 Willy Demeyer (PS) 24/11/2011
  het actieplan criminaliteit en overlast
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-307 Bert Anciaux (sp.a) 24/11/2011
  de hoge tarieven voor het gebruik van mobiel internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-308 Fatiha Sadi (PS) 24/11/2011
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-309 Louis Siquet (PS) 24/11/2011
  de toekomst van het station van Eupen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-310 Ahmed Laaouej (PS) 24/11/2011
  de belastingheffing op de Duitse pensioenen van de dwangarbeiders in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-311 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 24/11/2011
  de nepdoodsberichten van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-312 Nele Lijnen (Open Vld) 24/11/2011
  het preventief optreden van de politie bij partnergeweld
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-313 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 1/12/2011
  het openen van een dossier door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen een Vlaams parlementslid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-314 Claudia Niessen (Ecolo) 1/12/2011
  het onderzoek naar de hoedanigheid van indieners van een klacht door Google Street View
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-315 Jacques Brotchi (MR) 1/12/2011
  de toename van het aantal HIV-besmettingen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-316 Alain Courtois (MR) 1/12/2011
  de budgettaire gevolgen van het Salduz-arrest
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-317 Danny Pieters (N-VA) 1/12/2011
  de installatie van de bestuurlijke commissie die moet toezien op de bijzondere inlichtingenmethoden
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-318 Piet De Bruyn (N-VA) 1/12/2011
  de situatie in Syri en de maatregelen die werden genomen door de Arabische Liga
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-319 Inge Faes (N-VA) 1/12/2011
  het drugsgebruik in de gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-320 Fabienne Winckel (PS) 1/12/2011
  het standpunt van de Europese Unie inzake de jaarlijkse vakantie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-321 Martine Taelman (Open Vld) 1/12/2011
  de elektrificatie van de spoorlijn Herentals - Mol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-322 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 1/12/2011
  het zich terugtrekken van consumentenorganisaties uit het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-323 Marie Arena (PS) 1/12/2011
  de verkoop van de Congolese mijnconcessies
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-324 Caroline Dsir (PS) 1/12/2011
  het volgende actieplan inzake mensenhandel en mensensmokkel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-325 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  de inbeslagname van een grote hoeveelheid illegale wapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-326 Christine Defraigne (MR) 15/12/2011
  het drama in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-327 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 15/12/2011
  de gruwelijke aanslag in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-328 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het bloedbad in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-329 Jacky Morael (Ecolo) 15/12/2011
  de versterking van de controle op de oorlogswapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-330 Freya Piryns (Groen!) 15/12/2011
  noodopvang van asielzoekers door Belgische NGO's
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-331 Bart Tommelein (Open Vld) 15/12/2011
  domicilie- en uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-332 Nele Lijnen (Open Vld) 15/12/2011
  kamp Ashraf en de nakende deadline vanwege de Iraakse regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-333 Hassan Bousetta (PS) 15/12/2011
  de houding van Belgi ten opzichte van regeringen die door islamitische partijen worden geleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-334 Helga Stevens (N-VA) 15/12/2011
  de bereikbaarheid van de noodnummers voor dove en slechthorende burgers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-335 Ahmed Laaouej (PS) 15/12/2011
  de tarifering van gas
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-336 Marie Arena (PS) 15/12/2011
  de situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-337 Frank Boogaerts (N-VA) 15/12/2011
  het elektronische douanesysteem
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-338 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/12/2011
  de situatie in het vluchtelingenkamp van Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 15/12/2011
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-340 Danny Pieters (N-VA) 15/12/2011
  de fondsen voor bestaanszekerheid
  minister van Werk
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-341 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de betrouwbaarheid van de Congolese verkiezingsuitslag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-342 Jacques Brotchi (MR) 15/12/2011
  de situatie van de jonge afgestudeerden in de kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-343 Dominique Tilmans (MR) 22/12/2011
  de Mobiele Urgentiegroep van het Sainte-Thrseziekenhuis in Bastogne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-344 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/12/2011
  een mogelijk bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-345 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/12/2011
  de organisatie Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-346 Jacky Morael (Ecolo) 22/12/2011
  het overleg inzake de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-347 Nele Lijnen (Open Vld) 22/12/2011
  het verdwijnen van luchtdoelraketten in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-348 Marleen Temmerman (sp.a) 22/12/2011
  de aanbieding van een tweede medisch advies bij het UZLeuven voor leden met een hospitalisatieverzekering van de Christelijke Mutualiteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-349 Philippe Moureaux (PS) 22/12/2011
  het rijbewijs in bankkaartformaat
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-350 Caroline Dsir (PS) 22/12/2011
  de samenstelling van de de Interdepartementale Cordinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-351 Philippe Mahoux (PS) 22/12/2011
  de houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-4506
5-352 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2012
  het actieplan tegen de illegale wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-353 Ahmed Laaouej (PS) 12/1/2012
