S. 2-1302 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten
Patrik Vankrunkelsven    Vincent Van Quickenborne   

armoede
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing
eenoudergezin
alleenstaande
gezinsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1302/1 2-1302/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2002   Indiening Doc. 2-1302/1 2-1302/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
17/10/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/10/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verzonden naar commissie