Schriftelijke vragen van 7-1001 tot 7-1100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1001 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lebensmittelbehälter - Weichmacher - Verbot - Alltagsgebrauchsgegenstände - Kennzeichnungspflicht - Maßnahmen Voedingsverpakkingen - Weekmakers - Verbod - Dagelijkse gebruiksvoorwerpen - Etiketteringsverplichting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 24/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1002
7-1002 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Lebensmittelbehälter - Weichmacher - Verbot - Alltagsgebrauchsgegenstände - Kennzeichnungspflicht - Maßnahmen Voedingsverpakkingen - Weekmakers - Verbod - Dagelijkse gebruiksvoorwerpen - Etiketteringsverplichting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 12/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1001
7-1003 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1004 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1005 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1006 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1007 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1008 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1009 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cannabisplantages - Aantal - Toename - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1010 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1011 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1012 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1013 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 17/5/2021
7-1014 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1015 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 31/3/2021
7-1016 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1017 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1018 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1019 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 20/4/2021
7-1020 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1021 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1022 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1023 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1024 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1025 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1026 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 29/3/2021
7-1027 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Defensie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1028 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1029 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1030 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Energie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1031 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1032 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 22/4/2021
7-1033 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1034
7-1034 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 12/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1033
7-1035 Ongena Tom (Open Vld) eerste minister  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 3/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1036 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 22/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1037 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 17/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1038 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1039 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 21/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1040 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1041 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 11/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1042 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 3/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1043 Ongena Tom (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1044 Ongena Tom (Open Vld) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 20/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1045 Ongena Tom (Open Vld) minister van Defensie  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1046 Ongena Tom (Open Vld) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 31/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1047 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1048 Ongena Tom (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1049 Ongena Tom (Open Vld) minister van Energie  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 29/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1050 Ongena Tom (Open Vld) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1051 Ongena Tom (Open Vld) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1052 Ongena Tom (Open Vld) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1053 Ongena Tom (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1054
7-1054 Ongena Tom (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 3/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1053
7-1055 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul - Invrijheidsstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 6/5/2021
7-1056 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Burgerjournaliste Zhang Zhan - Invrijheidsstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 25/5/2021
7-1057 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 5/3/2021
7-1058 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Telewerk - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 19/3/2021
7-1059 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1060 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 4/6/2021
7-1061 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Defensie  
  Leger - Taalverhoudingen - Scheeftrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1062 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1063 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1064 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1065 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1066 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Radicalisering - Aantal gevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 26/3/2021
7-1067 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1068 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1069 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1070 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 16/3/2021
7-1071 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Moorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1072 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 9/3/2021
7-1073 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 23/6/2021
7-1074 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Aandachtspunt binnen Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 25/6/2021
7-1075 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Koeriersfirma's - Fraude - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Onderzoeken - Procedure - Contact met PostNL
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 5/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1076
7-1076 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Koeriersfirma's - Fraude - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Onderzoeken - Procedure - Contact met PostNL
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 14/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1075
7-1077 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Onderaannemers en subcontractors - Cijfers - Aanstellen - Procedure - Vereisten en verplichtingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 26/3/2021
7-1078 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in België - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1079
7-1079 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in België - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 24/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1078
7-1080 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Luchthaven van Zaventem - Hogesnelheidstrein (HST)-station - Relancemiddelen - Concrete stappen - Budget - Overleg met Thalys
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Rappel 1/6/2021
7-1081 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 7/5/2021
7-1082 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 7/5/2021
7-1083 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
7-1084 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Nummerplaten - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1085 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in België - Uitzonderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 15/6/2021
7-1086 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 26/3/2021
7-1087 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1088 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 19/3/2021
7-1089 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1090 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1091 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 10/3/2021
7-1092 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1093 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 11/3/2021
7-1094 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1095 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1096 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1097 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1098 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1099 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 19/3/2021
7-1100 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vluchtelingen - Asielmisbruik - Tijdelijke stiekem terugkeer naar het thuisland - Betrapte personen - Cijfers - Vervolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021