Schriftelijke vragen van 6-501 tot 6-600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-501 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen ociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-543
6-502 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-544
6-503 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-545
6-504 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-546
6-505 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-547
6-506 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-548
6-507 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-549
6-508 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-550
6-509 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-551
6-510 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-552
6-511 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-553
6-512 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-554
6-513 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg met uitzondering van de witzandexploitaties - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-555
6-514 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-556
6-515 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-557
6-516 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-558
6-517 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-559
6-518 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-560
6-519 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Denturisten - Erkenning van het beroep - Diploma - Opleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 9/6/2015
  Antwoord 7/7/2015
6-520 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidsberoepen -Beroep van zorgkundige - Toegang - Erkenning - Achterstand - Overdracht van bevoegdheden - Regularisatie - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-521 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Rijbewijzen - Intrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 22/9/2015
6-522 Franssen Cindy (CD&V) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Invorderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 21/9/2015
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-523 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Armoedebestrijding - Interministeriële Conferentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-524 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Armoedebestrijding - Beleid en monitoring - Maatregelen per beleidsdomein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 24/4/2015
6-525 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cardiaal revalidatiearts - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-526 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 29/9/2015
6-527 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-528 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Vrouwen en gewapende conflicten - Re-integratie van slachtoffers en bestraffing van daders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-529
6-529 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Vrouwen en gewapende conflicten - Re-integratie van slachtoffers en bestraffing van daders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 17/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-528
6-530 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Daders van seksueel geweld - Vredesakkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 15/12/2016
  Antwoord 8/3/2017
6-531 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Seksueel geweld - Preventie via early warning-netwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-532
6-532 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Seksueel geweld - Preventie via early warning-netwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 15/12/2016
  Antwoord 30/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-531
6-533 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen vrouwen - Omzendbrief over het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld COL 4/2006 - Evaluatieverslag 2009 - Vernieuwde omzendbrief - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 29/9/2015
6-534 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Notie "aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een meerderjarige" - Strafwetboek - Opname - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-535 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen vrouwen - Definities van de verschillende vormen van geweld - Eenvormigheid - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-536 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Seksuele Agressie Set (SAS) - Resultaten - DNA-databank "Criminalistiek" of "Veroordeelden" - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 30/9/2015
6-537 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen vrouwen - Intrafamiliaal geweld - Tijdelijk huisverbod - Toepassing - Evaluatie - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/9/2015
6-538 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Kostprijs voor de samenleving - Cijfermateriaal - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-539 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Asielcentra - Geweld tegen vrouwen - Seksueel geweld - Preventie - Klachten - Procedure - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-540
6-540 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielcentra - Geweld tegen vrouwen - Seksueel geweld - Preventie - Klachten - Procedure - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-539
6-541 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Paritair Comité - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-499
6-542 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-500
6-543 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen ociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-501
6-544 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-502
6-545 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-503
6-546 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-504
6-547 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-505
6-548 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de haven van Gent - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-506
6-549 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-507
6-550 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-508
6-551 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-509
6-552 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-510
6-553 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-511
6-554 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-512
6-555 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg met uitzondering van de witzandexploitaties - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-513
6-556 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-514
6-557 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-515
6-558 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-516
6-559 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-517
6-560 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-518
6-561 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Bebat VZW - Rapport van het Rekenhof - Recyclagebijdragen - Verlaging - Opgebouwde financiële reserves - Opeising - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 2/4/2015
6-562 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Recupel VZW - Rapport van het Rekenhof - Recyclagebijdragen - Verlaging - Opgebouwde financiële reserves - Opeising - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 2/4/2015
6-563 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld tegen vrouwen - Beleid ten aanzien van de slachtoffers - Transparantie - Coördinatie - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-564
6-564 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen vrouwen - Beleid ten aanzien van de slachtoffers - Transparantie - Coördinatie - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-563
6-565 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  55-plussers - Werkzaamheidsgraad - Regionale vergelijking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Antwoord 8/5/2015
6-566 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Rappel 19/5/2015
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-567
6-567 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-566
6-568 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Havens van Oostende en Nieuwpoort - Paritair Subcomité - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Antwoord 8/5/2015
6-569 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Boerderijen - Diefstallen - Toename - Handhaving - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Antwoord 23/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-570
6-570 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Boerderijen - Diefstallen - Toename - Handhaving - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 22/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-569
6-571 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-572 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2146
6-573 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Antwoord 28/4/2015
6-574 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Antwoord 11/5/2015
6-575 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-576 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Suikerplan - Betrokkenheid van de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 2/4/2015
  Antwoord 5/5/2015
6-577 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - Inbreuken - Politionele processen-verbaal - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 2/4/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 2/6/2015
6-578 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - strafrechtelijke procedures - Aantal - Evolutie - Voorziene beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 2/4/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 27/7/2015
6-579 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 3/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-580 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Syriëgangers - Schrapping uit het bevolkingsregister - Informatie-uitwisseling - Gewestelijke expertencel - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 3/4/2015
  Antwoord 2/6/2015
6-581 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 8/4/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-636
6-582 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  Burgerlijk Wetboek - Geslacht - Update
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 8/4/2015
  Antwoord 4/1/2016
6-583 Miesen Alexander (MR) eerste minister  
  Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie - Duitstalige Gemeenschap – Ontbrekende federale subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2015 ) 13/4/2015
  Antwoord 5/5/2015
6-584 Wahl Jean-Paul (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Gedwongen huwelijken - Nationaal actieplan - Aanbevelingen - Gemeenschapsbevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2015 ) 13/4/2015
  Antwoord 18/5/2015
6-585 Wahl Jean-Paul (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Genitale verminking bij vrouwen - Ratificatie van het Verdrag van Istanboel - Synergieën tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen - Onderwijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2015 ) 13/4/2015
  Antwoord 14/7/2015
6-586 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking - Registratie - Hernieuwing van de Evaluatiecommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2015 ) 16/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-587 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wahlen vom 25. Mai 2014 - Informatikprobleme Verkiezingen van 25 mei 2014 - Informaticaproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2015 ) 16/4/2015
  Antwoord 22/6/2015
6-588 Miesen Alexander (MR) minister van Justitie  
  Gesetz über die Veröffentlichung föderaler Gesetzestexte in deutscher Sprache - Aktuellen Rückstand - Übersetzung der "wichtigen" Gesetze Wet "publicatie van federale wetteksten in het Duits" - Huidige achterstand - Vertaling van "belangrijke" wetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2015 ) 16/4/2015
  Antwoord 16/7/2015
6-589 Miesen Alexander (MR) eerste minister  
  Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie - Duitstalige Gemeenschap - Ontbrekende federale subsidies voor de jaren 2009 tot 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2015 ) 16/4/2015
  Antwoord 5/5/2015
6-590 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-612
6-591 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-613
6-592 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-614
6-593 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-615
6-594 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-616
6-595 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-617
6-596 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-618
6-597 Anciaux Bert (sp.a) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 2/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-619
6-598 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Toerisme - Openbaar vervoer - Unieke reispas - Nationale toeristenpas
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 6/7/2015
6-599 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapenwet - Centraal Wapenregister - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 8/7/2015
6-600 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015