  het toekennen van een bonus aan talrijke hoge kaderleden van Dexia Holding NV
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-354 Philippe Mahoux (PS) 12/1/2012
  Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-355 Dalila Douifi (sp.a) 12/1/2012
  het asiel- en migratiebeleid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-356 Fatiha Sadi (PS) 12/1/2012
  de borstimplantaten van de firma Poly Implant Prothse
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1739
5-357 Vanessa Matz (cdH) 12/1/2012
  de PIP-borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-358 Dirk Claes (CD&V) 12/1/2012
  de bijdrage van de federale regering voor de nieuwe stemcomputers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-359 Alain Courtois (MR) 12/1/2012
  de uitvoering van de Salduz-wet
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-360 Dominique Tilmans (MR) 12/1/2012
  de borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-361 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 12/1/2012
  het uitblijven van een benoeming aan het hoofd van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-362 Inge Faes (N-VA) 12/1/2012
  de minimale dienstverlening in penitentiaire instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-363 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/1/2012
  de felicitaties van de premier aan de Congolese overheid voor de "succesvolle" verkiezingen
  eerste minister
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-364 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 12/1/2012
  de medische regularisatie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-365 Jacky Morael (Ecolo) 12/1/2012
  de houding van Belgi inzake een nieuw Europees economisch verdrag
  eerste minister
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-366 Elke Sleurs (N-VA) 12/1/2012
  de traceerbaarheid van borstprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-367 Freya Piryns (Groen) 12/1/2012
  de noodopvang
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-368 Fabienne Winckel (PS) 18/1/2012
  het oprichten van een commissie voor het personeel van de diplomatieke zendingen
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-369 Olga Zrihen (PS) 18/1/2012
  het Europees burgerinitiatief
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-370 Ahmed Laaouej (PS) 18/1/2012
  de handelwijze van de kredietbeoordelaars
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-371 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de strijd tegen hartfalen bij jonge sporters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-372 Richard Miller (MR) 18/1/2012
  de alarmerende situatie van de Moslimexecutieve in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-373 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 19/1/2012
  de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg inzake Hepatitis C
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-374 Rik Daems (Open Vld) 19/1/2012
  de exacte draagwijdte van het schrijven aan de gemeenten betreffende de toegankelijkheid van terrassen van horeca-uitbaters voor rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-375 Guido De Padt (Open Vld) 19/1/2012
  de inning van achterstallige boetes voor zwartrijders bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-376 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2012
  de registratie van laattijdige zwangerschapsafbrekingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-377 Danny Pieters (N-VA) 19/1/2012
  de arbeid in gevangenissen
  minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-378 Inge Faes (N-VA) 19/1/2012
  het aantal ongevallen met niet-verzekerde wagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-379 Ccile Thibaut (Ecolo) 19/1/2012
  de resultaten van het epidemiologisch onderzoek van het WIV inzake de omgeving van Belgische kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-380 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2012
  de toekenning van een subsidie van 1,66 miljoen euro voor een krant in Zuid-Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-381 Franois Bellot (MR) 19/1/2012
  de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire leningen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-382 Nele Lijnen (Open Vld) 26/1/2012
  de hongersnood in Somali en voedselhulp vanuit de lucht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-383 Willy Demeyer (PS) 26/1/2012
  de procedure inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-384 Hassan Bousetta (PS) 26/1/2012
  de verontrustende situatie binnen de overgangsregering van de Libische Overgangsraad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-385 Olga Zrihen (PS) 26/1/2012
  het risico op elektrocutie voor brandweerlui bij het aanraken van fotovoltaische intallaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-386 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de bescherming van Belgische onderdanen die in Nigeria wonen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-387 Christine Defraigne (MR) 26/1/2012
  de situatie bij ArcelorMittal
  eerste minister
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-388 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/1/2012
  het Europese embargo tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-389 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2012
  een verlaging van de leeftijd voor toepassing van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-390 Elke Sleurs (N-VA) 26/1/2012
  de gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-391 Inge Faes (N-VA) 26/1/2012
  de uitwisseling van DNA en vingerafdrukken van zware criminelen tussen Belgi en de Verenigde Staten
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-392 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/1/2012
  de golf van zelfverbrandingen in Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-393 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  de benoeming van een magistraat in zijn beleidscel
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-394 Claudia Niessen (Ecolo) 26/1/2012
  het verdrag tussen de Verenigde Staten en Belgi ter preventie en bestrijding van ernstige misdaad
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-395 Mieke Vogels (Groen) 26/1/2012
  de jobs van korte duur voor jonge en langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-396 Marie Arena (PS) 1/2/2012
  de deelname van president Wade aan de presidentsverkiezingen in Senegal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-397 Fatiha Sadi (PS) 1/2/2012
  het vliegen over Brussel en het gebruik van de baan 02
