S. 2-806 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport
Jean-Marie Dedecker    Fatma Pehlivan    Frans Lozie    Paul Wille   

mensenhandel
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
minimumloon
beroepssport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-806/1 2-806/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Indiening Doc. 2-806/1 2-806/1 (PDF)
5/7/2001   Inoverwegingneming
5/7/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving