Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dedecker Jean-Marie" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandelenopties - Arbeids- en sociaalrechtelijke aspecten (Fiscaal regime van de wet van 26 maart 1999 - Verschuldigbaarheid van sociale-zekerheidsbijdragen - Gevolgen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding) (3-1214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1392 3-23 p. 1392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2179-2182 3-31 p. 2179-2182 (PDF)
Aandelenopties - Arbeids- en sociaalrechtelijke aspecten (Fiscaal regime van de wet van 26 maart 1999 - Verschuldigbaarheid van socialezekerheidsbijdragen - Gevolgen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding) (3-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1386 3-23 p. 1386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1528-1529 3-25 p. 1528-1529 (PDF)
Aardgas - Nieuwe binneninstallaties en nieuwe onderdelen van binneninstallaties - Normen - Publicatie in het Belgisch Staatsblad (3-966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1166 3-19 p. 1166 (PDF)
Bezoek aan Marc Dutroux in de gevangenis te Aarlen vergezeld door een journalist van VTM      
  Persoonlijk feit van de heer Dedecker
2-174
p. 33-34 2-174 p. 33-34 (PDF)
Bijzondere veldwachters - Optreden inzake stroperij - Uitwisseling van gegevens met de federale politie (o.a. wat betreft nummerplaten) (3-5195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7137-7138 3-70 p. 7137-7138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8023-8025 3-75 p. 8023-8025 (PDF)
Corporate Governance Code - Publicatieverrichtingen (Algemene vergadering - Administratieve vereenvoudiging) (3-2413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3145-3146 3-40 p. 3145-3146 (PDF)
De Koninklijke Belgische Voetbalbond (Statuut voetbalclubs - Schulden - Aansprakelijkheid) (2-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 26-27 2-190 p. 26-27 (PDF)
De aangekondigde initiatieven tegen het roken ("Reglementitis" in ons land - Invloed van passief rokers op de gezondheid) (3-109)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-41
p. 112-118 3-41 p. 112-118 (PDF)
De actie "Internet voor Iedereen" (Doelgroep ? - Hoge prijs voor een internetaansluiting - Winstmarges van de detailhandel - Doeltreffendheid van de actie) (3-1213)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-175
p. 26-28 3-175 p. 26-28 (PDF)
De advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten (Ereloonstaten van de advokaten) (2-1069)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 18-19 2-223 p. 18-19 (PDF)
De afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad (On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1122)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De beknotting van de persvrijheid door de houding van Z.K.H. Prins Laurent jegens de media tijdens publieke optredens (3-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-47
p. 13-16 3-47 p. 13-16 (PDF)
De belasting op minderwaarden op aandelen (Aandelenopties - Neergang van de financiële markten) (2-1291)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
2-279
p. 12-13 2-279 p. 12-13 (PDF)
De bestrijding van de uitkeringsfraude (3-1099)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-160
p. 23-25 3-160 p. 23-25 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De bilaterale verdragen inzake de sociale zekerheid (Verdragen met niet-EU-landen - Controle op fraude) (3-63)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-21
p. 27-28 3-21 p. 27-28 (PDF)
De budgettaire norm voor de Westkustzone (Bestrijding van de kust- en grenszonecriminaliteit) (2-675)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 12-13 2-134 p. 12-13 (PDF)
De dreigende verzegeling van het justitiepaleis van Doornik (Rampzalige situatie van het gebouw op het vlak van hygiënische omstandigheden, veiligheid van personeel en bezoekers en brandbeveiliging) (3-673)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-110
p. 85-86 3-110 p. 85-86 (PDF)
De effecten van een strengere verkeerswet en hogere verkeersboeten (3-414)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-81
p. 17-19 3-81 p. 17-19 (PDF)
De forfaitaire bepaling van het aantal privé-kilometers voor belastingplichtigen die over een dienstwagen beschikken (3-115)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
3-31
p. 21-22 3-31 p. 21-22 (PDF)
De goedkeuring door de Arabisch-Europese Liga van de terroristische aanslagen in Turkije (Istanbul eind november - Houding van moslimextremisten - Maatregelen i.v.m. het antiterrorisme) (3-114)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 7-8 3-31 p. 7-8 (PDF)
De herschikking van de Bel-20 door Euronext (Index van beursgenoteerde Belgische aandelen) (3-511)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-91
p. 6-8 3-91 p. 6-8 (PDF)
De hervorming van het Belgisch Staatsblad (Afschaffing van de gedrukte versie - On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De informatie met betrekking tot de eigendomsstructuur van de bouwgronden in Vlaanderen (Beschikbare bouwgronden - Lijst van artikelen uit de kadastrale leggers houdende bouwgrond) (2-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
2-211
p. 14-15 2-211 p. 14-15 (PDF)
De inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie (Vrij verkeer van werknemers - Bescherming van de arbeidsmarkt - Overgangsperiode - Uiteenlopende houding Lidstaten - Vrijwaringsclausule - Oost-Europese wernemers) (3-77)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-28
p. 51-54 3-28 p. 51-54 (PDF)
De internationale rol van sport, de Olympische Spelen en de veiligheid (3-485)      
  Verslag van de heer Dedecker
   Hoorzitting met Baron Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC)
3-485/1
p. 1-14 3-485/1 p. 1-14 (PDF)
De invoering van de sport- en cultuurcheques (3-823)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 17-18 3-131 p. 17-18 (PDF)
De juridische kwalificatie van het versieren van flitspalen (Ludiek protest versus vernieling) (3-240)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 19-21 3-46 p. 19-21 (PDF)
De kosten van de opruiming van olieresten op de Belgische stranden (Financiële gevolgen van de ramp van de Tricolor - Vergoeding van de gemeenten voor de olieopruiming en de verzameling van de met olie besmeurde vogels) (2-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-267
p. 24-26 2-267 p. 24-26 (PDF)
