Schriftelijke vragen van 4-3301 tot 4-3400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3301 Dubiť Josy (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Militaire en civiele aanwezigheid - Versterking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-724
4-3302 Verwilghen Marc (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Privťklinieken - Wettelijk kader - Chirurgische ingrepen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-3303 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Muntfonds - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3304 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5632
4-3305 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5633
4-3306 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3307 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Juridisch Statuut - Personeelskader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-3308 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3309 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Kas van het Rampenfonds - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 24/4/2009
4-3310 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Omvorming van staatsdiensten van het oude regime (Omvorming van het kantoor SHAPE-Domeinen naar een dienst met afzonderlijk beheer)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3311 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  NAR - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3312 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5453
4-3313 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-3314 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Deontologische code
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 13/5/2009
4-3315 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Langetermijnfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3316 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Beroepskosten van directieleden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3317 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de splijtstoffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 13/5/2009
4-3318 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds voor verkeersveiligheid - Auditverslag van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3319 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Jeugdcriminaliteit - Evolutie - Verdeling over de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Rappel 19/6/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3320 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Kandidaten - Onderzoek van de omgeving en de antecedenten - Aantal weigeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5946
4-3321 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der gebouwen - Voorleggen van de rekeningen aan het rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-3322 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3323 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  IVNIOO - CDSCA - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 18/5/2009
4-3324 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgisch Instituut voor Postdienst en Telecommunicatie - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3325 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Diensten met boekhoudkundige autonomie - Aanwending van de financiŽle reserves - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3326 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Rapport van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3327 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 18/6/2009
4-3328 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-3329 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3330 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  FEDASIL - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3331 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  PDOS - Voorleggen van de rekeningen aan het rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 3/6/2009
4-3332 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 26/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3333
4-3333 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 9/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3332
4-3334 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Justitie - Getuigenbescherming - Relocaties - Wijziging van identiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5634
4-3335 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  FOD Personeel en Organisatie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5772
4-3336 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  POD Maatschappelijke Integratie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 26/6/2009
4-3337 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3338 Destexhe Alain (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Atomium - Foto's - Publicatie - Betaling van auteursrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3339 Russo Carine (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - HygiŽnische omstandigheden - Renovatiewerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 17/6/2009
4-3340 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke carriŤre - Wervingsexamens - Duitstalige kandidaten - Aantal inschrijvingen - Aantal geslaagde kandidaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3341 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Zimbabwe - Schrijnende situatie in de gevangenissen - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3342 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische vertegenwoordiging in het buitenland en in de internationale organen - Ambassades - Diplomaten - Aantal - Verdeling volgens leeftijd en geslacht - Eventuele toekomstige selectie van de kandidaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3343 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Begroting en boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3344 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Kredietoverschijdingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3345 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Muntschouwburg - Pensioenregeling - Aanvullend stelsel - Impact op de begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3346 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Crisis - G20 - Globaal plan voor herstel en hervorming - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-3347 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beursgenoteerde bedrijven - Deugdelijk bestuur - Herwerkte gedragscode - Volstaan van zelfregulering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3348 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 1/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3349
4-3349 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3348
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5947
4-3350 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Strafrechtelijke procedures - Draaiboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5635
4-3351 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Nationaal Orkest van BelgiŽ - Koninklijke Muntschouwburg - Overzenden van de rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
  Aanvullend antwoord 15/5/2009
4-3352 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Chronische zieken en incontinentiemateriaal - Aantallen - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3353 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3354 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken in rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) - Aantallen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3355 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Revalidatie - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3356 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) - Uitgaven voor 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5249
4-3357 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV-Audiciens - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3358 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV-Audiciens - Uitgaven voor 2008 - Levering van toestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 19/8/2009
4-3359 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Bandagisten en orthopedisch materiaal - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 19/8/2009
4-3360 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Dagziekenhuizen - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-3361 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgverleners - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3362 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 16/11/2009
4-3363 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3364 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 19/8/2009
4-3365 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3366 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Gebruik van chinolonen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3367 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Thuisverpleging - Uitgaven in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5250
4-3368 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Studentenarbeid - Verdringingseffect van gewone werknemers - Doorstroming naar de arbeidsmarkt na de studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3369 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Crisis - IJzer- en staalsector - Gevolgen voor de werkgelegenheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 17/4/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3370 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapens - Registratie door de provincies - Gebrek aan personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 5/6/2009
4-3371 Lambert Geert (Onafhankelijke) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 13/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3372 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3373 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 8/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3374 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5367
4-3375 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 5/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3376 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3377 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5636
4-3378 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 29/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3379 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 28/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3380 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3381 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 5/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3382 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3383 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3384 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6118
4-3385 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5948
4-3386 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3387 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3388 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 10/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3389 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 15/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3390 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6209
4-3391 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3392 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 28/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
4-3393 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3394
4-3394 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Rappel 3/7/2009
  Rappel 8/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3393
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5949
4-3395 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Myaligsche encefalomyelitis (ME) / chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)-patiŽnten - Falende therapeutische instrumenten - Noodzaak aan wetenschappelijke actualisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 14/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-855
4-3396 Kapompolť JoŽlle (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Personnes handicapťes - Pension pour invaliditť - Payement ŗ domicile par le facteur - Absence de l'allocataire - Solutions Personen met een handicap - Invaliditeitspensioen - Uitbetaling aan huis door de postbode - Afwezigheid van de uitkeringsgerechtig
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3397
4-3397 Kapompolť JoŽlle (PS) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personnes handicapťes - Pension pour invaliditť - Payement ŗ domicile par le facteur - Absence de l'allocataire - Solutions Personen met een handicap - Invaliditeitspensioen - Uitbetaling aan huis door de postbode - Afwezigheid van de uitkeringsgerechtig
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3396
4-3398 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Palestijnse gebieden - Gaza - IsraŽlische aanval - Gebruikte wapens - Eventuele Belgische betrokkenheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3399 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3400
4-3400 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 2/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3399