Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dedecker Jean-Marie" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bezoek aan Marc Dutroux in de gevangenis te Aarlen vergezeld door een journalist van VTM      
  Persoonlijk feit van de heer Dedecker
2-174
p. 33-34 2-174 p. 33-34 (PDF)
De Koninklijke Belgische Voetbalbond (Statuut voetbalclubs - Schulden - Aansprakelijkheid) (2-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 26-27 2-190 p. 26-27 (PDF)
De advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten (Ereloonstaten van de advokaten) (2-1069)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 18-19 2-223 p. 18-19 (PDF)
De afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad (On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1122)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De belasting op minderwaarden op aandelen (Aandelenopties - Neergang van de financiŽle markten) (2-1291)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-279
p. 12-13 2-279 p. 12-13 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De budgettaire norm voor de Westkustzone (Bestrijding van de kust- en grenszonecriminaliteit) (2-675)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 12-13 2-134 p. 12-13 (PDF)
De hervorming van het Belgisch Staatsblad (Afschaffing van de gedrukte versie - On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De informatie met betrekking tot de eigendomsstructuur van de bouwgronden in Vlaanderen (Beschikbare bouwgronden - Lijst van artikelen uit de kadastrale leggers houdende bouwgrond) (2-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 14-15 2-211 p. 14-15 (PDF)
De kosten van de opruiming van olieresten op de Belgische stranden (FinanciŽle gevolgen van de ramp van de Tricolor - Vergoeding van de gemeenten voor de olieopruiming en de verzameling van de met olie besmeurde vogels) (2-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-267
p. 24-26 2-267 p. 24-26 (PDF)
De mensenrechten in MoldaviŽ (Persvrijheid - Netwerken van mensenhandel naar BelgiŽ) (2-1093)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 8-9 2-237 p. 8-9 (PDF)
De ministeriŽle omzendbrief van 4 januari 2001 inzake de kansspelen (Aanpassing door de omzendbrief van 31 januari 2001) (2-482)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 28-29 2-92 p. 28-29 (PDF)
De modernisering van de hypotheekkantoren (Informatisering) (2-424)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-87
p. 9-10 2-87 p. 9-10 (PDF)
De nationale erkenning van de oud-strijders uit de oorlog in Korea tussen 1950 en 1955 (2-1248)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 18-19 2-271 p. 18-19 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De onbemande camera's (Garantie voor een continue werking van het systeem) (2-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-87
p. 7-9 2-87 p. 7-9 (PDF)
De overtredingen van de vigerende arbeidswetgeving in de sport (Bestrijding van de mensenhandel - Misbruiken in de sport, in het bijzonder in de voetbal - Controle in Waalse clubs) (2-587)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-108
p. 17-18 2-108 p. 17-18 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De reclame voor schadelijke producten (Verslavende producten - Jongeren) (2-1147)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-247
p. 29-31 2-247 p. 29-31 (PDF)
De sociale rechten van personeelsleden van de overheidssector die wegens ongewettigde afwezigheid ontslagen worden (Recht op ZIV-uitkeringen en werkloosheidsvergoeding - Terugwerkende kracht) (2-187)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-37
p. 9-11 2-37 p. 9-11 (PDF)
De structuurenquÍte 2000 (Voortdurende sollicitatie van kleine handelszaken om formulieren in te vullen versus administratieve vereenvoudiging) (2-727)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-155
p. 23-24 2-155 p. 23-24 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de Krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Gevarenpremies voor duikers-ontmijners - Onrechtmatige uitbetaling - Gerechtelijk onderzoek) (2-52)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 17 2-15 p. 17 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Duikers-ontmijners van de zeemacht) (2-762)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-161