De limitatieve lijst van producten die in vleeswinkels verkocht mogen worden (en in viswinkels) (3-721)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-118
p. 32-33 3-118 p. 32-33 (PDF)
De meerderheid van onze agendapunten zijn resoluties, terwijl de Senaat een wetgevende vergadering is . Dat is een verschuiving van de opdracht      
  3-99
p. 49-50 3-99 p. 49-50 (PDF)
De mensenrechten in Moldavië (Persvrijheid - Netwerken van mensenhandel naar België) (2-1093)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 8-9 2-237 p. 8-9 (PDF)
De ministeriële omzendbrief van 4 januari 2001 inzake de kansspelen (Aanpassing door de omzendbrief van 31 januari 2001) (2-482)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 28-29 2-92 p. 28-29 (PDF)
De modernisering van de hypotheekkantoren (Informatisering) (2-424)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
2-87
p. 9-10 2-87 p. 9-10 (PDF)
De nationale erkenning van de oud-strijders uit de oorlog in Korea tussen 1950 en 1955 (2-1248)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 18-19 2-271 p. 18-19 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De onaanvaardbare ongelijke toepassing van de verkeersboetewet (Discrepantie tussen Vlaanderen en Wallonië - Vervolgingsbeleid - Seponeringsbeleid) (3-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 27-30 3-61 p. 27-30 (PDF)
De onbemande camera's (Garantie voor een continue werking van het systeem) (2-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-87
p. 7-9 2-87 p. 7-9 (PDF)
De onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen voor overtredingen die door het koninklijk besluit van 26 april 2004 werden heraangewezen van de categorie van de zware overtredingen van de eerste graad naar de categorie van de gewone overtredingen (Verkeersovertredingen) (3-322)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-60
p. 15-16 3-60 p. 15-16 (PDF)
De openbare verkopen van Defensie (Verkoop van overtollig materieel, in het bijzonder aan jeugdbewegingen - Reactie van zelfstandige handelaars) (3-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 13-15 3-51 p. 13-15 (PDF)
De overtredingen van de vigerende arbeidswetgeving in de sport (Bestrijding van de mensenhandel - Misbruiken in de sport, in het bijzonder in de voetbal - Controle in Waalse clubs) (2-587)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-108
p. 17-18 2-108 p. 17-18 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Bespreking
3-112
p. 27-42 3-112 p. 27-42 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De reclame voor schadelijke producten (Verslavende producten - Jongeren) (2-1147)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-247
p. 29-31 2-247 p. 29-31 (PDF)
De regeling inzake takel- en stallingskosten (Wegslepen van geparkeerde voertuigen) (3-362)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-66
p. 7-8 3-66 p. 7-8 (PDF)
De registratie van verkeersongevallen en de bekendmaking van de statistieken ter zake (3-343)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-64
p. 6-8 3-64 p. 6-8 (PDF)
De sociale rechten van personeelsleden van de overheidssector die wegens ongewettigde afwezigheid ontslagen worden (Recht op ZIV-uitkeringen en werkloosheidsvergoeding - Terugwerkende kracht) (2-187)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-37
p. 9-11 2-37 p. 9-11 (PDF)
De structuurenquête 2000 (Voortdurende sollicitatie van kleine handelszaken om formulieren in te vullen versus administratieve vereenvoudiging) (2-727)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-155
p. 23-24 2-155 p. 23-24 (PDF)
De studie inzake de haalbaarheid van een beleid, naar Nederlands model, dat een inburgeringstraject met taallessen in het land van herkomst als voorwaarde stelt voor het bekomen van het recht van verblijf in België (3-88)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-28
p. 12-13 3-28 p. 12-13 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de Krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Gevarenpremies voor duikers-ontmijners - Onrechtmatige uitbetaling - Gerechtelijk onderzoek) (2-52)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 17 2-15 p. 17 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Duikers-ontmijners van de zeemacht) (2-762)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-161
p. 13-14 2-161 p. 13-14 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Premie voor de duikers-ontmijners van de zeemacht) (2-437)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-88
p. 18-19 2-88 p. 18-19 (PDF)
De vergoedingen die worden toegekend aan ZKH Prins Filip voor het voorzitten van gemeenschappelijke handelsmissies georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel (3-136)      
  Regeling van werkzaamheden
3-35
p. 14 3-35 p. 14 (PDF)
  3-35
p. 30 3-35 p. 30 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 26-27 3-36 p. 26-27 (PDF)
De vergoedingsregeling voor deelname aan gezamenlijke handelsmissies door personeel en leden van de raad van bestuur van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel en de regeling van het toezicht en de controle over dit agentschap (door regeringscommissarissen - Vergoedingen toegekend aan ZKH Prins Filip) (3-156)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-38
p. 27-29 3-38 p. 27-29 (PDF)
De voorstellen van de Commissie van Consumentenveiligheid om de uitbating van zonnecentra en het gebruik van zonnebanken te regelen (3-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-97
p. 56 3-97 p. 56 (PDF)
De vrijstelling van accijnzen voor biodiesel (Procédé ontwikkeld door een onderneming uit Brugge - Competitieve prijzen - Fiscale maatregelen) (2-1290)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
2-279
p. 11-12 2-279 p. 11-12 (PDF)
De vzw WSKlum (tot aanmoediging van het beoefenen van de watersport bij militairen - NV Yachting services en BVBA MCM, gesteund door het ministerie van Landsverdediging - Concurrentie met de privé-sector) (2-777)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-162
p. 6-7 2-162 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Dedecker, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
3-76
p. 5 3-76 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Dedecker, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Dedecker, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een aantal actuele thema's in het federaal verkeersbeleid (Investering in onbemande camera's - Verdeling van de ontvangsten van de penale geldboeten - Variabele snelheden - Timers op flitspalen - Zwarte punten - Inhaalverbod voor vrachtwagens bij regen - Oranjelicht - Synchronisatie van de verkeerslichten) (3-104)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-39
