Auteurs- en sprekersregister betreffende "Crombez John" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvullend pensioenstelsel - Groepsverzekering en pensioenfonds - Bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Centrale gegevensbank (5-5968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5968
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10939
Administratie Douane en Accijnzen - Cel ďInternetfraudeĒ - Oprichting - Toegekende middelen - Opdrachten (5-5305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5305
Administratieve geldboeten - Inning - Sociale fraude - Dienst administratieve geldboeten - Personeel (5-11015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11015
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5437
Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut (5-8559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8559
Arbeidsongevallen - Bouwsector - Illegale arbeiders - Sociale inspecties (5-6271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6271
Armoedebestrijding - Dotaties aan gemeenten - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Overzicht (5-9426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9426
Arts - Bestraffing - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (5-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5655
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7309
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6488
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6342
Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd (5-4491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4491
Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens (5-4490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4490
Belspelletjes - Beteugeling (5-4922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4922
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9310
Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ (5-9423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9423
Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden (5-10773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10773
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-7514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7514
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10031
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9915
De Belgische transportbedrijven die zusterbedrijven oprichten in het Oostblok (Illegale cabotage - Sociale fraude - Sociale dumping) (5-2058)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-141 COM
p. 7-9 5-141 COM p. 7-9 (PDF)
De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (Maatregelen van BelgiŽ met het oog op een "goede milieutoestand") (5-3545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 7-8 5-240 COM p. 7-8 (PDF)
De Europese richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening (Wenselijkheid) (5-3622)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 12-13 5-240 COM p. 12-13 (PDF)
De aanpak van de uitkeringsfraude (5-613)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-69
p. 9-10 5-69 p. 9-10 (PDF)
De aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten (Wetsvoorstel 5-1503 - Voorbereidend werk door het Federaal Planbureau) (5-1181)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 24-25 5-128 p. 24-25 (PDF)
De belastingontduiking van grote bedrijven (Maatregelen - Ondernemingen in de sector van de nieuwe technologieŽn - Geplande OESO-maatregelen) (5-3844)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 8-10 5-264 COM p. 8-10 (PDF)
De bevallingsrust na een levenloos geboren kind (5-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-91
p. 51-53 5-91 p. 51-53 (PDF)
De buitenlandse gedetacheerde werknemers in BelgiŽ (Arbeidsomstandigheden - Sociale fraude - Oneerlijke concurrentie) (5-2779)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 19-23 5-200 COM p. 19-23 (PDF)
De corruptie-index (van Transparency International - Bescherming van klokkenluiders) (5-591)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-62
p. 13-15 5-62 p. 13-15 (PDF)
De diamantfraude in Antwerpen (Maatregelen - Kimberley-certificatiesysteem - Witwassen - Financiering van het terrorisme - Fiscale constructies) (5-2790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 24-27 5-200 COM p. 24-27 (PDF)
De driedimensionale printers (Risico's - Vuurwapens - Auteursrecht) (5-3559)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 8-10 5-240 COM p. 8-10 (PDF)
De ernstige sociale fraude met dienstencheques (door malafide dienstenchequebedrijven) (5-3002)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-203 COM
p. 5-9 5-203 COM p. 5-9 (PDF)
De fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen (5-8216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8216
De fiscale misbruiken met onderhoudsgelden (Dubbel fiscaal aftrekken van de kinderlast) (5-1907)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-127 COM
p. 4-5 5-127 COM p. 4-5 (PDF)
De hyperlinks naar persartikelen van Google (Invoering van een vergoedingssysteem voor krantenartikels) (5-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Gťrard Deprez aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 13-15 5-78 p. 13-15 (PDF)
De in BelgiŽ gevestigde multinationals en het ontduiken van belastingen (Constructies van belastingontwijking) (5-2850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 28-31 5-200 COM p. 28-31 (PDF)
De inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer (Als een aannemer werken uitvoert voor rekening van een opdrachtgevend bedrijf, moet dat laatste alvorens een factuur te betalen, nagaan of die aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft bij de Staat - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Onderneming met een afbetalingsplan - Privť-personen) (5-3808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-283 COM
p. 4-6 5-283 COM p. 4-6 (PDF)
De inkomsten van de strijd tegen de fiscale fraude (en de sociale fraude - Instelling van een dienst voorafgaande beslissingen voor kleine belastingplichtigen en KMO's [Ruling]) (5-3989)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 6-8 5-264 COM p. 6-8 (PDF)
De maatregelen ten voordele van de horecasector (Forfaitaire loonbelasting, geregistreerde kassa's e.a.) (5-507)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 18-20 5-57 p. 18-20 (PDF)
De manipulatie van onderzoeksresultaten bij OIVO (Consumentenorganisatie - Geloofwaardigheid en representativiteit van het onderzoeks- en informatiecentrum) (5-449)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-49
p. 11-13 5-49 p. 11-13 (PDF)
De naleving van de schorsing van de Centraal-Afrikaanse Republiek uit het Kimberleyproces ("Bloeddiamanten") (5-4240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 9-11 5-287 COM p. 9-11 (PDF)
De nepwerklozen en de nepinvaliden (Uitkeringsfraude - Vervalste attesten) (5-949)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 22-25 5-98 p. 22-25 (PDF)
De nieuwe antimisbruikbepaling (Fiscale constructies : fraudebestrijding - Verduidelijking - Rondzendbrief) (5-2003)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-141 COM
p. 4-6 5-141 COM p. 4-6 (PDF)
De olielozingen op zee (5-3539)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 6-7 5-240 COM p. 6-7 (PDF)
De ongerustheid in de horecasector (Invoering van een geregistreerd kassysteem - Omkaderingsmaatregelen - Zie ook mondelinge vraag 5-679) (5-832)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-90
p. 33-35 5-90 p. 33-35 (PDF)
De ongevraagde commerciŽle en publicitaire oproepen (Robinsonlijst - Controle op het naleven van de wetgeving - Sancties) (5-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-99
p. 6-7 5-99 p. 6-7 (PDF)
De onterecht aangerekende prestaties door zorgverleners (Misbruiken - Fouten - Fraude) (5-1036)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-106
p. 20-22 5-106 p. 20-22 (PDF)
De plaatsing van een snelheidsbegrenzer op lijn 42 (door de NMBS - Lot van de lijnen in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid) (5-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 19-21 5-98 p. 19-21 (PDF)
De sociale fraude in de bouwsector (Oost-Europese bedrijven die hun diensten aan dumpingprijzen in ons land aanbieden) (5-992)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-102
p. 24-27 5-102 p. 24-27 (PDF)
De stijging van de premies van de woningverzekering (ondanks de afwezigheid van extreme klimatologische gebeurtenissen) (5-3307)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 4-5 5-240 COM p. 4-5 (PDF)
De stijging van het aantal fraudegevallen bij internetbankieren (5-2514)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-175 COM
p. 6-9 5-175 COM p. 6-9 (PDF)
De strijd tegen de fiscale fraude (Verband tussen de ondergrondse economie en de belastingdruk - Belastingcontroles - Afschaffing van contante betalingen) (5-3703)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 4-5 5-264 COM p. 4-5 (PDF)
De strijd tegen de fraude in de sector van het wegvervoer (Controles - Illegaal tewerkgestelde buitenlandse chauffeurs - Schijnzelfstandigen - Oneerlijke concurrentie) (5-509)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 14-16 5-57 p. 14-16 (PDF)
De strijd tegen de fraude met ziekte-uitkeringen en de responsabilisering van artsen (Abnormaal voorschrijfgedrag - Ziekteattesteringen - Welwillendheidsattesten) (5-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 28-29 5-78 p. 28-29 (PDF)
De strijd tegen het witwassen (Toepassing van de FAG-aanbevelingen - Oprichting van het nieuwe college tegen het witwassen) (5-3704)      
  Vraag om uitleg van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-264 COM
p. 5-6 5-264 COM p. 5-6 (PDF)
De terugwerkende kracht van de circulaire over de antimisbruikbepalingen (Gesplitste aankoop, waarbij ouders het vruchtgebruik van hun pand behouden en de blote eigendom aan de kinderen wordt toegewezen - Antirechtsmisbruikbepaling - Registratie- en successierechten) (5-3182)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 13-15 5-219 COM p. 13-15 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen van de telecomwet (Mobiele telefonie - Nog uit te voeren bepalingen : gestandaardiseerde infofiches, vastleggen van financiŽle bovengrenzen, ...) (5-1075)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-109
p. 9-10 5-109 p. 9-10 (PDF)
De vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers die jongeren na een instapstage zullen aanwerven (Overleg met de gemeenschappen en gewesten) (5-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-73
p. 33-35 5-73 p. 33-35 (PDF)
De vruchtgebruikconstructies (Belastingontwijking - Bedrijfsleiders die hun vennootschap inschakelen om een onroerend goed te kopen - Antimisbruikbepaling) (5-2386)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-162 COM
p. 4-5 5-162 COM p. 4-5 (PDF)
De website flemme.be (Dienst die werkzoekenden valse sollicitatiebewijzen bezorgt) (5-3354)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk en aan de heerJohn Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 29-31 5-220 COM p. 29-31 (PDF)