p. 13-14 2-161 p. 13-14 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Premie voor de duikers-ontmijners van de zeemacht) (2-437)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-88
p. 18-19 2-88 p. 18-19 (PDF)
De vrijstelling van accijnzen voor biodiesel (Procťdť ontwikkeld door een onderneming uit Brugge - Competitieve prijzen - Fiscale maatregelen) (2-1290)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-279
p. 11-12 2-279 p. 11-12 (PDF)
De vzw WSKlum (tot aanmoediging van het beoefenen van de watersport bij militairen - NV Yachting services en BVBA MCM, gesteund door het ministerie van Landsverdediging - Concurrentie met de privť-sector) (2-777)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-162
p. 6-7 2-162 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Dedecker, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het fiscaal kenteken op kansspelen (Uitbating toestellen type slots in inrichtingen klasse II en III) (2-488)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-94
p. 13-14 2-94 p. 13-14 (PDF)
Het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-84
p. 31-32 2-84 p. 31-32 (PDF)
Het hardhandig optreden van de politie in het Lappersfortbos (tegen journalisten - Vrije nieuwsgaring - Betoging voor het behoud van het Lappersfortbos in Brugge) (2-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 20-21 2-235 p. 20-21 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het leenrecht ("Symbolische" dagvaarding van een openbare bibliotheek teneinde het uitlenen van bepaalde werken zonder toestemming van auteurs en zonder leenvergoeding te laten stopzetten - Klacht bij de Europese Commissie) (2-1225)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 34-36 2-265 p. 34-36 (PDF)
Het uitlenen van voetbalspelers en de wetgeving inzake de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers (Uitlenen van uitzendkrachten met overdracht van gezag) (2-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-112
p. 11-12 2-112 p. 11-12 (PDF)
Mensenhandel in de sport (Vermeende mensenhandel in het voetbal : verslag van hoorzittingen en aanbevelingen) (2-1132)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" aan de commissie Binnenlandse zaken en Administratieve Aangelegenheden uitgebracht door de heren Dedecker en Lozie
2-1132/1
p. 1-85 2-1132/1 p. 1-85 (PDF)
  Verslag van de heren Dedecker en Lozie
2-1132/2
p. 1-7 2-1132/2 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
2-234
p. 5-6 2-234 p. 5-6 (PDF)
Nog niet verkavelde terreinen die door het gewestplan worden bestemd als woonuitbreidingsgebied (WUG-gebied) - Berekening van het kadastraal inkomen (2-2186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3118 2-57 p. 3118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3495-3496 2-62 p. 3495-3496 (PDF)
Stalking via het Internet (Ongewenste commerciŽle e-mails - Hacking of verspreiden van virussen - Inschakeling van nieuwe technologieŽn in de bestrijding van de misdadigheid, naar het voorbeeld van Nederland) (2-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 26-27 2-164 p. 26-27 (PDF)
Uitzonderlijke transporten - Regeling (2-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1730 2-36 p. 1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1827 2-37 p. 1827 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat (Omzetting van een schriftelijke vraag in een vraag om uitleg bij overschrijding van de antwoordtermijn) (2-330)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Dedecker
2-330/1
p. 1-2 2-330/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1009) (2-1010)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1010/1
p. 1-3 2-1010/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven (2-500)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-500/1
p. 1-3 2-500/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport (Problematiek van de transfers van voetbalspelers) (2-806)      
  Voorstel van de heer Dedecker c.s.