p. 45-52 3-39 p. 45-52 (PDF)
Europese Unie - Vrij verkeer en verblijf voor gehuwden van hetzelfde geslacht (Enkel Nederland en België erkennen het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht) (3-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Simonet, Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 185-187 3-2 p. 185-187 (PDF)
FOD Financiën - Administratief Centrum van Oostende en Financiecentrum van Nieuwpoort - Sluiting van bedrijfsrestaurants (3-1869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2415 3-34 p. 2415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2801-2802 3-37 p. 2801-2802 (PDF)
Fietsonderdelen - Kwaliteits- en veiligheidsnormen - Invoering (3-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 880-881 3-13 p. 880-881 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Europese richtlijn 2000/35/EG en wet van 2 augustus 2002 - Gevolgen (3-606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 630-631 3-10 p. 630-631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 740-741 3-12 p. 740-741 (PDF)
Het ADHD-syndroom (Hyperkinetisch syndroom bij kinderen - Prijsstijging van Rilatine - Terugbetaling - Verhoogde kinderbijslag) (3-127)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-38
p. 34-35 3-38 p. 34-35 (PDF)
Het Zeevissersfonds (Duurzame ontwikkeling in de zeevisserij - Financiering van de slopingspremie) (3-1034)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-153
p. 24-26 3-153 p. 24-26 (PDF)
Het begrip "zelfde technische bedrijfseenheid" in artikel 117, § 2, van de programmawet van 30 december 1988 (Plus-één-plan - Tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen bij vervanging van een werknemer) (3-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-44
p. 11-13 3-44 p. 11-13 (PDF)
Het beroep dat werd ingesteld door de Staat tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de zaak van het luchtvaartongeval waarbij een Mirage-5 en een burgertoestel betrokken waren op 25 juni 1986 (3-282)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
3-52
p. 17-19 3-52 p. 17-19 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het fiscaal kenteken op kansspelen (Uitbating toestellen type slots in inrichtingen klasse II en III) (2-488)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
2-94
p. 13-14 2-94 p. 13-14 (PDF)
Het gebruik van marine-infrastructuur voor risicovolle duikactiviteiten door een vereniging uit Nijvel (Mijnenveger) (3-313)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-57
p. 14-15 3-57 p. 14-15 (PDF)
Het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-84
p. 31-32 2-84 p. 31-32 (PDF)
Het hardhandig optreden van de politie in het Lappersfortbos (tegen journalisten - Vrije nieuwsgaring - Betoging voor het behoud van het Lappersfortbos in Brugge) (2-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 20-21 2-235 p. 20-21 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het inwinnen en verwerken van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot personen, op grond van een redelijk vermoeden van strafbare feiten die worden of zouden worden gepleegd inzake seksueel misbruik van minderjarigen (Begrip "sexueel leven" in artikel 6 van de privacywet - Mensenhandel) (3-209)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-52
p. 12-15 3-52 p. 12-15 (PDF)
Het leenrecht ("Symbolische" dagvaarding van een openbare bibliotheek teneinde het uitlenen van bepaalde werken zonder toestemming van auteurs en zonder leenvergoeding te laten stopzetten - Klacht bij de Europese Commissie) (2-1225)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
2-265
p. 34-36 2-265 p. 34-36 (PDF)
Het reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen (en dus van het aantal parketten - Gevolgen op het vlak van het personeelsbestand) (3-125)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-41
p. 118-119 3-41 p. 118-119 (PDF)
Het rookvrij maken van horecazaken (3-614)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-100
p. 17-18 3-100 p. 17-18 (PDF)
Het seponeringsbeleid van de parketten in het Waals Gewest inzake verkeersovertredingen (Discrepantie tussen Vlaanderen en Wallonië) (3-340)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 27-30 3-61 p. 27-30 (PDF)
Het uitlenen van voetbalspelers en de wetgeving inzake de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers (Uitlenen van uitzendkrachten met overdracht van gezag) (2-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-112
p. 11-12 2-112 p. 11-12 (PDF)
Het vaststellen van vermeende overtredingen van snelheidsbeperkingen aangegeven door wederrechtelijk gehandhaafde verkeersborden (E17 Antwerpen-Gent) (3-207)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-47
p. 17-19 3-47 p. 17-19 (PDF)
Jeugdrechtbanken - Beslissingen om een zaak te verwijzen naar het openbaar ministerie met het oog op vervolging voor het gerecht bevoegd krachtens het gemeen recht (Procedure tot uithandengeving - Jongeren ouder dan 16 jaar) (3-605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 625-630 3-10 p. 625-630 (PDF)
KMO's - Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging (Beveiliging van de beroeps- en privé lokalen van zelfstandigen - Advies door techno-preventie-adviseurs - Aanvaardbare verzekeringspremies) (3-248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 169-170 3-2 p. 169-170 (PDF)
KMO's - Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging (Beveiliging van de beroeps- en privé lokalen van zelfstandigen - Advies door techno-preventie-adviseurs - Aanvaardbare verzekeringspremies) (3-249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 143-144 3-2 p. 143-144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 367-368 3-5 p. 367-368 (PDF)
KMO's - Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging (Beveiliging van de beroeps- en privé lokalen van zelfstandigen - Advies door techno-preventie-adviseurs - Aanvaardbare verzekeringspremies) (3-250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 145 3-2 p. 145 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 298-299 3-4 p. 298-299 (PDF)