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-398 Willy Demeyer (PS) 1/2/2012
  de rol van de autonome dispatchings in het kader van het 112-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-399 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-400 Elke Sleurs (N-VA) 2/2/2012
  de aanbeveling inzake de verwijdering van de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-401 Jacques Brotchi (MR) 2/2/2012
  het Kankerplan 2012 en de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-402 Karl Vanlouwe (N-VA) 2/2/2012
  de samenwerking met de deelstaten inzake economische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-403 Patrick De Groote (N-VA) 2/2/2012
  het aangekondigde actieplan naar aanleiding van het schietdrama te Luik
  eerste minister
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-404 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/2/2012
  de vrieskou en de humanitaire noodsituatie van asielzoekers in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-405 Guido De Padt (Open Vld) 2/2/2012
  de kwaliteit van het internationaal paspoort
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-406 Alain Courtois (MR) 2/2/2012
  het speciale fonds dat wordt toegekend aan de politie van Brussel Hoofdstad - Elsene voor de ordehandhaving bij Europese toppen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-407 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 2/2/2012
  de asielproblematiek
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-408 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 9/2/2012
  de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-409 Christie Morreale (PS) 8/2/2012
  het afsluiten van supermarktkoelkasten met glazen deuren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-410 Fatiha Sadi (PS) 9/2/2012
  de strijd tegen de vrouwelijke genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-411 Richard Miller (MR) 9/2/2012
  de gevolgen voor Belgi van het niet omzetten van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-412 Louis Siquet (PS) 9/2/2012
  het gerechtelijk arrondissement van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-413 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 9/2/2012
  de verwarmingsproblemen ten gevolge van de koudegolf
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-414 Bert Anciaux (sp.a) 9/2/2012
  het beleid ten aanzien van Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-415 Claudia Niessen (Ecolo) 9/2/2012
  die Reform der belgischen Gerichtsbezirke und die sprachlichen Alleinstellungsmerkmale des Gerichtsbezirks Eupen - De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen in Belgi en de specifieke taalsituatie van het gerechtelijk arrondissement van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1874
5-416 Freya Piryns (Groen) 9/2/2012
  een door Fedasil opgemaakte simulatie over de noodzaak van 7000 extra opvangplaatsen in 2012
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-417 Lieve Maes (N-VA) 9/2/2012
  het onderzoek dat werd geopend tegen de anticorruptiecel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-418 Piet De Bruyn (N-VA) 9/2/2012
  de situatie in Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-419 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/2/2012
  de versoepeling van de regeling voor brugpensioenen
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
5-420 Dirk Claes (CD&V) 9/2/2012
  de mogelijke verplichting tot winterbanden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-421 Louis Ide (N-VA) 9/2/2012
  het beschermen van medische gegevens en het streven naar kwaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-422 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/2/2012
  de poging de anticorruptiecel van De Nolf te saboteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-423 Christine Defraigne (MR) 9/2/2012
  het beroep van medische pedicure
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-424 Dominique Tilmans (MR) 9/2/2012
  het tekort aan artsen om de medische ondersteuning van militaire zendingen in het buitenland te verzekeren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-425 Bart Tommelein (Open Vld) 9/2/2012
  de Maestro-functie op de bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-426 Guido De Padt (Open Vld) 16/2/2012
  de snelheidshandhaving en de onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-427 Louis Ide (N-VA) 16/2/2012
  de aanpak van het tuberculoseprobleem
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-428 Vanessa Matz (cdH) 16/2/2012
  het groenboek inzake de fiscale convergentie van Franse en Duitse ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-429 Marie Arena (PS) 16/2/2012
  het oprichten van een Europees ratingbureau
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-430 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  het stakingsrecht en de eenzijdige verzoekschriften
  minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-431 Hassan Bousetta (PS) 16/2/2012
  het vrijgeven van bevroren bezittingen van de voormalige Tunesische en Libische regimes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-432 Ludo Sannen (sp.a) 16/2/2012
  de conclusies van het eerste "Alert Mechanism Report" met betrekking tot Belgi en intra-Europese overschotten op de lopende rekening
  eerste minister
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-433 Dirk Claes (CD&V) 16/2/2012
  het selectief vervangingsbeleid bij ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-434 Lieve Maes (N-VA) 16/2/2012
  het advies van Belgocontrol over het Uplace-project
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-435 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2012
  de veiligheid in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-436 Ccile Thibaut (Ecolo) 16/2/2012
  de neveneffecten van de anticonceptiepil en het risico op belangenconflicten in de geneesmiddelenbewaking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-437 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 16/2/2012
  de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een conferentie van de extreme internationale moslimorganisatie Hizb-ut-Tahrir in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-438 Armand De Decker (MR) 16/2/2012
  de overdreven en contraproductieve voorwaardelijkheid bij het toekennen van de laatste lening van de Europese Centrale Bank aan Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-439 Alain Courtois (MR) 16/2/2012
  de gerechtskosten in strafzaken voor het jaar 2011 en in het bijzonder de telefoonkosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-440 Cindy Franssen (CD&V) 16/2/2012
