Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Quickenborne Vincent" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Handgift" - Regels en vereisten (Wettelijkheid van een schenking bij bankoverschrijving - Vrijstelling successierechten) (2-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2430 2-46 p. 2430 (PDF)
"I love you"-virus - Kosten - Anti-virusprogramma's (2-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 973-975 2-21 p. 973-975 (PDF)
"Verkiezingsbiljetten" - Kosteloos openbaar vervoer op de dag van de verkiezingen (Studenten, kiezers net verhuisd ...) (2-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 841-842 2-19 p. 841-842 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 993-994 2-22 p. 993-994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1111-1112 2-24 p. 1111-1112 (PDF)
Aandeelenoverdracht - Meerwaardebelasting - Holdingvennootschappen (Vermijden van belasting - Strijdigheid met Europese rechtsregels) (2-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 208 2-6 p. 208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 263-264 2-7 p. 263-264 (PDF)
Aandelen - Minderwaarden - Niet-aftrekbaarheid als beroepskosten (Bijzondere kosten inherent aan de verkoop) (2-1089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1467-1469 2-30 p. 1467-1469 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1609-1611 2-33 p. 1609-1611 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1743-1745 2-36 p. 1743-1745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1841-1843 2-37 p. 1841-1843 (PDF)
Aanwezigheid in commissievergaderingen van de Senaat (2-600)      
  Persoonlijk feit van de heer Van Quickenborne
2-85
p. 22 2-85 p. 22 (PDF)
  2-85
p. 25 2-85 p. 25 (PDF)
Actieplan "Toxicomanie - drugs" - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken (2-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 904-905 2-20 p. 904-905 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-22
p. 1048-1050 2-22 p. 1048-1050 (PDF)
Afluisterpraktijken in het communicatieverkeer (Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-81)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Alcoholtesters - Toestellen gebruikt door rijkswacht en politie (2-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 131-132 2-4 p. 131-132 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 462-464 2-11 p. 462-464 (PDF)
Arbitraire arrestaties bij de Blijde Intrede van Prins Filip en Prinses Mathilde in Gent (2-105)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 58-61 2-41 p. 58-61 (PDF)
Autopech - Gevarendriehoek - Alternatieven (Risicovolle onderneming - Slachtoffers - Veiligheid) (2-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1641-1642 2-34 p. 1641-1642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1700-1701 2-35 p. 1700-1701 (PDF)
BTW-heffing op digitale producten (Taxatie van de elektronische handel - Europese harmonisatie - Niet-Europese dienstverleners) (2-255)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-46
p. 27-29 2-46 p. 27-29 (PDF)
BTW-tarieven - Internet (Digitale kranten) (2-736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1013 2-22 p. 1013 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1189-1190 2-25 p. 1189-1190 (PDF)
Bedrijven die een openbare dienst verstrekken - Eventuele invoering van een gegarandeerde basisdienstverlening (Staking bij de spoorwegen) (2-1653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2256-2257 2-44 p. 2256-2257 (PDF)
Bedrijven die een openbare dienst verstrekken - Eventuele invoering van een gegarandeerde basisdienstverlening (Staking bij de spoorwegen) (2-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2265 2-44 p. 2265 (PDF)
Belgisch Staatsblad - Website - Link met de minister - Deontologie (2-798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1010 2-22 p. 1010 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142-1143 2-24 p. 1142-1143 (PDF)
Belgische Krijgsmacht - Desertie - Militaire rechtbanken - Hervorming (2-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 375-377 2-9 p. 375-377 (PDF)
Belnet - Internet2 - GigaPort (Communicatie-infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek - Betrokkenheid van Belnet bij de uitbouw van Internet2 - GigaPortinitiatief in Nederland) (2-691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 853-854 2-19 p. 853-854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-21
p. 978-981 2-21 p. 978-981 (PDF)
Belnet - Internet2 - GigaPort (Communicatie-infrastructuur voor hoger onderwijs en onderzoek - Betrokkenheid van Belnet bij de uitbouw van Internet2 - GigaPortinitiatief in Nederland) (2-738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1016-1017 2-22 p. 1016-1017 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1192-1194 2-25 p. 1192-1194 (PDF)
Benoemingen voor de Hoge Raad voor de Justitie      
  Persoonlijk feit van de heer Van Quickenborne
2-22
p. 38-39 2-22 p. 38-39 (PDF)
Bescherming van telecommunicatiegegevens - Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven - Strafbare feiten (Interpretatie artikel 109 ter D van de wet) (2-1095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1470-1471 2-30 p. 1470-1471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1541-1543 2-31 p. 1541-1543 (PDF)
Bezoek van president Toledo aan BelgiŽ - Houding ten aanzien van Machu Picchu (Peru) (2-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1875-1878 2-38 p. 1875-1878 (PDF)
Bijkomende steunmaatregelen voor de luchtvaartsector (Gevolgen van de aanslagen in de Verenigde Staten : hogere verzekeringskosten en bijkomende veiligheidsmaatregelen - Economische moeilijkheden en milieu-inspanningen - Boekhoudkundige behandeling van verliezen, gevolg van de tragische gebeurtenissen) (2-556)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-144
p. 21-25 2-144 p. 21-25 (PDF)
Buitenlandse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ - Criteria - Politieke vluchtelingen (2-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 198 2-6 p. 198 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 410-412 2-10 p. 410-412 (PDF)
Buitenspel zetten van het Parlement      
  2-7 COM
p. 5 2-7 COM p. 5 (PDF)
  2-7 COM
p. 8 2-7 COM p. 8 (PDF)
Computeraankoop - Regeling voor uitkeringsgerechtigden - Fiscale stimuli (Plan in Nederland "PC-privť voor iedereen" - Plannen om tweedeling tegen te gaan) (2-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 851-852 2-19 p. 851-852 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 933-934 2-20 p. 933-934 (PDF)
Computeraankoop - Regeling voor uitkeringsgerechtigden - Fiscale stimuli (Plan in Nederland "PC-privť voor iedereen" - Plannen om tweedeling tegen te gaan) (2-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 854 2-19 p. 854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 939-940 2-20 p. 939-940 (PDF)
Daklozen - Gebrek aan opvangmogelijkheden (Taak van de OCMW's) (2-1075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1411 2-29 p. 1411 (PDF)
De Belgische houding t.o.v. de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea (Bevordering van de hereniging van beide Korea's) (2-182)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 65-72 2-61 p. 65-72 (PDF)
De NMBS (Ontslagname van de afgevaardigd-bestuurder, de heer Heinzmann) (2-966)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-202
p. 6-14 2-202 p. 6-14 (PDF)
De Nationale Bank van BelgiŽ (Uitkopen van de minderheidsaandeelhouders door de regering) (2-856)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-231
p. 46-51 2-231 p. 46-51 (PDF)
De PKK en de lijst van "terroristische organisaties" (Wending in de Europese houding) (2-780)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-202
p. 24-27 2-202 p. 24-27 (PDF)
De Post - Liberalisering - Standpunt van BelgiŽ (2-1135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1441-1443 2-29 p. 1441-1443 (PDF)
De Post - Tarieven - Aansprakelijkheid (Tarieven voor versturing van fax - Aansprakelijkheid bij verlies of beschadiging van post) (2-426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 485 2-11 p. 485 (PDF)
De Post in crisis (Slechte kwaliteit van de dienstverlening - Politieke benoemingen - Onderbemanning en demotivatie bij de postbodes - Aansprakelijkheid en schadeclaims - Ombudsdienst - Beheerscontract - Liberalisering) (2-17)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-11
p. 38-46 2-11 p. 38-46 (PDF)
De Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-374)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De afschaffing van het bonus-malussysteem en het verdwijnen van de automatische vaste tariefsprongen (2-180)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-63
p. 51-53 2-63 p. 51-53 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De benoemingen van burgemeesters in de gemeenten waar er nog geen is sinds de verkiezingen van 8 oktober 2000 (Verschil tussen burgemeesters met een parlementair mandaat en anderen - Gerechtelijk onderzoek tegen kandidaten) (2-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 74-78 2-108 p. 74-78 (PDF)
De beroepskaart voor vreemdelingen (2-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-29
p. 22-23 2-29 p. 22-23 (PDF)
De bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving (Informatie- en communicatietechnologie en Internet - Vrijheid van drukpers - Briefgeheim - Elekronische handel) (2-147)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 68-74 2-57 p. 68-74 (PDF)
De bestrijding van de georganiseerde misdaad en de georganiseerde financiŽle en economische delinquentie (Bestrijding van de Albanese maffia - Personeelsformatie van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Dossier Lernout en Hauspie) (2-580)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-108
p. 12-15 2-108 p. 12-15 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De bevoegdheden van de balies op het gebied van het sociaal statuut van de advocaat (2-313)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 41-49 2-89 p. 41-49 (PDF)
De controle op de beschikbaarheid van werklozen (Aanpak van de werkonwilligheid in Vlaanderen en in WalloniŽ - Mededeling aan de RVA - Arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen en WalloniŽ - Zoekplicht van de werklozen - Passend werkaanbod) (2-990)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-206
p. 5-8 2-206 p. 5-8 (PDF)
De corporate governance in de overheidsbedrijven (Wedde en aandelenparticipatie van bestuurders en directieleden van overheidsbedrijven : De Post, NMBS, Belgacom, BIAC) (2-751)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-159
p. 19-22 2-159 p. 19-22 (PDF)
De dalende olieprijs en de hoge brandstofprijzen aan de pomp (Mededinging - Nederlandse studie - Prijsafspraken) (2-802)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 25-27 2-168 p. 25-27 (PDF)
De deelname aan de federale verkiezingen door Belgen in het buitenland (2-1254)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-271
p. 6-8 2-271 p. 6-8 (PDF)
De dienstverlening van De Post (Brief "Early Post" : garantie postbestelling vůůr 9 uur mits betaling - Misbruik monopoliepositie) (2-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 12-13 2-148 p. 12-13 (PDF)
De draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten (2-351)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-96
p. 69-74 2-96 p. 69-74 (PDF)
De eedaflegging van de nieuwe gemeente- en provincieraadsleden (Formulering van de eed - Incidenten bij eedafleggingen) (2-439)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-88
p. 13-15 2-88 p. 13-15 (PDF)
De fiscale amnestie naar aanleiding van de euro-operatie (Toepassing van de HARM-tactiek in Nederland) (2-543)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 50-52 2-140 p. 50-52 (PDF)
De genocidewet (Inwerkingtreding van het Internationaal Strafgerechtshof - Aanpassing wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (2-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 19 2-214 p. 19 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht (Wet van 16 juni 1993 : bevoegdheid van Belgische rechtbanken om inbreuken begaan in het buitenland te berechten - Immuniteit van buitenlandse staatshoofden in functie - Mogelijke wijziging van de wet van 1993) (2-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 48-56 2-128 p. 48-56 (PDF)
De handel met voorkennis (Relevantie van de causaliteitsvereiste in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (2-1177)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 15-17 2-253 p. 15-17 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak (2-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van een eventuele oorlog tegen Irak (2-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 20-22 2-231 p. 20-22 (PDF)
De instellingen voor collectieve beleggingen (Wettelijk kader voor institutionele beleggers - Aanpassing van de belasting - Omzetting richtlijnen 2000/107/EG en 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002) (2-835)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 114-115 2-218 p. 114-115 (PDF)
De invoering van een kilometerheffing in BelgiŽ (Fileprobleem) (2-439)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-108
p. 63-70 2-108 p. 63-70 (PDF)
De invoering van een kilometerheffing in BelgiŽ (Fileprobleem) (2-449)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-108
p. 63-70 2-108 p. 63-70 (PDF)