De werkgelegenheidsgraad (Nationaal Hervormingsprogramma - Maatregelen om meer mensen aan het werk te zetten - Zie ook mondeling vraag 5-561) (5-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-59
p. 28-30 5-59 p. 28-30 (PDF)
De werkgelegenheidsgraad (Nationaal Hervormingsprogramma - Maatregelen om meer mensen aan het werk te zetten - Zie ook mondelinge vraag 5-549) (5-561)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-60
p. 7-9 5-60 p. 7-9 (PDF)
De zelfstandigen in bijberoep (Misbruik - Aftrek van beroepskosten voor zelfstandige activiteiten die in werkelijkheid niet worden uitgeoefend) (5-2052)      
  Vraag om uitleg van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-141 COM
p. 6-7 5-141 COM p. 6-7 (PDF)
Detachering van buitenlandse werknemers op het Belgische grondgebied - Mogelijke fraude - Niet-naleving van de Belgische loonschalen - Mogelijke economische uitbuiting - Cijfers (5-9162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9162
Dienstenchequebedrijven - Malafide bedrijven - Fraude - Cijfergegevens - Evoluties (5-10746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10746
Dienstencheques - Sociale fraude - Malafide dienstenchequebedrijven - Controle (5-8028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8028
Digitale munteenheid - Bitcoin - Gebruik - Waarde - Fraude (5-8724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8724
Domicilie- en uitkeringsfraude (5-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-40
p. 9-10 5-40 p. 9-10 (PDF)
Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen (5-8886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8886
Domiciliefraude - Controles - Resultaten (5-8852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8852
Domiciliefraude - Foutieve gezinstoestanden - Controles - Privacy - Bestrijdingsbeleid (5-5640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5640
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen (5-8553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8553
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10828
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-5286
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8918
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7387
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7060
Fiscale achterstand - Schuldvorderingen - Overzicht (5-6070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6070
Fiscale en sociale fraude - Firma's die door bedrijfsleiders worden gebruikt om de sociale bijdragen op hun financiŽle vergoedingen te ontwijken - Opsporing - Maatregelen (5-5849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5849
Fraude - Meldpunten sociale fraude - Nederlands voorbeeld - Communicatie naar de bevolking toe - Klachten ontvangen bij de administratie (5-7781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7781
Fraude met maatschappelijke zetels - Fictieve adressen van vennootschappen - Maatregelen - Vervolgingen - Schrappingen - Kruispuntbank van Ondernemingen - Belgisch Staatsblad (5-8560)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8560
Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing (5-9884)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9884
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5282
Grensoverschrijdende fraude - Uitkeringen - Illegale arbeid - Sociale zekerheid - Samenwerkingsakkoord - Verdrag - Benelux - Europese Unie (5-5312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5312
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7565
Het Panamagate (Fiscale fraude via offshorebedrijven in Panama - Aankoop en verkoop van kunstwerken) (5-994)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-104
p. 7-9 5-104 p. 7-9 (PDF)
Het gebruik van de digitale tachograaf in de wegvervoersector (Misbruiken - Koppeling aan een gps-toestel) (5-598)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-63
p. 19-21 5-63 p. 19-21 (PDF)
Het gebruik van valse documenten om sociale uitkeringen te bekomen (Grootschalige fraude) (5-946)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 22-25 5-98 p. 22-25 (PDF)
Het identiteitsmisbruik (Sociale fraude) (5-2797)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-200 COM
p. 27-28 5-200 COM p. 27-28 (PDF)
Het inzetten van fotoherkenningssoftware in de strijd tegen de bijstandsfraude (5-8948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8948
Het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed (Bescherming van het cultureel erfgoed - Uitvoering van de wrakkenwet) (5-3621)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 10-11 5-240 COM p. 10-11 (PDF)
Het naleven van de verplichtingen van de werkgever in de open space-kantoorruimtes (Gevolgen op de [mentale] gezondheid en de prestaties) (5-537)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-59
p. 26-28 5-59 p. 26-28 (PDF)
Het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van BelgiŽ (door vennootschappen - Administratieve schrapping - Inkomensverlies voor de overheid - Frauduleuze constructies) (5-698)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-78
p. 15-17 5-78 p. 15-17 (PDF)
Het terugvorderen van onterecht uitbetaalde RVA-uitkeringen aan personen met een vennootschap (5-6575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6575
Horeca - Kasregisters met een ďzwarte doosĒ - Geen homologatie (5-5301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5301
Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning (5-7533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7533
Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Aantallen - Impact - Evolutie (5-6025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6025
Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen (5-10056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10056
Illegaal verwijderen van asbest - Stand van zaken - Controles (5-7513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7513
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5285
Internationale transporten - Vrachtwagenchauffeurs - Filippijnse chauffeurs - Sociale fraude (5-8438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8438
Interpol - Pangea VI - Resultaten - Douaneagenten (5-9500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9500
Invaliditeit - Psychische stoornissen - Ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel - Rugklachten - Medische controle - Evolutie - Initiatieven (5-5639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5639
Kinderbijslag - Kinderen van wie het woonland niet BelgiŽ is - Overzicht - Fraude - Bilaterale akkoorden (5-9371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9371
Malafide uitzendkantoren - Schijnzelfstandigen - Sociale fraude - Controles (5-7515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7515
Meldpunt voor zwartwerk, bijstandsfraude, domiciliefraude en werkloosheidsfraude - Kritiek van de Liga van de Mensenrechten - Anonieme klachten (5-9343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9343
Meldpunten - Meldingen - Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Nederland (5-6093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6093
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-4071)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4071
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-4070)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4070
Nederland - Uitkeringsfraude - Digitale stofkam (5-5497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5497
Onderzoeken naar fraude en zwartwerk - Boek van professor Maus - Onderzoeksmethodologie - Resultaten (5-5661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5661
Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek - Controles - Gegevensuitwisseling (5-5740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5740
Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering (5-5185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5185
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Algemene bespreking
5-109
p. 25-32 5-109 p. 25-32 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag - Nota van de staatssecretaris - De heer Louis Ide wenst dat deze nota bij amendement wordt aangenomen
5-109
p. 25-31 5-109 p. 25-31 (PDF)
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8368
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Vierde Wereldforum over de transparantie en de uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden - Aanbevelingen voor BelgiŽ (5-5444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5444
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7584
Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten (5-4115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Broers aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4115
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8840
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn (5-5082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5082
Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving (5-10245)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10245
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Benoemingen (5-5998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5998
Sociale Fraude - Bestrijding - Informatie-doorstroming - Inspectiediensten - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Lokale overheden (5-5645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5645
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) - Computerprogramma - Nieuwe aanpak - Stand van zaken (5-5979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5979
Sociale fraude - Aantal dossiers - Regionale spreiding - Personeelsbezetting (5-8369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8369
Sociale fraude - Administratieve geldboeten - Inning (5-7116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7116
Sociale fraude - Bestrijding - Extra inspecteurs (5-6057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6057
Sociale fraude - Buitenlandse activa of vermogens - Plan van aanpak en cijfers - Nederland (5-7769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7769
Sociale fraude - Buitenlandse activa of vermogens - Plan van aanpak - Cijfers (5-6069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6069
Sociale fraude - Controles (5-6674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6674
Sociale fraude - Domicilieringen - Aantallen - Bestrijding (5-4768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4768
Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Evolutie (5-6027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6027
Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Stand van zaken 2012 (5-7859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7859
Sociale zekerheidsuitkeringen - Fraude met bisregisternummers - Stand van zaken (5-7771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7771