  het rapport van de Task Force Duurzame Ontwikkeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-441 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2012
  het actieplan tegen de illegale wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-442 Ahmed Laaouej (PS) 1/3/2012
  de gevolgen van de beslissing van de Europese Centrale Bank om geen leningen meer toe te staan aan de Griekse banken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-443 Willy Demeyer (PS) 1/3/2012
  de gebeurtenissen bij Meister Benelux in Sprimont
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-444 Marleen Temmerman (sp.a) 1/3/2012
  de investeringen van BIO in belastingparadijzen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-445 Christie Morreale (PS) 1/3/2012
  de onaanvaardbare handelwijze van de directie van Meister Benelux in Sprimont
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-446 Grard Deprez (MR) 1/3/2012
  het Belgisch Plan zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-447 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  de "overdracht" van de usurperende bevoegdheden aan de deelstaten
  eerste minister
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-448 Richard Miller (MR) 1/3/2012
  het mogelijke inzagerecht van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-449 Bart Tommelein (Open Vld) 1/3/2012
  de manipulatie van onderzoeksresultaten bij OIVO
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-450 Luc Sevenhans (N-VA) 1/3/2012
  de aangekondigde verhoging van het defensiebudget van Rusland en China
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-451 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-452 Elke Sleurs (N-VA) 1/3/2012
  de psychomedicatie bij jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-453 Rik Daems (Open Vld) 1/3/2012
  de recente uitgifte van de Belgische Staatsbon
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-454 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 1/3/2012
  het aandeel van generieke geneesmiddelen in de voorschriften
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-455 Mieke Vogels (Groen) 1/3/2012
  de fiscale aftrek van golfabonnementen en andere lidgelden door bedrijven
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-456 Zakia Khattabi (Ecolo) 1/3/2012
  de tussenkomst van een private militie in een sociaal conflict bij Meister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-457 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/3/2012
  de ondertekening en ratificering van het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-458 Olga Zrihen (PS) 8/3/2012
  het oprichten van een digitaal depot door de Dienst voor de intellectuele eigendom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten
5-459 Louis Siquet (PS) 8/3/2012
  de situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-460 Christine Defraigne (MR) 8/3/2012
  de verklaringen van de Franse President over ArcelorMittal
  eerste minister
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-461 Marie Arena (PS) 8/3/2012
  de twopack-voorstellen van de Europese commissie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-462 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/3/2012
  de presidentile verkiezingen in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-463 Danny Pieters (N-VA) 8/3/2012
  het statuut van de meewerkende echtgenoot
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-464 Nele Lijnen (Open Vld) 8/3/2012
  de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in Libi en met Al Qaida gelieerde milities
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-465 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/3/2012
  het aanvechten voor de rechtbank door het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding van het ontslag van een werkneemster met een hoofddoek door een privbedrijf
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-466 Alain Courtois (MR) 8/3/2012
  het inzetten van privmilities om de veiligheid te handhaven op de openbare weg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-467 Jacky Morael (Ecolo) 8/3/2012
  de diplomatieke aanpak van de postelectorale situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-468 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 8/3/2012
  de gezondheidszorg in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-469 Dirk Claes (CD&V) 8/3/2012
  de stijging van dodelijke ongevallen en de verkoop van niet-toegelaten alcoholische dranken in tankstations langs de snelweg
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-470 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/3/2012
  de enqute van het Federaal Planbureau inzake de administratieve lasten in Belgi voor het jaar 2010
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-471 Lieve Maes (N-VA) 22/3/2012
  de koperdiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-472 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de aanslag op een moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-473 Karl Vanlouwe (N-VA) 29/3/2012
  zijn bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-474 Piet De Bruyn (N-VA) 22/3/2012
  de verlenging van het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 22/3/2012 (handelingen 5-52)
5-475 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de moeilijke toestand waarin de universitaire samenwerkingssector zich bevindt als gevolg van de besparingsmaatregelen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/3/2012 (handelingen 5-52)
5-476 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 29/3/2012
  de vraag van de Staatsveiligheid om Sharia4Belgium te verbieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-477 Richard Miller (MR) 29/3/2012
  het radicaal islamisme in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-478 Grard Deprez (MR) 29/3/2012
  de herziening van het verdrag van Schengen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-479 Dalila Douifi (sp.a) 29/3/2012
  het Belgische hervestigingsbeleid voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-480 Fatma Pehlivan (sp.a) 29/3/2012
  het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-481 Olga Zrihen (PS) 29/3/2012
  de verkeersbelasting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-482 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2012
  de toestand waarin de werknemers van Carsid zich bevinden
  minister van Werk
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-483 Rik Daems (Open Vld) 29/3/2012
  de levering van anesthesiegassen aan privklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-484 Guido De Padt (Open Vld) 29/3/2012
  het uitwijzen van een illegale crimineel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-485 Karl Vanlouwe (N-VA) 29/3/2012