De juridische grondslagen die voor BelgiŽ aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak (2-763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De kerkbelasting (Financiering van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen - Loon van de bedienaars van de erkende erediensten - Erkenning van de erediensten - Ongebruikte kerkgoederen) (2-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 21-25 2-96 p. 21-25 (PDF)
De kernwapens in het Midden-Oosten (Mogelijk bezit van kernwapens door IsraŽl) (2-857)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 17-20 2-231 p. 17-20 (PDF)
De kernwapens in het Midden-Oosten (Mogelijk bezit van kernwapens door IsraŽl) (2-867)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 17-20 2-231 p. 17-20 (PDF)
De lage activiteitsgraad in BelgiŽ (Verwezenlijking van de EU-norm die op de top van Lissabon werd overeengekomen - Activa-plan) (2-792)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-207
p. 4-9 2-207 p. 4-9 (PDF)
De liberalisering van de telecommunicatiesector (Nummeroverdraagbaarheid voor vaste en mobiele telefonie - Tariefdaling ; Internet) (2-195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-37
p. 23-25 2-37 p. 23-25 (PDF)
De lijst van de terroristische organisaties (Definitie van terroristische daden) (2-853)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten (2-905)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 71-72 2-247 p. 71-72 (PDF)
De mate waarin de Belgische overheid gebruik maakt van vluchten van SN Brussels Airlines (Naleving van de mededingingsregels) (2-1150)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 17-19 2-249 p. 17-19 (PDF)
De mogelijke economische sancties tegen de Verenigde Staten (Reactie op Amerikaanse invoerrechten op staalproducten - Naleving regels Wereldhandelsorganisatie) (2-779)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-202
p. 29-33 2-202 p. 29-33 (PDF)
De mogelijkheid tot heroriŽntering van de immigratiemogelijkheden (Noodzaak om de migratiestop te herzien op basis van het arbeidstekort - Sector informatica en andere - Arbeidsvergunning - Visa-beleid) (2-214)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 22-27 2-65 p. 22-27 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De omzetting van de "detacheringsrichtlijn" in het Belgisch recht en de impact daarvan op de betaling van het dubbel vakantiegeld (Wet van 5 maart 2002 tot omzetting richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen) (2-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-204
p. 45-48 2-204 p. 45-48 (PDF)
De ongrondwettelijke beperkingen door bepaalde gemeentebesturen van de vrije meningsuiting (Vrije meningsuiting, persvrijheid en recht van vergadering - Verspreiding van pamfletten op de openbare weg - Verzamelen van handtekeningen voor een petitie of een referendum) (2-22)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-13
p. 42-47 2-13 p. 42-47 (PDF)
De ontslagbrief van de heer Heinzmann (Afgevaardigd-bestuurder van de NMBS) (2-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-202
p. 6-14 2-202 p. 6-14 (PDF)
De openbaarheid van de documenten van de Europese Unie (Besluit van de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten niet van toepassing op GBVB-documenten met rubriceringsgraad "zeer geheim, geheim en vertrouwelijk") (2-330)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 42-44 2-94 p. 42-44 (PDF)
De openstelling van de elektriciteitsmarkt (Elektriciteitsprijzen - Rechten van de afnemer) (2-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-260
p. 45-48 2-260 p. 45-48 (PDF)
De opportuniteit van een beleid inzake autofiscaliteit gericht op milieu en gezondheid (Dieselwagen) (2-54)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-29
p. 61-65 2-29 p. 61-65 (PDF)
De opslag van laagradioactief afval en het transport van hoogradioactief afval (2-20)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-13
p. 33-42 2-13 p. 33-42 (PDF)
De oriŽntatienota over de elektronische handel (e-handel) (2-177)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-63
p. 48-51 2-63 p. 48-51 (PDF)
De plannen Rosetta en mini-Rosetta (Verplichting van elk bedrijf, per schijf van 25 werknemers, een schoolverlater in dienst te nemen en vermindering van de werkgeversbijdragen - Regionale aspecten van het werkgelegenheidsbeleid) (2-40)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-13
p. 5-8 2-13 p. 5-8 (PDF)
De plannen Rosetta en mini-Rosetta (Verplichting voor elk bedrijf jongeren in dienst te nemen : gewestelijke aspecten - Beweert dat de minister weigert hem te antwoorden - Protesteert tegen de inmenging van de uitvoerende macht in de werkzaamheden van de Senaat en tegen de aanwezigheid van een minister bij de besprekingen in het Bureau van de Senaat) (2-30)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-16
p. 55-62 2-16 p. 55-62 (PDF)
De politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie (Artikel 88 Grondwet) (2-716)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 54-57 2-184 p. 54-57 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De rechtsgeldigheid van de CAO nr 81 die beoogt de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te beschermen ten aanzien van de controle op de elektronische online-communicatiegegevens (Artikel 22 van de Grondwet - Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - Bestaande Europese richtlijn en Belgische wetten - CAO nr 81 van de Nationale Arbeidsraad van 26 april 2002 - Verenigbaarheid met andere rechtsnormen - Draagwijdte - Procedure) (2-788)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-206
p. 8-10 2-206 p. 8-10 (PDF)
De regeringscommissarissen (Administratieve vereenvoudiging) (2-417)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-84
p. 13-17 2-84 p. 13-17 (PDF)
De registratie van patiŽnten die een substitutietherapie methadon volgen (Drugsbeleid) (2-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 44-52 2-23 p. 44-52 (PDF)
De reglementering van alcohol-, tabaks- en cannabisconsumptie (Alcoholgebruik door jongeren en reclameproblematiek - Popalcohols - Naleving van de wetgeving i.v.m. het verstrekken van sterke dranken - Verkoop van tabac aan jongeren en leeftijdsgrens inzake verbruik - Jeugdbescherming en cannabisgebruik) (2-518)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-98
p. 9-13 2-98 p. 9-13 (PDF)
De relatie tussen BelgiŽ en haar multinationale ondernemingen (Internationale Arbeidsorganisatie over de multinationals en hun sociaal beleid : Belgisch standpunt) (2-875)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-182
p. 7-9 2-182 p. 7-9 (PDF)
De relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan (Militaire dreigementen van China jegens Taiwan) (2-93)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 28-32 2-31 p. 28-32 (PDF)
De rol van de niet-gouvernementele organisaties in het Belgisch buitenlands beleid (2-99)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 16-21 2-42 p. 16-21 (PDF)
De speculatie omtrent de aandelen van de Nationale Bank (Uitkopen van de minderheidsaandeelhouders door de regering) (2-856)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-231
p. 46-51 2-231 p. 46-51 (PDF)
De stiptheidsvergoeding bij de NMBS (Vergoeding van de reizigers bij vertraging - Tekort aan zitplaatsen op de piekuren) (2-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-102
p. 60-62 2-102 p. 60-62 (PDF)
De substantiŽle prijsverhogingen bij het bedrijf Telenet (Spraaktelefonie en Internettoegang - Prijzenreglementering - Wet 14 juli 1991 op de handelspraktijken : misleidende reclame en onregelmatige bedingen - Raad voor de Mededinging) (2-691)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-181
p. 6-9 2-181 p. 6-9 (PDF)
De systemen van handel in CO2-emissierechten (Klimaatbeleid - Ecotaksen - Protocol van Kyoto - Reductie broeikasemissies) (2-708)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-181
p. 9-12 2-181 p. 9-12 (PDF)
De te hoge internet- en interconnectietarieven (2-467)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-90
p. 34-36 2-90 p. 34-36 (PDF)
De terugroeping van de IsraŽlische ambassadeur uit BelgiŽ (Tengevolge het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak-Sharon - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1241)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De tewerkstelling op zondag in toeristische centra (2-57)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-25
p. 46-49 2-25 p. 46-49 (PDF)
De toegang tot fiscale beroepen (Examens van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - Vrijstelling op basis van sommige diploma's - Ontwerp van koninklijk besluit) (2-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 19-21 2-249 p. 19-21 (PDF)
De toekomst van Belgacom (2-931)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 24-25 2-193 p. 24-25 (PDF)
De toekomst van de "Brussels International Airport Company" (Overheidsparticipatie - Aandeelhouderschap - Beursintroductie) (2-59)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 31-33 2-26 p. 31-33 (PDF)
De toekomst van de Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-366)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De toekomst van de telecomsector (Relatie tussen de minister en de actoren van de telecomsector - Belgacomdossier - Veiling van de UMTS-licenties) (2-350)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-74
p. 16-21 2-74 p. 16-21 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toestand in Irak (Strijd tegen het internationale terrorisme - Verenigde Staten - Humanitaire hulp - Militaire acties als Irak weigert wapeninspecteurs toe te laten) (2-892)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 11-12 2-184 p. 11-12 (PDF)
De toestand in Noord-Korea (Communistische dictatuur - Schending mensenrechten - Humanitaire hulp) (2-80)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-30
p. 41-43 2-30 p. 41-43 (PDF)
De toestand van de ICT-manager en de aanwijzing van toekomstige managers bij de federale openbare besturen (Copernicus-hervorming - Modernisering van de informatica van de openbare besturen - Toestand van de heer Verhulst aangesteld om een strategisch plan op te stellen - Experten voor Human Ressources Management - Herwaardering van de loopbaan van niveaus 2 tot 4 - Project e-government) (2-393)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-101
p. 30-37 2-101 p. 30-37 (PDF)
De transporten van de NAVO via de luchthaven van Oostende (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1288)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De tweede Golfoorlog (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon" (Diplomatieke reactie van IsraŽl - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1245)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De uitspraken van de minister over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Politieke drugsnota : dubbelzinnige interpretatie) (2-413)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 33-39 2-104 p. 33-39 (PDF)
De uitzendarbeid in de bouwsector (Verbod : gevaar voor koppelbazerij - Tekort aan arbeidskrachten - Arbeidsduur van jonge werknemers - Deeltijdse uitloopbanen voor ouderen) (2-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 6-8 2-61 p. 6-8 (PDF)
De veiling van de UMTS-licenties (Nummeroverdraagbaarheid - Stralingsnormen - Snelheid van de roll-out - Mobile Virtual Network Operator - Deelstaten deelachtig in de opbrengsten van de veiling) (2-279)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quikenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 34-38 2-81 p. 34-38 (PDF)
De verklaringen van vice-eerste minister Vande Lanotte over "de uitbreiding van de Europese Unie" (2-865)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 33-38 2-231 p. 33-38 (PDF)
De verkoop van overheidsgebouwen en het dreigend tekort op de begroting 2001 (o.a. de Financietoren en de Rťsidence Palace in Brussel en een terrein te Gent - Asbestverwijdering in de Financietoren) (2-797)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 31-33 2-164 p. 31-33 (PDF)
De verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ (2-844)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 109-114 2-218 p. 109-114 (PDF)
De verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ (2-850)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 109-114 2-218 p. 109-114 (PDF)
De verkoop via het internet in BelgiŽ (2-167)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-32
p. 23-25 2-32 p. 23-25 (PDF)
De vermindering van de administratieve lasten (Administratieve vereenvoudiging : betere leesbaarheid van formulieren; gebruik door de sociale zekerheid van gegevens die reeds in haar bezit zijn; e-government; elektronische BTW-aangifte; ťťn site/enig loket voor ondernemingen; democratisering toegang tot het internet; elektronische handtekening en beperking van het gebruik van aangetekende brieven; overheidsopdrachten; veilen van draadloze UMTS-frequenties) (2-176)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-65
p. 45-56 2-65 p. 45-56 (PDF)
De vermindering van de staatsschuld (Waar heeft de Staat het meest baat bij : schuldafbouw of belastingverlaging ?) (2-371)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 59-61 2-98 p. 59-61 (PDF)
De vestigingswet (Handelsvestigingen - Beroepskaart voor niet EU-onderdanen) (2-1194)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-260
