Schriftelijke vragen van 5-10501 tot 5-10600

96 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10501 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10502 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Geschillencommissie Reizen vzw - Reisgeschillen - Werking - Subsidies
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10503 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strijd tegen de georganiseerde misdaad - Nationaal veiligheidsplan - Justitieel luik - Cijfergegevens
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10504 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Federaal aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Resultaten - Geografische spreiding
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10505 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Europese aanhoudingsbevelen - Overzicht - Eurojust
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10506 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Eurojust - Verzoeken om bijstand aan BelgiŽ - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10507 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Eurojust - Steunverzoeken van BelgiŽ - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10508 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10509
5-10509 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10508
5-10510 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Geschillencommissie Reizen vzw - Werking - Steun van de Federale Overheidsdienst Economie - Financiering
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10511 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Openbare en private ziekenhuizen - Financiering - Negatieve exploitatierekeningen en begrotingen - Budget van financiŽle middelen - Personeelskosten - Gemeenten - Woonplaats patiŽnten
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10512 De Padt Guido (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10513 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale afvalophalingen - Bestrijding - Taskforce - Containerparken
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10514 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Ambtenarij - Gesjoemel op het werk - Bestraffingen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10515 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenarij - Gesjoemel op de arbeidsvloer - Aanpak - Frequentie
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Doorverwijzing vraag 14/1/2014
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-10866
5-10516 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronische pijn - Multidisciplinaire pijncentra - Erkenning - Geografische spreiding
  Verzending vraag 4/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-10517 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10518
5-10518 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 13/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10517
5-10519 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Meldingen - Aantallen - CERT - Smartphones
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 3/1/2014
5-10520 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Palmolie - Advies Hoge Gezondheidsraad - Handelsrelaties
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10521 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Budgettaire krapte - Controles - Boetes
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10525 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  de strijd tegen sociale fraude op Europees vlak
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3484Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :
5-10527 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de cyberveiligheid van het bankwezen
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 19/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4255
5-10528 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Automatisering van rechten - Denkoefening - Ontwerpnota - Timing
  Verzending vraag 5/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10529 Jans Lies (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecommunicatie - Automatisering van rechten - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Aanvragen van sociaal tarief - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10530 Jans Lies (N-VA) minister van Werk  
  Automatisering van rechten - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Elektronische uitkeringsaanvraag - Onderzoek
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10531 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bob-campagne - Nachtelijke alcoholcontroles - Aantallen - Spreiding - FinanciŽle opbrengst
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10532 Jans Lies (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Automatisering van rechten - Energiesector - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Overleg met Directie-generaal Personen met een handicap - Timing - Resultaten
  Verzending vraag 5/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10533 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddel dat in Belgie niet beschikbaar is - Aflevering - Verklaring van de arts - Apothekers - Weigering om te importeren - Procedure
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10534 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Buitenland - Pensioenbreuk door werk in het buitenland
  Verzending vraag 5/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 18/3/2014
5-10535 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Verenigde Naties - Congo - Drones - Invloed op conflictgebied - Monitoring
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10536
5-10536 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verenigde Naties - Congo - Drones - Invloed op conflictgebied - Monitoring
  Verzending vraag 5/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 25/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10535
5-10537 Magnette Paul (PS) minister van Justitie  
  Strijd tegen omkoping bij internationale transacties - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO) - OESO-verslag - Wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10538 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nummerplaten - Diefstal - Verlies - Procedure - Duplicaatcode - Antidiefstalnummerplaten
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10539 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve sedatie - Medicatie - Beschikbaarheid - Overschotten - Apothekers - Palliatieve kits en teams
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10540 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bejaarden - Ondervoeding - Verwaarlozing - Bejaardentehuizen - Algemene gezondheidstoestand - Controles - Klachten
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 31/3/2014
5-10541 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Cybersecurity - Cyberproliferatie - Wapentechnologie - Recente onderhandelingen - Rol BelgiŽ - Wassenaar Arrangement
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10542
5-10542 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Cybersecurity - Cyberproliferatie - Wapentechnologie - Recente onderhandelingen - Rol BelgiŽ - Wassenaar Arrangement
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10541
5-10543 Magnette Paul (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Personeel van Defensie - Gedetailleerde opgave - Regeerakkoord
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-10544 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Activiteitenverslag Vast Comitť I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10545
5-10545 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Activiteitenverslag Vast Comitť I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10544
5-10546 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10547
5-10547 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten
  Verzending vraag 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10546
5-10548 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dringende geneeskundige hulpverlening - Niet-dringend ziekenvervoer - Ambulancediensten - Stand van zaken - FinanciŽle situatie
  Verzending vraag 6/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10549 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Metaaldiefstallen - Koperdiefstallen - Verkoop van oude metalen - Europese norm
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10550 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Duivensport - Doping - Controle - Erkenning van een laboratorium
