S. 2-674 Dossierfiche K. 50-1260

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999
Regering G. Verhofstadt I  

erkenning van diploma's
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid
Denemarken
Åland
beginsel van wederzijdse erkenning
vrij verkeer van personen
ratificatie van een overeenkomst
zelfstandig beroep
vrij verrichten van diensten
verblijfsrecht
Zwitserland
Europese Unie
vrij verkeer van werknemers
harmonisatie van de sociale zekerheid
grensarbeider
communautaire verworvenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-674/1 2-674/1 (PDF) Wetsontwerp 26/2/2001
2-674/2 2-674/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2001
2-674/3 2-674/3 (PDF) Aanvullend verslag 10/5/2001
K. 50-1260/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/5/2001
K. 50-1260/2 Verslag namens de commissie 18/7/2001
K. 50-1260/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2001   Indiening Doc. 2-674/1 2-674/1 (PDF)
26/2/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/5/2001   Inschrijving op agenda
17/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
17/5/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
17/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-12/o4) Hand. 2-114 Hand. 2-114 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2001   Verzending naar commissie
29/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Uitgesteld
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Uitgesteld
19/4/2001   Inschrijving op agenda
19/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
19/4/2001   Bespreking
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2001   Aanneming zonder amendering
19/4/2001   Tekst aangenomen
19/4/2001   Vertrouwen rapporteur
3/5/2001   Terugzending naar commissie
10/5/2001   Inschrijving op agenda
10/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
10/5/2001   Bespreking
10/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
10/5/2001   Aanneming zonder amendering
10/5/2001   Vertrouwen rapporteur
10/5/2001   Gedachtewisseling
  [K2] Behandeling door Kamer
17/5/2001   Overzending Doc. K. 50-1260/1
18/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1260/2
19/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 158, p. 29
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o4)
Integraal verslag nr. 158, p. 48-49
Doc. K. 50-1260/3
19/7/2001   Aanneming zonder amendering
19/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2002   Bekendmaking (41047-41100)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001, 17/5/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/5/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/2002 17/9/2002 , blz 41047-41100

Kruispuntbank van de wetgeving