p. 28-29 2-260 p. 28-29 (PDF)
De werking en de bevoegdheden van de Ombudsdienst Telecommunicatie en de protocolovereenkomsten die deze kan afsluiten (Protocolovereenkomsten met operatoren spraaktelefonie, mobilofoonoperatoren en uitgevers van telefoongidsen en internetserviceproviders - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-213)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 16-19 2-65 p. 16-19 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De werking en de toekomst van de Nationale Bank (Emissierecht - Bijzonder statuut van de Bank - Boekhouding van de Bank - Transparantie van de bezoldigingen - Regels van corporate governance - Bestaansreden van de Nationale Bank na overheveling van activiteiten naar de Europese centrale bank - Relaties tussen de Controledienst voor de Verzekeringen, de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) (2-726)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-7 COM
p. 4-17 2-7 COM p. 4-17 (PDF)
De wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet - Overgangsregeling - Convenanten die gemeenten en uitbaters van kansspelinrichtingen van klasse II afsluiten) (2-590)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 18-20 2-110 p. 18-20 (PDF)
De wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit ("Hacking") (2-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 67-68 2-102 p. 67-68 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Inspraak van kinderen
2-14
p. 32 2-14 p. 32 (PDF)
   Kindermishandeling
2-14
p. 31-32 2-14 p. 31-32 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Diensten verricht door advocaten - BTW-vrijstelling - Draagwijdte (2-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-35
p. 1715-1717 2-35 p. 1715-1717 (PDF)
Digitale handtekening - Certificaat - Kosten (2-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 975-976 2-21 p. 975-976 (PDF)
Digitale handtekening - Certificaat - Kosten (2-767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1018 2-22 p. 1018 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1087-1088 2-23 p. 1087-1088 (PDF)
Digitale handtekening - Certificaat - Kosten (2-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009 2-22 p. 1009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1082-1083 2-23 p. 1082-1083 (PDF)
Dode hoek - Plaats van de fietser op de weg (2-1949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2743 2-52 p. 2743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2872-2873 2-53 p. 2872-2873 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001      
  Bespreking
   Kosten voor recepties
2-87
p. 86 2-87 p. 86 (PDF)
   Opmerking i.v.m. de schuifbladen in het halfrond
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Afscheidsvergoeding voor de senatoren (Uittredingsvergoeding)
2-164
p. 45 2-164 p. 45 (PDF)
   Preciseringen nopens sommige begrotingsposten
2-164
p. 45-46 2-164 p. 45-46 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2001, begroting voor het dienstjaar 2002 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2003      
  Bespreking
   Matiging voor de begrotingen van Kamer en Senaat
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
Driewielige motorfietsen ("Trikes") - Verbod op autosnelweg - Overleg met motorrijderssector (2-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 248 2-7 p. 248 (PDF)
Drugsbeleid - Gebruik van drugs op muziekfestivals (2-170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201 2-6 p. 201 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 236 2-7 p. 236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 515-517 2-12 p. 515-517 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 236 2-7 p. 236 (PDF)
  Bul. 2-12
p. 501 2-12 p. 501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 713-715 2-16 p. 713-715 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 237 2-7 p. 237 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238 2-7 p. 238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 430-431 2-10 p. 430-431 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 241 2-7 p. 241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 317-318 2-8 p. 317-318 (PDF)
Drugspreventie door politie en rijkswacht in de lagere school (Pedagogische versus politionele aanpak) (2-332)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 11-12 2-67 p. 11-12 (PDF)
Drugstesten in het verkeer - Resultaten - Bijsturingen - Testapparatuur (2-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267-1268 2-27 p. 1267-1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1620-1621 2-33 p. 1620-1621 (PDF)
Drugtesten in het verkeer (2-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 998 2-22 p. 998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1121-1122 2-24 p. 1121-1122 (PDF)
Drugtesten in het verkeer (2-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1143 2-24 p. 1143 (PDF)
E-Governement - On-line-overheidsdiensten (Toekenning aan elke burger van een levenslang e-mailadres en website) (2-1892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2724-2725 2-51 p. 2724-2725 (PDF)
E-forum, de regeringsnota aangaande de elektronische handel (e-commerce - Website) (2-243)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-45
p. 23-26 2-45 p. 23-26 (PDF)
E-government - On-line-overheidsdiensten (Toekenning aan elke burger van een levenslang e-mailadres en website) (2-1890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2789-2791 2-52 p. 2789-2791 (PDF)
E-government - On-line-overheidsdiensten (Toekenning aan elke burger van een levenslang e-mailadres en website) (2-1891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2817-2818 2-52 p. 2817-2818 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 846 2-19 p. 846 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1001 2-22 p. 1001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1074-1075 2-23 p. 1074-1075 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 847 2-19 p. 847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-21
p. 959-963 2-21 p. 959-963 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 857-858 2-19 p. 857-858 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-19
p. 855 2-19 p. 855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1063-1064 2-23 p. 1063-1064 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 858-860 2-19 p. 858-860 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 860 2-19 p. 860 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 843-844 2-19 p. 843-844 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 994-995 2-22 p. 994-995 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1066 2-23 p. 1066 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 864-866 2-19 p. 864-866 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 872-873 2-19 p. 872-873 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848 2-19 p. 848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 918-921 2-20 p. 918-921 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 875-876 2-19 p. 875-876 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 849 2-19 p. 849 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007-1008 2-22 p. 1007-1008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1140-1142 2-24 p. 1140-1142 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 852 2-19 p. 852 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1013 2-22 p. 1013 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1186-1188 2-25 p. 1186-1188 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 882-883 2-19 p. 882-883 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 854 2-19 p. 854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 940-941 2-20 p. 940-941 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 891 2-19 p. 891 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 892 2-19 p. 892 (PDF)
E-government op het vlak van de federale, provincie- en gemeentebesturen (Nieuwe informatie- en communicatietechnologie voor bestuursdaden) (2-564)      
  Bespreking
2-93
p. 4-24 2-93 p. 4-24 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Van Quickenborne, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eiland "Isola Comacina" - Schenking aan BelgiŽ - Statuut (Schenking aan koning Albert I - Wederafstand - Eigendom van het eiland en de gebouwen - Onderhoud - Archeologisch en cultureel patrimonium) (2-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 758-760 2-17 p. 758-760 (PDF)
Elektriciteitsmarkt - Liberalisering - Maximumprijzen (Toestand in CaliforniŽ en in BelgiŽ) (2-1155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-32
p. 1588-1591 2-32 p. 1588-1591 (PDF)
Elektronische certificatie - Vrije markt - Uitvoeringsbesluiten (Dominante positie van de Belgian Post Group : proefproject "Postbox") (2-1953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2823-2825 2-52 p. 2823-2825 (PDF)
Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap) - Budget - Kosten ten laste van de overheid (2-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 338 2-9 p. 338 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 746 2-17 p. 746 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 999 2-22 p. 999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1124 2-24 p. 1124 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (2-513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 574 2-13 p. 574 (PDF)
   Antwoord van de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
Bul. 2-14
p. 651 2-14 p. 651 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 579-580 2-13 p. 579-580 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 582 2-13 p. 582 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 584-585 2-13 p. 584-585 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 585 2-13 p. 585 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 592 2-13 p. 592 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 570 2-13 p. 570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 640-641 2-14 p. 640-641 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 570 2-13 p. 570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 715-716 2-16 p. 715-716 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571 2-13 p. 571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 642 2-14 p. 642 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 596-597 2-13 p. 596-597 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 602 2-13 p. 602 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 603 2-13 p. 603 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 749 2-17 p. 749 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007 2-22 p. 1007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1136-1137 2-24 p. 1136-1137 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 574 2-13 p. 574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 686 2-15 p. 686 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 612-613 2-13 p. 612-613 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Question avec rťponse
Bul. 2-13
p. 615 2-13 p. 615 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 615 2-13 p. 615 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 615-616 2-13 p. 615-616 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3749 2-67 p. 3749 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3737 2-67 p. 3737 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3738 2-67 p. 3738 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3738 2-67 p. 3738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3835-3836 2-69 p. 3835-3836 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3740 2-67 p. 3740 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3741 2-67 p. 3741 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3741 2-67 p. 3741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3790 2-68 p. 3790 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3760 2-67 p. 3760 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3743 2-67 p. 3743 (PDF)
  Bul. 2-67
p. 3743-3743 2-67 p. 3743-3743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3794 2-68 p. 3794 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3769 2-67 p. 3769 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3745 2-67 p. 3745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4139-4140 2-73 p. 4139-4140 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3746 2-67 p. 3746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3934 2-70 p. 3934 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3746 2-67 p. 3746 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3746 2-67 p. 3746 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3747 2-67 p. 3747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3818-3819 2-68 p. 3818-3819 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3747 2-67 p. 3747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3819 2-68 p. 3819 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3772 2-67 p. 3772 (PDF)
GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod (2-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 225 2-6 p. 225 (PDF)
GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod (2-187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 200 2-6 p. 200 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 251-252 2-7 p. 251-252 (PDF)