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10551 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders - Kostprijs - Delegaties van categorie A en B
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10552 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Paspoorten - Afgifte - Schuilnaam - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10553 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Incidenten - Onwetendheid - Registratie - Communicatie - Beleidslijnen
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10554 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinderen - Tanden - Anomalie - Fenomeen van de zogenaamde "kaasmolaren" - Onderzoek
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10555 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4215
5-10556 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overdreven snelheid - Snelheidscontroles - Flitspalen - Flitscontroles - Vermelding - Slachtoffers - Verbod op de mededelingen
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10557 De Padt Guido (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Sociale verzekeringskas - Schijnaansluitingen - Administratieve boetes - Programmawet van 27 december 2012
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10558 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Klimaatbeleid - Klimaatfinanciering - Belgische bijdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10559 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene beleidsnota - Maatregelen inzake preventie en bescherming van handelaars - GeÔntegreerd overlegplatform voor de veiligheid van de zelfstandigen - Werking - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10560 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Dienst Hondensteun - Tussenkomsten - Budget
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10561 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Tussenkomsten - Cijfergegevens - Kosten - Personeel
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10562 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst luchtsteun van de politie - Werking - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10563 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10564 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de Speciale Eenheden - Werking - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10565 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie - Tussenkomsten - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10566 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Administratief gerechtelijk afhandelingskantoor voor illegale migranten - Werking - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10567 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Databanken - Vingerafdrukken - Vingersporen - Aantallen - Wisselwerking
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10568 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lab intervention team - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10569 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie te paard - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10570 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Strijd tegen drugs - Tussenkomsten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10571 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Werking - Tussenkomsten - Budget
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10572 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Tussenkomsten - Kosten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10573 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Tussenkomsten - Kosten
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10574 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Technische en wetenschappelijke politie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10575 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Diefstal - Tussenkomsten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10576 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Personeel - Budget - Kosten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10577 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit van de federale politie - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10578 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10579 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10580 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10581 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Disaster Victim Identification Team - Tussenkomsten - Gespecialiseerde technieken - Kosten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10582 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Directie van de algemene reserve - Gespecialiseerde interventie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10583 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Koningshuis - Protocol - Staatsbegrafenis - Aanpassingen
  Verzending vraag 10/12/2013
  Antwoord 8/1/2014
5-10584 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Leeftijdsbepaling - Botscans - Betrouwbaarheid - Marge - Minderjarigen
  Verzending vraag 10/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10585
5-10585 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Leeftijdsbepaling - Botscans - Betrouwbaarheid - Marge - Minderjarigen
  Verzending vraag 10/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10584
5-10586 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kunststofwapens - 3D-printtechnologie - Wettelijke bepalingen - Verbod
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10587 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Partnergeweld - DAPHNE II-programma - Studie - Kost - Belgische gegevens - Dataverzameling - Maatregelen
  Verzending vraag 11/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10588 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheid van de Staat - Classificatie van documenten - Motivering - Transparantie
  Verzending vraag 11/12/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10589
5-10589 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Classificatie van documenten - Motivering - Transparantie
  Verzending vraag 11/12/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10588
5-10590 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheid van de Staat - Tshwane Principles - Harmonisering - Minimumnormen in de Europese Unie
  Verzending vraag 11/12/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10591
5-10591 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Tshwane Principles - Harmonisering - Minimumnormen in de Europese Unie
  Verzending vraag 11/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10590
5-10592 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Italiaanse maffia 'Ndrangheta - Witwas - Vastgoed - BelgiŽ - Samenwerking met ItaliŽ
  Verzending vraag 11/12/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10593
5-10593 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Italiaanse maffia 'Ndrangheta - Witwas - Vastgoed - BelgiŽ - Samenwerking met ItaliŽ
  Verzending vraag 11/12/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10592
5-10594 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wegcode - Pechstrook - Takelwagens - Prioritaire voertuigens
  Verzending vraag 11/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10595 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstvoeding - Federaal Borstvoedingscomitť - Werkzaamheden - Initiatieven - Werkingskosten - Personeelsbestand
  Verzending vraag 11/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-10596 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Raadgevend Comitť voor bio-ethiek - Adviezen - Problemen - Werkingskosten - Personeelsbestand
  Verzending vraag 11/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10597 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk  
  het verlagen van de sociale lasten op lage lonen
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3424
5-10598 Franssen Cindy (CD&V) minister van Werk  
  de impact van de dienstencheque-ondernemingen op de budgetten van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 17/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3927
5-10599 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Werk  
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  Verzending vraag 12/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3943
5-10600 Franssen Cindy (CD&V) minister van Werk  
  de werkhervatting na kanker
  Verzending vraag 12/12/2013
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4013