S. 2-1285 Dossierfiche K. 50-2162

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969
Regering G. Verhofstadt I  

Denemarken
inkomstenbelasting
koolwaterstof
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst
offshore-installatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1285/1 2-1285/1 (PDF) Wetsontwerp 27/9/2002
2-1285/2 2-1285/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
K. 50-2162/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2002
K. 50-2162/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/9/2002   Indiening Doc. 2-1285/1 2-1285/1 (PDF)
27/9/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/9/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1285/2 2-1285/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2162/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 710
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 33-34
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 300, p. 102
Doc. K. 50-2162/2
13/12/2002   Aanneming zonder amendering
13/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
20/10/2003   Bekendmaking (50877-50883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/2/2003 20/10/2003 , blz 50877-50883

Kruispuntbank van de wetgeving