GSM-antennes - Gezondheidsrisico's - Studies - Voorschriften (Handenvrij sets) (2-630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 807-808 2-18 p. 807-808 (PDF)
GSM-netwerken - Treintrajecten - Bedekkingsgraad - Storingen (2-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2300-2301 2-45 p. 2300-2301 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2497-2498 2-47 p. 2497-2498 (PDF)
Gehandicapten - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Gehuwde personen (Bestraffing van het huwelijk of het samenwonen van gehandicapten versus sociale integratie) (2-1896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2750-2752 2-52 p. 2750-2752 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3576-3578 2-64 p. 3576-3578 (PDF)
  Bul. 2-70
p. 3886-3889 2-70 p. 3886-3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4063-4067 2-73 p. 4063-4067 (PDF)
Geneesmiddelen en gezondheidstests - Aanbod op het internet - Mogelijkheden om op te treden (2-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1024-1026 2-22 p. 1024-1026 (PDF)
Geneesmiddelen en gezondheidstests - Aanbod op het internet - Mogelijkheden om op te treden (2-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1084-1085 2-23 p. 1084-1085 (PDF)
Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid (2-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 679-680 2-15 p. 679-680 (PDF)
Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid (2-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 380 2-9 p. 380 (PDF)
Gevangenisbevolking - Vooropgestelde daling - Drugsverslaafden - Vervangende gevangenisstraf (2-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 952-953 2-21 p. 952-953 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142 2-24 p. 1142 (PDF)
  Bul. 2-29
p. 1434 2-29 p. 1434 (PDF)
GeÔntegreerde politie - Onverenigbaarheden - Extra-professionele activiteiten - Tuchtprocedures (Zwartwerk - Overstappen naar privť-veiligheidsbedrijven) (2-1055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325 2-28 p. 1325 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1602-1603 2-33 p. 1602-1603 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1732-1733 2-36 p. 1732-1733 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2359-2360 2-46 p. 2359-2360 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2744 2-52 p. 2744 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3569-3570 2-64 p. 3569-3570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4007-4009 2-72 p. 4007-4009 (PDF)
Goud - Leasen - Destabiliserende effecten (2-818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-23
p. 1060-1061 2-23 p. 1060-1061 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1438-1440 2-29 p. 1438-1440 (PDF)
Grootdistributie - Nieuwe concentratiefgolf in de sector (bv. overname van GB door Carrefour) (2-1311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1792-1795 2-36 p. 1792-1795 (PDF)
Hacken - "Port scan" - Wet inzake informaticacriminaliteit (Vonnis in de Verenigde Staten) (2-1076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1464-1465 2-30 p. 1464-1465 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1608 2-33 p. 1608 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1738-1739 2-36 p. 1738-1739 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2366-2367 2-46 p. 2366-2367 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2758-2759 2-52 p. 2758-2759 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3583-3584 2-64 p. 3583-3584 (PDF)
Handel met voorkennis - Vervolgingsbeleid - Veroordelingen (2-1355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1905-1906 2-38 p. 1905-1906 (PDF)
Handel met voorkennis - Vervolgingsbeleid - Veroordelingen (2-1374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1903-1905 2-38 p. 1903-1905 (PDF)
Hardhorige bromfietsers - Verplichting om een helm te dragen - Eventuele vrijstelling (2-2603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3830 2-69 p. 3830 (PDF)
Heling - Aanbieden van gestolen goederen op het Internet (Opsporingsinitiatief in Nederland) (2-1858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2676-2678 2-51 p. 2676-2678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3061-3063 2-56 p. 3061-3063 (PDF)
Het "Echelon"-spionageproject (Amerikaans project) (2-82)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk (2-70)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy ŗ M. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-535)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Audit - Lopende juridische procedures - Ondersteuning van Berlaymont 2000 voor voltooiing van de werken) (2-537)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-105
p. 12-15 2-105 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het MP3-fenomeen (Internet : illegaal kopiŽren van muziek) (2-286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 19-21 2-54 p. 19-21 (PDF)
Het actieplan voor personen met een handicap (Integratiemaatregelen van de diverse ministers) (2-1303)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-284
p. 17-19 2-284 p. 17-19 (PDF)
Het alcoholgebruik en -misbruik (Economische, sociale en culturele repercussies - Alcoholgebruik bij jongeren - Alcoholmisbruik op het werk - De Post - Verbod op alcoholreclame) (2-229)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-74
p. 27-31 2-74 p. 27-31 (PDF)
Het beleid dat zal worden gevoerd ten aanzien van Irak (Onenigheid wat betreft de sancties - Humanitaire toestand - Embargo - Wapeninspecties) (2-621)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-119
p. 9-10 2-119 p. 9-10 (PDF)
Het besluit van de IsraŽlische regering om grond te ontzeggen aan IsraŽlische Arabieren (Standpunt van BelgiŽ - Mensenrechten - Naleving van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en IsraŽl) (2-1058)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 54-55 2-218 p. 54-55 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het college van deskundigen dat als opdracht heeft een wetenschappelijke studie te maken omtrent de eventuele schadelijkheid van GSM-straling (2-395)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 9-12 2-81 p. 9-12 (PDF)
Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden (2-612)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-162
p. 55-57 2-162 p. 55-57 (PDF)
Het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties (Partij actief in Libanon - Definitie van het begrip "terrorisme") (2-851)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
Het gebruik van alcoholtesters door rijkswacht en politie (2-16)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-11
p. 33-35 2-11 p. 33-35 (PDF)
Het gewapende conflict in Irak (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1284)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
Het instellen van een overschrijfbare titel bij nalatenschappen (Verplichting een notariŽle akte op te stellen bij nalatenschappen met onroerend goed) (2-1212)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 10-11 2-264 p. 10-11 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het is onvoorstelbaar dat in een officieel overheidsdocument staat dat een wetsontwerp is goedgekeurd voordat daarover in beide assemblees is gestemd      
  2-251
p. 87 2-251 p. 87 (PDF)
Het kadastraal inkomen en de defederalisering van de bevoegdheid dienaangaande (Sint-Hedwigakkoord) (2-379)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-78
p. 10-11 2-78 p. 10-11 (PDF)
Het kleinschalig gebruik van cannabis op muziekfestivals (Actie politiediensten - Aanpak op het festival in Dour) (2-1064)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 10-11 2-223 p. 10-11 (PDF)
Het ontbreken van een attest van goed zedelijk gedrag voor rechtspersonen (Strafregister betreffende de rechtspersonen en hun bestuurders - Voorontwerp van wet) (2-1096)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 11-12 2-241 p. 11-12 (PDF)
Het opzettelijk laag houden van de goudprijs (Catastrofes in de goudproducerende armere landen) (2-396)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 55-57 2-102 p. 55-57 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw De Schamphelaere en de heren Dallemagne, Lozie en Van Quickenborne over de aanbevelingen
2-42
p. 25-28 2-42 p. 25-28 (PDF)
  2-42
p. 29 2-42 p. 29 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-139
p. 4-8 2-139 p. 4-8 (PDF)
Het reglement van de Orde van Vlaamse balies dat advocaten verbiedt samen te werken met niet-advocaten (bv. bedrijfsrevisoren) (2-959)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 64-66 2-270 p. 64-66 (PDF)
Het reglementair kader rond het toekennen van de UMTS-licenties (Nummeroverdraagbaarheid - Stralingsnormen - DCS 1800-frequenties) (2-266)      
  Vraag om uitleg van de heer Bodson aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 34-38 2-81 p. 34-38 (PDF)
Het sociaal statuut van de advocaat (Onafhankelijkheid van het beroep - Advocaten die deel uitmaken van grote advocatenkantoren - Advocaten uit andere lidstaten van de EU die zich in BelgiŽ vestigen) (2-301)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de heer GabriŽls, minister van Lanbouw en Middenstand en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-87
p. 103-107 2-87 p. 103-107 (PDF)
Het sociaal statuut van de advocaat (Onafhankelijkheid van het beroep - Advocaten die deel uitmaken van grote advocatenkantoren) (2-102)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-25
p. 8-9 2-25 p. 8-9 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ omtrent het opslaan van data die verband houden met telecommunicatie (Preventief en systematisch opslaan van data voor het gebruik door de diensten van Justitie en politie) (2-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-132
p. 14-15 2-132 p. 14-15 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeder (2-660)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 11-13 2-128 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (Arrest Arbeidshof te Gent) (2-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 39-42 2-144 p. 39-42 (PDF)
Het statuut van geregulariseerde personen die activiteiten als zelfstandige ontplooien (Beroepskaart) (2-174)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-63
p. 59-61 2-63 p. 59-61 (PDF)
Het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken (Gebied Brussel-Hoofdstad) (2-73)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-18
p. 12-13 2-18 p. 12-13 (PDF)
Het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken (Gebied Brussel-Hoofdstad) (2-77)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 16-17 2-22 p. 16-17 (PDF)
Het ter beschikking stellen van personal computers aan bepaalde bevolkingscategorieŽn (2-854)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-178
p. 12-15 2-178 p. 12-15 (PDF)
Het uitblijven van transparantie omtrent het vermogen van overheidsmanagers en politici (Voorontwerp van wet betreffende de transparantie van de vergoeding van de leden van de beheersorganen van overheidsbedrijven) (2-1047)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-216
p. 10-11 2-216 p. 10-11 (PDF)
Het uitstel en bijgevolg afstel van het nieuwe cannabisbeleid (Federale drugsnota - Vervolgingsbeleid) (2-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-162
p. 16-18 2-162 p. 16-18 (PDF)
Het veilen van draadloze UMTS-frequenties (Mobilofonie - GSM - Internet) (2-172)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 20-27 2-62 p. 20-27 (PDF)
Het verlenen van octrooien op lichaamsmateriaal en de patiŽntenrechten (2-287)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-83
p. 53-55 2-83 p. 53-55 (PDF)
Horeca - Kwaliteitslabel bier (Controle op de kwaliteit en de hygiŽne van het bier - Vereffening van de Belgische Dienst voor de serveerkunde) (2-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-60
p. 3369-3370 2-60 p. 3369-3370 (PDF)
Inkomsten uit speculatie - Belastbaarheid (2-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-20
p. 929-931 2-20 p. 929-931 (PDF)
Internationale verdragen - Drugsbeleid (Heronderhandeling van de VN-verdragen - Cannabis) (2-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2196-2197 2-43 p. 2196-2197 (PDF)
Internationale verdragen - Drugsbeleid (Heronderhandeling van de VN-verdragen - Cannabis) (2-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2175-2176 2-43 p. 2175-2176 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2371 2-46 p. 2371 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2656 2-50 p. 2656 (PDF)
Internet - "Spamming" - Omvang - Schade - Juridische middelen (Aanstootgevende of ongevraagde e-mails) (2-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1010-1011 2-22 p. 1010-1011 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1083-1084 2-23 p. 1083-1084 (PDF)
Internet - "Spamming" - Omvang - Schade - Juridische middelen (Aanstootgevende of ongevraagde e-mails) (2-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1019 2-22 p. 1019 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1147-1150 2-24 p. 1147-1150 (PDF)
Internet - Beperking van grensoverschrijdend gebruik - Racisme - Gokken (2-817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-23
p. 1059-1060 2-23 p. 1059-1060 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1573-1575 2-32 p. 1573-1575 (PDF)
Internet - Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs (2-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1011-1012 2-22 p. 1011-1012 (PDF)