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong - Hygiënevoorschriften - EG-verordening (3-5196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7158-7159 3-70 p. 7158-7159 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7708-7710 3-72 p. 7708-7710 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Beheer (3-39)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 79-81 3-1 p. 79-81 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Beheer (3-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 113-114 3-1 p. 113-114 (PDF)
Luchtvaartongeval in 1986 - Vergoeding slachtoffers (Ongeval waarbij een Mirage-5 en een burgertoestel betrokken waren te Wezet op 25 juni 1986) (3-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1348-1349 3-22 p. 1348-1349 (PDF)
Mensenhandel in de sport (Vermeende mensenhandel in het voetbal : verslag van hoorzittingen en aanbevelingen) (2-1132)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" aan de commissie Binnenlandse zaken en Administratieve Aangelegenheden uitgebracht door de heren Dedecker en Lozie
2-1132/1
p. 1-85 2-1132/1 p. 1-85 (PDF)
  Verslag van de heren Dedecker en Lozie
2-1132/2
p. 1-7 2-1132/2 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
2-234
p. 5-6 2-234 p. 5-6 (PDF)
Nevenrechten - Fiscale behandeling (3-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2782 3-37 p. 2782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3699 3-45 p. 3699 (PDF)
Nog niet verkavelde terreinen die door het gewestplan worden bestemd als woonuitbreidingsgebied (WUG-gebied) - Berekening van het kadastraal inkomen (2-2186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3118 2-57 p. 3118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3495-3496 2-62 p. 3495-3496 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
3-77
p. 4-5 3-77 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Penitentiaire instellingen - Misdrijven - Cijfergegevens (Misdrijven gepleegd door gedetineerden binnen de penitentiaire instellingen) (3-3136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4101-4102 3-49 p. 4101-4102 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-51
p. 4387 3-51 p. 4387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7010 3-69 p. 7010 (PDF)
RIZIV - ADHD - Terugbetaling van het geneesmiddel Concerta (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) (3-1351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1584-1585 3-26 p. 1584-1585 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2101-2103 3-30 p. 2101-2103 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Uitstel van mondelinge vragen
   Reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen
3-39
p. 7-8 3-39 p. 7-8 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  "Rekken" van de debatten in openbare vergadering door de oppositie (Filibusteren) - Spreekrecht van de parlementariër - Respect voor de parlementaire procedure
3-21
p. 7-8 3-21 p. 7-8 (PDF)
  Uitstel van een mondelinge vraag en overgang tot de stemmingen in afwachting van de aanwezigheid van de betrokken minister
3-97
p. 49 3-97 p. 49 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-33
p. 11-12 3-33 p. 11-12 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Gelijkstelling van de statuten van arbeider en bediende
3-6
p. 35-36 3-6 p. 35-36 (PDF)
   Openingsuren van de handelszaken
3-6
p. 35 3-6 p. 35 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Activiteitsgraad
3-16
p. 17-18 3-16 p. 17-18 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte (Fiscale amnestie)
3-16
p. 16-17 3-16 p. 16-17 (PDF)
   Financiële groei voor de gezondheidszorg
3-16
p. 18 3-16 p. 18 (PDF)
   Hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-16
p. 18 3-16 p. 18 (PDF)
   Verbetering van de mobiliteit
3-16
p. 17 3-16 p. 17 (PDF)
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Jean-Marie Dedecker zal niet langer deel uitmaken van de VLD-fractie, hij zal voortaan als onafhankelijk lid zetelen
3-182
p. 4 3-182 p. 4 (PDF)
Sociale zekerheid - Bilaterale verdragen (In het buitenland verblijvende familieleden van in ons land verblijvende werknemers - Controle op fraude) (3-425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 464-465 3-7 p. 464-465 (PDF)
Sociale zekerheid - Bilaterale verdragen (o.a. Marokko, Turkije, Polen) (3-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 395 3-6 p. 395 (PDF)
Stalking via het Internet (Ongewenste commerciële e-mails - Hacking of verspreiden van virussen - Inschakeling van nieuwe technologieën in de bestrijding van de misdadigheid, naar het voorbeeld van Nederland) (2-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 26-27 2-164 p. 26-27 (PDF)
Uitzonderlijke transporten - Regeling (2-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1730 2-36 p. 1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1827 2-37 p. 1827 (PDF)
Verkeersagressie - Illegaal straatracen (Politieoptreden) (3-23)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 84-85 3-1 p. 84-85 (PDF)
Verkeersagressie - Illegaal straatracen (Politieoptreden) (3-24)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 113 3-1 p. 113 (PDF)
Verkeersagressie - Illegaal straatracen - Strafrechtelijke aanpak (Politieoptreden) (3-25)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 66-67 3-1 p. 66-67 (PDF)
Voertuigen die worden aangekocht in België en bestemd zijn voor verkoop in het buitenland - Nummerplaten - BTW (3-391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 322-323 3-5 p. 322-323 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 945-946 3-14 p. 945-946 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 13-14 3-217 p. 13-14 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19-20 3-217 p. 19-20 (PDF)
  3-217
p. 20-21 3-217 p. 20-21 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 44-45 3-217 p. 44-45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 47-48 3-217 p. 47-48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 50-51 3-217 p. 50-51 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 63-64 3-217 p. 63-64 (PDF)
  3-217
p. 64-65 3-217 p. 64-65 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
  3-217
p. 67-68 3-217 p. 67-68 (PDF)
  3-217
p. 70-71 3-217 p. 70-71 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
  3-217
p. 74-75 3-217 p. 74-75 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 92-93 3-217 p. 92-93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat (Omzetting van een schriftelijke vraag in een vraag om uitleg bij overschrijding van de antwoordtermijn) (2-330)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Dedecker
2-330/1
