Auteurs- en sprekersregister betreffende "Crombez John" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Artikel 66.2 van het Reglement van de Senaat - Vraag om advies van de Raad van State : mondeling geformuleerd verzoek in de loop van de bespreking in plenaire vergadering      
  4-102
p. 12 4-102 p. 12 (PDF)
  4-102
p. 14 4-102 p. 14 (PDF)
  4-102
p. 15-16 4-102 p. 15-16 (PDF)
Bankregulering (en het draineren van cashgeld van BNP Paribas Fortis naar BNP Paribas Parijs) (4-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-117
p. 11-14 4-117 p. 11-14 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoemingsprocedure voor een nieuwe griffier van de Senaat - Selectieprocedure
4-119
p. 43-44 4-119 p. 43-44 (PDF)
  4-119
p. 44-47 4-119 p. 44-47 (PDF)
  4-119
p. 47-50 4-119 p. 47-50 (PDF)
De afspraken met GDF SUEZ (Juridische (on)geldigheid - Elektriciteit - Kernenergie - CREG) (4-983)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-101
p. 13-15 4-101 p. 13-15 (PDF)
De btw-verlaging voor de horeca (Timing - Invoeren van andere maatregelen - Scheppen van nieuwe jobs - Bestrijding van fiscale en sociale fraude) (4-1235)      
  Vraag om uitleg van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 22-23 4-98 p. 22-23 (PDF)
De budgettaire aanrekening van de aankoop van het gebouwencomplex 'Forum' voor het Parlement (Begroting Kamer van volksvertegenwoordigers) (4-1032)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Guy Vanhengel, vice-eerste minister en minister van Begroting
4-108
p. 32-33 4-108 p. 32-33 (PDF)
De fiscale ontvangsten (4-939)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-94
p. 9-11 4-94 p. 9-11 (PDF)
De kosten van de hospitalisatieverzekeringen (Hoge premies - Oudere verzekerden) (4-1093)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-112
p. 8-9 4-112 p. 8-9 (PDF)
De premieverhoging van de hospitalisatieverzekering door DKV (4-1017)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-107
p. 15-16 4-107 p. 15-16 (PDF)
De premieverhogingen voor de hospitalisatieverzekeringen (Koppeling aan medische index) (4-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-110
p. 10-13 4-110 p. 10-13 (PDF)
De rol van de overheidsbestuurders in de Belgische banken (Onafhankelijkheid - Belangenconflicten) (4-1184)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-117
p. 9-11 4-117 p. 9-11 (PDF)
De sanctiecommissie van de raad voor toezicht van de CBFA (Werking - Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen) (4-1233)      
  Vraag om uitleg van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 17-21 4-98 p. 17-21 (PDF)
De wet betreffende de (roerende) inkomsten van de auteurs (Uitblijven van circulaire met verduidelijkingen) (4-1234)      
  Vraag om uitleg van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 21 4-98 p. 21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  de heer John Crombez, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Het gebruik van middelen en materieel bij Defensie (Keuze voor een A330-vliegtuig om bepaalde verplaatsingen te maken) (4-975)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Pieter De Crem, minister van Justitie
4-99
p. 47-50 4-99 p. 47-50 (PDF)
Het jongste rapport van het Internationaal Monetair Fonds (over de begrotingstekorten en de gevolgen ervan voor de overheidsschuld) (4-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-116
p. 24-26 4-116 p. 24-26 (PDF)
Het rapport van het Rekenhof over de begroting 2008 (Vaststelling dat begrotingstekort niet aan de crisis te wijten is) (4-1004)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Guy Vanhengel, vice-eerste minister en minister van Begroting
4-103
p. 10-12 4-103 p. 10-12 (PDF)
Het vrijwillig instappen van de gemeenten in een brandweerzone (FinanciŽle implicaties) (4-1432)      
  Vraag om uitleg van de heer John Crombez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 62-63 4-112 p. 62-63 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 23 4-99 p. 23 (PDF)
Militaire vliegtuigen - Gebruik - Kostprijs - Besparingen (4-6321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Crombez aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6321
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Amendement nr 1 van de heer John Crombez
4-1552/2
p. 1-2 4-1552/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer John Crombez
   Regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt)
4-1552/2
p. 5-7 4-1552/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer John Crombez
   Wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt en tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales
4-1552/2
p. 7-25 4-1552/2 p. 7-25 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer John Crombez
4-1552/2
p. 25 4-1552/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer John Crombez
   Fiscale vrijstelling van meerwaarden op aandelen
4-1552/2
p. 2 4-1552/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer John Crombez
   Fiscale aftrek voor risicokapitaal : uitsluiting van kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen
4-1552/2
p. 2 4-1552/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer John Crombez
   Fiscale aftrek voor risicokapitaal - Vermeerdering van het eigen vermogen
4-1552/2
p. 3 4-1552/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer John Crombez
4-1552/2
p. 3 4-1552/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer John Crombez
4-1552/2
p. 4 4-1552/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer John Crombez
   De repartitiebijdrage t.l.v. de nucleaire exploitanten vormt geen aftrekbare kosten in de vennootschapsbelasting
4-1552/2
p. 4 4-1552/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer John Crombez
   Boetes vanwege de Commissie voor de nucleaire provisies
4-1552/2
p. 4 4-1552/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 12 van de heer John Crombez
   Fonds voor de bevordering en de ondersteuning van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen
4-1552/2
p. 4-5 4-1552/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Procedť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Amendement nr 1 van de heren Johan Vande Lanotte en John Crombez
4-1531/2
p. 1-2 4-1531/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie over de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid (4-1750)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte en John Crombez
