Schriftelijke vragen van 5-6801 tot 5-6900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6801 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchthavens - Vluchten afgelast wegens technisch defect - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6802 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7254
5-6803 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6804
5-6804 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6803
5-6805 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vrijwillige brandweerman - Sociaal statuut - Hervorming - Inhoud
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6806 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg - Europese "patiŽntenrichtlijn" - Implementatie - Wijzigingen aan de Belgische regelgeving
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6807 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegkundigen - Buitenlands diploma - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6808 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen - Buitenlands diploma - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6809 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tarieven gezondheidszorgverstrekkers - Differentiatie EU-burgers en niet EU-burgers - Wettelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6810 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal verzekerden in het buitenland - Controle - Gezondheidstoestand - Arbeidsongeschiktheid - Lokale controlediensten - Controlearts
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6811 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Uitbetaling van pensioenen - buitenland - Overleden personen - Maatregelen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6812 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Uitbetalen van het pensioen - Pensioengerechtigden in het buitenland
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6813 Pieters Danny (N-VA) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode - Controle - Organisatie
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6814 Pieters Danny (N-VA) minister van Werk  
  Statuut arbeiders en bedienden - Eenmaking - Stand van zaken - Grondwettelijk Hof
  Verzending vraag 26/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6815 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Detacheringen - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 10/9/2012
5-6816 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Integratietegemoetkoming voor gehandicapten - Regionale spreiding
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-6817 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Geregistreerde kassa - Invoering - Circulaire - Informatieverstrekking - Certificatieprocedure - Smartcard - Verplicht gebruik - Overgangsmaatregelen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 21/8/2013
5-6818 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten - Regionale spreiding
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6819 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tegemoetkoming "hulp voor bejaarden" - Regionale spreiding
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6820 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verplichte verzekering geneeskundige verzorging - Rekeningen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3072
5-6821 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Thesaurie - Dagelijkse thesaurievereisten - Bronnen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3073
5-6822 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Standpunt
  Verzending vraag 19/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6823 Khattabi Zakia (Ecolo) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking - Bescherming erkend door Belgie - Cijfers
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6824 Bousetta Hassan (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  SyriŽ - Humanitaire hulp - Financiering - Tenuitvoerlegging - Toestand van de Belgische hulp
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-6825 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Kunstenaars - Volgrecht - Auteursverenigingen - Beheersvennootschappen - Volgrecht van niet aangesloten artiesten - Zoeken van rechthebbenden - Incassering - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 27/11/2012
5-6826 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6828
5-6827 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 31/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6828
5-6828 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 8/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6827
5-6829 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Zittende en staande magistratuur - Gerechtelijke achterstand - Detachering buiten de rechterlijke macht - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6830 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Partnerlanden van de Europese Unie - Frauduleuze praktijken
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-6831 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zesde staatshervorming -Vertegenwoordiging van BelgiŽ op Europese raden - Impact
  Verzending vraag 30/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6832 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Buitenlandse gevangenissen - In BelgiŽ veroordeelde gedetineerden - Vervroegd vrijgelatenen - Ontsnapten - Aantallen
  Verzending vraag 30/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6833 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Burgerlijke en strafprocedures - Duurtijd - Vergelijking met buurlanden
  Verzending vraag 30/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6834 Pieters Danny (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Sociaal statuut - Sociale zekerheid - Hervorming - Werkgroep
  Verzending vraag 30/7/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-6835 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecomcontract - Verlenging - Sluiting per telefoon - Klachten - Voordeel van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6836 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinshereniging - Bestaansmiddelen - PWA-cheques
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6837 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren - Recuperatie van ziektedagen tijdens de vakantie - Cijfergegevens per taalrol
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6838 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenis Haren - Capaciteit - Aantal cellen voor ťťn en twee personen
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6839 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Nationale Delcrederedienst - Storting pensioenen - Tweetalige vermeldingen op de uittreksels
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 7/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6840
5-6840 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Nationale Delcrederedienst - Storting pensioenen - Tweetalige vermeldingen op de uittreksels
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 7/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6839
5-6841 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lokale politie - Automatisch antwoordsysteem - Tweetalige boodschappen
  Verzending vraag 3/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6842 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeitsverzekering - Uitgaven - Regionale spreiding
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6843 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Primaire arbeidsongeschiktheid - Uitgaven - Regionale spreiding
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6844 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Adoptie-uitkering - Uitgaven - Regionale spreiding
  Verzending vraag 3/8/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3725
5-6845 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Moederschapsverzekering - Uitgaven - Regionale spreiding
  Verzending vraag 3/8/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3726
5-6846 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaderschapsuitkering - Uitgaven - Regionale spreiding
  Verzending vraag 3/8/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3727
5-6847 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Orde van geneesheren - Verplicht lidmaatschap - Ambtenaren-artsen
  Verzending vraag 6/8/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3074
5-6848 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Pensioenberekening
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Antwoord 30/1/2014
5-6849 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Accreditatie
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-6850 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Strafuitvoering - Buitenland - Statistieken
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6851 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beroepsziekte - Blijvende ongeschiktheid - Statistieken - Periode 2007-2011
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6852 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beroepsziekte - Gedeeltelijke ongeschiktheid - Statistieken - Periode 2007-2011
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6853 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beroepsziekte - Tijdelijke ongeschiktheid - Statistieken - Periode 2007-2011
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6854 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds Beroepsziekten - Verschillen Gewesten - Link SV 5900
  Verzending vraag 10/8/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3728
5-6855 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds Beroepsziekten - Statistieken periode 2009-2011
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6856 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Belgische investeringen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6857 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomatieke en consulaire posten - Contractuele medewerkers - Taalgebruik
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6858 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Detachering
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-6859 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belgische eretekens aan niet democratische landen - Impact op relaties met gedemocratiseerde regimes in de betrokken landen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6860 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Burkaverbod - Wet 1 juni 2011 - Sanctionering - Statistieken
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6861
5-6861 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Burkaverbod - Wet 1 juni 2011 - Sanctionering - Statistieken
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 9/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6860
5-6862 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Touchscreens - Aanpassing slechtzienden en blinden
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-6863 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge verwondingen door misdrijf - Cijfers
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 30/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6864
5-6864 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge verwondingen door misdrijf - Cijfers
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 14/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6863
5-6865 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Toegenomen dreiging - Maatregelen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6866
5-6866 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Toegenomen dreiging - Maatregelen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6865
5-6867 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Winkeldiefstallen - Helers - Zwarte lijst
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 24/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6868
5-6868 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen - Helers - Zwarte lijst
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6867
5-6869 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aardwarmte - Mogelijke locaties - Duurzame energie
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 5/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6870
5-6870 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aardwarmte - Mogelijke locaties - Duurzame energie
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6869
5-6871 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Budget Europese Commissie - Lidstaten - Tekort op begroting 2012
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 14/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6872
5-6872 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Budget Europese Commissie - Lidstaten - Tekort op begroting 2012
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6871
5-6873 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aanwezigheid wapens van Belgische oorsprong in SyriŽ - Aantallen - Wederexport - Impact op toekomstige licenties
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6874 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische Staat - Testamentair erfgenaam - Bedragen - Instellingen
  Verzending vraag 17/8/2012
  Antwoord 21/9/2012
5-6875 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische Staat - Onregelmatige erfgenaam - Inbezitstelling
  Verzending vraag 17/8/2012
  Antwoord 21/9/2012
5-6876 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische Staat - Onregelmatige erfgenaam - Bedragen - Weigeringen
  Verzending vraag 17/8/2012
  Antwoord 21/9/2012
5-6877 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Spionageactiviteiten - Opvolgvraag
  Verzending vraag 21/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6878
5-6878 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Spionageactiviteiten - Opvolgvraag
  Verzending vraag 21/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6877
5-6879 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Faillissementen - Overzicht 2009-2011
  Verzending vraag 21/8/2012
  Antwoord 12/9/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6880
5-6880 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Faillissementen - Overzicht 2009-2011
  Verzending vraag 21/8/2012
  Antwoord 19/9/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6879
5-6881 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse politieagenten - Tweetaligheid
  Verzending vraag 21/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6882 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Aantal reÔntegraties en invrijheidstellingen - Recente euthanasieaanvraag
  Verzending vraag 21/8/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3075
5-6883 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gevallen van agressie tegen politieagenten - Cijfers 2008-2012
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 12/3/2013
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6884
5-6884 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevallen van agressie tegen politieagenten - Cijfers 2008-2012
  Verzending vraag 22/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6883
5-6885 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid - Politiediensten - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 22/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6886
5-6886 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid - Wet van 8 maart 2010 - Cijfers - Databanken - Centraal register
  Verzending vraag 22/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6885
5-6887 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aantal aanvragen tot verlengingen van visa - Cijfers 2011
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6888 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aantal visumaanvragen en uitgereikte visa voor kort verblijf - Cijfers 2005-2011
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6889 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aantal uitgereikte paspoorten - Cijfers 2005-2011
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6890 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gebruik van het AEG-Prescom-systeem - CAD-platform
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 11/2/2013
5-6891 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Officina-apotheken - Permanente Vorming - Farmaceutisch dossier - Controle
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 8/10/2012
5-6892 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in het Midden-Oosten - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6893 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in Latijns-Amerika - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6894 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in AziŽ - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6895 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in Afrika - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-6896 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Steunpunt Armoedebestrijding - Overheveling naar de POD Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 24/9/2012
5-6897 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Omgang met personen met een geestesziekte
  Verzending vraag 24/8/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6898 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kinderrechtenverdrag - Klachtenprotocol - Ratificatie
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6899 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wapens - Betrouwbare databanken - Gebrek
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-6900 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Rechtsbijstand
  Verzending vraag 24/8/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
 
Geherkwalificeerd als :