Internet - Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs (2-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1017 2-22 p. 1017 (PDF)
  Bul. 2-25
p. 1194-1196 2-25 p. 1194-1196 (PDF)
Internet - Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs (2-803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1019 2-22 p. 1019 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1090-1091 2-23 p. 1090-1091 (PDF)
Invoeginterims zoals ingesteld door de programmawet van 12 augustus 2000 - Resultaten - Discriminatie (Professionele integratie in de sector van de uitzendarbeid : bestaansminimumtrekkers, langdurige werklozen, sociale uitkeringsgerechtigden, personen van vreemde nationaliteit) (2-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1657-1659 2-34 p. 1657-1659 (PDF)
Justitiepaleis te Gent - Middelen (Wetboeken en cd-roms - Internetaansluiting thuis - GSM-abonnement) (2-1733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2455-2456 2-47 p. 2455-2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2656-2657 2-50 p. 2656-2657 (PDF)
Koninklijk Paleis - Vliegverbod (Laken en Ciergnon - Inbreuken) (2-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 745 2-17 p. 745 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 993 2-22 p. 993 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1110-1111 2-24 p. 1110-1111 (PDF)
Koninklijke familie - Aanvullende dotatie (Prinses Liliane) (2-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2169 2-43 p. 2169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2264-2265 2-44 p. 2264-2265 (PDF)
Koninklijke familie - Grondwettelijke bepalingen (Begrip "koninklijke familie" - Senator van rechtswege - Rol van de monarchie in ons constitutioneel bestel) (2-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1867-1868 2-38 p. 1867-1868 (PDF)
Kunstenaars - Sociaal statuut - Werkloosheidsreglementering - Plannen van de minister (2-551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 667-668 2-15 p. 667-668 (PDF)
Kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de openbare weg. - Politieke acties - Gerechtelijke uitspraken (Fietssit-ins) (2-728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 903 2-20 p. 903 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1008 2-22 p. 1008 (PDF)
  Bul. 2-25
p. 1157-1158 2-25 p. 1157-1158 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1240 2-26 p. 1240 (PDF)
Leger "nieuwe stijl" - Campagnes naar kinderen toe (2-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1808 2-37 p. 1808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1891-1892 2-38 p. 1891-1892 (PDF)
Mobiel telefoneren in het verkeer - Reglementering (Toegelaten systemen voor handvrij bellen - Fietsers en skaters) (2-1062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1322-1323 2-28 p. 1322-1323 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1615-1616 2-33 p. 1615-1616 (PDF)
Mobiel telefoneren in het verkeer - Reglementering (Toegelaten systemen voor handvrij bellen - Fietsers en skaters) (2-1063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1335 2-28 p. 1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1621 2-33 p. 1621 (PDF)
NMBS - Automatische biljettenverdelers - Taalgebruik (Regionale spreiding - Gemeenten, o.a. rand- en taalgrensgemeenten) (2-342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 335-336 2-9 p. 335-336 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 414-415 2-10 p. 414-415 (PDF)
NMBS - Communicatie tussen het personeel en de directie - Veiligheid van het treinpersoneel - Ontwaardingstoestellen (2-1414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1962 2-40 p. 1962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2114-2115 2-42 p. 2114-2115 (PDF)
Nationaal Instituut voor de Statistiek - Bijwerking gegevensbank - Mededeling gegevens via Internet (2-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 241-242 2-7 p. 241-242 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 382-385 2-9 p. 382-385 (PDF)
Nationaal Pseudokoop Team - Organigram veiligheidsdiensten - Evaluatie (Drugs) (2-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 952 2-21 p. 952 (PDF)
Nationaal pseudokoop team - Organigram veiligheidsdiensten - Evaluatie (Drugs) (2-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1168-1169 2-25 p. 1168-1169 (PDF)
Nationale Loterij - Maatschappelijke rol (Organisatie - Reclamecampagnes - Toezicht op reclame - Buitenlandse loterijen - Minderjarige deelnemers - Audiovisuele productie) (2-481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 610-612 2-13 p. 610-612 (PDF)
Nationale standbeelden - Taalgebruik (o.a. Congreskolom te Brussel) (2-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 609-610 2-13 p. 609-610 (PDF)
Nieuwe arbeidsregelingen - Invoering in de ondernemingen - Onmogelijkheid in hoofde van sommige ondernemingen om toepassing te maken van de wet van 17 maart 1987 (Ondernemingen die niet over een vakbondsafvaardiging beschikken versus ondernemingen die ressorteren onder een paritair comitť dat niet is opgericht of dat niet werkzaam is) (2-1293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1818-1819 2-37 p. 1818-1819 (PDF)
Nieuwe arbeidsregelingen - Invoering in de ondernemingen - Verenigbaarheid van de wet van 17 maart 1987 met artikel 5 van het Verdrag nr. 1 van de Internationale Arbeidsorganisatie (2-1294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1820-1821 2-37 p. 1820-1821 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Belgacom - UMTS licenties
2-224
p. 21 2-224 p. 21 (PDF)
   Spoorvervoer - Bestuursorganen van de NMBS
2-224
p. 21 2-224 p. 21 (PDF)
   Statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ
2-224
p. 20 2-224 p. 20 (PDF)
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennootschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-224
p. 22 2-224 p. 22 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-224
p. 19-20 2-224 p. 19-20 (PDF)
  2-224
p. 24-25 2-224 p. 24-25 (PDF)
   Zeescheepvaart - Fiscale voordelen om de herinvlagging van Belgische schepen te stimuleren
2-224
p. 22 2-224 p. 22 (PDF)
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Begroting Ontwikkelingssamenwerking
2-225
p. 29 2-225 p. 29 (PDF)
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-225
p. 31-33 2-225 p. 31-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Aantal vrouwelijke rechters in het Arbitragehof
2-226
p. 54-55 2-226 p. 54-55 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-226
p. 33-36 2-226 p. 33-36 (PDF)
  2-226
p. 36-37 2-226 p. 36-37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendementen nrs 31 tot 36 van de heer Van Quickenborne
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-600/2
p. 17-20 2-600/2 p. 17-20 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 59 van de heer Van Quickenborne
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001; toegang tot gegevens
2-600/2
p. 29-30 2-600/2 p. 29-30 (PDF)
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heer Van Quickenborne
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/2
p. 30-31 2-600/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 36 en 57 tot 59 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 113 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/12
p. 1-2 2-600/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 114 en 115 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-600/12
p. 2-3 2-600/12 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-85
p. 14 2-85 p. 14 (PDF)
  2-85
p. 14 2-85 p. 14 (PDF)
   Startbaanovereenkomst
2-85
p. 15-16 2-85 p. 15-16 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-85
p. 13-16 2-85 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-86
p. 8 2-86 p. 8 (PDF)
  2-86
p. 8-11 2-86 p. 8-11 (PDF)
   Toewijzing van UMTS-vergunningen (Mobiele telecommunicaties van de derde generatie - GSM) - Gedeeld gebruik van antennesites - Stralingsnormen
2-86
p. 4-8 2-86 p. 4-8 (PDF)
  2-86
p. 18-19 2-86 p. 18-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-86
p. 21-29 2-86 p. 21-29 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van mevrouw de Bethune en de heren Van Quickenborne en de Clippele
2-87
p. 87-95 2-87 p. 87-95 (PDF)
  2-87
p. 108-123 2-87 p. 108-123 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-87
p. 62-63 2-87 p. 62-63 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-87
p. 70-77 2-87 p. 70-77 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-170
p. 12-13 2-170 p. 12-13 (PDF)
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 14-20 2-170 p. 14-20 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-170
p. 11-12 2-170 p. 11-12 (PDF)
   Terugvordering bij de bedrijven van de Maribel bis en ter-steun - Aansprakelijkheid van de Staat
2-170
p. 13-14 2-170 p. 13-14 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van mevrouw Nagy en de heer Van Quickenborne
2-171
p. 10-14 2-171 p. 10-14 (PDF)
  2-171
p. 23-29 2-171 p. 23-29 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 18 2-171 p. 18 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
Orde van Malta - Erkenning (Vertegenwoordiging van de Orde in BelgiŽ - Ontvangst door de Koning van een hoge onderscheiding in de Orde) (2-1793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2466-2467 2-47 p. 2466-2467 (PDF)
Organisatie van de brandweerdiensten - Opstellen van gemeentelijke reglementen (Vakante betrekking - Proeftijd - Onverenigbaarheden) (2-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 900-902 2-20 p. 900-902 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1001-1003 2-22 p. 1001-1003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1127-1128 2-24 p. 1127-1128 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Over de niet-naleving van de spreektijd      
  Persoonlijk feit van de heer Van Quickenborne
2-226
p. 52 2-226 p. 52 (PDF)
Overheid - Open-source software - Licenties (Rapport van de Nederlandse politieke partij Groenlinks - Hoge prijzen voor licenties - Inoveren van open-source software - Linux-project) (2-2542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3690-3691 2-66 p. 3690-3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3760-3762 2-67 p. 3760-3762 (PDF)
Overheid - Open-source software - Licenties (Rapport van de Nederlandse politieke partij Groenlinks - Hoge prijzen voor licenties - Inoveren van open-source software - Linux-project) (2-2543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3694 2-66 p. 3694 (PDF)
Overheid - Open-source software - Licenties (Rapport van de Nederlandse politieke partij Groenlinks - Hoge prijzen voor licenties - Inoveren van open-source software - Linux-project) (2-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3695 2-66 p. 3695 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3817-3818 2-68 p. 3817-3818 (PDF)
Overheidsbedrijven - Corporate governance (2-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1750 2-36 p. 1750 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2771 2-52 p. 2771 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2964-2966 2-54 p. 2964-2966 (PDF)
Overheidsbedrijven - Corporate governance (NMBS) (2-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1729 2-36 p. 1729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-39
p. 1935-1936 2-39 p. 1935-1936 (PDF)
Overheidsbedrijven - Sponsoring - Reclame (2-1233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1695-1696 2-35 p. 1695-1696 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1791-1792 2-36 p. 1791-1792 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2251-2252 2-44 p. 2251-2252 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2254-2256 2-44 p. 2254-2256 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2263-2264 2-44 p. 2263-2264 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2232-2233 2-44 p. 2232-2233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2320-2322 2-45 p. 2320-2322 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2265-2266 2-44 p. 2265-2266 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237 2-44 p. 2237 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2745-2746 2-52 p. 2745-2746 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3570-3571 2-64 p. 3570-3571 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237 2-44 p. 2237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2483-2485 2-47 p. 2483-2485 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2272-2273 2-44 p. 2272-2273 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2240 2-44 p. 2240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2589-2591 2-49 p. 2589-2591 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2275-2276 2-44 p. 2275-2276 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2246 2-44 p. 2246 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2766 2-52 p. 2766 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3863-3864 2-69 p. 3863-3864 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2246 2-44 p. 2246 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2771 2-52 p. 2771 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3616-3619 2-64 p. 3616-3619 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2248 2-44 p. 2248 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2342 2-45 p. 2342 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2250 2-44 p. 2250 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2500-2501 2-47 p. 2500-2501 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2287 2-44 p. 2287 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2288 2-44 p. 2288 (PDF)