p. 1-2 2-330/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof (Onderzoek van de begroting van het Hof door de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-322)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems
3-322/1
p. 1-2 3-322/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid (3-1093)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1093/1
p. 1-3 3-1093/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Toekenning aan de gemeenschappen en/of gewesten van de bevoegdheid inzake verlenen van stemrecht aan vreemdelingen) (3-293)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-293/1
p. 1-2 3-293/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1009) (2-1010)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1010/1
p. 1-3 2-1010/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van de Israëlisch-Palestijnse kwestie (3-641)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-641/1
p. 1-4 3-641/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven (2-500)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-500/1
p. 1-3 2-500/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (3-1549)      
  Voorstel van de heer Dedecker en de dames Hermans en Anseeuw
3-1549/1
p. 1-18 3-1549/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport (Problematiek van de transfers van voetbalspelers) (2-806)      
  Voorstel van de heer Dedecker c.s.
2-806/1
p. 1-2 2-806/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (3-1338)      
  Voorstel van de dames Defraigne, Crombé-Berton, Bousakla, Geerts en De Roeck en de heer Dedecker
3-1338/1
p. 1-2 3-1338/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aankoop van software door de federale overheidsbesturen (Belang van de "Total Cost of Ownership") (3-536)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Noreilde
3-536/1
p. 1-4 3-536/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen (3-948)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe en Nimmegeers
3-99
p. 49-50 3-99 p. 49-50 (PDF)
  3-99
p. 86 3-99 p. 86 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij (ICT-beleid) (3-1430)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1430/1
p. 1-6 3-1430/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gedragscode die de anonimiteit bij sollicitaties garandeert (Discriminatie van de werkzoekende allochtonen en sollicitanten behorende tot andere sociologische categorieën [zoals vrouwen, holebi's, andersvaliden, ouderen]) (3-1159)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1159/1
p. 1-5 3-1159/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39-40 3-217 p. 39-40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 40-13 3-217 p. 40-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1008/1
p. 1-4 2-1008/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40-41 3-217 p. 40-41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21-22 3-217 p. 21-22 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 69-70 3-217 p. 69-70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22-23 3-217 p. 22-23 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23-24 3-217 p. 23-24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24-25 3-217 p. 24-25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25-26 3-217 p. 25-26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14-15 3-217 p. 14-15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d) (3-1560)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 28-29 3-217 p. 28-29 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 15-16 3-217 p. 15-16 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Opheffen van de parlementaire immuniteit - Toepassing op de voorzitter van een assemblee - Belangenconflict) (3-1156)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (3-858)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 16-17 3-217 p. 16-17 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (3-340)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 18-19 3-217 p. 18-19 (PDF)
  3-217
p. 65 3-217 p. 65 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (3-2105)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-206
p. 10 3-206 p. 10 (PDF)
  3-206
p. 35-39 3-206 p. 35-39 (PDF)
  3-206
p. 70 3-206 p. 70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (3-1416)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 32-33 3-217 p. 32-33 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (3-342)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 95-96 3-217 p. 95-96 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (3-155)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 65 3-217 p. 65 (PDF)
Vreemdelingen - Afrikaanse priesters - Aanwerving door de Katholieke Kerk - Visa (3-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1825 3-28 p. 1825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1966 3-29 p. 1966 (PDF)
  Bul. 3-29
p. 1966 3-29 p. 1966 (PDF)
Wegverkeer - Inhaalverbod bij regen - Controle - Maatregelen (3-2936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3820-3821 3-46 p. 3820-3821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5932-5933 3-62 p. 5932-5933 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van België: - tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946; - tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington op 2 december 1946 (Beschermde soort - Internationale Walviscommissie) (3-680)      
  Verslag van de heer Dedecker
3-680/2
p. 1-6 3-680/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-60
p. 30-33 3-60 p. 30-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Dedecker
3-144
p. 55 3-144 p. 55 (PDF)
  3-144
p. 65 3-144 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 16 juli 1993 (2-377)      
  Verslag van de heren Dedecker en Maertens
2-377/2
p. 1-5 2-377/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Belgische regering en de Macedonische regering, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 oktober 1998 (2-1182)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1182/2
p. 1-2 2-1182/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Dedecker, Van Peel en Hugo Vandenberghe
3-21
p. 7-9 3-21 p. 7-9 (PDF)
  3-21
p. 73 3-21 p. 73 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Gabon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 mei 1998 (2-593)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-593/2
p. 1-2 2-593/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ålandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-674/2
