Schriftelijke vragen van 5-4501 tot 5-4600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4501 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidsbeleid - Criminaliteitsstatistieken - Publicatie - Internet
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
5-4502 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4504
5-4503 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4504
5-4504 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4503
5-4505 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Boerkaverbod - Boetes - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
5-4506 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys"
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-351
5-4507 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Hoven van assisen - Werklastmeting - Gerechtelijke achterstand - Procedures
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2902
5-4508 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rusthuizen - Tekort aan verpleegkundigen - Verlaging van de minimale bezettingsnormen - Andere oplossingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-408
5-4509 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rusthuizen - Verspreiding van de ziekenhuisbacterie - Aanwending van antibiotica - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-871
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4397
5-4510 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Ziekenhuisbacterie - Verspreiding - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-872
5-4511 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Mexicaanse griep - Informatiecampagne - Vaccinatiecampagne
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-982
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4398
5-4512 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drankmisbruik bij minderjarigen - Campagne - Cijfergegevens - Controles - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-983
5-4513 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Werking - Parlementaire controle
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1060
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2720
5-4514 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gynaecologen - Baby's geboren met een afwijking - Snelle vervolging - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1076
5-4515 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcoholverslaving - Bestrijding - Opvangplaatsen voor verslaafden - Beschikbare middelen - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 1/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1123
5-4516 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hersenbloedingen (Cerebrovasculaire accidenten [CVA]) - Hypothermische behandeling
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1127
5-4517 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Erkenning als gezondheidszorgberoep - Klinisch psychologen - Besparing
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1166
5-4518 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Musea in Brussel - Museum Fin de siŤcle - Samenwerking met de gemeenschappen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1426
5-4519 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1431
5-4520 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale uitkeringen - Fraude met domicilieringen - Verhoging van de uitkering voor samenwonenden
  Verzending vraag 19/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1576
5-4521 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekteverzuim - Evolutie - Verschillen volgens een aantal categorieŽn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1577
5-4522 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale zekerheid - Niet objectief te verklaren transfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1580
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4399
5-4523 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - Testen in het buitenland - PatiŽntenrechten en ethische regels - Effect op de markttoelating
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 1/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1709
5-4524 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opleiding chirurgie - Kwaliteit - Effect van de werktijdenbeperking - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1713
5-4525 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinderen met syndroom van Down - Geboorten - Stijging - Oorzaken - Prenatale tests
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2107
5-4526 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  GeÔnterneerden - Medisch dossier - Recht op inzage - Weigering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2111
5-4527 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Anti - drugbeleid - Algemene Cel drugs - Evaluatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2166
5-4528 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Europees Geneesmiddelenagentschap - Alternatieve geneesmiddelen - Controle - Standpunt van de regering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2271
5-4529 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2275
5-4530 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ADHD - Hoge Gezondheidsraad - Gebruik van stimulantia bij kinderen - Advies
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2293
5-4531 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pacemakers - Verplichte registratie - Extern toezicht op het register
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2445
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4400
5-4532 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Generische geneesmiddelen - Verhogen van de voorschrijfpercentages van artsen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2446
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4401
5-4533 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Langdurig psychiatrische zieken - Zorg - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2447
5-4534 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Armoede - Invaliden - Inhaalpremie - Vatbaarheid voor inbeslagname
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 12/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2495
5-4535 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gsm-gebruik - Gevaren - Officieel standpunt - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2532
5-4536 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Welzijns- en gezondheidssector - Voorzieningen - Inspecties - Samenwerking met de gemeenschappen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2533
5-4537 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rusthuizen - Personeelsnormen - Conflicten tussen bevoegdheidsniveaus - Geldende normen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2534
5-4538 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychiatrische patiŽnten - Overheveling naar de thuiszorg - Begeleiding - Verschuiving van kosten naar de gemeenschapsoverheden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2535
5-4539 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenasielen - Opvangmogelijkheden - Piekperiode - Masterplan
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2761
5-4540 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundigen - Voorlopige registratie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2763
5-4541 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor beroepsziekten - Asbestfonds - Werking - Prognose
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2764
5-4542 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselveiligheid - Inspecties - Horeca
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2797
5-4543 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het besparen op terugbetalingen van de zuurstoftherapie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2818
5-4544 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De plaatsing van kunstheupen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2819
5-4545 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Schorsing van geneesheren - Cijfergegevens - Toegankelijk maken van de lijst
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 9/7/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2938
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2721
5-4546 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrijwilligers - Wettelijke vergoeding - Sectoren waar een toeslag mogelijk is
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2968
5-4547 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antibiotica - Overmatig gebruik - Mogelijke nieuwe kwalijke gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3037
5-4548 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onnodige medische ingrepen - Controle - Gerechtelijke vervolging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3041
5-4549 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrijwilligerswerk - Invaliditeitsuitkering - Onverenigbaarheid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3109
5-4550 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onnodige medische ingrepen - Controle - Gerechtelijke vervolging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3253