Parkeermeters - Betaling van parkeertarieven via de GSM (Experiment in Nederland) (2-663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 883-884 2-19 p. 883-884 (PDF)
Pijnbestrijding - Gebruik van cannabis - Legaliseren (2-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 235 2-7 p. 235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 464 2-11 p. 464 (PDF)
Publicatie wetgeving en rechtspraak op Internet - Toekomst Justel (Ministerie van Justitie - Webstek Belgisch Staatsblad) (2-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 749-750 2-17 p. 749-750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 820-821 2-18 p. 820-821 (PDF)
Raad van State - Hervorming - Waarborgen (Wetsontwerp tot afschaffing van het voorafgaandelijk advies van de afdeling wetgeving voor de ontwerpen van uitvoerende normen) (2-2102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3038-3040 2-56 p. 3038-3040 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3571-3572 2-64 p. 3571-3572 (PDF)
Raad van State - Hervorming - Waarborgen (Wetsontwerp tot afschaffing van het voorafgaandelijk advies van de afdeling wetgeving voor de ontwerpen van uitvoerende normen) (2-2103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3042 2-56 p. 3042 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
Raad van State - Ontwerpen van koninklijk besluit, ministerieel besluit en andere reglementaire beschikkingen - Adviezen (2-2101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3072-3074 2-56 p. 3072-3074 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Drukkingsgroepen en ontzuiling
2-7
p. 29 2-7 p. 29 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 29 2-7 p. 29 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 11 2-232 p. 11 (PDF)
   Schuldbeleid
2-232
p. 6-10 2-232 p. 6-10 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-233
p. 30-32 2-233 p. 30-32 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 15-16 2-233 p. 15-16 (PDF)
  2-233
p. 28 2-233 p. 28 (PDF)
   Oprichting van een Kyoto-fonds
2-233
p. 29 2-233 p. 29 (PDF)
   Probleem van de werkloosheid
2-233
p. 29 2-233 p. 29 (PDF)
   Problematiek van de aandelenopties
2-233
p. 29 2-233 p. 29 (PDF)
   Toestand in het Midden-Oosten
2-233
p. 32 2-233 p. 32 (PDF)
  2-233
p. 32-33 2-233 p. 32-33 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 23 2-146 p. 23 (PDF)
  2-146
p. 25-28 2-146 p. 25-28 (PDF)
   Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-146
p. 25 2-146 p. 25 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 24 2-146 p. 24 (PDF)
Reglementering van de informatie die verspreid wordt via internet - Yahoo-vonnis in Frankrijk (Internationale veilingsites - Nazi-artikelen - Vrije toegang tot informatie) (2-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1332 2-28 p. 1332 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1607-1608 2-33 p. 1607-1608 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1737-1738 2-36 p. 1737-1738 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2366 2-46 p. 2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757-2758 2-52 p. 2757-2758 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3582-3583 2-64 p. 3582-3583 (PDF)
Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener (2-689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 845 2-19 p. 845 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1000-1001 2-22 p. 1000-1001 (PDF)
Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener (Tewerkstelling) (2-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1221-1223 2-26 p. 1221-1223 (PDF)
Rijexamen - Discriminatie (Weigering afgifte voorlopig rijbewijs op grond van verstrijking van een bepaalde periode na het lukken van het theoretisch examen) (2-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 842-843 2-19 p. 842-843 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 994 2-22 p. 994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1112-1114 2-24 p. 1112-1114 (PDF)
Sabena - Brochure over BelgiŽ - Hoofdstad (2-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 556 2-12 p. 556 (PDF)
Schuldvorderingen - Beroep op een digitale rechtbank (Initiatief in het Verenigd Koninkrijk) (2-1876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2681-2682 2-51 p. 2681-2682 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3587 2-64 p. 3587 (PDF)
Seksuoloog - Statuut (2-1312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1765-1766 2-36 p. 1765-1766 (PDF)
Smart drinks - Wetenschappelijk onderzoek - Etikettering - KB 29 augustus 1997 (2-197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 252-253 2-7 p. 252-253 (PDF)
Snelheidsbeperkingen - Bebouwde kom - Tegenstrijdige verkeersborden (2-464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 499-500 2-12 p. 499-500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 590-591 2-13 p. 590-591 (PDF)
Sociaal statuut van de advocaat - Verenigbaarheid van artikel 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht ("Communautaire"advokaten) (2-1201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1675-1677 2-34 p. 1675-1677 (PDF)
Toegang tot vermaakgelegenheden - Weigering van bepaalde personen - Criteria (Toenemende criminaliteit in het milieu van de [jeugd]cafťs) (2-383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449 2-11 p. 449 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 748 2-17 p. 748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 819-820 2-18 p. 819-820 (PDF)
Toekennen adellijke gunsten - Consultatieve commissie - Samenstelling (2-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 711-712 2-16 p. 711-712 (PDF)
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2445 2-47 p. 2445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2623-2624 2-50 p. 2623-2624 (PDF)
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2446 2-47 p. 2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2625 2-50 p. 2625 (PDF)
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2393 2-46 p. 2393 (PDF)
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2455 2-47 p. 2455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2708-2709 2-51 p. 2708-2709 (PDF)
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2771-2772 2-52 p. 2771-2772 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3619 2-64 p. 3619 (PDF)
Treinstellen van het type MS96 - Veiligheid (2-1415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1963 2-40 p. 1963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2115-2116 2-42 p. 2115-2116 (PDF)
Tuchtstraffen ten aanzien van advocaten - Gradatie - Arbitrair karakter (2-1651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2371-2372 2-46 p. 2371-2372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2591-2592 2-49 p. 2591-2592 (PDF)
Vakorganisaties - Representativiteit - Bepaling van objectieve criteria (Rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie - Organisatie van sociale verkiezingen in de openbare sector - Monopolie van de vakorganisaties bij het voordragen van kandidaten in de privť-sector) (2-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2259-2262 2-44 p. 2259-2262 (PDF)
Vennootschap in oprichting - Inschrijving van een voertuig (2-2504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3568-3569 2-64 p. 3568-3569 (PDF)
Verkeersveiligheid - Campagnes - "Opťration silhouette" in Frankrijk - Invoering in BelgiŽ (Panelen met de omtrek van een menselijke gedaante op plekken waar dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden) (2-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1729-1730 2-36 p. 1729-1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1824-1826 2-37 p. 1824-1826 (PDF)
Verkiezingen - Opkomstplicht (Niet-naleving - Sancties - Stemmen bij volmacht - Belgen in het buitenland) (2-597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 698-699 2-16 p. 698-699 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 868-869 2-19 p. 868-869 (PDF)
Verkiezingen - Opkomstplicht (Niet-naleving - Sancties) (2-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 702 2-16 p. 702 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007 2-22 p. 1007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1139-1140 2-24 p. 1139-1140 (PDF)
Vervangende geldboetes - Optimale inning - Resultaten (2-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1558-1559 2-32 p. 1558-1559 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1678-1679 2-34 p. 1678-1679 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Vloeibare exctasy (GHB) - Wettelijk verbod (2-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 199 2-6 p. 199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 250 2-7 p. 250 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 4) (2-247)      
  Regeling van werkzaamheden
2-20
p. 31-32 2-20 p. 31-32 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 9)      
  Geheime stemmingen
2-90
p. 43-45 2-90 p. 43-45 (PDF)
  2-90
p. 51 2-90 p. 51 (PDF)
  2-90
p. 54 2-90 p. 54 (PDF)
  2-90
p. 57 2-90 p. 57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 96bis in het Reglement van de Senaat, betreffende de belangengroepen (Lobbying - Toekenning aan lobbyisten van een laissez-passer voor toegang tot de gebouwen van het Parlement) (2-1612)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1612/1
p. 1-13 2-1612/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing (2-1093)      
  Voorstel van de heren Dubiť en Van Quickenborne
2-1093/1
p. 1-7 2-1093/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23-8 van het Reglement van de Senaat (Openbaarheid van de commissievergaderingen) (2-138)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-138/1
p. 1-2 2-138/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 26 van het Reglement van de Senaat (Openbaarmaking van de werkzaamheden van de subcommissies en werkgroepen) (2-872)      
  Algemene bespreking
2-157
p. 62 2-157 p. 62 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Monfils
2-159
p. 34-35 2-159 p. 34-35 (PDF)
  2-159
p. 61 2-159 p. 61 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het reglement van de Senaat (GecoŲrdineerd antwoord door de eerste minister, in naam van de regering, indien een schriftelijke vraag tot meerdere ministers wordt gericht) (2-785)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-785/1
p. 1-2 2-785/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 27 van het Reglement van de Senaat (Openbaarheid van commissievergaderingen - Commissieverslagen) (2-829)      
  Algemene bespreking
2-157
p. 62 2-157 p. 62 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen) (2-622)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Afschaffing van de taalfaciliteiten in de zes Brusselse randgemeenten) (2-181)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-181/1
p. 1-2 2-181/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-386/3
p. 1-5 2-386/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 tot 7 van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-386/8
p. 1 2-386/8 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1009) (2-1010)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1010/1
p. 1-3 2-1010/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Bodson
2-83
p. 23-25 2-83 p. 23-25 (PDF)
  2-83
p. 56 2-83 p. 56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie (2-188)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-188/1
p. 1-2 2-188/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
2-22
p. 73 2-22 p. 73 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder (2-189)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-189/1
p. 1-3 2-189/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
2-22
p. 73 2-22 p. 73 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven (2-500)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-500/1
p. 1-3 2-500/1 p. 1-3 (PDF)
  Stand van zaken (Inoverwegingneming)
2-168
p. 5 2-168 p. 5 (PDF)
  2-182
p. 6 2-182 p. 6 (PDF)
  2-202
p. 5-6 2-202 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijwaring van de Peruviaanse Machu Picchu tegen extreem commerciŽle en toeristische exploitatie (Archeologische IncaruÔnes in Peru) (2-331)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-331/1
p. 1-3 2-331/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de herziening van de internationale drugsverdragen (2-584)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-584/1
p. 1-5 2-584/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid (Voorstellen van de Koning Boudewijnstichting) (2-1267)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Van Quickenborne
2-1267/1
p. 1-12 2-1267/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opheffing van de verplichting de uitslag van een aids-test voor te leggen om een Belgisch visum, een werkvergunning of een verblijfsvergunning te verkrijgen (of een studiebeurs) (2-581)      
  Voorstel van de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-581/1
p. 1-3 2-581/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht (Economische sancties) (2-561)      
  Amendement nr 6 van de heer Van Quickenborne c.s.