p. 1-2 2-674/2 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Dedecker
2-674/3
p. 1-5 2-674/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten, ondertekend te Brussel op 3 december 2001 (2-1386)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1386/2
p. 1-2 2-1386/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 (2-894)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-894/2
p. 1-2 2-894/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Litouwen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 november 1998 (2-1271)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1271/2
p. 1-2 2-1271/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië tot het vermijden van de dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, gedaan te Jakarta op 16 september 1997 (2-684)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-684/2
p. 1-2 2-684/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2-707)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-707/2
p. 1-2 2-707/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Saoedi-Arabië inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer en met Bijlage A, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997 (2-665)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-665/2
p. 1-2 2-665/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 (2-594)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-594/2
p. 1-2 2-594/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2-675)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-675/2
p. 1-2 2-675/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-164
p. 40-41 2-164 p. 40-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 (2-643)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-643/2
p. 1-4 2-643/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002 (2-1443)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1443/2
p. 1-2 2-1443/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969 (Inkomsten uit buitengaatse werkzaamheden in verband met de exploratie of exploitatie van koolwaterstoffen) (2-1285)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1285/2
p. 1-2 2-1285/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (Hongarije) (2-656)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-656/2
p. 1-2 2-656/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1485/2
p. 1 2-1485/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het Proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995 (2-708)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-708/2
p. 1-2 2-708/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 (2-1114)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1114/2
p. 1-3 2-1114/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000 (2-1466)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1466/2
p. 1-2 2-1466/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000 (2-1021)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1021/2
p. 1-2 2-1021/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1999, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 13 april 1999 (2-685)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-685/2
p. 1-3 2-685/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995 (2-824)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-824/2
p. 1-3 2-824/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland, 3° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland, 4° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen, 5° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Roemenië, 6° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek, 7° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Slovenië, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (Interne aanpassing van het Bondgenootschap - Uitbreiding van de NAVO - Uitbreidingskosten) (3-142)      
  Verslag van de heer Dedecker
3-142/2
p. 1-5 3-142/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6°bis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-798/3
p. 1-10 2-798/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen (Beroepserkenning van diploma's : erkenning in het gastland van beroepskwalificaties verworven in een andere Lidstaat teneinde een gereglementeerd beroep te kunnen uitoefenen in het gastland - Omzetting EG-richtlijn) (3-1574)      
  Amendement nr 3 van de heren Willems en Dedecker
3-1574/2
p. 2 3-1574/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (Nieuwe, afzonderlijke regeling voor de zeevisserij) (2-1581)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1581/2
p. 1-3 2-1581/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Afschaffing van het toezicht van de federale overheid over de aanvullende, door de gemeenten uitgevaardigde, verkeersreglementen en herstel van de toezichtsbevoegdheid van de gewesten - Categorisering van de overtredingen op basis van de kans op ongevallen - Intrekking van het rijbewijs door het openbaar ministerie voor 15 dagen maximum en verlenging van de termijn met drie maanden maximum door de politierechter - Draagwijdte van de depenalisering van tijdelijk parkeren) (3-1269)      
  Algemene bespreking
3-122
p. 4-22 3-122 p. 4-22 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1475/3
p. 1-51 2-1475/3 p. 1-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Verslag van de heer Dedecker
2-1474/2
p. 1 2-1474/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heren Willems en Dedecker
3-1112/2
p. 4-5 3-1112/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting richtlijn 2003/54/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1161)      
  Amendementen nrs 5 tot 21 van de heer Dedecker
3-1161/2
p. 5-21 3-1161/2 p. 5-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Amendement nr 11 van de heer Dedecker c.s.
2-833/2
p. 6 2-833/2 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke stichtingen en de financiering van de wedden en pensioenen van hun consulenten (3-1004)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1004/1
p. 1-34 3-1004/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel (Erkenningscriteria en -procedure - Commissie voor eerlijke handel - Controle van de toepassing van de conformiteitscriteria - Voorlichting van de consument) (3-1784)      
  Over de inoverwegingneming - Bevoegde commissie
3-175
p. 32-33 3-175 p. 32-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie (Dotaties) (2-1066)      
  Voorstel van de heer Dedecker c.s.