  de verhindering door een lid van de wetgevende macht van de uitwijzing van een illegale crimineel
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-486 Danny Pieters (N-VA) 29/3/2012
  de Stichting Biermans-Laptre in Parijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-487 Helga Stevens (N-VA) 29/3/2012
  de koppeling van het leefloon aan het naar school sturen van kleuters en kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-488 Ccile Thibaut (Ecolo) 29/3/2012
  het doorgeven van Europese passagiersgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-489 Freya Piryns (Groen) 29/3/2012
  de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-490 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het wegnemen van het leefloon voor kleuters die niet naar school gaan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-491 Dirk Claes (CD&V) 29/3/2012
  de dreigende staking van de luchtvaartpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-492 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 29/3/2012
  de evaluatie van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-493 Franois Bellot (MR) 19/4/2012
  de prijsverhoging van aardgas en elektriciteit en de verbrekingsvergoedingen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-494 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de weigering van Isral om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-495 Martine Taelman (Open Vld) 19/4/2012
  de incidenten op het spoornetwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-496 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/4/2012
  het aansturen van het penitentiair beleid in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-497 Richard Miller (MR) 19/4/2012
  het onderzoek naar corruptiefeiten bij de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-498 Piet De Bruyn (N-VA) 19/4/2012
  het initiatief "Welkom in Palestina"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6157
5-499 Lieve Maes (N-VA) 19/4/2012
  de frequentie van treinen over de nieuwe spoorlijn 25N van en naar de nationale luchthaven
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-500 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/4/2012
  de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-501 Ahmed Laaouej (PS) 19/4/2012
  de taalproeven
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-502 Marie Arena (PS) 19/4/2012
  het detacheren van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-503 Fabienne Winckel (PS) 19/4/2012
  de stand van zaken van de onteigeningen door het comit van aankoop voor de RN57 in Zinnik
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-504 Huub Broers (N-VA) 19/4/2012
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de gevolgen daarvan voor de "gedeconcentreerde cordinatie- en steundirecties"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-505 Christine Defraigne (MR) 26/4/2012
  de wettelijke juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-506 Grard Deprez (MR) 26/4/2012
  het bij de Raad van Europa ingediende voorstel van het Verenigd Koninkrijk inzake de hervorming van het Europees Hof van de rechten van de mens
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-507 Rik Daems (Open Vld) 26/4/2012
  de maatregelen ten voordele van de horecasector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-508 Philippe Mahoux (PS) 26/4/2012
  het geleidelijke verbod op het gebruik van perchloorethyleen in de stomerijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  minister van Werk
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-509 Christie Morreale (PS) 26/4/2012
  de strijd tegen de fraude in de sector van het wegvervoer
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-510 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2012
  de spectaculaire toename van het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-511 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/4/2012
  de toenemende islamofobie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-512 Fatiha Sadi (PS) 26/4/2012
  de verhoging van 90% van de belastingheffing op de voordelen in natura voor huisbewaarders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6208
5-513 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/4/2012
  de rechtspraak met betrekking tot de wapenwetgeving en de mogelijke belangenvermenging hierin
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-514 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 26/4/2012
  de Birmese lente
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-515 Guido De Padt (Open Vld) 26/4/2012
  de buitenlandse overtreders op onze wegen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-516 Lieve Maes (N-VA) 26/4/2012
  de zwartwerkers die aan de slag zijn bij de renovatie van het gerechtshof in Mechelen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-517 Helga Stevens (N-VA) 26/4/2012
  het reglement van Plopsaland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-518 Danny Pieters (N-VA) 26/4/2012
  de werking van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  minister van Werk
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-519 Jacky Morael (Ecolo) 26/4/2012
  het stabiliteitsprogramma dat Belgi aan de Europese Commissie voorlegt
  eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-520 Freya Piryns (Groen) 26/4/2012
  het begeleiden van minderjarige asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-521 Dalila Douifi (sp.a) 3/5/2012
  het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-522 Ahmed Laaouej (PS) 3/5/2012
  de vervroegde vertrekpremie van 1,2 miljoen euro van de heer Mariani, CEO van Dexia
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-523 Hassan Bousetta (PS) 3/5/2012
  de economische migratie
  minister van Werk
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-524 Marie Arena (PS) 3/5/2012
  de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-525 Danny Pieters (N-VA) 3/5/2012
  de aansluiting van Belgi bij de International Anti Corruption Academy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-526 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  de diefstal van klantengegevens van Elantis en de rol van de overheid bij hackingaanvallen van particulieren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-527 Piet De Bruyn (N-VA) 3/5/2012
  de bedreiging van de homorechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-528 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/5/2012
  haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-529 Dirk Claes (CD&V) 3/5/2012