4-1750/1
p. 1-4 4-1750/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Stemming en stemverklaring van de heer John Crombez
4-96
p. 60 4-96 p. 60 (PDF)
  4-96
p. 86-87 4-96 p. 86-87 (PDF)
Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Vervanging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Informatie van de markt - Prijsaanduiding - Benaming, samenstelling en etikettering van producten - Aanduiding van hoeveelheid - Vergelijkende reclame - Promoties inzake prijzen - Uitverkopen - Opruimingen of solden - Overeenkomsten met consumenten - Overeenkomsten op afstand - Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming - Openbare verkoop - Gezamelijk aanbod - Onrechtmatige bedingen - Bestelbon - Verlenging van dienstovereenkomsten - Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken - Ongewenste communicaties - Verkoop met verlies - Bewijsregeling - Collectieve consumentenovereenkomsten - Vordering tot staking - Procedures inzake benamingen van oorsprong - Waarschuwingsprocedure - Strafsancties - Opsporing en vaststelling van inbreuken - Zie ook doc. nr 4-1658) (4-1657)      
  Amendementen nrs 1 tot 26 van de heer John Crombez
4-1657/2
p. 1-10 4-1657/2 p. 1-10 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-116
p. 44-68 4-116 p. 44-68 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (4-1469)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 72 4-99 p. 72 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (waarvan de financiŽle situatie ernstig bedreigd is - Overdracht van vermogensbestanddelen van de financiŽle instelling of van door haar uitgegeven effecten - Betere bescherming van de houders van gedeponeerde effecten - Zie ook doc. 4-1726 en 4-1727) (4-1725)      
  Stemming en stemverklaring van de heer John Crombez
4-121
p. 42 4-121 p. 42 (PDF)
  4-121
p. 49 4-121 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/46/EG - Oprichting remuneratiecomitť) (4-1659)      
  Amendementen nrs 17 tot 27 van de heer John Crombez
4-1659/2
p. 11-23 4-1659/2 p. 11-23 (PDF)
  Algemene bespreking
4-116
p. 68-70 4-116 p. 68-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 en 8 van de heer John Crombez
4-1412/2
p. 1-4 4-1412/2 p. 1-4 (PDF)
  4-1412/2
p. 5 4-1412/2 p. 5 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren John Crombez en Hugo Vandenberghe
4-101
p. 40 4-101 p. 40 (PDF)
  4-101
p. 69 4-101 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven (4-1655)      
  Amendement nr 1 van de heer John Crombez
4-1655/2
p. 1-2 4-1655/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-118
p. 4-11 4-118 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Omzetting richtlijn 2008/48/EG - Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van reclame met kostenvermelding, precontractuele informatie, contractuele informatie, jaarlijks kostenpercentage, vervroegde terugbetaling en herroepingsrecht - Aanpassing van de wet aan de evolutie van het consumentenkrediet - Wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren - Consumentenkredietovereenkomst) (4-1765)      
  Stemming en stemverklaring van de heer John Crombez
4-121
p. 44 4-121 p. 44 (PDF)
  4-121
p. 51 4-121 p. 51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen (Hervorming van de toezichtsarchitectuur voor de financiŽle sector naar aanleiding van de financiŽle crisis - Oprichting Comitť voor systeemrisico's en systeemrelevante financiŽle instellingen (CSRSFI) - Invoering "Twin-Peaks" model voor het toezicht - Overdracht van bevoegdheden van het CBFA en CSRSFI naar de NBB - Prudentieel toezicht door NBB - CBFA zal toezien op de naleving van de gedragsregels, inschrijving van de tussenpersonen, informatieverstrekking bij marktverrichtingen - Autonome sanctiecommissie bij het CBFA - Consumentenbescherming en -informatie - Toekenning bevoegdheden aan de Koning - Zie ook doc. 4-1725 en 4-1726) (4-1727)      
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer John Crombez
4-1727/2
p. 1-17 4-1727/2 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (Anticrisismaatregel - Uitgifte van de leningen door het Toekomstfonds - Financiering van strategische investeringen door het Toekomstfonds - Van roerende voorheffing vrijgestelde intresten - Staatswaarborg) (4-1462)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte en John Crombez
4-1462/1
p. 1-7 4-1462/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (Etisch beleggen) (4-723)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer John Crombez
4-723/2
p. 1-3 4-723/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Aangifte van mandaten door de kabinetsleden) (4-1615)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Patrik Vankrunkelsven en John Crombez en mevrouw Helga Stevens
4-1615/1
p. 1-2 4-1615/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende aanpassing van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting (Afschaffing van de vrijstelling van speculatieve winsten - Speculatieve meerwaardebelasting - Toewijzing van inkomsten uit de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid - Vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen van werknemers en zelfstandigen - Aanvulling artikel 66 programmawet 2 januari 2001) (4-1476)      
  Voorstel van de heer John Crombez c.s.
4-1476/1
p. 1-5 4-1476/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, met betrekking tot handel met voorkennis (4-1786)      
  Voorstel van de heer John Crombez
4-1786/1
p. 1-6 4-1786/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, ter vergrendeling van de spaarbanken via een "Plan ter splitsing" (Plan dat aangeeft hoe de bank kan worden ontmanteld en gesplitst in haar deelentiteiten - Onderscheid tussen depositobank en handelsbank - Bankcontrole) (4-1480)      
  Voorstel van de heren John Crombez en Johan Vande Lanotte c.s.
4-1480/1
p. 1-5 4-1480/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen gehuwden/wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden - Tijdelijke werkloosheid - Wijziging artikelen 147, 150 en 151 WIB1992) (4-1450)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 72 4-99 p. 72 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 72 4-99 p. 72 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999