5-4551 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Industriezones - Buurtbewoners - Gezondheidsrisico's - Vergiftiging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3308
5-4552 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Campagne "Borstvoeding natuurlijk" - Samenwerking met gemeenschappen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3337
5-4553 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aspirinegebruik - Oogaandoeningen - Maculadegeneratie - Correlatie - Informatiecampagne
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3352
5-4554 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ziektekosten - Hogere ziektekost - Oorzaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3364
5-4555 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugbeleid - Nederland - Europese Unie - BelgiŽ - Overleg - Evolutie - Cannabis
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3367
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4402
5-4556 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Denemarken - Vettaks - Voedingswaren - Overgewicht - Obesitas - Relevantie - Onderzoek
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3381
5-4557 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookverbod - Horeca - Controles - Overtredingen - Gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3385
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4403
5-4558 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pensioencommissie - Aantal behandelde dossiers - Evolutie - Rustpensioen - Vroegtijdige tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3386
5-4559 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Luchtkwaliteit - Kantoren - Gezondheid - Impact - Actieplan
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3491
5-4560 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 1/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3596
5-4561 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3600
5-4562 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3610
5-4563 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Wijkgezondheidscentra - Gezondheidszorg - Positief Effect - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3630
5-4564 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Electrosmog - Elektromagnetische straling - Blootstelling - Gezondheidsrisico's - Onderzoek
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3641
5-4565 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Overbevolking - Beleid - Onderzoek - Gevolgen voor BelgiŽ - Bevolkingsdichtheid - Normen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3643
5-4566 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Co-ouderschapsregeling - Kinderen - SIS-kaart
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3645
5-4567 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Wiegendood - Preventie - Cijfers - Evolutie - Gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3662
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4404
5-4568 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidstoestand - Oudere werknemers - Laaggeschoolde werknemers - Vrouwelijke werknemers - Invaliderende chronische ziektes - Brugpensioenen - Uitkeringen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3734
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4405
5-4569 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinderalcoholklinieken - Oprichting - Binge drinking
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3760
5-4570 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geestelijke gezondheid - Psychiaters - Acuut tekort - Aantrekkelijkheid beroep
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3763
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4406
5-4571 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Internationaal Atoomagentschap - Nucleaire vervuiling - Europa - BelgiŽ
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3764
5-4572 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Geneesmiddel - Antistolllingsmiddel - Pradaxa - Slachtoffers - Gevaren - Toelating
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3765
5-4573 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tabak - Elektronische sigaret - E-sigaret - Voordelen - Nadelen - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3766
5-4574 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Auto's - Rookverbod - Voordelen - Nadelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3768
5-4575 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Jubelparkmuseum - Onthaal - Nederlands
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3769
5-4576 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zuigflessen - Steriliseren - Kankerverwekkend gas - Ethyleenoxide - Richtlijnen - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3814
5-4577 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antidepressiva - Minderjarigen - Registratie - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3840
5-4578 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antidepressiva - Voorschrift - Gebruik - Registratie - Evolutie - Monitoring - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 21/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3841
5-4579 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Roken - Kinderen - Rookverbod - Vlaamse Liga tegen Kanker
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3872
5-4580 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische Fouten - Verzekering - Registratie - Gegevens - Cijfers - Beleid - Opvang veroorzakers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3883
5-4581 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Inlichtingen en inspectiedienst - Bouwsector - Gebruik nieuw computerprogramma - Resultaten - Uitbreiding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3890
5-4582 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antipsychotica - Voorschriften - Gebruik - Stijging - Evolutie - Onderzoek - Monitoring
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3892
5-4583 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Voogdijdienst - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogden - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/12/2012
5-4584 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Centraal Orgaan voor de inbeslagnames en verbeurdverklaringen - Chaotisch beheer - Oorzaken - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
5-4585 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiecontroles - Waarschuwingen - "Police Spotter" - Informatiebronnen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2012
5-4586 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Genaderecht - Genadeverzoeken - Gevolgen - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
5-4587 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wapens - Wapenwet - Vermindering van het wapenbezit - Stand van zaken - Evolutie - Impact
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-4588 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  Spoorwegpolitie - Brussel - Huisvesting
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4589
5-4589 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Spoorwegpolitie - Brussel - Huisvesting
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4588
5-4590 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Centraal-Afrikaanse republiek - Humanitaire crisis - Hulpverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
5-4591 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsgebouwen - Actief patrimoniumbeleid - Leegstand - Bestemming
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 12/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-694
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2722
5-4592 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsgebouwen - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2132
5-4593 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomatiek Corps - Ondersteuning
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-886
5-4594 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bilderberggroep - Werking en doelstelling - Leden - Bijeenkomsten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1332
5-4595 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Landgenoten in het buitenland - Moeilijkheden met politiediensten of gerechtelijke diensten - Steun vanuit de ambassades
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1359
5-4596 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Schone Kleren Campagne - Medewerking - Import en verkoop van kleding gelinkt aan uitbuiting, milieu- en gezondheidsschade - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1870
5-4597 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dringende hulpverlening - 100-centrales - Cijfergegevens
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-890
5-4598 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale overheidsgebouwen - Energie - Kosten - Besparingen - Sensibilisatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3001
5-4599 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bahrein - Gevechtswapens - Verkoop - Advies
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3012
5-4600 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Golanhoogvlakte - Nieuwe landmijnen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3027