2-1066/1
p. 1-6 2-1066/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-386/1
p. 1-16 3-386/1 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 19 van de heren Dedecker en Caluwé
3-386/3
p. 8-13 3-386/3 p. 8-13 (PDF)
  Amendementen nrs 32 tot 35 van de heer Dedecker
3-386/3
p. 20-22 3-386/3 p. 20-22 (PDF)
  Amendement nr 36 van de heer Dedecker
3-386/5
p. 1-23 3-386/5 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte (3-1236)      
  Voorstel van mevrouw Anseeuw en de heer Dedecker
3-1236/1
p. 1-6 3-1236/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van de betaalde sportbeoefenaar (Sociale zekerheid) (2-462)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-462/1
p. 1-8 2-462/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van art. 31 WIB 1992 [Ontslagvergoeding], van art. 87 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen [Primaire ongeschiktheidsuitkering], van art. 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, van artt. 81 en 104 Gerechtelijk Wetboek [samenstelling Arbeidsgerechten] en van art. 20 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) (2-1287)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1287/1
p. 1-52 2-1287/1 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 20, eerste lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling, zowel voor vennootschappen als voor particulieren) (3-1467)      
  Voorstel van de heren Willems en Dedecker
3-1467/1
p. 1-8 3-1467/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-291/1
p. 1-4 3-291/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan één jaar) (2-409)      
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe, Malmendier en Dedecker
2-409/2
p. 1-2 2-409/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende splitsing en afbouw van de verticale integratie van de vennootschap Electrabel NV en houdende wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en tot opheffing van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Afbouw van de dominante positie van Electrabel op de Belgische markt door middel van de procedure van de splitsing van de vennootschap en de afbouw van de verticale integratie van de vennootschap want nefast voor de vrije mededinging en dus voor de echte liberalisering van de energiemarkt - Opheffen van bepaalde fiscale bepalingen [in het kader van de federale bijdrage tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten en de Elia-heffing] - Opheffing van de wetgeving betreffende de uitstap uit kernenergie) (3-1201)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1201/1
p. 1-30 3-1201/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-885/1
p. 1-4 3-885/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening (Prostitutie) (3-281)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Coveliers
3-281/1
p. 1-11 3-281/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Amendement nr 1 van de heer Dedecker
2-1350/2
p. 1 2-1350/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 46 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument (Recht op uitverkoop van handelaars wier toegang tot de inrichting van hun onderneming door werken op het openbaar domein belemmerd, verhinderd of ernstig bemoeilijkt wordt) (3-1300)      
  Voorstel van de heer Dedecker en mevrouw Anseeuw
3-1300/1
p. 1-3 3-1300/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (Gebruikershoeveelheid cannabis - Oprichting van een door de Staat gecontroleerd distributiekanaal) (3-538)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-538/1
p. 1-5 3-538/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot indexering van de pensioenrenten (Wijziging artikel 36 KB nr. van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (3-327)      
  Voorstel van de heer Dedecker c.s.
3-327/1
p. 1-3 3-327/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104, 10°, en een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor sportbeoefening (Lidmaatschap van door de gemeenschappen erkende sportverenigingen) (2-1144)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-1144/1
p. 1-7 2-1144/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dedecker
2-1144/2
p. 1-2 2-1144/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dedecker
2-1144/3
p. 1 2-1144/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis en een artikel 4ter in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houdende bijzondere bepalingen inzake het wijzigen en verbouwen van voertuigen (Personalisatie van voertuigen : "tunen") (3-1066)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1066/1
p. 1-8 3-1066/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een minimumsalaris voor niet-Europese sportbeoefenaars en trainers (Bestrijding van misbruiken in de sport die dikwijls leiden tot mensenhandel) (2-1609)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-1609/1
p. 1-4 2-1609/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, § 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen (3-549)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-549/1
p. 1-9 3-549/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1010) (2-1009)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1009/1
p. 1-12 2-1009/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques (Fiscale vrijstelling - Toekenning van cheques door de werkgever aan het personeel : fiscaal- en sociaalrechtelijke behandeling - WIB 1992 - KB van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers - Kandidatuur van Vlaanderen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2016) (3-441)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-441/1
p. 1-17 3-441/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1, § 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen (ten einde de onduidelijkheid omtrent het criterium voor het bindend maken van programmaovereenkomsten die verbintenissen bevatten inzake prijzen afgesloten met beroepsverenigingen in dit geval de brandstofverdelers) (3-1550)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems en mevrouw Anseeuw
3-1550/1
p. 1-2 3-1550/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (Sociaal statuut van personen die in statutair verband gewerkt hebben en door eenzijdige verbreking of niet-verlenging van dit statuut deze bescherming niet meer genieten) (2-980)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-980/1
p. 1-2 2-980/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van intresten van leningen aangegaan om een onroerend goed te verwerven : uitbreiding van de bijkomende intrestaftrek) (3-391)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-391/1
p. 1-5 3-391/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen (Procedure voor de vestiging van een handelsonderneming : beroepsprocedure in geval van negatief advies van het sociaal-economisch comité) (3-321)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-321/1
p. 1-3 3-321/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen, met het oog op de bestrijding van de uitkeringsfraude (Samenbrengen in één gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (3-1472)      
  Voorstel van de heer Dedecker en de dames Anseeuw en Hermans
3-1472/1
p. 1-12 3-1472/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven betreft (Onderwerping aan de rechtspersonenbelasting i.p.v. aan de vennootschapsbelasting) (3-412)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-412/1
p. 1-3 3-412/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Verlenging van de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd en dit ten gunste van de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Oost-Azië) (3-991)      
  Amendement nr 6 van de heer Dedecker
3-991/8
p. 2-3 3-991/8 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-97
p. 36-38 3-97 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vrijstelling van de vergoedingen van de gemeente-, districts-, provincie- en OCMW-raadsleden) (3-393)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-393/1
p. 1-3 3-393/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (Voor elk gewest verschillende betaalde feestdagen) (3-624)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-624/1
p. 1-3 3-624/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek (Verhuur van onroerende goederen voor nijverheids- of handelsdoeleinden) (3-390)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-390/1
p. 1-6 3-390/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieën binnenhuiswerken) (2-124)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-124/2
p. 1 2-124/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 590 van het Wetboek van strafvordering (Verkeersboetes - Strafregister) (3-534)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-534/1
p. 1-2 3-534/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Amendement n° 3 van de heer Dedecker c.s.