2-561/6
p. 1-2 2-561/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-147
p. 37-42 2-147 p. 37-42 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-147
p. 42-43 2-147 p. 42-43 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Mahoux en Van Quickenborne
2-148
p. 59 2-148 p. 59 (PDF)
  2-148
p. 83-84 2-148 p. 83-84 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Quickenborne, Vankrunkelsven en Vandenbroeke, op de tekst aangenomen door de commissie
2-322/4
p. 1-2 2-322/4 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1008/1
p. 1-4 2-1008/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Stemming
2-288
p. 70-71 2-288 p. 70-71 (PDF)
  2-288
p. 117 2-288 p. 117 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1546/1
p. 1-14 2-1546/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voortgangsrapport van de Senaat inzake het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie - Gevolg dat zal worden gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport (EU-uitbreiding : openstelling van de arbeidsmarkten - Hooggeschoolde/laaggeschoolde arbeidsmigranten - Verblijfs- en arbeidsvergunningen - Mobiliteit van de werkzoekenden over de provincie- en gewestgrenzen heen) (2-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2257-2259 2-44 p. 2257-2259 (PDF)
Webadressen - Openbare namen in eigendom van een onderneming (2-695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 854 2-19 p. 854 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1018 2-22 p. 1018 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1146-1147 2-24 p. 1146-1147 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Hackings - Bijkomende maatregelen (2-1136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1505-1506 2-30 p. 1505-1506 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1277-1278 2-27 p. 1277-1278 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1283 2-27 p. 1283 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1255-1256 2-27 p. 1255-1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1352-1353 2-28 p. 1352-1353 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1259 2-27 p. 1259 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1359 2-28 p. 1359 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1284-1285 2-27 p. 1284-1285 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1602 2-33 p. 1602 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1767 2-36 p. 1767 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1372-1374 2-28 p. 1372-1374 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1265 2-27 p. 1265 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1535-1536 2-31 p. 1535-1536 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1265 2-27 p. 1265 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1380-1381 2-28 p. 1380-1381 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1434-1435 2-29 p. 1434-1435 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273 2-27 p. 1273 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1609 2-33 p. 1609 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1741-1742 2-36 p. 1741-1742 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273 2-27 p. 1273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1537 2-31 p. 1537 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1274 2-27 p. 1274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1387-1388 2-28 p. 1387-1388 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1303 2-27 p. 1303 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1305 2-27 p. 1305 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1305 2-27 p. 1305 (PDF)
Werelderfgoed - Bescherming Machu Picchu - Naleving Unesco-Conventie (Peru - Kabelbaan en andere bouwplannen) (2-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 757-758 2-17 p. 757-758 (PDF)
Werkgroep "Modernisering van het Belgische kapitalisme" - Stand van zaken (2-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 748 2-17 p. 748 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1006 2-22 p. 1006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1136 2-24 p. 1136 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Amendement nr 4 van de heer Van Quickenborne
2-825/2
p. 2 2-825/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Van Quickenborne
2-1062/2
p. 1-6 2-1062/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 3 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers (Behandeling op voet van gelijkheid met hun voltijds werkende collega's voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden - EG-richtlijn) (2-976)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Van Quickenborne
2-976/2
p. 1-6 2-976/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-976/4
p. 1 2-976/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-183
p. 5-14 2-183 p. 5-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-183
p. 14-16 2-183 p. 14-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Secundaire markten voor financiŽle instrumenten - Bevoegdheden van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de Verzekeringen - CoŲrdinatie van het toezicht op de financiŽle sector : toenadering tussen de NBB, de CBF en de CDV) (2-1241)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1241/3
p. 1-2 2-1241/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 16-22 2-222 p. 16-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen (Integratie van de beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs : Wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Oprichting en werking van EURONEXT) (Onderwerpen van de Beurs van Brussel aan de vennootschapsbelasting - Wijziging art. 64, wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen [Beleggingen van gemeentespaarkassen in euro] - Wijziging art. 180 WIB 1992 : vrijstellling van vennootschapsbelasting voor het gemeentelijk autonoom "Havenbedrijf van Gent") (2-526)      
  Amendement nr 13 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-526/6
p. 1 2-526/6 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-66
p. 29-41 2-66 p. 29-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Amendement nr 13 van de heer Van Quickenborne
   Politieke benoemingen bij De Post
2-227/2
p. 6 2-227/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Van Quickenborne
   Samenstelling raad van bestuur en directiecomitť van De Post
2-227/2
p. 6-7 2-227/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 12 van de heer Van Quickenborne
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure
2-227/2
p. 5-6 2-227/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Omvorming van De Post tot NV van publiek recht - Depolitisering van de benoemingen in de overheidsbedrijven
2-227/7
p. 1-2 2-227/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Maatschappelijke zetel van de overheidsbedrijven - Omvorming van De Post tot NV van publiek recht
2-227/7
p. 2 2-227/7 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 12 en 14 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-227/8
p. 1 2-227/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-20
p. 16 2-20 p. 16 (PDF)
   Aftrekbaarheid van restaurantkosten
2-20
p. 22 2-20 p. 22 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6 % voor arbeidsintensieve diensten
2-20
p. 16 2-20 p. 16 (PDF)
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-20
p. 16 2-20 p. 16 (PDF)
   Masterplan Mc Kinsey over De Post
2-20
p. 15 2-20 p. 15 (PDF)
  2-20
p. 16-17 2-20 p. 16-17 (PDF)
   Omvorming van De Post tot NV van publiek recht : taalverdeling van de betrekkingen
2-20
p. 17 2-20 p. 17 (PDF)
   Verlaging vennootschapsbelasting
2-20
p. 16 2-20 p. 16 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-20
p. 24-31 2-20 p. 24-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendement nr 50 van de heer Van Quickenborne
   Wijziging wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen : reclame en toekenning van voordelen
2-522/2
p. 18 2-522/2 p. 18 (PDF)
  Amendementen nrs 139 en 140 van de heer Van Quickenborne
   Wijziging wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen : registratie van medische gegevens en privacy; zware medisch-technische diensten; technische aanpassingen; rechten en plichten; samenwerkingsakkoorden tussen ziekenfondsen en rechtspersonen
2-522/2
p. 48-49 2-522/2 p. 48-49 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de heer Van Quickenborne
   Openbare uitzendkantoren
2-522/2
p. 12-13 2-522/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 46 en 47 van de heer Van Quickenborne
   Overheidspensioenen : toekenning van een pensioencomplement voor beroepen met hoge werkbelasting
2-522/2
p. 17 2-522/2 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van de heer Van Quickenborne
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector : uitstapmogelijkheden e.a.
2-522/2
p. 17-18 2-522/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 52 en 53 van de heer Van Quickenborne
   Terbeschikkingstelling : wetgeving - Moeilijk te plaatsen werknemers ter beschikking stellen van gebruikers met het oog op hun herinschakeling op de arbeidsmarkt - Invoeginterim en bedrijven voor uitzendarbeid
2-522/2
p. 18-19 2-522/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32, 46 tot 50, 52 en 53 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-522/6
p. 2 2-522/6 p. 2 (PDF)
  2-522/6
p. 3-3 2-522/6 p. 3-3 (PDF)
  2-522/6
p. 5 2-522/6 p. 5 (PDF)
  2-522/6
p. 7 2-522/6 p. 7 (PDF)
  2-522/6
p. 8 2-522/6 p. 8 (PDF)
  2-522/6
p. 8 2-522/6 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 188 van de heer Van Quickenborne en mevrouw de Bethune
   Sociale bijstand voor illegalen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend, gedurende de lopende procedure
2-522/8
p. 1-2 2-522/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 189 van de heer Van Quickenborne
   Openbare uitzendkantoren
2-522/8
p. 2-3 2-522/8 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 190 van de heer Van Quickenborne
   Wijzigingen aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
2-522/8
p. 3-4 2-522/8 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bestaansminimum aan personen die zich in een regularisatieprocedure bevinden
2-67
p. 54 2-67 p. 54 (PDF)
   Contracten van onbepaalde duur in de uitzendsector
2-67
p. 54 2-67 p. 54 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
2-67
p. 54 2-67 p. 54 (PDF)
   Globaal debat over de actieve welvaartstaat
2-67
p. 54 2-67 p. 54 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 52 2-67 p. 52 (PDF)
  2-67
p. 53 2-67 p. 53 (PDF)
  2-67
p. 53 2-67 p. 53 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-67
p. 52 2-67 p. 52 (PDF)
  2-67
p. 53 2-67 p. 53 (PDF)
   Samenwerking tussen ziekenfondsen en privť-maatschappijen
2-67
p. 57 2-67 p. 57 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 52 2-67 p. 52 (PDF)
  2-67
p. 53 2-67 p. 53 (PDF)
  2-67
p. 53 2-67 p. 53 (PDF)
   Terbeschikkingstelling van moeilijk te plaatsen werknemers en invoeginterim
2-67
p. 55-56 2-67 p. 55-56 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Amendement nr 3 van de heer Van Quickenborne c.s.
2-392/2
p. 2 2-392/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 9 tot 12, 15 en 17 van de heer Van Quickenborne
2-392/2
p. 2 2-392/2 p. 2 (PDF)
  2-392/2
p. 6-8 2-392/2 p. 6-8 (PDF)
  2-392/2
p. 9 2-392/2 p. 9 (PDF)
  2-392/2
p. 10-11 2-392/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-392/6
p. 1 2-392/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-62
p. 4-17 2-62 p. 4-17 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Van Quickenborne, mevrouw KaÁar, mevrouw Nyssens, de heer Istasse en de heer Van den Brande
2-63
p. 42-44 2-63 p. 42-44 (PDF)
  2-63
p. 68 2-63 p. 68 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Van Quickenborne en van de dames de T'Serclaes en Nyssens (Tweede behandeling)
2-78
p. 34-35 2-78 p. 34-35 (PDF)
  2-78
p. 50 2-78 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Amendementen nrs 31 en 32 van de heer Van Quickenborne
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-226/2
p. 13-14 2-226/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren
2-226/5
p. 2-3 2-226/5 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Startbaanovereenkomst : opzegtermijn
2-226/5
p. 3 2-226/5 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Startbaanovereenkomst : aanpassing van bestaande wetgeving
2-226/5
p. 4 2-226/5 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 33, 34 en 38 tot 40 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-226/5
p. 1-2 2-226/5 p. 1-2 (PDF)
  2-226/5
p. 3-4 2-226/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 31 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-226/6
p. 1 2-226/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren
2-19
p. 31 2-19 p. 31 (PDF)
   Arbeidsduurvermindering
2-19
p. 32 2-19 p. 32 (PDF)
   Gewestelijke aspecten van het werkgelegenheidsbeleid (Rosetta-plan)
2-19
p. 28-31 2-19 p. 28-31 (PDF)
  2-19
p. 32 2-19 p. 32 (PDF)
  2-19
p. 34-35 2-19 p. 34-35 (PDF)
   Jongerenstage
2-19
p. 35 2-19 p. 35 (PDF)
   Startbaanovereenkomst : toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt; verplichting voor de werkgevers jongeren aan te werven; vermindering werkgeversbijdragen (Rosetta-plan)
2-19
p. 28-31 2-19 p. 28-31 (PDF)
  2-19
p. 32 2-19 p. 32 (PDF)
  2-19
p. 34-35 2-19 p. 34-35 (PDF)
  2-19
p. 36 2-19 p. 36 (PDF)
  2-19
p. 36 2-19 p. 36 (PDF)
   Subregionale tewerkstellingscomitťs
2-19
p. 31 2-19 p. 31 (PDF)
  2-19
p. 35 2-19 p. 35 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
2-19
p. 36-45 2-19 p. 36-45 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Verreycken en mevrouw Willame-Boonen
2-22
p. 47-50 2-22 p. 47-50 (PDF)
  2-22
p. 64 2-22 p. 64 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen (2-1242)      
  Algemene bespreking
2-222
p. 16-22 2-222 p. 16-22 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Van Quickenborne
2-347/2
p. 1-6 2-347/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen (2-977)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Quickenborne
2-977/2
p. 1-2 2-977/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-977/5
p. 1 2-977/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-977/5
p. 2-3 2-977/5 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-183
p. 5-14 2-183 p. 5-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-183
p. 16-19 2-183 p. 16-19 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Van Quickenborne
2-348/2
p. 1-2 2-348/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Quickenborne
2-1567/2
p. 1 2-1567/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Ramoudt en Van Quickenborne
2-1567/2
p. 2 2-1567/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendementen nrs 53 tot 55 van de heer Van Quickenborne
2-283/4
p. 15-17 2-283/4 p. 15-17 (PDF)
  Amendementen nrs 68 tot 70 van de heer Van Quickenborne
2-283/5
p. 15-16 2-283/5 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 81 tot 83 van de heer Van Quickenborne
2-283/6
p. 6-7 2-283/6 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 133 tot 161 van de heer Van Quickenborne
2-283/8
p. 10-30 2-283/8 p. 10-30 (PDF)
  Amendement nr 168 van de heer Van Quickenborne
2-283/9
p. 4 2-283/9 p. 4 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren D'Hooghe, Hordies en Van Quickenborne en van de dames KaÁar, Taelman en Nyssens
2-125
p. 45-49 2-125 p. 45-49 (PDF)
  2-125
p. 91-92 2-125 p. 91-92 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 55-60 2-287 p. 55-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren (Verkiezingsuitgaven : verduidelijking van het begrip "organisatie van niet-periodieke manifestaties" (2-525)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 91-94 2-68 p. 91-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van de heer Van Quickenborne
