S. 2-675 Dossierfiche K. 50-1562

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
besluit (EU)
financiering van de EU-begroting
eigen middelen
douanerechten
ratificatie van een overeenkomst
landbouwheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-675/1 2-675/1 (PDF) Wetsontwerp 8/11/2001
2-675/2 2-675/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2001
K. 50-1562/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2001
K. 50-1562/2 Verslag namens de commissie 20/12/2001
K. 50-1562/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2001   Indiening Doc. 2-675/1 2-675/1 (PDF)
8/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
13/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/11/2001   Verzending naar commissie
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
11/12/2001   Bespreking
11/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/12/2001   Aanneming zonder amendering
11/12/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2001   Overzending Doc. K. 50-1562/1
20/12/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1562/2
20/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 30-31
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-15/o0)
Integraal verslag nr. 195, p. 66-67
Doc. K. 50-1562/3
20/12/2001   Aanneming zonder amendering
20/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
2/8/2002   Bekendmaking (33868-33874)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 11/12/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/2/2002 2/8/2002 , blz 33868-33874

Kruispuntbank van de wetgeving