2-895/4
p. 2 2-895/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dedecker c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-895/7
p. 1 2-895/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Zondagswerk) (3-1735)      
  Voorstel van mevrouw Anseeuw en de heer Dedecker
3-1735/1
p. 1-3 3-1735/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof ("tot de dag voor de terechtzitting") (3-318)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems
3-318/1
p. 1-2 3-318/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen (2-1524)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1524/1
p. 1-8 2-1524/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht, met het oog op de instelling van koopzondagen (3-1158)      
  Voorstel van de heer Dedecker en mevrouw Anseeuw
3-1158/1
p. 1-8 3-1158/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (Heffing voor vennootschappen met een sociaal doel) (3-1026)      
  Amendement nr 1 van de heer Dedecker c.s.
3-1026/2
p. 1 3-1026/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek (Inroepen van wettige zelfverdediging voor de bescherming van eigendom) (3-409)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-409/1
p. 1-5 3-409/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten) (3-389)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-389/1
p. 1-3 3-389/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Verslag van de heren Dedecker en Destexhe
2-1336/3
p. 1-19 2-1336/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Verminderd kijk- en luistergeld) (2-325)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Dedecker
2-325/1
p. 1-4 2-325/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (Openbare werken verricht door telecomoperatoren : samenwerking - fiscale stimulans) (3-411)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-411/1
p. 1-2 3-411/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 11 juni 1954 en 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied van het Rijk (Spreiding van de vluchten in het kader van het debat over de geluidshinder voortkomend uit de activiteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal) (3-1318)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-1318/1
p. 1-13 3-1318/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiële punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privé-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Amendementen nrs 44 tot 56 van de heren Dedecker en Van Quickenborne
2-704/7
p. 1-13 2-704/7 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dank zij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening (3-1336)      
  Voorstel van de dames Defraigne en Crombé-Berton en de heer Dedecker
3-1336/1
p. 1-8 3-1336/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen (Rituele slachtingen : opheffen van de uitzonderingen en verplichting tot etikettering) (3-808)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-808/1
p. 1-38 3-808/1 p. 1-38 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Dedecker
3-808/2
p. 1-2 3-808/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Dedecker
3-808/9
p. 1-24 3-808/9 p. 1-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat (Controle en goedkeuring door de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, van de wet van 25 Ventôse Jaar XI op het notarisambt en van art. 14 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit) (3-319)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Willems
3-319/1
p. 1-10 3-319/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de gerechtskosten betreft (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (2-634)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-634/1
p. 1-4 2-634/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de vermindering van de fiscale lasten op het onroerend goed (Tweede onroerend goed : kadastraal inkomen - Meerwaarde bij verkoop van een onroerend goed) (3-392)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-392/1
p. 1-4 3-392/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Hoger onderwijs : aftrekbaarheid van de huurlasten van studentenkamers en verplaatsingskosten) (3-388)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-388/1
p. 1-5 3-388/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Creatie van aandelen met meervoudig stemrecht) (3-387)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-387/1
p. 1-10 3-387/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (6% voor de institutionele en 12% voor de particuliere sociale woningbouw) (3-496)      
  Voorstel van mevrouw Van de Casteele en de heer Dedecker
3-496/1
p. 1-7 3-496/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm³ en een maximaal vermogen van11 kW, mits een praktische opleiding met goed gevolg doorlopen werd (Lichte motoren en scooters - Terugkeer tot de toestand van vóór de wijziging van het KB van 5 september 2002) (3-1280)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heren Dedecker en Koninckx
3-1280/1
p. 1-4 3-1280/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
3-165
p. 73 3-165 p. 73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van titel III van het Kieswetboek, inzake de aanwijzing van de voorzitters, bijzitters en secretarissen in de verschillende stem- en telbureaus (Aanwijzing, in eerste orde, tot bijzitters de personen die kandidaat waren van een vorige verkiezing) (3-537)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-537/1
p. 1-4 3-537/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Verslag van de heren Dedecker en Malmendier
2-129/2
p. 1 2-129/2 p. 1 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek (3-1645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1840 3-28 p. 1840 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek (3-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1921 3-28 p. 1921 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek (Mogelijkheid van een plafonnering van de bijdragen van de vrije verzekering inzake kleine risico's voor de gepensioneerden) (3-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1764-1765 3-27 p. 1764-1765 (PDF)
Zonnecentra - Inwerkingtreding nieuwe wet - Exploitatievoorwaarden - Uitstel (2-233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 282 2-8 p. 282 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 418-419 2-10 p. 418-419 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999