2-833/2
p. 1-6 2-833/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-833/5
p. 3 2-833/5 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 7 van de heer Van Quickenborne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-833/6
p. 1 2-833/6 p. 1 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-144
p. 35-36 2-144 p. 35-36 (PDF)
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-148
p. 45-47 2-148 p. 45-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis ten gevolge van de nieuwe structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen) (Wijzigingen tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophones" en de Vereniging van Vlaamse balies) (2-620)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Afschaffing van de procedure van weerspannigheid aan de wet - Versterking van de rechten van de verdediging en betere toepassing van het principe van gelijke wapens tussen partijen bij het proces - Zuivering van de nietigheden van het vooronderzoek) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen) (Zie ook doc. Senaat 2-291) (2-282)      
  Amendementen nrs 16 en 17 van de heer Van Quickenborne
2-282/2
p. 6-7 2-282/2 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Amendement nr 92 van de heren Vandenberghe en Van Quickenborne
2-619/3
p. 19 2-619/3 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 57, 60 tot 64, 66 tot 70, 72, 75 tot 87, 94, 97 en 100 van de heer Van Quickenborne
2-619/3
p. 1-6 2-619/3 p. 1-6 (PDF)
  2-619/3
p. 7-9 2-619/3 p. 7-9 (PDF)
  2-619/3
p. 9-11 2-619/3 p. 9-11 (PDF)
  2-619/3
p. 12-13 2-619/3 p. 12-13 (PDF)
  2-619/3
p. 14-17 2-619/3 p. 14-17 (PDF)
  2-619/3
p. 19 2-619/3 p. 19 (PDF)
  2-619/3
p. 20 2-619/3 p. 20 (PDF)
  2-619/3
p. 21 2-619/3 p. 21 (PDF)
  Amendementen nrs 58 en 59, 65, 71, 73, 91 en 93 van de heer Van Quickenborne en mevrouw KaÁar
2-619/3
p. 6-7 2-619/3 p. 6-7 (PDF)
  2-619/3
p. 9 2-619/3 p. 9 (PDF)
  2-619/3
p. 11-12 2-619/3 p. 11-12 (PDF)
  2-619/3
p. 13 2-619/3 p. 13 (PDF)
  2-619/3
p. 18-19 2-619/3 p. 18-19 (PDF)
  2-619/3
p. 19 2-619/3 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 57, 61, 62, 68A, 75, 76, 77 en 100 van de heer Van Quickenborne
2-619/6
p. 1 2-619/6 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-108
p. 31-38 2-108 p. 31-38 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-244/2
p. 1-7 2-244/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 838 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 77 2-244/25 p. 77 (PDF)
  Amendementen nrs 761 tot 763, 765 en 766, 768 en 770 tot 779, van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 27-29 2-244/25 p. 27-29 (PDF)
  2-244/25
p. 29-30 2-244/25 p. 29-30 (PDF)
  2-244/25
p. 30-31 2-244/25 p. 30-31 (PDF)
  2-244/25
p. 31-34 2-244/25 p. 31-34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendementen nrs 83 tot 95 en 97 van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-548/5
p. 61-68 2-548/5 p. 61-68 (PDF)
  2-548/5
p. 69 2-548/5 p. 69 (PDF)
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van art. 31 WIB 1992 [Ontslagvergoeding], van art. 87 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen [Primaire ongeschiktheidsuitkering], van art. 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, van artt. 81 en 104 Gerechtelijk Wetboek [samenstelling Arbeidsgerechten] en van art. 20 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) (2-1287)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1287/1
p. 1-52 2-1287/1 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (2-195)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-195/1
p. 1-5 2-195/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad (2-183)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-183/1
p. 1-5 2-183/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verkeershandhavingsfonds en tot wijziging van artikel 62 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1999 (Verhoging van de verkeersveiligheid door oprichting van een fonds ten gunste van de lokale politie) (2-1120)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-1120/1
p. 1-9 2-1120/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester (2-182)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-182/1
p. 1-3 2-182/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-105/2
p. 1-4 2-105/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Van Quickenborne
2-251
p. 87 2-251 p. 87 (PDF)
  2-251
p. 125 2-251 p. 125 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud (2-187)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-187/1
p. 1-3 2-187/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken (via Internet) (2-410)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Van Quickenborne
2-410/1
p. 1-8 2-410/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (2-100)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding (Geslachtsverandering) (2-197)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-197/1
p. 1-3 2-197/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Gerechtelijk Wetboek houdende regeling van de geÔntegreerde multidisciplinaire samenwerking van en met advocaten (2-1603)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1603/1
p. 1-17 2-1603/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening) (2-1047)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Van Quickenborne
2-247
p. 66 2-247 p. 66 (PDF)
  2-247
p. 108-109 2-247 p. 108-109 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, ß 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen (Totstandkoming van het verbod op bepaalde campagnevormen - Beperking van de campagnetechnieken - Bezwaren tegen de steeds verdergaande verbodsbepalingen omtrent de wijze van campagne voeren : reclameboopschappen op radio, televisie en in bioscopen ; commerciŽle reclamepanelen ; geschenken en gadgets) (2-1611)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1611/1
p. 1-9 2-1611/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1010) (2-1009)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1009/1
p. 1-12 2-1009/1 p. 1-12 (PDF)
   Over de inoverwegingneming
2-168
p. 5 2-168 p. 5 (PDF)
  2-182
p. 6 2-182 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek (Afschaffing van de stemplicht) (2-190)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-190/1
p. 1-2 2-190/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen (2-185)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-185/1
p. 1-6 2-185/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne, Moens, De Grauwe, Istasse, Morael en Maertens
2-714/1
p. 1-13 2-714/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Van Quickenborne
2-714/2
p. 1-4 2-714/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Van Quickenborne
2-714/3
p. 1-2 2-714/3 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-274
p. 5 2-274 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-275
p. 40-43 2-275 p. 40-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden) (Mengsels of cocktails met sterke dranken) (2-1109)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 4-6 2-244 p. 4-6 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ramoudt en Van Quickenborne
2-247
p. 55-56 2-247 p. 55-56 (PDF)
  2-247
p. 86 2-247 p. 86 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Evenredige vertegenwoordiging) (2-210)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-210/1
p. 1-2 2-210/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Van Quickenborne
2-411/2
p. 1-2 2-411/2 p. 1-2 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
2-63
p. 46-48 2-63 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst om dringende reden) (2-383)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-383/1
p. 1-2 2-383/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nagy, Willame-Boonen en Nyssens en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Monfils en Morael
2-83
p. 25-28 2-83 p. 25-28 (PDF)
  2-83
p. 57-58 2-83 p. 57-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Opruimingen en solden gelden voor alle producten behalve eetwaren) (2-349)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-349/1
p. 1-2 2-349/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (Reclame voor tabaksproducten - Sponsoring van evenementen met wereldwijde uitstraling) (2-1337)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1337/1
p. 1-5 2-1337/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Van Quickenborne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-895/7
p. 2-3 2-895/7 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-219
p. 35-38 2-219 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen (2-1524)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
2-1524/1
p. 1-8 2-1524/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof) (Herstel van de gelijkschakeling van het pecuniair statuut van de referendarissen van het Arbitragehof met de referendarissen van de Raad van State) (2-623)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet (Recht van de studenten hun kiesplicht te vervullen in de stad waar zij verblijven) (2-201)      
  Voorstel van mevrouw Taelman en de heer Van Quickenborne
2-201/1
p. 1-3 2-201/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet (Vervanging van een afwezige schepen door een raadslid - Staking van stemmen) (2-180)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-180/1
p. 1-3 2-180/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 25 en 40 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Misbruik van voorkennis) (2-1297)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1297/1
p. 1-3 2-1297/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de naam van het kind (Familienaam van het kind : dubbele naamgeving) (2-196)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-196/1
p. 1-6 2-196/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen (2-184)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-184/1
p. 1-5 2-184/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad (2-192)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-192/1
p. 1-2 2-192/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-193/1
p. 1-5 2-193/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten (DifferentiŽren van de belastingvrije som tussen "echte" alleenstaanden en samenwonenden - Optrekken van het belastingskrediet voor alleenstaanden - Optrekken van het belastingskrediet voor ťťnoudergezinnen met kinderen ten laste) (2-1302)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne
2-1302/1
p. 1-15 2-1302/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen (2-186)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-186/1
p. 1-6 2-186/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht (2-191)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-191/1
p. 1-2 2-191/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem (2-194)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-194/1
p. 1-4 2-194/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Aan de hand van objectieve wetenschappelijke gegevens en het vooropstellen van duidelijke doelstellingen inzake het reguleren van het medische en het recreatieve gebruik van cannabis, tot een coherent beleid komen, los van elke ideologie) (2-585)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Vankrunkelsven
2-585/1
p. 1-31 2-585/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Maximale openingsduur van 15 uur per dag - Versoepeling van de regeling) (2-413)      
  Amendement nr 1 van de heer Van Quickenborne
2-413/2
p. 1 2-413/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Amendementen nrs 33 tot 36 van de heer Van Quickenborne
2-704/5
p. 1-3 2-704/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 44 tot 56 van de heren Dedecker en Van Quickenborne
2-704/7
p. 1-13 2-704/7 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 72 van de heer Van Quickenborne
2-704/8
p. 11-17 2-704/8 p. 11-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen (Verlaging van het aantal feestdagen, verhoging van het aantal vakantiedagen - Erkenning nationale feestdagen van de gemeenschappen) (2-208)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-208/1
p. 1-4 2-208/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de instelling van een statuut voor advocaten-stagiairs en advocaten-medewerkers (Uitoefening van het beroep in dienstverband - Sociaal statuut) (2-1576)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-1576/1
p. 1-35 2-1576/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Verkrijgen van de staat van Belg door nationaliteitskeuze : afleggen van een verklaring) (2-179)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-179/1
p. 1-5 2-179/1 p. 1-5 (PDF)
Wettelijke samenwoning - Gerechtelijke procedures (Verschijning bij volmacht - Procedure van dringende en voorlopige maatregelen i.g.v. gerechtelijke scheiding van goederen) (2-816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-23
p. 1059 2-23 p. 1059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1143-1145 2-24 p. 1143-1145 (PDF)
Wetten, besluiten, verordeningen en teksten met een reglementair karakter - Ontbreken van een officiŽle Nederlandstalige versie van een aantal teksten (2-1134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1519 2-31 p. 1519 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1739 2-36 p. 1739 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2367-2368 2-46 p. 2367-2368 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2759 2-52 p. 2759 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3584 2-64 p. 3584 (PDF)
Witwasoperaties bij de invoering van de euro - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Toepassing van de HARM-tactiek in Nederland - Belgische strategie (2-1239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1746-1748 2-36 p. 1746-1748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2147-2151 2-42 p. 2147-2151 (PDF)
Witwasoperaties bij de invoering van de euro - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Toepassing van de HARM-tactiek in Nederland - Belgische strategie (2-1418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1967-1969 2-40 p. 1967-1969 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368-2371 2-46 p. 2368-2371 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2759-2762 2-52 p. 2759-2762 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3584-3586 2-64 p. 3584-3586 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3842-3844 2-69 p. 3842-3844 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Heffingsbasis - Werkelijke inkomsten van het lopende jaar (2-1170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1606-1607 2-33 p. 1606-1607 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1668-1671 2-34 p. 1668-1671 (PDF)
Ziekenhuizen - HygiŽne - Infecties (2-914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1260 2-27 p. 1260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1366-1369 2-28 p. 1366-1369 (PDF)
Ziekenhuizen - HygiŽne - Infecties (2-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1419-1422 2-29 p. 1419-1422 (PDF)
Zijn oriŽntatienota betreffende de elektronische handel (Ontwikkeling van de e-handel - Kostprijs van de locale communicatie - Aanpassing fiscaliteit [BTW]) (2-100)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-34
p. 42-49 2-34 p. 42-49 (PDF)
Zijn verklaringen tijdens het debat over het opslaan van kernafval in BelgiŽ (2-3)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-13
p. 33-42 2-13 p. 33-42 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999