S. 2-210 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen
Vincent Van Quickenborne    Patrik Vankrunkelsven   

gemeenteraadsverkiezing
provincie
evenredige vertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-210/1 2-210/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/11/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/1999   Indiening Doc. 2-210/1 2-210/1 (PDF)
20/1/2000   Inoverwegingneming
20/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2000   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
26/1/2000   Inleidende uiteenzetting
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 26/1/2000