  de agressieve en illegale verkooppraktijken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-530 Bart Tommelein (Open Vld) 3/5/2012
  de gelijkschakeling van de werknemersstatuten
  minister van Werk
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-531 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de beveiliging van bedrijfsgeheimen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6186
5-532 Richard Miller (MR) 3/5/2012
  de humanitaire toestand in Syri
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-533 Christine Defraigne (MR) 3/5/2012
  de "wietkaart"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-534 Christine Defraigne (MR) 10/5/2012
  de staking van de pro-Deoadvocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-535 Caroline Dsir (PS) 10/5/2012
  de invoering van de wietkaart in Nederland en de gevolgen voor Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-536 Olga Zrihen (PS) 10/5/2012
  de administratieve lasten die opgelegd worden aan kleine vzw's
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-537 Fabienne Winckel (PS) 10/5/2012
  het naleven van de verplichtingen van de werkgever in de open space-kantoorruimtes
  minister van Werk
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-538 Fatma Pehlivan (sp.a) 10/5/2012
  het arrest van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de notie belangen gezinsleven bij gezinshereniging
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-539 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/5/2012
  de democratie in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-540 Alain Courtois (MR) 10/5/2012
  de veiligheid van het Justitiepaleis in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-541 Nele Lijnen (Open Vld) 10/5/2012
  de aanpak van het homofoob geweld
  eerste minister
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-542 Ccile Thibaut (Ecolo) 10/5/2012
  het spoorongeval van 4 mei in Lahage
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-543 Freya Piryns (Groen) 10/5/2012
  de Roma in het Brusselse Noordstation
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-544 Guido De Padt (Open Vld) 10/5/2012
  de evaluatie van het protocol over de uitoefening van het stakingsrecht binnen de NMBS-Groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-545 Lieve Maes (N-VA) 10/5/2012
  het dossier van het Gewestelijk ExpresNet
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-546 Patrick De Groote (N-VA) 10/5/2012
  het regeringsstandpunt inzake een Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan na 2014
  eerste minister
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-547 Frank Boogaerts (N-VA) 10/5/2012
  de informaticaproblemen bij Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-548 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/5/2012
  de hervorming van het gerechtelijk landschap en de bijzondere structuur in Henegouwen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-549 Peter Van Rompuy (CD&V) 10/5/2012
  de werkgelegenheidsgraad
  minister van Werk
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-550 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 10/5/2012
  het buiten de wet stellen van Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-551 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 24/5/2012
  de oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-552 Bert Anciaux (sp.a) 24/5/2012
  de effecten van de recente NAVO-top op de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel
  eerste minister
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-553 Ahmed Laaouej (PS) 24/5/2012
  de renteloze Duitse lening met een looptijd van twee jaar en de gevolgen voor de andere Europese landen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-554 Christie Morreale (PS) 24/5/2012
  het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-555 Marie Arena (PS) 24/5/2012
  de nieuwe crisis in Noord-Kivu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-557 Elke Sleurs (N-VA) 24/5/2012
  de mogelijke toegangsbeperking tot spoedopnames
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-558 Frank Boogaerts (N-VA) 24/5/2012
  de aanhoudende problemen bij de belasting op bedrijfswagens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-559 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/5/2012
  de overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-560 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/5/2012
  de derving van inkomsten ingevolge het niet innen van de procedurekosten voor de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-561 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/5/2012
  de werkgelegenheidsgraad
  minister van Werk
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-562 Ccile Thibaut (Ecolo) 24/5/2012
  de afslanking van het gevangenispersoneel in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-563 Hassan Bousetta (PS) 30/5/2012
  de advocatenstaking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-564 Louis Siquet (PS) 30/5/2012
  de verplaatsingskosten van de werknemers van de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-565 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2012
  twee rechtszaken met betrekking tot discriminatie bij het belasten van financile producten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-566 Fabienne Winckel (PS) 30/5/2012
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 december 2011
  minister van Werk
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-567 Richard Miller (MR) 31/5/2012
  de hervorming van de tax shelter-regeling ten voordele van het cinematografische werk
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-568 Nele Lijnen (Open Vld) 31/5/2012
  de successieplanning
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-569 Piet De Bruyn (N-VA) 31/5/2012
  het aanhoudende geweld in Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-570 Guido De Padt (Open Vld) 31/5/2012
  het langer werken voor vrijwillige brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-571 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/5/2012
  het Flame-supervirus, cyberdefensie en het federaal veiligheidsbeleid
  eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-572 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/5/2012
  de uitlatingen van minister-president Peeters over het treuzelen van de federale overheid in verband met de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming
  eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-573 Fatma Pehlivan (sp.a) 31/5/2012
  de kinderarmoede in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-574 Lieve Maes (N-VA) 31/5/2012