Spookfacturen - Nooit geleverde diensten of goederen - Omvang - Aanpak (5-6709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6709
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7079
Strijd tegen fiscale fraude en witwasserij - Cashbetaling - Consumptiegoederen - Beperking - 3000 euro - Communicatie - Controles - Sancties (5-11116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11116
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8158
Uitkeringsfraude - Bisregisternummers - Dimona - Verblijfsvergunning - Cijfers - Onterechte uitbetalingen - Recuperatie (5-5691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-5691
Uitkeringsfraude - Kadaster - Kruispuntbank van de ondernemingen - Databanken - Koppelingen (5-8813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8813
Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude (5-6076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6076
Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie (5-5078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5078
Uitkeringsfraude - Uitkeringen aan mensen die officieel niet bestaan - Nederland (5-6174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6174
Uitkeringsfraude - Valse C4-documenten - Nepbedrijven - Onterecht uitgekeerde bedragen - Recuperatie (5-5692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5692
Uitkeringsfraude - Valse C4-documenten - Recuperatie onterecht uitgekeerde bedragen - Verjaring (5-5689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5689
Uitkeringsfraude - Valse E301-formulieren - Internationale samenwerking - Cijfers - Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Recuperatie (5-5690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5690
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10852
Verenigingen zonder winstoogmerk - Controles van sociale en fiscale inspectiediensten - Overzicht (5-9361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9361
Verspreiding van corruptie naar het buitenland - Rapport van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Transparency International - Instrumenten in de strijd tegen de corruptie - Uitvoering (5-10114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw SaÔdi aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10114
Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken (5-9029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9029
Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission (5-10288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10288
Voortvluchtige veroordeelden - Sociale uitkering (5-6065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6065
Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes (5-6043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6043
Werkloze particulieren - Zwartwerkers - Gevolgen (5-9832)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9832
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10768
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogens-straffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Zie ook doc. 5-2405) (5-2406)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Verruiming van het beslag per equivalent - Hervorming van de verjaring van de straf van verbeurdverklaring - Afschaffing van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde verbeurdverklaring - Aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren van de FOD FinanciŽn - Optimalisatie van de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland - Zie ook doc. 5-2406) (5-2405)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het "una via"-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (Overleg tussen de fiscale administratie en het openbaar ministerie om de aanpak van fiscale fraude te coŲrdineren - Verhoging van de fiscale penale boetes - Opdecimes op fiscale boetes - Wijziging van het WIB 1992, van het BTW-Wetboek, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, van het Wetboek der Successierechten, van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen en van het Strafwetboek) (5-1592)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 37-43 5-68 p. 37-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van het derde lid van artikel 35 van de wet van 17 juni 2013 - Bekrachtiging van de bepalingen van hoofdstuk 5 van het KB van 12 september 2011 en van de bepalingen van hoofdstuk 2 van het KB van 24 januari 2012 [Regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen] : inwerkingtreding van de wetten van 15 juni 2006 en 13 augustus 2011) (5-2313)      
  Algemene bespreking
5-124
p. 33-37 5-124 p. 33-37 (PDF)
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8618
Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen (5-6034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6034
Zwartwerk - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Controles - 2012 (5-8563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8563
Zwartwerk in combinatie met een werkloosheidsuitkering - Vaststellingen - Fysieke controles - Maatregelen (5-7511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7511
de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule (5-10607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10607
de plicht van financiŽle instellingen om hun door hacking getroffen klanten te vergoeden (5-5772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5772
de strijd tegen sociale fraude op Europees vlak (5-10525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10525
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999