2-806/1
p. 1-2 2-806/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1008/1
p. 1-4 2-1008/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993 (2-377)      
  Verslag van de heren Dedecker en Maertens
2-377/2
p. 1-5 2-377/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Belgische regering en de Macedonische regering, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 oktober 1998 (2-1182)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1182/2
p. 1-2 2-1182/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Gabon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 mei 1998 (2-593)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-593/2
p. 1-2 2-593/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-674/2
p. 1-2 2-674/2 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Dedecker
2-674/3
p. 1-5 2-674/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten, ondertekend te Brussel op 3 december 2001 (2-1386)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1386/2
p. 1-2 2-1386/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 (2-894)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-894/2
p. 1-2 2-894/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Litouwen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 november 1998 (2-1271)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1271/2
p. 1-2 2-1271/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IndonesiŽ tot het vermijden van de dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, gedaan te Jakarta op 16 september 1997 (2-684)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-684/2
p. 1-2 2-684/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek SloveniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2-707)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-707/2
p. 1-2 2-707/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer en met Bijlage A, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997 (2-665)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-665/2
p. 1-2 2-665/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 (2-594)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-594/2
p. 1-2 2-594/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2-675)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-675/2
p. 1-2 2-675/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-164
p. 40-41 2-164 p. 40-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 (2-643)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-643/2
p. 1-4 2-643/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002 (2-1443)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1443/2
p. 1-2 2-1443/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969 (Inkomsten uit buitengaatse werkzaamheden in verband met de exploratie of exploitatie van koolwaterstoffen) (2-1285)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1285/2
p. 1-2 2-1285/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (Hongarije) (2-656)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-656/2
p. 1-2 2-656/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1485/2
p. 1 2-1485/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het Proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995 (2-708)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-708/2
p. 1-2 2-708/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geÔnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 (2-1114)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1114/2
p. 1-3 2-1114/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000 (2-1466)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1466/2
p. 1-2 2-1466/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000 (2-1021)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1021/2
p. 1-2 2-1021/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1999, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 13 april 1999 (2-685)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-685/2
p. 1-3 2-685/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te GenŤve op 22 september 1995 (2-824)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-824/2
p. 1-3 2-824/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-798/3
p. 1-10 2-798/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (Nieuwe, afzonderlijke regeling voor de zeevisserij) (2-1581)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1581/2
p. 1-3 2-1581/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1475/3
p. 1-51 2-1475/3 p. 1-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1474/2
p. 1 2-1474/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Amendement nr 11 van de heer Dedecker c.s.
2-833/2
p. 6 2-833/2 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie (Dotaties) (2-1066)      
  Voorstel van de heer Dedecker c.s.
2-1066/1
p. 1-6 2-1066/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van de betaalde sportbeoefenaar (Sociale zekerheid) (2-462)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-462/1
p. 1-8 2-462/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van art. 31 WIB 1992 [Ontslagvergoeding], van art. 87 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen [Primaire ongeschiktheidsuitkering], van art. 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, van artt. 81 en 104 Gerechtelijk Wetboek [samenstelling Arbeidsgerechten] en van art. 20 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) (2-1287)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1287/1
p. 1-52 2-1287/1 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe, Malmendier en Dedecker
2-409/2
p. 1-2 2-409/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Amendement nr 1 van de heer Dedecker
2-1350/2
p. 1 2-1350/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104, 10į, en een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor sportbeoefening (Lidmaatschap van door de gemeenschappen erkende sportverenigingen) (2-1144)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-1144/1
p. 1-7 2-1144/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dedecker
2-1144/2
p. 1-2 2-1144/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dedecker
2-1144/3
p. 1 2-1144/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een minimumsalaris voor niet-Europese sportbeoefenaars en trainers (Bestrijding van misbruiken in de sport die dikwijls leiden tot mensenhandel) (2-1609)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-1609/1
p. 1-4 2-1609/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1010) (2-1009)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1009/1
p. 1-12 2-1009/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (Sociaal statuut van personen die in statutair verband gewerkt hebben en door eenzijdige verbreking of niet-verlenging van dit statuut deze bescherming niet meer genieten) (2-980)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-980/1
p. 1-2 2-980/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieŽn binnenhuiswerken) (2-124)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-124/2
p. 1 2-124/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Amendement nį 3 van de heer Dedecker c.s.
2-895/4
p. 2 2-895/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dedecker c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-895/7
p. 1 2-895/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen (2-1524)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1524/1
p. 1-8 2-1524/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Verslag van de heren Dedecker en Destexhe
2-1336/3
p. 1-19 2-1336/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Verminderd kijk- en luistergeld) (2-325)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Dedecker
2-325/1
p. 1-4 2-325/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Amendementen nrs 44 tot 56 van de heren Dedecker en Van Quickenborne
2-704/7
p. 1-13 2-704/7 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de gerechtskosten betreft (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (2-634)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-634/1
p. 1-4 2-634/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-129/2
p. 1 2-129/2 p. 1 (PDF)
Zonnecentra - Inwerkingtreding nieuwe wet - Exploitatievoorwaarden - Uitstel (2-233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 282 2-8 p. 282 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 418-419 2-10 p. 418-419 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999