  de recente problemen bij de Dienst inschrijvingen van voertuigen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-575 Dimitri Fourny (cdH) 31/5/2012
  de mogelijke staking van de advocaten als plaatsvervangende magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-576 Zakia Khattabi (Ecolo) 31/5/2012
  de uitbreiding van de strafrechtelijke schikking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-577 Christine Defraigne (MR) 31/5/2012
  de strafrechtelijke schikking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-578 Mieke Vogels (Groen) 31/5/2012
  het Unicef-rapport inzake kinderarmoede in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-579 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 5/6/2012
  de plannen ten aanzien van extremistische verenigingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-580 Philippe Mahoux (PS) 6/6/2012
  de orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-581 Willy Demeyer (PS) 6/6/2012
  de vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-582 Fatiha Sadi (PS) 6/6/2012
  de onderhoudswerken van baan 25R van Brussels International Airport
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-583 Ludo Sannen (sp.a) 6/6/2012
  de economische aanbevelingen van de Europese Commissie
  eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-584 Inge Faes (N-VA) 7/6/2012
  het alcoholslot
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-585 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 7/6/2012
  de maatregelen om gewelddadige organisaties zoals Sharia4Belgium te verbieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-586 Jacky Morael (Ecolo) 7/6/2012
  de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak en de bedreiging voor de privacy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-587 Dimitri Fourny (cdH) 7/6/2012
  de brucellose
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-588 Helga Stevens (N-VA) 7/6/2012
  de organisatie van het vervoer van gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-589 Nele Lijnen (Open Vld) 7/6/2012
  de Rwandese steun aan rebellie in Oost-Congo en de schizofrene houding van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-590 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/6/2012
  de begroting voor 2013
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-591 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/6/2012
  de corruptie-index
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-592 Christine Defraigne (MR) 7/6/2012
  de staking van de plaatsvervangende rechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-593 Grard Deprez (MR) 7/6/2012
  de oproep tot verklikking van het Vlaams Belang
  eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-594 Piet De Bruyn (N-VA) 7/6/2012
  een coherent ontwikkelingsbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-595 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de resultaten van een enqute van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergin tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-596 Philippe Mahoux (PS) 13/6/2012
  de diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-597 Bert Anciaux (sp.a) 13/6/2012
  een mogelijke vermenging van uitvoerende en rechterlijke macht naar aanleiding van publieke verklaringen over de schuld van en de straffen voor een beklaagde in de zaak Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-598 Christie Morreale (PS) 13/6/2012
  het gebruik van de digitale tachograaf in de wegvervoersector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-599 Ludo Sannen (sp.a) 13/6/2012
  de herkapitalisering van de Spaanse banken door de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-600 Richard Miller (MR) 14/6/2012
  het hervormingsproject van de Schengenruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-601 Lieve Maes (N-VA) 14/6/2012
  de communicatie van de NMBS rond de nieuwe Diabolo-spoorlijn
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-602 Elke Sleurs (N-VA) 14/6/2012
  het proefproject van gratis contraceptie voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-603 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/6/2012
  het uitblijven van het rapport over de bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken in 2010
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-604 Mieke Vogels (Groen) 14/6/2012
  de besparingen in de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-605 Ccile Thibaut (Ecolo) 14/6/2012
  de moeilijkheden waarmee de Hoge Raad voor vrijwilligers kampt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-606 Rik Daems (Open Vld) 14/6/2012
  de impact van de verlaging van de Spaanse rating
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-607 Grard Deprez (MR) 14/6/2012
  de strijd tegen kinderarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-608 Guido De Padt (Open Vld) 14/6/2012
  de overheveling van sommige politietaken naar de bewakingssector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-609 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/6/2012
  de uitspraken van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in Terzake
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-610 Louis Ide (N-VA) 21/6/2012
  de erkenningen in invaliditeit en de werking van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-611 Inge Faes (N-VA) 21/6/2012
  de meeropbrengsten van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-612 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/6/2012
  de oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van het relancebeleid en de deelstaten daarbij volwaardig te betrekken
  eerste minister
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-613 Bart Tommelein (Open Vld) 27/6/2012
  de aanpak van de uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-614 Franois Bellot (MR) 27/6/2012
  de fraude bij internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-615 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/6/2012
  de toename van aangiftes van partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-616 Bert Anciaux (sp.a) 27/6/2012
  de vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-617 Fatiha Sadi (PS) 28/6/2012
  het hervormingsproject van de Schengenruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-618 Elke Sleurs (N-VA) 28/6/2012
  het dagelijks bestuur van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-619 Olga Zrihen (PS) 28/6/2012
  het verslag van het Europees Comit voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-620 Piet De Bruyn (N-VA) 28/6/2012
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-621 Mieke Vogels (Groen) 28/6/2012
  het voorstel om de band tussen ancinniteit en verloning door te knippen
  minister van Werk
