Schriftelijke vragen van 6-1301 tot 6-1400

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1301 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 20/11/2017
6-1302 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - Toelating voor het product in België tot februari 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1303 Desquesnes François (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Ziekte van Parkinson - Erkenning - Fonds voor de beroepsziekten - Procedure - Studies over dit onderwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 12/6/2017
6-1304 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Cijfers voor 2016
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1305 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2112
6-1306 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1307
6-1307 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 30/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1306
6-1308 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Digitale revolutie - Kleine en middelgrote ondernemeingen (kmo's) - Positie ten opzichte van de Europese concurrentie - Aanbod van de digitale markt - Inwerkingtreding - Gebrek aan kennis - Maatregelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 24/2/2017
  Antwoord 27/3/2017
6-1309 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Procedurele rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 1/8/2017
6-1310 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 3/7/2017
6-1311 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 2/7/2017
6-1312 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1313 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsbadge - Vervanging door een bij werknemers ingeplante elektronische chip
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1314 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2113
6-1315 Desquesnes François (cdH) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Hydranten - Identificatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2237
6-1316 Taelman Martine (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Spoorlopers - Inzetten van big data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 13/7/2017
6-1317 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis - Autonome straf - Strafuitvoering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1318 Verstreken Johan (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Scootmobiels - Weigering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Antwoord 28/6/2017
6-1319 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/4/2017 ) 7/3/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1270
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2268
6-1320 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale inspecteurs - Agressie - Toename - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 20/6/2017
6-1321 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Druggebruik - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 24/10/2017
6-1322 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1323 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Milieudelicten - Vervolging - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 22/5/2017
6-1324 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Afstamming - Vaststelling - Gebruik van DNA-test - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 28/4/2018
6-1325 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
  Antwoord 18/12/2017
6-1326 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Activeringsbeleid - Maatregel « Springplank naar zelfstandige » - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1327 Van Rompuy Peter (CD&V) eerste minister  
  Raad van State - Arresten - Schorsing van bestuurshandelingen - Vernietiging van bestuurshandelingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1328 Van Rompuy Peter (CD&V) eerste minister  
  Aangekondigde investeringspact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 20/4/2017
6-1329 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 24/4/2017
6-1330 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 12/7/2017
6-1331 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1332 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pittabars en aanverwante eetgelegenheden - Voedselcontroles - Inbreuken op de voedselhygiëne - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Rappel 29/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1333 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1334
6-1334 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1333
6-1335 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Ambtenaren - Vrijwilligerswerk - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 8/5/2017
6-1336 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1337
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2114
6-1337 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1336
6-1338 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 21/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1340
6-1339 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1340
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2115
6-1340 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1339
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2116
6-1341 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligerswerk - Werklozen - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 18/7/2017
6-1342 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Overlegplatform « Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen »
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 7/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2261
6-1343 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  UNESCO-verdrag van 1970 inzake de restitutie van cultuurgoederen - Omzettingswet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1344 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Windmolens - Private investeerders - Rendement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/5/2017
6-1345 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1346
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1347
6-1346 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 4/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1347
6-1347 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 10/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1345
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1346
6-1348 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Serofobie - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2241
6-1349 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2321
6-1350 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksbedrijven - Verbod op reclame en sponsoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/6/2017
6-1351 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2322
6-1352 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1353
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2117
6-1353 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 20/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1352
6-1354 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 20/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1355
6-1355 Daems Rik (Open Vld) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1354
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2053
6-1356 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1358
6-1357 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 4/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1358
6-1358 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1357
6-1359 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2323
6-1360 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2324
6-1361 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2325
6-1362 Waroux Véronique (cdH) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2240
6-1363 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365
6-1364 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 10/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365
6-1365 Mahoux Philippe (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 7/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
6-1366 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Abortustoerisme van Belgen naar Nederland - Verschillen in termijn - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 12/7/2017
6-1367 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Algemene toegang tot internet - Breedband - Witte Zones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1368 Wahl Jean-Paul (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Cijfers - Interfederale samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2123
6-1369 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheid - Nieuw beleid voor kinderen en jongeren « 2015-2020 » - Autisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
  Antwoord 10/7/2017
6-1371 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Privégebruikers - Gebruik - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
6-1372 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2247
6-1373 Mahoux Philippe (PS) minister van Justitie  
  Europees Comité voor de voorkoming van marteling en onmenselijke of onterende straf of behandeling van de Raad van Europa (CPT)- Verslagen - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 27/7/2017
6-1374 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Scholen - Interventies van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2248
6-1375 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Tsjetsjenië - Schending mensenrechten - Holebi's - Protest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1376 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Brandstoffen- Kwaliteit - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1377 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2326
6-1378 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1379
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2118
6-1379 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 9/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1378
6-1380 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1381
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2119
6-1381 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1380
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2120
6-1382 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1383
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2124
6-1383 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 27/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1382
6-1384 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1385
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2125
6-1385 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 9/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1384
6-1386 Zrihen Olga (PS) minister van Justitie  
  Gespecialiseerde centra voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 21/8/2017
6-1387 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1276
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2156
6-1388 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Parlementen - Bewaking en beveiliging - Militaire Politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 19/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1389 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Antwoord 19/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1390
6-1390 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 13/3/2018
  Rappel 14/9/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1389
6-1391 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 23/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1392 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 9/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1393 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2327
6-1394 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1395 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 1/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1396 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 9/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1397 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 25/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1398 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
6-1399 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2328
6-1400 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 22/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1408