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-622 Jacky Morael (Ecolo) 28/6/2012
  de internetcriminaliteit in de bankwereld
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-623 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/6/2012
  de budgettaire impact van het relanceplan 2012
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-624 Guido De Padt (Open Vld) 28/6/2012
  het intrekken van de Salduzdotatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-625 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/6/2012
  het verbod op Hizb-ut-Tahrir
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-626 Marie Arena (PS) 28/6/2012
  de aankondiging van de sluiting van de thermische centrales
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-627 Grard Deprez (MR) 28/6/2012
  het verslag van het Rekenhof
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-628 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 4/7/2012
  het standpunt van de Belgische regering over een mogelijke militaire interventie in Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-629 Philippe Mahoux (PS) 4/7/2012
  de discriminatie waarvan de oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-630 Ahmed Laaouej (PS) 4/7/2012
  de mogelijke verplaatsing van kredietportefeuilles binnen de groep BNP Paribas
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-631 Fatiha Sadi (PS) 4/7/2012
  de discriminatie bij aanwerving in de uitzendsector
  minister van Werk
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-632 Olga Zrihen (PS) 4/7/2012
  de huidige humanitaire toestand in Mali
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-633 Marleen Temmerman (sp.a) 4/7/2012
  de vaststelling van normen voor de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-634 Rik Daems (Open Vld) 4/7/2012
  het aanwenden van Belgisch spaargeld door banken om financieringstekorten op te vangen in andere landen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-635 Lieve Maes (N-VA) 5/7/2012
  de controle op het vrachtverkeer op Brucargo
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-636 Danny Pieters (N-VA) 5/7/2012
  de technische werkloosheid van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-637 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/7/2012
  de mogelijke uitbreiding van de Salduz-wet naar alle verhoren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-638 Ccile Thibaut (Ecolo) 5/7/2012
  de Belgische bekrachtiging van de Medicrime-conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-639 Piet De Bruyn (N-VA) 5/7/2012
  de aanwezigheid van de kroonprins op de militaire parade in Bujumbura
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-640 Dominique Tilmans (MR) 5/7/2012
  de vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-641 Dirk Claes (CD&V) 5/7/2012
  de strengere controle op de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-642 Dominique Tilmans (MR) 5/7/2012
  de douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-643 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/7/2012
  het stijgend aantal langdurig zieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Werk
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-644 Rik Daems (Open Vld) 10/7/2012
  de overdracht van gestructureerde kredieten naar de Belgische bankfilialen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-645 Fabienne Winckel (PS) 11/7/2012
  de vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers die jongeren na een instapstage zullen aanwerven
  minister van Werk
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-646 Willy Demeyer (PS) 11/7/2012
  de politile criminaliteitsstatistieken en de vergelijking tussen de verschillende zones van het land
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-647 Christie Morreale (PS) 11/7/2012
  de overdracht van de BTW-heffing op de medecontractant voor werken in onroerende staat die worden uitgevoerd door een gedeeltelijk belastingplichtige
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-648 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/7/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-649 Dalila Douifi (sp.a) 11/7/2012
  de duurzame oplossingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-650 Ccile Thibaut (Ecolo) 12/7/2012
  de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2368
5-651 Elke Sleurs (N-VA) 12/7/2012
  de slecht functionerende protheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-652 Nele Lijnen (Open Vld) 12/7/2012
  de rebellie in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-653 Helga Stevens (N-VA) 12/7/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-654 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/7/2012
  de tekortkomingen van het federaal cyberbeleid volgens het Comit I
  eerste minister
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-655 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 12/7/2012
  de schorsing van de financiering van de vzw DUNE
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2469
5-656 Richard Miller (MR) 12/7/2012
  de recente politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld, in het bijzonder in Egypte en Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-657 Freya Piryns (Groen) 12/7/2012
  het standpunt van de regering over de veiligheidssituatie in Afghanistan
  eerste minister
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-658 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 12/7/2012
  de eventuele terugkeer van een afgewezen Afghaanse asielzoeker
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-659 Marleen Temmerman (sp.a) 19/7/2012
  het systematisch tekort aan medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-660 Louis Ide (N-VA) 19/7/2012
  de honorariumsupplementen in de ziekenhuizen
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-661 Helga Stevens (N-VA) 19/7/2012
  de veiligheidsreglementering voor pretparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-662 Elke Sleurs (N-VA) 19/7/2012
  het systematisch tekort aan medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-663 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/7/2012
  de budgettaire onzekerheid inzake de follow-up van seksuele delinquenten en de situatie van het Brussels Steuncentrum
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-664 Vanessa Matz (cdH) 19/7/2012
  de administratieve regularisatie van de loopbaan van de justitieassistenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-665 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/7/2012
  de lamentabele toestand van het Brusselse justitiepaleis
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)